Pasakėlė apie išmintį

Lyja… Kaip gerai, kad spėjau nupjauti žolę! Dabar galiu parašyti pasakėlę – rytoj anūkėlės atvažiuos!

***

Tolimoje Afrikoje, Egipto krašte teka upė Nilas. Daug metų buvo manoma, kad Nilas yra ilgiausia upė pasaulyje, bet dabar kai kurie mokslininkai sako, kad Amazonės upė Pietų Amerikoje yra ilgesnė. Nesiginčysime, Nilas vis tiek yra labai ilga ir plati upė – daugiau kaip šešių tūkstančių kilometrų ilgio. Įsivaizduojate – kilometrų tiek, kiek nuo Vilniaus iki Amerikos!

*

Ant Nilo kranto nedideliame krūmelyje tupėjo žvirbliukas ir gailiai skundėsi:

– Karšta čia Afrikoje, saulė viską išdegino, nebegaliu susirasti maisto…

Pro šalį tipeno ežiukas, išgirdo žvirblelio skundą ir sako:

– Man irgi sunku susirasti maisto. Gali būti, kad kitoje pusėje upės maisto yra daugiau, bet aš nemoku persikelti. Nilas labai platus, o aš mažiukas, toli nuplaukti negaliu.

Ką daryti? Pasitarė ežiukas su žvirbliuku ir nusprendė eiti pas žmogų, kad patartų. Žmonės visada moka sugalvoti, kaip palengvinti savo gyvenimą.

Nuėjo pas žmogų. Išklausė žmogus mažiukų skundus ir sako:

– Žvirbleli, tu skrisk pas krokodilą. Jis daug mėsos valgo, o dantų nevalo. Dabar jam dantys skauda, vargšas guli prie kranto ir verkia krokodilo ašaromis. Tu, žvirbleli, pasisiūlyk jam iš tarpdančių mėsos likučius snapeliu išvalyti. Tu mėsos palesi, o krokodilui dantys nebeskaudės.

– O ar krokodilas manęs nesuės? – bailiai klausia žvirbliukas.

– Nebijok! – sako žmogus. – Kol tu lesi, krokodilas ramiai gulės išsižiojęs, nes juk jam smagu, kad jo dantis valai.

Žvirbliukas padėkojo žmogui ir nuskrido pas krokodilą.

– O tu, ežiuk, – sako žmogus, – paėjėk upės pakrante ir susirask lentgalį. Nesunkiai rasi, nes kartais bangos mažus laivelius sudaužo ir jų liekanas išmeta į krantą. Nuleisk lentgalį į vandenį, atsistok ant jo ir pasistumk nuo kranto. Tada tegu srovė tave neša, o tu tik viena letenėle vairuok, kad nuneštų prie kito kranto. Išlipęs maisto ieškok eidamas prieš srovę, nes taip, kaip persikėlei, galėsi grįžti ir atgal.

– Nuostabu! – sušuko ežiukas. – Dabar aš galėsiu kada panorėjęs persikelti per upę. Ir savo draugams parodysiu, kaip galima plaukioti.

Matote, vaikučiai, net maži paukšteliai, žvėreliai gyvena geriau, jei klauso išmintingų patarimų. Ir jūs klausykite!

Atsakymai

Burgis, 2012-06-14 16:12:29

Įvertinkite…

burokelis, 2012-06-15 06:38:28

Mano nuomone pasakos neturėtų moralizuoti. “Ir jūs klausykite” bla bla bla.

Bet nenustokit kurti pasakų, daugima Jūsų pasakų man patinka 😉 Viena geriausių “Pasaka apie žydintį krūmą”.

ajaxiss, 2012-06-15 11:05:07

O tai krokodilas neprarijo žvirblelio?

petras, 2012-06-15 12:41:16

Gali būt, kad prieš tai pas žmogų buvo krokodilas atėjęs skųstis dėl maisto nepritekliaus. todėl žinant žmogų, įvairiai galėjo baigtis tam žvirbleliui 🙂

Burgis, 2012-06-15 12:57:43

Kai kurios pasakos turi būti realistinės. Matote, aš aiškinu apie upes, kilometrus… Ir toks paukščiukas (tik ne žvirbliukas…) yra, kuris aprašytą darbą dirba.