Pasakėlė apie ruoniuką, paukščiuką ir plastiliną

Visokio plastilino dabar pagamina! Ir švytinčio tamsoje, ir prie rankų nelimpančio, ir kamuoliukams nuo žemės aukštai šokinėjantiems pagaminti…

Karštą vasaros dieną mergaitė nusinešė dėžutę plastilino prie upelio ir žaidė. Iš plastilino galima nulipdyti namelį, prie jo sienų priklijuoti akmenukų – atrodo kaip pilis!

Žaidė, žaidė mergaitė, pavargo, išalko ir nuėjo namo. O plastiliną paliko ant upelio kranto…

Mergaitė nežinojo, kad šios rūšies plastilinas nuo karščio labai labai suminkštėja ir pasidaro kaip klijai. Niekas to nežinojo, net protingas ir gražus paukščiukas, kuris atskrido prie upelio atsigerti ir atsistojo ant plastilino kaip ant akmens. Ir įklimpo paukščiukas, ir prilipo jo kojelės! Kairiąją kojelę traukia – dešinioji kojelė klimpsta. Dešiniąją kojelę traukia – kairioji kojelė klimpsta… Išsigandęs paukščiukas plasnoja sparneliais, bet atsargiai, kad ir sparneliai nepriliptų. Gailiai čirpia paukščiukas, bet niekas negirdi…

Staiga mato paukščiukas – upeliu atplaukia ruoniukas. Paukščiukas niekada nebuvo matęs ruoniuko, nes tokie jūros gyvūnai jo krašte negyveno, todėl išsigando, pritilo, sparneliais nebeplasnoja. Bet ruoniukas nė nemanė skriausti paukštelio. Jis pats buvo labai išsigandęs, nes pasiklydo. Išdykėliukas jūroje atsiskyrė nuo tėvelių ir nutarė pažiūrėti, iš kur ta upė į jūrą įteka. Plaukė prieš srovę upe, paskui pasuko į kažkokį kanalą, iš to kanalo pateko į upeliuką ir dabar visai nebežinojo, kaip sugrįžti į jūrą…

Pamatęs ant kranto paukščiuką, ruoniukas labai apsidžiaugė ir pradėjo šaukti:

– Paukščiuk, paukščiuk, padėk man sugrįžti į jūrą, parodyk kelią!

– Negaliu, – graudžiai pasakė paukščiukas, – mano kojelės įklimpo į kažkokius klijus…

– Nieko tokio, nieko tokio! – linksmai sušuko ruoniukas. – Tuoj aš tave išvaduosiu.

Išlipo ruoniukas į krantą, surideno apie plastilino kauburėlį daug akmenukų, vieną pusę kauburėlio apšlakstė šaltu vandeniu, plastilinas šiek tiek sukietėjo ir paukščiukas galėjo, ištraukęs vieną kojelę, pastatyti ją ant nebekimbančio kaip klijai plastilino. Tada ruoniukas apšlakstė vandeniu tą plastilino dalį, kurioje buvo įklimpusi kita kojelė. Ir paukščiukas striktelėjo pirma ant aplink sukrautų akmenėlių, o paskui – ant žemės!

Linksmai sukrykštė paukščiukas ir sako ruoniukui:

– Ačiū, ačiū, ruoniuk, tu mane išgelbėjai! Dabar nerk į vandenį ir plauk vandens paviršiumi. Aš skrisiu virš tavęs, rodysiu tau kelią link jūros.

Su tokiu geru palydovu ruoniukas labai greitai pasiekė jūrą ir susitiko su tėveliais, kurie ne tiek barė savo vaiką, kiek džiaugėsi, kad jis laimingai sugrįžo. O paukštelis, linksmai pačirpavęs virš ruonių šeimynos, nuskrido į savo lizdelį.

Jūs, mergytės ir berniukai, niekada nenumeskite kur pakliuvo nei plastilino, nei dažų, nei jokių žaisliukų! Viskas turi būti savo vietose.

Atsakymai

ainna, 2016-01-06 10:36:22

matematikams vis dar neišspręstas uždavinys:

Naujus Metus aš pasitikau jau 27 kartus. Kiek man metų ?

Lažinamės, neišspręs net Sokolovas.

Andrius su skrybėle, 2016-01-06 11:24:22

Tai aišku, kad niekas neišspręs, nes neparašei vienos sąlygos- kiek kartų buvai nulūžęs po egle ir Naujų Metų nepasitikai, o jie savaime atėjo. Patikslink uždavinio sąlygą!

Rasa, 2016-01-06 11:26:50

ainna: turbūt 2016 😉

Darius, 2016-01-06 14:38:07

Rasos komentaras priminė vieną anekdotą:

Skelbimas teisme:

Šiandien, už pakartotinius nusikaltimus, teisiamas A.B., kuris apgaudinėjo pirkėjus ir pardavinėjo jiems jaunystės eleksyrą. Už panašius nusikaltimus A.B. jau teistas 1756,1825,1954 metais.

Random, 2016-01-06 17:08:51

ainna, jei be jokių pašalinių interpretacijų – 26, tačiau manau niekas neatsakinėjo, nes ir taip akivaizdu…

Sokolovas, 2016-01-06 17:08:59

ainna:

Tai tikriausiai DAR TIK dvidešimt šešeri…:)

mama R, 2016-01-06 23:30:18

Atsakymas – 25-eri?

mama R, 2016-01-06 23:31:59

Ups, 26-eri 🙂 pamečiau sąlygą…

nuoba, 2016-01-07 22:00:41

ainana,

jeigu gimei sausio 1-6, tai 27,

jeigu sausio 7 – gruodžio 31, tai 26

Simona, 2016-01-07 23:06:05

Aš vis laukiu ainna atsakymo. Ir visai nesvarbu kiek jums pačiai metų 🙂

ainna, 2016-01-08 12:04:37

DAR NĖRA TEISINGO ATSAKYMO.

qwerty, 2016-01-08 22:22:20

klastingasis ainna moka paklausti.