Pažiūrėk į debesis…

Ši savaitė bus kieta kaip riešutas…

Šiandien dirbau tą, dirbau aną, švilpavau ir dainavau, bet vis tik pavargau. Tada atsiguliau antrame aukšte ir žiūrėjau pro langą į debesis. Tokius šviesius, tokius vasariškus debesis. Ir galvojau: vaikystėje būdavo momentų, kai gulėdavau pievoje (pavargęs nuo šieno grėbimo…) ir žiūrėdavau į debesis. Galvodavau, kaip bus ateityje…

*

Užaugau, subrendau, bet vis tiek pasitaikydavo momentų, kai gulėdavau aukštielninkas (pliaže…) ir žiūrėdavau į debesis. Galvodavau, kaip jau buvo, kaip bus toliau…

*

Ateidavo sunkios dienos, kai palatoje privalėdavau gulėti tik aukštielninkas ir žiūrėti pro langą į debesis. Galvodavau, kaip bus gera, kai vėl būsiu pusėtinai sveikas…

*

Tai šiandien visi tie prisiminimai plaukė su debesimis… Ir aš supratau, kad turiu jums parašyti apie tokį keistą gyvenimo inkarą – debesis. Apie tokį laikiną pastovumą, apie tokį nepasiekiamą švelnumą, apie tokį asmeninį, tik tau vienam suprantamą ramybės ir pasitikėjimo palydovą.

*

Dabar aš pasirengęs tai „kietai“ savaitei!

Atsakymai

Artūras, 2015-10-27 16:03:11

Ech, labai artimas patyrimas per šienapjūtę. Dėkui, jog nukėlėte trumpam į vaikystę.

kaimietė, 2015-10-27 17:14:19

Labai ryškus prisiminimas apie šienapjūtę. Kokia panaši buvo mūsų vaikystė. Ir tie debesys…

tegaida, 2015-10-27 23:45:04

Taip graziai aprašyta debesys…dar neteko taip skaityti 🙂

Rūta, 2015-10-29 15:29:33

Keista… nesu iš kaimo, bet apie debesis – viskas taip pat, nuo pat vaikystės