Pasaka apie pavogtą vasarą

Laikas yra aklas. Ir tas Laikas yra nematomas. Kur jis gyvena, tas Laikas, kaip jis atrodo? Kaip aš jums galiu pasakyti, jei jis yra nematomas? Aš tik žinau, kad jis visą laiką yra ir kad jis negali matyti, kam ko reikia, todėl aklai vykdo Visatos Valdovo nurodymą: visiems visą laiką siųsti vienodas sekundes, minutes, valandas, dienas, metus. Be to, kai kuriose šalyse Laikas stropiai ir laiku turi pakeisti metų laikus: žiemą į pavasarį, pavasarį į vasarą, vasarą į rudenį, o rudenį – vėl į žiemą.

*

Laikas dirba visiems žmonėms, visiems gyvūnams, visiems augalams, todėl turi labai daug darbo ir kartais visko nespėja atlikti laiku, o kartais paskuba ir ką nors padaro anksčiau nei reikėtų. Pavyzdžiui, šiemet į mūsų šalį Laikas šiek tiek per anksti pasiuntė šilumą, o tik dabar prisiminė, kad dar ne visos šalnos nusiųstos. Primenu, kad Laikas yra aklas, todėl jis nusiųs tas šalnas nė nematydamas, kad nebegalima siųsti didelių šalnų: jau gėlės pražydo, vaismedžiai pražydo, net žemuogės pražydo. Nušals žiedai, bus jų labai gaila…

*

Bet tai tik pusė bėdos. Kasmet Laikas iš savo saugyklų į Žemę siunčia tai, ką turi. Į tas saugyklas Visatos Valdovas viską labai tvarkingai, viską iš eilės sudėjo, nes žino, kad Laikas yra aklas ir iš eilės ima tai, kas ten padėta.

*

Ir štai prasmuko į tas saugyklas didžioji Visatos Pelė! Jūs žinote, kad pelės įlenda visur: į sandėliukus, į rūsius, į spinteles. Jei tik šeimininkai netvarkingi, jei tik vaikai nesusideda savo žaislų, neuždaro stalčiukų, durelių, lauk bėdos: įsitaisys pelė, ims viską graužti.

Didžioji Visatos Pelė sušalo, nes visos žvaigždės šviečia, bet ne visos šildo. Ėmė Pelė ieškoti ko nors šiltesnio. Prasmuko į Laiko saugyklas ir surado vasarą.

– O, kokia šilta, kokia graži ta vasara! – apsidžiaugė Pelė.

Pasičiupo Pelė vasarą ir pro urvelį išsitempė namo. Kur yra Visatos Pelės namai? Aišku kur – Pelių žvaigždyne. Bet tiksliau aš jums nepasakysiu, nes visos pelės labai slepia, kur jų namai…

*

Taigi dabar mane ima nerimas… Jei Visatos Valdovas laiku nepastebės, kad Pelė pavogė vasarą, tai aklasis Laikas iškart po pavasario mums atsiųs rudenį. Tai bus bėda! Visai neturėsime vasaros!

*

Kaip galime Visatos Valdovui pranešti, kad Pelė pavogė vasarą?

Yra du būdai. Pirmasis būdas toks: kiekvieną žvaigždėtą naktį visi šalies vaikai turi išeiti į lauką ir žiūrėti į dangų. Visatos Valdovas supras, kad vaikai žiūri, kur Pelė paslėpė vasarą.

Kitas būdas – visuose namuose visi vaikai turi pradėti viską tvarkyti: tvarkingai susidėti žaislus, drabužėlius, knygeles, uždaryti stalčiukus, dureles. Visatos Valdovas supras, kad vaikai bijo pelių, ir pagalvos apie Visatos Pelę. Tad žvilgtels, ar nieko nepavogta iš Laiko saugyklų, ir pamatys, kad nėra vasaros. O tada jau Pelei bus riesta!

Atsakymai

Burgis, 2014-04-30 09:56:54

Pamatysite, kas šiemet bus… 🙂

kaimietė, 2014-04-30 11:47:37

Įdomu, ar savo vaikams taip pat sekėte pasakas. Gal net savos kūrybos?

Burgis, 2014-04-30 12:39:24

kaimietei: ne, vaikams, nesekiau, todėl dabar išperku kaltę – seku pasakas anūkėliams. Daugiausia savos kūrybos, nes jie nemėgsta klausyti jau girdėtų pasakų.

Indra, 2014-04-30 13:49:33

Reikia rinkti vaikus, kad kuo daugiau akučių į žvaigždes žiūrėtų! Pelėms tada geruoju nesibaigs! Einu ir aš susidėlioti savo žaislus. Knygeles tik pasiliksiu…

Indra, 2014-04-30 16:15:58

Bet R. Fulghum yra pasakęs:

„Daugumą to, ką man iš tiesų reikia žinoti, kaip gyventi, ką daryti ir kaip elgtis, aš išmokau jau vaikų darželyje.

Išmintis glūdėjo visai ne aspirantūros kalno viršūnėje, bet čia pat, sekmadieninės mokyklos smėlio dėžėje. Štai ko

tenai išmokau:

Viskuo dalinkis su kitais.

Žaisk sąžiningai.

Neskaudink žmonių.

Padėk daiktus ten, iš kur juos paėmei.

Sutvarkyk, ką pats sujaukei.

Neimk svetimų daiktų.

Ką nors įskaudinęs, atsiprašyk.

Prieš valgydamas nusiplauk rankas.

Parausk.

Šilti pyragėliai ir šaltas pienas tau labai sveika.

Gyvenk įvairiai – kiekvieną dieną šiek tiek pasimokyk, šiek tiek pamąstyk, truputį papiešk, truputį padainuok, truputį pašok, truputį pažaisk, truputį padirbėk.

Kiekvieną popietę valandėlę nusnūsk.

Kai išeisi į pasaulį, saugokis automobilių, susikibk rankomis, eik kartu su draugais.

Suvok stebuklą.“

Burgis, 2014-04-30 16:20:29

Ačiū, Gerb. Indra, visas taisykles skaitysiu ir skaitysiu savo anūkėliams!

Giedrius, 2014-04-30 18:06:13

Gerai Indra parašė. Išties, taip paprasta.