Paskutinė darbo diena

keturi

Manau, kad mano amžiaus žmonėms antraštė skamba šiurpokai…

Bet juk jos nėra, tos paskutinės darbo dienos!

Aš, pavyzdžiui, jau dveji metai dirbu „dviem etatais“: seneliu ir „Sodroje“. Maža to, vis prisiduriu tai šen, tai ten ką nors išsprendęs, ką nors pamokęs…

Taigi vakar buvo visai ne liūdna, o labai smagi mano paskutinė šiais metais (o ne visai, visai!) darbo diena kaip lektoriaus. Pavažiavau iš Vilniaus pustrečio šimto kilometrų, pasimėgavau mokytojų bendrija ir grįžau. Labai patenkintas grįžau!

*

Tokiuose susitikimuose vis galvoju: kiek tie švietimo vadai iš sostinės nuvažiuoja šen ir ten? Ne kaip „auditoriai“, vertintojai, tikrintojai, o kaip kolegos, patarėjai, kaip tie, kurie prieš nurodinėdami nori pamatyti, pajausti, suprasti tuos, kuriems nurodinėja?

Džiaugiuosi, kad per dešimtmetį „lektoriavimo“ metų mačiau mokyklas ir mokytojus nuo Klaipėdos iki Visagino, nuo Druskininkų iki Pakruojo. Mačiau prestižines gimnazijas, mačiau toli nuo didmiesčių vis dar kovojančias už būvį mokyklas…

*

Svarbiausia – pamatyti mokytojus, pasistengti suprasti jų būtį ir buitį. Tą aplinką, kurioje jie dirba. Svarbiausia – galvoti apie tuos vaikus, kuriuos jie moko. Kaip tuos vaikus moko miestelyje ir didmiestyje? Skirtingai. Kaip tie vaikai mato savo mokytojus miestelyje ir didmiestyje? Skirtingai. O juk užaugs ir tie, ir tie vaikai, bus kartu, bus mūsų visuomenė. Man labai rūpi, kokia bus ta visuomenė!

*

Pailsėkime. Šiemet nebedirbkime. Medituokime…

Atsakymai

Ingrida, 2016-12-28 19:31:44

p. Burgiui ir p. Sokolovui labai rekomenduoju pailsėti su filmu “Žmogus, kuris pažino begalybę”. Nebent jau matėte…

Sokolovas, 2016-12-30 19:58:04

VISIŠKAI NAUJAS BINĖ FORMULĖS KILDINIMAS

To nėra niekur…

Kvadratinės lygties x^2 = x + 1 (1)

sprendiniai ф=(1+sgrt5)/2 (Dieviškoji proporcija),

ir T=(1- sqrt5)/2.

Padauginę lygties (1) abi puses iš x, ir atsižvelgę į lygybę (1) pakartotinai, gausime:

x^3 = 2x + 1.

Vėl dauginame gautos lygties abi puses iš x, ir atsižvelgiame į lygybę (1).

x^4 = 3x +2.

Kartodami abiejų pusių daugybos iš x veiksmą, gauname:

x^5 = 5x +3

x^6= 8x+ 5

x^7= 13x + 8, ir t.t.

Lengva matyti, jog dešinėj pusėj koeficientas prie x yra n-sis Fibonačio sekos narys f(n), o laisvasis narys f(n-1).

Lygtis tokia:

x^n = x f(n) + f(n-1).

Ir nesvarbu, kad mes nemokame tokios lygties spręsti. Svarbu tai, jog mes žinome, kad šios lygties sprendinių aibei priklauso Ф ir T. Ir todėl esame tikri, jog: Ф^n= Ф f(n) + f(n-1),

T^n = T f(n) + f(n-1).

Išeliminavę sudėties būdu f(n-1), gausime:

f(n) = ( Ф^n – T^n)/ (Ф- T).

Kadangi Ф- T = sqrt5, tai ir yra gauta įžymioji Binė formulė, t.y. Fibonačio sekos n-jo nario formulė:

f(n) = ( Ф^n – T^n) / sqrt5.

Sokolovas, 2016-12-31 11:25:14

SENUOSIUS METUS PALYDINT

Paskutinė sriuba vakarienės

Paskutinė žvaigždė tuoj nušvis

Dar viena dilgėlė-staigmenėlė

Paskutiniam takely nuvys…

O dabar…

Keturiolika vienodo galingumo siurblių per keturiolika valandų išsiurbia keturiolika tonų vandens.

Kiek tonų vandens išsiurbtų 168 tokie siurbliai per 168 valandas?

Auras, 2016-12-31 12:33:30

168 siurbliai per 168 val. išsiurbs 2016 t vandens.

Šiek tiek nusivyliau,galvojau, kad 2017 t.

Sokolovas, 2016-12-31 12:45:04

Aurui:

Teisingai, puiku! Šis uždavinys skirtas atsisveikinimui su besibaigiančiais 2016 metais…

Rasa, 2016-12-31 13:10:49

Taip. Dabar jau tikrai paskutinė darbo diena man ☺ Šiais metais. Visai nesinori dirbt ☺ Todėl geriau ateinu čia. Parašysiu Jums visiems pasveikinimą. Na, nežinau iš tikro ar tai galima laikyti pasveikinimu. Gal palinkėjimu? Ai, koks skirtumas. Žodžiu radau tokį gražų, sukėlusį gražią šypseną dalykėlį. Tai ir dalinuosi ☺

**Viešpatie, Tu geriau už mane žinai, kad aš kasdien senstu ir vieną dieną būsiu visai sena. Apsaugok mane nuo pagundos kiekviena proga ką nors pasakyti. Gelbėk mane nuo didėjančios aistros tvarkyti kitų reikalus.

Išmokyk mane mąstyti (bet ne spėlioti), mokyk kitam ištiesti pagalbos ranką (bet ne diktuoti jam).

Man gaila, kad liks neperduota mano didžiulė sukaupta išmintis, bet Tu, Viešpatie, žinai, kad aš tokiu būdu norėčiau išsaugoti bent keletą bičiulių.

Apsaugok mane nuo plepėjimo apie gausybę smulkmenų ir suteik man polėkio būti sąmoninga.

Išmokyk mane nutylėti savo ligas ir negalavimus, jų vis daugėja, o kiekvienais metais didėja noras juos pasakoti. Nedrįstu Tavęs maldauti sugebėjimo maloniai išklausyti kitų skundus apie ligas, tačiau išmokyk mane bent kantriai juos iškęsti. Išmokyk mane to išmintingo suvokimo, kad ir aš galiu klysti.

Leisk man išlikti vertai kitų meilės. Aš nenoriu būti šventuoju – su jais nelengva sugyventi, – o tapti sena niurzga būtų vainikas pačiam velniui. Išmokyk mane surasti žmonėse netikėtų talentų ir suteik man, Viešpatie, maloningą dovaną juos parodyti kitiems.

(TERESĖ AVILIETĖ /1515–1582/)