Pasikalbėkime, kolegos žurnalistai

Ne, aš nežadu jūsų mokyti, teisti, barti. Aš nežadu teisintis. Dabar jau nieko nepakeisiu – jūs mane jau nuteisėte, jūs jau parašėte taip, kaip jūs norėjote. Gal man paduoti jus į teismą už šmeižtą? Niekada to nedarysiu! Nes prieš žiniasklaidą laimėti neįmanoma… Net jei formaliai ir prisiteistum, pavyzdžiui, paneigimą ar baudą, fiziniai ir moraliniai nuostoliai būtų dešimteriopai didesni. „Правду то ты найдешь, но здоровье потеряешь“, – mokė humoristas G.Chazanovas.

*

Dabar, po antrojo teismo proceso, po LNK laidos, po šios dienos tekstų laikraščiuose, aš tiesiog noriu ramiai su jumis pakalbėti. Turiu laiko.

*

„Lietuvos rytas“. Nerijus Povilaitis. „Gimnazijoje – savi įstatymai“. Paantraštė: „… direktorius Bronislovas Burgis galėjo dar ir piktnaudžiauti pareigomis.“

*

Ką suprato skaitytojai? Jie jau suprato, kad tie „savi įstatymai“ buvo labai blogi. Jie jau suprato, kad direktorius tikrai piktnaudžiavo pareigomis. Toliau galima neskaityti. Visi skuba, laiko nėra…

Ką aš, vargšas, galiu pasakyti Jums, Nerijau? Taip, ketvirtį amžiaus mes kūrėme kitokią mokyklą – su kitokiais nuostatais (steigėjo patvirtintais), su kitokiomis moksleivių ir mokytojų taisyklėmis, su kitokiu gyvenimo stiliumi. Todėl ne aš, o jūs, žurnalistai, ne kartą vadinote tą mokyklą prestižine. Todėl būtent iš tokios mokyklos nenori pasitraukti taisykles pažeidusi moksleivė. Todėl būtent į tokią mokyklą yra didelis stojančiųjų konkursas.

*

Kaip aš galėjau piktanaudžiauti pareigomis?! Niekas gi neatiduotų vaikų į tokią mokyklą! Be to, juk yra gimnazijos steigėjas, nejaugi leistų piktanaudžiauti? Žinant, kad steigėjo vadams beveik niekada neįtikdavau, bematant būtų išmetę mane už piktnaudžiavimą. Juk yra gimnazijos valdyba! Kokie garbingi žmonės toje valdyboje: universiteto prorektorius, miesto švietimo skyriaus vadovas, edukologijos profesorė, fakulteto dekanas ir kt. Nerijau, nejaugi tokie žmonės leistų piktanaudžiauti?

***

„Kauno diena“. Diana Krapavickaitė. „Gimnazijoje – dvigubi standartai“.

*

Perskaičiau straipsnį ir nesupratau, kurie standartai dvigubi? Galimi du variantai: 1) tai, kad vienas taisykles pažeidęs moksleivis pakeitė mokyklą, o kita moksleivė – ne; 2) tai, kad aš primygtinai prašiau moksleivės pakeisti mokyklą ir nesužlugdyti savo gyvenimo, o dabartiniai gimnazijos ir steigėjo vadovai nieko nedaro.

Nesuprasi…

Kaip nesuprasi ir to, kodėl žurnalistė rašo „Kaltinamajame akte cituojamos B. Burgio įrašytos kalbos ištraukos…“, jei žurnalistė negirdėjo nė žodžio iš jokio įrašo, o tai, kas cituojama laikraštyje, paimta neva iš mano pirmojo pokalbio su gimnaziste, kuris… nebuvo įrašinėjamas!

***

Atsiprašau, žurnalistai, vėl pernelyg daug prirašiau. Dar žadėjau parašyti apie LNK, kuri iš pradžių praneša, kad direktorius norėjo išmesti gimnazistę pro langą, o tik po to, nežymioje laidos vietoje, lyg tarp kitko įterpia – „pajuokavo“… Primityvus populiarumo siekimas, bet mano artimus žmones skaudžiai žeidžia…

***

Apibendrinsiu. Jūs, žurnalistai, turite vaikų (arba turėsite), turite anūkėlių (arba turėsite). Nejaugi jūs nenorite, kad jūsų vaikams, jūsų anūkėliams būtų tokia mokykla, kurios vaikai teisingai taiso savo klaidas, kurioje taisyklės ir sutartys galioja visiems vienodai, kurioje nėra sekimo sistemų (techninių ir žmogiškųjų), kurioje visi bendrijos nariai – direktorius, mokytojai, moksleiviai – yra laisvi ir lygūs, kurioje duotas žodis yra vertingesnis už dešimt instrukcijų? Nejaugi jūs nenorite tokių direktorių, kuriais būtų galima pasitikėti ne mažiau nei šeimos nariais, kurie niekam nesistengtų įsiteikti, kurie savo garbės žodžiu garantuotų, kad visada gins jūsų vaiko teisę gyventi dorai ir garbingai?

*

Ačiū, žurnalistai, kad perskaitėte. Vis tiek kažkam turėtų būti naudinga…

P.S. Pripažinkite, kad ši R.Achmedovo nuotrauka („Delfi“) visai nebloga. Ačiū!

Atsakymai

Burgis, 2015-04-09 09:56:18

Vis tiek rūpi…

j.m., 2015-04-09 10:20:01

Teisingai parašėte, Dėstytojau!

Jei bent vienas kurčias išgirs, ar aklas praregės – tai jau laimėjimas..

Burgis, 2015-04-09 10:21:27

j.m: Ačiū, gerasis žmogau!

Sokolovas, 2015-04-09 10:24:43

JIEMS REPORTAŽAS SVARBESNIS UŽ ĮVYKĮ…

“Negalite tarnauti dviems

viešpačiams. Nes vieną

pamilsite, kito nekęsite.

Negalite tarnauti Dievui

ir mamonai…”

Tokių žurnalistų nuostata- “reportažas svarbiau už įvykį”.

Jiems iš tikrųjų nereikia tokios Mokyklos. Jiems reikia tik šlamančiųjų. Jie yra įsitikinę, kad ir jų vaikams bei anūkams pinigai, ir tik jie, padės…kelią į patogų takelį išmainyti.

Jie vykdo socialinį užsakymą. Užsakymą tų, kas siekia sugriauti pačią tokios Mokyklos Idėją.

Ir visi šie įvykiai prieš šią Idėją nukreipti. Kad niekas daugiau neišdrįstų…Kad niekas daugiau “tamsos balastui” nepriešpastatytų Giedros…

Rasa, 2015-04-09 10:56:34

Žurnalistai ir teisėsauga remiasi tik faktais 🙂 Taigi… Kai kitą kartą bet kuris iš mūsų sugalvosim pav. mestelti savo vaikui, kad jis pasielgė kaip asilas, arba pav. kad prikiaulino, o paskui priminsim jam, kad vis vien jį labai mylim 🙂 Mes galime būti “pagal faktus” įvairių instancijų apkaltinti: zoofilija, pedofilija, psichologiniu smurtu prieš vaiką, gyvūnų teisių pažeidimu, psichikos sutrikimu ir nesivaldymu ir begale kitų įdomių dalykų… 🙂

Burgis, 2015-04-09 11:17:01

Rasai: kokiais faktais?! Jie remiasi kaltintojų padiktuotais kliedesiais!

Rasa, 2015-04-09 11:22:45

Ponas Burgi, juokauju aš. Tai juk taip žurnalistai apie save kalba- kokie jie nešališki ir kaip “remiasi faktais” 🙂 Ir kalbu ne apie Jūsų bylą, o apie tai, kaip bet kokią nesąmonę, pletką ir pan. žurnalistai paverčia “faktu” 🙂

Ex gimnaziste, 2015-04-09 11:25:15

Mirties šaukiuosi širdžia nukamuota, – Aš pavargau žiūrėt, kaip Menkysta Ant karžygio lavono kelia puotą, Kaip niekinama priesaika šventa, Kaip drabstoma purvais Garbė auksinė, Kaip jungą velka Laisvė išdidi, Kaip mėtos Gėda dvokiančiam šiukšlyne, Kaip kilnūs ryžtai smaugiami širdy, Kaip dūsta didis talentas vergijoj, Kaip spardo mulkis meno stebuklus, Kaip pataikauja Gėris nebylus Išpuikusios Niekšybės despotijai…

Ex gimnaziste, 2015-04-09 11:27:56

Visada buvau ir busiu uz gimnazija. Sunys loja, karavanas eina…Gimnazija yra didesne(ne plotu) uz bet kokias intrigas ir tai liudija kruva puikiu zmoniu isugdytu per tuos metus, faktai kalba patys uz save..O sunys tegul loja. Direktorius yra ir buvo geriausias vadovas su kokiu teko dirbti.Pagarba ir stiprybes.

Jonas, 2015-04-09 11:42:22

Perskaičiau plačiau apie visą šį reikalą tik šiandien. Tiek delfi, tiek 15 min, tiek lrytą. Trumpai, nesiplėtojant, be jausmų, teisiškai tos taisyklės Vilniaus teritorijoje Gedimo prospekte yra niekinės. Jeigu asmuo pilnametis, o tame prospekte rūkyti nedraudžiama.. Čia labai lengva įrodyti. Iš patirties sakau. Morališkai kiti reikalai… deja iš teisinės pusės daug klaidų pridaryta, man taip atrodo, užtat turime tokia situaciją. Belieka džiaugtis kad išmestasis susiprato, nes taip pat per teismą būtų galima labai lengvai prisiteist už moralinę ir kt. dalykus. Ir dar vienas dalykas jeigu jau vyksta ir yra įtarimų apie teismą, negalima net juokauti, viskas, pabrėžiu viskas gali būti prieš tave panaudota….

Užjaučiu iš tikro, apskritai man rodos šioje kovoje pralaimės visi. Gaila.

Burgis, 2015-04-09 11:52:24

rasai: Atsiprašau… Dabar kažkaip sunkiau suvokiu pokštus… 🙂

Burgis, 2015-04-09 11:55:17

Ex gimnazistei: iš visos širdies dėkoju! Bandau įsivaizduoti, kaip gėrėčiausi Tavimi, nuo scenos sakančia tuos prakeiksmus… Šiurpuliukai eina per kūną. Žinau, kokia didinga Tu būtum savo stiprybėje!

Andrius, 2015-04-09 12:15:39

Man gaila Jono, visiškai nesupratusio esmės. Blogiausia, kad žiniasklaida daugumą tokių nesupratusių skaitytojų šeria savo pramanais.

Jonas, 2015-04-09 12:24:57

Andriau: taip suprantu teisingame pasaulyje turėtų būti sulaužei pažadą – pasitrauk, bėda kad mes negyvenime teisingame pasaulyje ir nereik apsimest kad gyvenime, reikia laviruoti. Man šitame reikale būtent laviravimo ir lankstumo trūksta. Tik tiek.

Burgis, 2015-04-09 12:46:12

Jonui: tai Jūs ir laviruokite… Aš einu per pavasarį tiesiai į saulę.

Saulius, 2015-04-09 13:01:28

Bet realiai blogiausia tai tiems visiems smerkiantiems, kritikuojantiems. Tai jiems reikia užuojautos. Nes visas pyktis lieka juose pačiuose ir ardo juos pačius. Iš kitos pusės, praeis savaitė – ir niekas šio reikalo neprisimins. Tai gal tikrai verta su atlaidžia šypsena į visą šitą spaudos šurmulį. Sveikata, artimieji svarbiau. Juolabkad ką jiems duosi, tai bus tikra.

Andrius, 2015-04-09 13:32:37

Jonui: a, tai vis tik supratote. Tada gerai. Istorijos stuburas – garbingumas ir duoto žodžio laikymasis.

Mano vaikystėje mes dažnai sakydavom “garbės žodis”. Dabar tokią frazę girdžiu tik senuose filmuose.

Bet aš nieko neteisiu. Manau ir pats sunkiose situacijose pasirinkčiau lengvesnį, o ne garbingesnį kelią. Bet tuo nesididžiuoju.

petras, 2015-04-09 13:42:52

gerai nors tai, kad ne visose mokyklose taip griežtai baudžia už rūkymą. bo kitu atveju kiekvienais metais būtų didžiulė moksleivių migracija tarp mokyklų 😀

Sokolovas, 2015-04-09 13:54:06

Petrui

Jei “visose mokyklose” būtų tik tokia problema, tai tos mokyklos imtų primint KTU Gimnaziją…

Reikia kur kas radikalesnių priemonių. Mokymasis turi tapt privilegija, teise, dėl kurios reikėtų stengtis, o ne bandai primesta “pareiga”.

petras, 2015-04-09 15:15:50

Tai siūlytumėt naikinti privalomąjį mokymą ? bet kaži ar tai išspręstų tokį reiškinį kaip moksleivių rūkymą. jeigu moksleiviui yra 18 metų, tai jis legaliai gali rūkyti tabaką ir jo gaminius. tad draudimas nerūkyti, būtų kaip teisių suvaržymas. galėtų skųsti tokius draudimus teismui 🙂 juk jum nepatiktų jeigu jums darbdavys draustų ką nors daryti jūsų laisvu laiku arba ne darbo vietoje ? kaip manote ?

Sokolovas, 2015-04-09 15:24:26

Petrui

Privalomas mokymas ir dabar yra tik iki 16 metų. O po to, į gimnazines klases , turi būti griežta atranka. Ir tik galintiems gerai mokytis.

O rūkymo aš iš viso negvildenau.

petras, 2015-04-09 15:25:51

pateikiu pvz. ką turiu minty. jei pvz. pasirašant darbo sutartį, nurodytų nevalgyti kiaušinienės, kitaip būsit išmestas iš darbo 😀

viena vertus darbdavys gali reikalauti ko tik nori, juk galit ir nepasirašinėt ir darbo neimt.

antra vertus, ar gana liberalioje “demokratiškoje” visuomenėje būtų priimtinas toks kišimasis į kito žmogaus laisvę.

Burgis, 2015-04-09 15:29:43

petrui: pirmiausia sąžiningai atsakykite sau į tokius klausimus: Ar tikrai esate visiškai patenkintas savo gyvenimu? Ar esate visiškai patenkintas aplinka, kurioje gyvenate, žmonėmis, su kuriais susiduriate? Ar esate patenkintas savo išsilavinimu? Ar nemanote, kad mokykloje galėjote gauti daugiau? Ką labiau vertinate: apsukrumą, gudrumą, landumą, prisitaikymą ar garbę, dorą, sąžiningumą, darbštumą?

petras, 2015-04-09 15:31:19

aš apie rūkymą tik šiaip užsiminiau, nenutolstant nuo pagrindinės temos 😀

man tai jūsų idėja patinka, kad į gimnazines klases ( įgimnaziją) reiktų daryt griežtas atrankas (aišku paliekant paprastas vidurines tiem kas nori baigt mokyklą). o gal būt tokia praktika ir yra dabar taikoma ? negi toliau pagal gyvenamą vietą ir be jokių stojamųjų priima į gimnaziją ? aš vat nežinau tvarkos, tai būtų įdomu sužinot iš žinančių.

petras, 2015-04-09 15:44:01

p. Burgiui, taip gyvenimu esu patenkintas beveik visiškai (98 proc. :DD čia juokais, nes visada atsiranda kažkas, ką nori patobulint, jei jau būtum visu 100 proc. patenkintas, tai ir prasmės kažkaip gyvent nebeliktų, bet čia mano tokia kukli nuomonė), aplinką priimu tokią, kokią ji yra ir man ji visai neblogai, bet nesiplėčiant pasakysiu, kad kai kas galėtų būt ir geriau. išsilavinimu patenkintas, nes jo įgyjimas priklausė tik nuo manęs paties. mokykloje tikrai galėjau gaut daugiau ir gal norėjau daugiau, bet buvo kaip buvo. pats nedėjau jokių pastangų kažką keisti, todėl nieko ir nekaltinu dėl mokyklos. o žmonių savybes manau prastai supriešinote. priklauso labai nuo aplinkos. bet sąžiningumas, dorumas, garbė bei darbštumas mane labai žavi. kartais ir gudrumas bei apsukrumas, gal net prisitaikymas. žiurint iš kokio taško pažiūrėsi.

mano manymu švietimo sistema mūsų šalyje galėtų būt tikrai daug “geresnė”. tik vat didelė bėda, kad kažkaip ji negerėja, manau nėra pas mus žmonių, kurie ją galėtų pagerinti. gal mentalitetas kaltas, gal žmonių socialinis ir ekonominis gerbūvis, prioritetai, mąstymas ir t.t.

Stebėtoja, 2015-04-09 15:48:00

..perskaičiau Sokolovo ir petro mintis ir prisiminiau:), kad buvo tokie laikai, kai darbo metu t.y darbo valandomis negalėjai apsilankyti kino teatre . Atrodo Andropovo laikai buvo, kiek pamenu. Bet jau turėjai turėti paaiškinimų ir pasiaišinimų kodėl darbo valanomis filmukus žiūri?:) Dabar juokingai atrodo. Bet jei Sokolovui darbdavys uždraustu darbo metu iš darbinio kompo rašinėlius į B.Burgio svetainę rašyti? Manau liūdna būtų. Nes jei aš pamėginčiau darbo metu iš darbinio kompo skaityti ar rašyti, tai turėčiau labai slapstytis. Kitaip seniai darbo biržoje būčiau užsiregistravusi ir ne savu noru.:)

jamaica, 2015-04-09 15:48:23

Net jei tikėčiau, kad citatos, kurias pateikia žiniasklaida, yra autentiškos, ir tai man kiltų klausimas, ką direktorius turėjo omeny, kalbėdamas apie “padarymą nepakaltinama”. Ir net jei nepažinočiau BB, vis tiek pagalvočiau, o argi tikroji žinutė gimnazistei buvo “jeigu tu neprisiimsi atsakomybės už taisyklių pažeidimą, tai pati save paskelbsi nepakaltinama, nes tik nepakaltinamas žmogus nepajėgus prisiimti jokios atsakomybės už savo veiksmus; argi tikrai to nori, argi tikrai nori, kad ateityje į tave vis – tavo būsimieji dėstytojai, kolegos, darbdaviai, bendražygiai, – žiūrėtų kaip į nepakaltinamą?”.

Aišku, nežinau, ar teisingai čia suinterpretavau. Bet dėl vieno dalyko tikrai esu įsitikinęs. Direktorius tikrai neturėjo omeny “tai aš tave padarysiu nepakaltinama, tai aš sulaužysiu tavo gyvenimą” ar kokių panašių nesąmonių.

Burgis, 2015-04-09 15:57:39

Tu, jamaica-Ugniau, buvai ir esi absoliutus Proto Bokštas! Tu taip tiksliai, taip preciziškai tiksliai viską parašei, kad dabar jau nesupyk – viską nusikopijuosiu ir žodis žodin pateksiu teisme. Kaip savo parodymus…

Virginija, 2015-04-09 16:18:55

Gerb. Burgiui, nuotrauka tikrai gera, matyt, reikia dėkoti medikams. Su garbe, orumu, pareiga mes stipriai prasilenkiame. “Žmogaus žodis turi prilygti parašui”, – pasakė vienas Žmogus, ir jis išgelbėjo man gyvybę…Garbė toms Gimnazijoms, kuriose gyvena Žodis ir vertinama jo reikšmė…

Saulius, 2015-04-09 16:48:04

jamaica, per giliai kapstai. Tą patį sakinį pateik 10 žmonių – iš jų gausi 10 skirtingų interpretacijų. Daugelis girdi tik tai, ką nori ir sugeba girdėti. Tiems, kurie pajėgūs suprasti tavo interpretaciją, ir taip viskas aišku. O kiti fiziškai nepajėgūs suvokti esmės ir užsikabina už detalių. Tai jau nustojau bandyti ką nors kitiems įrodinėti, aiškinti – vis tiek neišgirs, o tik pats susinervinsi ir laiką iššvaistysi. Perlai tikrai ne visiems.

Ilona, 2015-04-09 16:58:32

Sveiki p. Burgi, sveiki visi.

Prašau rekomenduoti mano dukrai, 11 klasės mokinei matematikos korepetitorių. Vilniuje.

Visi kiti dalykai jai sekasi gerai, tačiau mokymosi spragos atsiradusios ankstesniais metais nebeleidžia vaikui pakilti savarankiškai. Ji pakankamai užsispyrusi ir nuoširdžiai nori sėkmės.

Stebėtoja, 2015-04-09 17:00:32

Sauliau, o kur perlai ir kur kiaulės? Jei ne pagal tavo supratimą, tai kiaulės?, o jeigu pagal tavo-perlai?:) Ar kitaip?:)

Įdomu dar tai yra pajėgūs suprasti ir nepajėgūs.

Nustato pajėgumą Saulius.:)

Stebėtoja, 2015-04-09 17:55:34

Ilonai- skelbiu.lt

Jonas, 2015-04-09 18:01:25

Debilas – diagnozė, liga, kurią nustato gydytojas (joks čia keiksmažodis). Nepakaltinamas – reiškia turinti psichinę negalią. Abejoju ar kuris iš jūsų yra gydytojas. Garantuoju, įskaitant save, nei vienas nėra šventas, nei vienas nėra nedaręs gyvenime klaidų, rūkymas tikrai ne baisiausias dalykas pasaulyje. Jeigu žmogus bus geras specialistas, tinkamai dirbs, sutars su kolektyvu ir pan. man bus nusispjauti koks jis buvo mokykloje, man svarbu koks yra dabar. Yra tokių kur jaunystėje katinams prie uodegų skarbonkes rišdavo… Štampai ir etiketės – labai sunkiai nusiplauna, bet juos lipina irgi kvailiai…

Žinau, nesutiks daug kas su šia nuomone… bent prieš save būsiu teisus 🙂

Ilona, 2015-04-09 18:05:52

Stebėtoja, dėkoju Jums už arogantišką nukreipimą. Neabejoju, kad čia lankosi žmonių su solidesniu požiūriu.

Aš prašau rekomenduoti korepetitorių, todėl šį savo prašymą rašau čia.

Stebėtoja, 2015-04-09 18:11:10

oi Jonai prajuokinai, nes mačiau katiną kuris suryjęs dešrą su visu apvalkalu ,dar gal savaitę lakstė iš pasturgalio kyšančiu apvalkalu.:) Katinui turbūt nebuvo juokinga. Bet mačiusieji juokėmės.

Rasa, 2015-04-09 18:29:49

Jonui: tu kažko nesupranti. Taip, tau nesvarbu koks žmogus buvo mokykloje. Suprantu. O tu supranti kaip jaustumeisi, kai pav. esi puikus gerbiamas vadovas savo firmoje. Viskas vyksta labai sklandžiai, visi puikiai sutaria ir yra puikūs specialistai… O paskui ateina vienas iš jų ir pokšt tau per snukį prie visų. Ir sako: na nėra įmonės įsakymuose tokio punkto, kad to negalima daryti! Nėra!!! Kitą dieną vėl ateina ir vėl pokš. Trečią dieną jo kvalifikacija dėl to nenukenčia, bet jis vis vien ateina ir pokšt tau per snukį visų akivaizdoje… Na ir kas čia tokio, gal net nelabai skaudžiai… O juk ir specialistas geras, ir su kolektyvu sutaria. Taip ir džiaugtumeis kasdien juo? Ir net nenusistebėtum? Nepaklaustum- blyn, kaip tau su galva? :))))))))

Nesu garantuota ar suprasi, ką norėjau pasakyt tiesą sakant 🙂

Trakimas, 2015-04-09 18:30:04

Labai grazi pono Burgio nuotrauka.

Trakimas, 2015-04-09 18:45:58

Įstatymai taip pat yra taisyklės.Gimnazijos taisyklės niekaip negali būti viršesnės už galiojančius įstatymus.Ir jei kalbame apie taisyklių pažeidimus,tai reik pažymeti,kad jas pažeidė abi pusės.Tačiau pilnamečiams bei nepilnamečiams Lietuvos Respublikos įstatymai rūkyti -nedraudžia.Draudžiama rūkalus pardavinėti nepilnamečiams.Todėl ši mergina nepažeidė Lietuvos Respublikos įstatymų(taisyklių).Visų Lietuvos Respublikoje veikiančių įstaigų vidinės taisyklės negali prieštarauti Lietuvos Respublikos įstatymams.

Trakimas, 2015-04-09 18:53:39

ŽEuri taisyklė mesti moksleivį iš gimnazijos už “rūkymą” yra perteklinė.Ši taisyklė turėtų būti keičiama į labiau civilizuotą-pvz. privalomą išklausyti kursą apie rūkymo žalą.Ir taip-kiekvieną kartą,kai tik moksleivis užtinkamas berūkantis.Solidžiai,ramiai ir netraiškant jaunų žmonių sielų bei likimų.

Burgis, 2015-04-09 18:59:13

Trakimui: prastai Jums su logika, prastai… Juk jei nepatinka taisyklės, jei atrodo, kad jos neatitinka įstatymų, tai neik į tokią mokyklą! Nepasirašyk sutarties, kad įsipareigoji laikytis taisyklių! Paduok tokią mokyklą į teismą!

*

Kažko gyvenime neišmokote…

Trakimas, 2015-04-09 19:14:07

Gerbiamas Bronislovai.Man tikrai prastai su logika,nes dabar analizuoju emocijas.Man nepatinka maximos “taisyklės” prekes išdėlioti taip,kad iki man reikiamų,nusigaučiau ,prasukęs pro begalines nereikalingų prekių lentynas.Maxima taip pat turi savo “taisykles”,prie kurių aš turiu prisitaikyti,jei noriu nusipirkti elementarios duonos.Aš suprantu ,kad tai yra elementari “pardavimų strategija”,kaip ir Jūsų gimnazijoj ar Riomerio universitete.

Ex gimnaziste, 2015-04-09 19:17:06

Trakimui:kiekviena karta siust i kursus??? cia kaip tasyti kuola i galva bergzdzias reikalas tokiais atvejais. Zaidi pagal taisykles arba you are out of the game. Paprasta. Taisykle/principas yra pvz ir keltis ryte ir ateit laiku i darba, nenori nedaryk laisva salis. Bet i darba tada neik mielas.

Trakimas, 2015-04-09 19:23:16

Maxima pardavinėja vištų šlauneles,o Jūs pardavinėjate “elitinį išsilavinimą”.Gerbiamas Burgi.

Ar jūs kada nors girdėjote pinkfloidų “Sieną”?Aš esu nusiteikęs prieš muštrą.Tie visi “teisingi ” moralistai man kelia begalinį šleikštulį-jie klykia:”tylėk,nusilenk,nerūkyk,nesišypsok,nesimuistyk,neprieštarauk,nesibucuok i pan.”

Trakimas, 2015-04-09 19:28:40

ex gimnazistei:)Būtent taip.Ir tai labai efektyvu:)Aš teip auklėjau savo šunį ir savo sūnų:)Aš jų visuomet prašydavau elgtis teip ar kiteip,o jei jie nesutikdavo,ilgai ir nuobodžiai aiškindavau ,kodė jie blogai elgiasi ir tokio jų elgesio pasekmes.Man buva smagu matyti,kaip sūnelis jau knapsi,o aš vis dar jam ramiai pamokslauju:)Aš gi jo nebaru,nepykstu,neįžeidinėju ,o tiesiog varau begalinį pamokslą apie tam tikro reiškinio žalą:)

Sokolovas, 2015-04-09 19:33:37

Trakimui

Gal atrodysiu neliberalus ( užtat atrodysiu, koks esu), bet…Pats mokymo procesas prasideda nuo VYKDYMO. Supratimas “atjoja kitu žirgu”, vėluodamas. Supratimas atsilieka nuo vykdymo. Visa kita- tik pasaldinta demagogija.

Todėl geroje mokymo įstaigoje mokinys privalo ir vykdyti. Ir susitarimų laikytis…

Burgis, 2015-04-09 19:33:47

Trakimui: na, aš Jums jau negaliu padėti. O užjausti nenoriu. Gyvenkite sau…

Trakimas, 2015-04-09 19:35:38

Dėkoju Jums už komentarą ir parodytą dėmesį.

jamaica, 2015-04-09 19:39:45

Niekaip nesuprantu šitos “logikos”:


Gimnazijos taisyklės niekaip negali būti viršesnės už galiojančius įstatymus. Tačiau pilnamečiams bei nepilnamečiams Lietuvos Respublikos įstatymai rūkyti -nedraudžia. Todėl ši mergina nepažeidė Lietuvos Respublikos įstatymų(taisyklių).

Aš suprasčiau šitą logiką, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai lieptų nepilnamečiams rūkyti, o KTUG taisyklės – neleistų. Tada galėtumėte sakyti, kad KTUG taisyklės prieštarauja LR įstatymams. Dabar gi niekaip neįžiūriu, kur ten kas kam prieštarauja.

Juk vargu ar yra koks nors įstatymas, kuriame būtų parašyta, kad mokiniai privalo daryti matematikos namų darbus. Tai nejau irgi sakysite, kad mokytojai neturi teisės reikalauti, jog mokiniai darytų matematikos namų darbus, kadangi LR įstatymai šito nereikalauja?

Trakimas, 2015-04-09 19:47:13

Sokolovai:)Jūs tikriausiai žinote,kad mana sūnus abitūros egzaminus išlaikė ,gavęs tris šimtukus.Pats ponas Kubilius jam paspaudė ranką už pasiekimus moksle .Dabar jis jau baigia vieną iš prestižiskiausių Universitetų pasaulyje.Biržalio mėn. vaziuosiu pas jį į UK pasveikinti.O mokėsi jis eilinėj provincijos mokilkoj—

sonata, 2015-04-09 20:09:47

… ir kodėl man visas šitas reikalas panašus į ritualinį avinėlio aukojimą…

Ex gimnaziste, 2015-04-09 20:11:29

Trakimui:

Taip jusu sunui sekmes baigiant universiteta. Bet Olimpieciu netapsi begiodamas parkely, dazniausiai tai pasiekiama stadione. Nors isimciu buna. Bet niekas nenori lost ir ziureti gal bus-gal nebus, bet tai reikalauja kainos o kaina yra zaisti zaidimo taisykles.Kazkaip darosi beviltiska jums aiskinti. Jei taip jus siulote aiskinti ir taisykles tai prazilt galima.

Matot gimnazijos taisykles yra kaip aksioma, patinka laikaisi ne patinka, viso gero. Gimnazija yra vieta mokytis, rodyti rezultatus o ne uzsiminet tusciais tauskalais ir aiskimusi. Kas yra neaisku sakiny “mokinys neruko”? Jei dar toki paprasta dalyka reikia aiskinti nzn ar isvis kokia mokykla toki mokini priimtu.

Trakimas, 2015-04-09 20:23:59

Bet kokios įstaigos taisyklės turi atitikti bendresnes bendruomenės-valstybės taisykles.Jau aiškinu labai “ant pirštų”:)

Trakimas, 2015-04-09 20:25:36

Nobelio premijos laureatas Churchilis rūkė iki pat savo mirties.Storus cigarus.

Vilniete, 2015-04-09 20:30:09

Ir buvo gerokai pageriantis. As apie Cercili. O Hitleris negere, neruke, etc.

Rasa, 2015-04-09 20:37:57

Trakimui su Vilniete: tai gal jūs susikoperuokit ir susidėję nuvežkit į kokią mokyklą tų cigarų ir alkoholio. Padalinkit labdarą ir palinkėkit- čia kad jūs, vaikučiai, užaugtumėt, kaip Čerčilis… Galit dar ir kokių narkotikų prigriebt ir duodami palinkėt- užaugęs būsi kaip Elvis Preslis ar pan…

Ex gimnaziste, 2015-04-09 20:38:46

Tai visi puolam zudytis gert ir rukyt nes dauguma bendruomenej taip daro???

Trakimas, 2015-04-09 20:43:27

Jūs teisi ,Rasa.Tie visi “parūkymai’ yra tik šalutinis produktas.O jei teip yra,tai ir žvelgti į tai reiktų atlaidžiau-kaip į “šalutinį produktą”.Parūkė,išsitatuiravo,išgėrė alaus ar nusidažė plaukus?Tai tce gi paauglių hormonų audrų pasekmė.Jie gi verda aukštoj temperatūroj.Juos reikia suprasti ,O NE BAUSTI.

Burgis, 2015-04-09 20:45:34

Trakimui: aiškinu ant pirštų: eik ir būk ten, kur tau taisyklės tinka! Savo bendruomenėje…

Į mano išskirtinę, elitinę bendruomenę nelįsk, prasčiokų mums nereikia.

sonata, 2015-04-09 20:46:01

Froidas dėl cigarų rūkymo patyrė 30 operacijų – žandikaulio vėžys prisimetė; Nyčė, Petras I, Gi de Mopasanas krito nuo kitokio vergavimo savo silpnybėms – sifilio. Tai va ir galvoju, kad gal geriau pabūt vidutinybe. Arba bent jau savo išskirtinumą ne nuo pigios cigaretės pradėt demonstruot.

Trakimas, 2015-04-09 20:48:34

Supratau,Broniau:)Ainu 🙂

Burgis, 2015-04-09 20:52:34

Trakimui: atsiprašau, jei įžeidžiau. Gal tu mano brolis? Čia su tuo anonimiškumu visaip gali būti…

Trakimas, 2015-04-09 20:56:58

Ne ,gerbiamas Bronislovai.Aš ne esu Jūsų brolis.Nors gal ir norėtau tokį turėti.Sveikatos ir sėkmės Jums.Laikykitės.

apropos, 2015-04-09 21:52:55

Panašu, kad Trakimas daug kur teisus. Egzistuoja įstatymų hierarchija. Ir todėl jūsų darbo sutartis negali prieštarauti Darbo kodeksui, gimnazijos taisyklės negali prieštarauti Švietimo įstatymui, ūkinė sutartis negali prieštarauti Civiliniam kodeksui, o visi tie kodeksai negali prieštarauti Konstitucijai. O panašu, kad šiuo atveju prieštaravimų būta, Nes prisimenu KTU rektorių istorijos pradžioj sakant, kad “yra taisyklės, o yra ir įstatymai”. Maža to, jūs galit darbo sutartyje pasirašyti, kad dirbsit po 16 valandų kasdien, o alga jums bus mokama kartą per metus. Ir kad jūs galėsit būti atleistas ne įspėjus prieš 2 savaites, bet per 5 minutes darbdaviui užsimanius. Galbūt tokia sutartis netgi galios, kol kuri nors pusė jos neužginčys. Maža to, galimos sutartys,kurios akivaizdžiai neprieštarauja jokiems įstatymams, bet gali būti nesunkiai užginčytos. Pavyzdžiui, jūs galit su banku pasirašyti paskolos sutartį, kur jums bus nustatyti delspinigiai už sutarties pažeidimą 5% per dieną. Pasirašėt savo noru niekieno neverčiamas. Bet prireikus mokėti galit ramiausiai tai užginčyti teisme ir teismas jums sumažins delspinigius iki 0,05%, traktuodamas šitą sutarties sąlygą kaip nesąžiningą, o delspinigius kaip neatitinkančius rinkos realijų.

Dar vienas momentas. Įstatymuose ir visokiose taisyklėse neturi būti dviprasmybių ir akligatvių. O KTUG taisyklėse akivaizdžiai buvo. Jei sutartyje yra dvi pusės, tai turi būti reglamentuota ir veiksmų seka, kai santykiai klostosi vienaip ar kitaip. Čia gi pažeidėjas lyg ir įsipareigoja išeiti savo noru, o jeigu neišeina – tai kas? Nieko…

Taisyklės akivaizdžiai yra pernelyg deklaratyvios ir ydingos teisiniu požiūriu.

Taip kad, ponai, požiūris, jog pasirašei – ir būk malonus vykdyti, yra šiuo atveju labai supaprastintas.

Burgis, 2015-04-09 22:04:38

apropos: ne Jums ta Gimnazija, ne Jums…

Iš šalies, 2015-04-09 22:10:41

to apropos: pasiūlykite išeitį, koks teisingas teisiniu požiūriu veiksmas turėtų būti įrašytas gimnazijos taisyklėse, jei gimnazistas neišeina savo noru.

apropos, 2015-04-09 22:19:21

p. Burgi,

Aš per savo gyvenimą nesu surūkęs anei vienos cigaretės, ir netgi nesu paragavęs. Taip kad tuo požiūriu man gimnazija būtų tikusi. Tik kad jos dar nebuvo.

apropos, 2015-04-09 22:28:52

Iš šalie,

manyčiau, kad Gimnazijos taisyklėse galėtų būti numatyti oficialūs papeikimai ar įspėjimai už tam tikrus pažeidimus. Pavyzdžiui, rūkymą, girtuokliavimą, ar kokį asocialų elgesį. Du pažeidimai toleruojami, po trečiojo – gimnazistas šalinamas pedagogų tarybos ar kokio ten kito organo nutarimu.

Papeikimų skyrimo tvarka irgi turi būti reglamentuota, kad liktų mažiau erdvės interpretacijoms.

Reikia žiūrėti, kas yra švietimo įstatymuose. Galbūt ten jau numatyti kokie mechanizmai. O jei ne, tai reikia juos sugalvoti, kad derėtų su įstatymais. Aš nežinau, su švietimu reikalų neturiu.

Burgis, 2015-04-09 22:29:22

apropos: ne cigaretėse esmė. Jei gimnazijoje būtų draudžiama valgyti morkas – Jūs negalėtumėte valgyti morkų.

Pentium100, 2015-04-09 22:30:22

apropos:

“Taip kad, ponai, požiūris, jog pasirašei – ir būk malonus vykdyti, yra šiuo atveju labai supaprastintas.”

Galbūt, tačiau jis – teisingas. Turėtų galioti bendro sąžiningumo principai. Pasižadėjai – reiškia reikia vykdyti. Tarkim aš susitariu su žmogum, kad jis man sulopys mašiną kur prarūdiję ir aš už tai jam sumokėsiu. Tai pagal jus mums dabar reikėtų pasisamdyti advokatus, kad šie sudarytų sutartį, kurioje nebūtų skylių kaip išsisukti nuo darbo ar mokėjimo? Jei jau to reikia, vadinasi kažkuri pusė yra nesąžininga ir stengsis visaip apgauti kitą pusę.

Atitinkamai jei man potencialus darbdavys paduos pasirašyti sutartį, kurioje parašyta “būti ofise 24val. per parą, 7 dienas per savaitę” aš atkreipsiu firmos atstovo dėmesį į tai, kad šis punktas neatitinka įstatymų arba tiesiog nesirašysiu ir eisiu darbo ieškot kitur. Aš tikrai nedarysiu taip, kad sutartį pasirašau, tada po įstatymais nustatytų darbo valandš išeinu namo, o kai mane nori išmest duodu į teismą.

Tuo tarpu apie tą gimnazistę aš jau žinau tai, kad pasitikėti, kad ji elgsis sąžiningai yra neįmanoma, kadangi visaip stengsis apgaut. Pažadės daryt vieną, o po to darys kitą.

Iš kitos pusės, tai ta gimnazistė turėtų neblogai pritapt politikoje – ten visi (ar bent jau 99%) tokie.

Virėjas, 2015-04-09 23:09:34

”Nejaugi jūs nenorite, kad jūsų vaikams, jūsų anūkėliams būtų tokia mokykla, kurios vaikai teisingai taiso savo klaidas, kurioje taisyklės ir sutartys galioja visiems vienodai, kurioje nėra sekimo sistemų (techninių ir žmogiškųjų), kurioje visi bendrijos nariai – direktorius, mokytojai, moksleiviai – yra laisvi ir lygūs, kurioje duotas žodis yra vertingesnis už dešimt instrukcijų? Nejaugi jūs nenorite tokių direktorių, kuriais būtų galima pasitikėti ne mažiau nei šeimos nariais, kurie niekam nesistengtų įsiteikti, kurie savo garbės žodžiu garantuotų, kad visada gins jūsų vaiko teisę gyventi dorai ir garbingai?” gerai parasyta, jeigu butu dauguma tokios mokyklos ir visuomene visai kitokia butu,,.

Iš šalies, 2015-04-10 09:59:01

apropos, Adefagija: taisyklės šioje istorijoje nekvestionuojamos. Niekas nereikalauja, kad vietoj “savo noru” būtų įrašyta “šalinama”(sprendžiant pagal tai, kas skelbiama viešai). Net jei taisyklės būtų pakeistos į įspėjimų/papeikimų sistemą, tai vienas papeikimas vis tiek turės būti paskutinis. O tada vis tiek bus galima naudoti argumentus “LR įstatymai rūkyti nedraudžia”, “Čerčilis rūkė visą gyvenimą” ir tuo pagrindu vaikščioti su diktofonu.

Paulius, 2015-04-10 11:53:47

Visa ši begalinė tamstų diskusija yra kaip bandymas nupešti plikę. Ieškojimas priekabių. Skylių. Apėjimų. Išsisukimų. Jeigu taisyklėse būtų parašyta: “gimnazijos mokiniai privalo rūkyti”, tuomet būtų galima diskusija, kad kažkas čia negerai, nes mokiniai verčiami žaloti savo sveikatą. Dabar gi, kai tokia taisyklė skatina tausoti savo sveikatą (pripažinkite, kažkur giliai tą suvokiate, o jei manote, kad rūkymas į sveikatą, tai jau kažkas su smegenimis negerai), keliamos batalijos, nors tokia praktika turėtų būti kaip tik skatintina.

Tačiau visa šio reikalo esmė visiškai ne tame (ne rūkyme), o patikrinime, kaip žmogus laikosi savo žodžio ir įsipareigojimo, kaip jis gerbia kitus bendruomenės narius. Čia ir prasideda atsakomybės ir pagarbos kitiems ugdymas. Gaila, kad ne visi tai suvokia.

Paulius, 2015-04-10 12:00:35

Dar noriu pridurti, kad tai labai puikiai parodo kitų mūsų visuomenės procesų priežastį.

Pavyzdžiui, politikoje, kai politikai rūpinasi ne valstybei ir visuomenei svarbių problemų sprendimu, o politinių oponentų murkdymu ir menkinimu bei nesibaigiančiose “kompromato” paieškose. Tai veidrodinis atspindys.

Adefagija, 2015-04-10 12:40:39

Tai ir keisčiausia, kad sveikata šiuo atveju buvo sugadinta ne dėl paties rūkymo, o dėl ambicijų,pricipų, besąlygiško paklusimo ir dėl „aukštai iškeltos gimnazijos vėliavos“.

Kiek suprantu, šitoje byloje yra galima taikos sutartis.

Bet va, reikės perlipti per savo ambicijas ir atsiprašyti savio noru, t.y. laisvai, nieko neverčiamam.

petras, 2015-04-10 12:55:26

Pentium, gal tai ir tiktų kaip tu sakai, jei ta gimnazija būtų asmeninė p. Burgio. deja, jinai ne jam priklauso. taip kad… apropos teisingai sako. jei nenori problemų su teismais, tai reik normaliai taisykles reglamentuot ir įteisinti, o ne belenkaip.

jei gyveni valstybėje, tai susitaikai su jos įstatymais ir tvarka arba juos keiti arba jų nepaisai (bet šiuo atveju gali būt, kad jėga būsi pažabotas).

skridau pro šalį, 2015-04-10 19:29:04

ir užkliuvau už eilinio niekingo dūmelio, rūkstančio iš elitinių kaminų. Žinau žinau, šiuo atveju ‘elitinių’ reikėtų rašyti didžiąja raide, juk apie Gimnaziją kalbame. Bet negaliu paminti savo, drįstu manyti, neblogo išsilavinimo ir daryti gramatikos klaidų vardan sentimento. Kažkieno.

Leiskite pasmalsauti, o ten lietuvių kalbos pamokos yra/buvo? Apie tai pagalvojau perskaičius entuziastingus ex’ės postelius.

Atsiprašau, kad įsibroviau. Įsinorėjau senatviškai paburbėti, nes kompanija čia žavinga.

Jeigu neišcenzūruosit, gal vėl užsuksiu, norisi man suprasti, kodėl mes tuos vargšus savo vaikus verčiame būti sėkmingais, o ne laimingais…

Laikykitės, BB

Dalia, 2015-04-12 23:27:39

nereikia cia maivytis su tom taisyklem. taisykliu nesilaike sitoks grasinimas????????????????