Pedagogų pokalbiai

Vos susilaikau nepaskelbęs vakarykščio ir šios dienos susirašinėjimo su vienos gimnazijos lituaniste. Negaliu paskelbti, nes pažadėjau, kad tai bus konfidencialu. Galiu tik pasakyti, kad siūliau tai mokytojai ištaisyti jos rašytame dokumente esančias klaidas. Jos reakciją (su gramatinėmis klaidomis…) galite atspėti iš to, kad labai norėčiau ją (reakciją) paskelbti…

*

Bet geriau abstrakčiai. Dabar draugiški teismai nebaudžia mokytojų už nevedybinius santykius. Ir niekas nebaudžia mokytojų už nemokytojiškus santykius tarpusavyje. Nes įrodyti tų santykių akademinio netinkamumo dažniausiai neįmanoma – mokytojai yra gudresni už lapes!

*

Niekam ne paslaptis, kad dauguma mokyklų direktorių yra buki, kerštingi, savanaudžiai. Jiems įtikti gali tik pataikūnai, sugulovai. Apie save jau nė nekalbu – pasiskaitote: arogantiškas pagyrūnas, narcizas, chamas… Žinoma, kuo geresnė gimnazija, tuo bjauresnis direktorius – kam tai paslaptis? Nes jis, niekšas, prisidengia gimnazijos prestižu, mėgaujasi mokytojų sukurtu gėriu, pateikia jį kaip savo nuopelną. Jam būtinai (Burgiui…) reikia parodyti kitų klaidas – taip jis išaukština save.

*

Pokalbiai mokytojų kambariuose, žinia, yra dar veidmainiškesni už pokalbius gydytojų sambūrio vietose: tas tam žemai lenkiasi, šypsosi, tas kitas subtiliai gelia į skaudžiausią vietą, anas jokiu būdu neprisipažins suklydęs. Visi tobulai moka rašyti lietuviškai ir angliškai, yra darbo kompiuteriais virtuozai. Nes konkurencija – milžiniška! Štai ir šįryt paskelbė – į mokyklas ateis 20 000  moksleivių mažiau nei pernai. Dvidešimt didelių mokyklų galima uždaryti!

***

Melas! Aš esu geras! Niekas nepjauna vištų, kurios deda auksinius kiaušinius. Mūsų gimnazijos mokytojai yra geri. Jų intrigos, frakcijos – lyg vaikų žaidimai. Nekenksmingi. Aš nebijau kritikuoti kitų ir nekeršiju kritikuojantiems mane. Nekenčiu išdavikų. Jiems keršiju, prašydamas likimo juos nubausti. Likimas visada įvykdo mano prašymus. Nesu tobulas, todėl esu dėkingas visiems, kurie mane, netobulą, pakenčia. Daug dirbu ir noriu, kad kiti daug dirbtų – mėgaudamiesi tuo.

***

Pagalvokime dar kartą apie Mokytojus – prieš rugsėjo šventę…

Atsakymai

Burgis, 2011-08-25 14:48:10

Pritariate? Neigiate?

ET, 2011-08-25 19:13:52

Įdomus požiūris, gaila, kad ne “Dialoge”:)

Burgis, 2011-08-25 19:57:10

Hmm… Iš nebylių reitingų panašu, kad daugeliui tema neaktuali… Suprantu, kad apie tai jau čia ir kitur esu rašęs, bet, žmonės gerieji, darbovietėje mes praleidžiame beveik trečdalį gyvenimo, o kai kas ir daugiau! Kaip gali būti neaktualu, su kuo tu dirbi? Apie ką mudu (aš ir manoji) dabar kalbame, lauke vyną gerdami? Kiekvienas apie savo darbus, apie savo bendradarbius…

*

Aš jus prašau, aš jus kviečiu – palengvinkime kiek tik galime aplink esančių žmonių gyvenimą, savimi sukurkime jiems patrauklesnę darbovietę. Daiktai, įranga – niekis! Svarbiausia – žmonės!

*

Štai gavau dvi vasaros stovyklos ataskaitas iš Telšių ir Alytaus – širdis džiaugiasi, kaip gerai žmonės padarė. Man padarė! Ačiū!

Mykolas, 2011-08-26 09:02:41

Man labai įdomus teiginys: “Dabar draugiški teismai nebaudžia mokytojų už nevedybinius santykius” O kodėl turėtų bausti?

Dėl darbo apskritai – taip jis užima didžiąją dalį mūsų laiko… Apmaudžiausia kai darbas ne mielas…

is, 2011-08-26 13:46:21

Ką patarsite mokytojui, kuris nėra geras, bet toks norėtų būti, kuris, žemai nusilenkia, šypsosi, nors tai prieštarauja jo prigimčiai (konkurencija – milžiniška), kuris stengiasi rašyti lietuviškai be klaidų, kuris prieš kiekvieną rugsėjį prižada sau dirbti dar daugiau, bet birželį nebūna patenkintas to darbo rezultatais?

Burgis, 2011-08-26 13:58:20

Mykolui: aš netiksliai parašiau – smerktini tik susituokusių žmonių nevedybiniai santykiai. Kodėl smerktini? Todėl, kad priesaikų laužytojai visada smerktini. Todėl, kad moksleivius reikia pratinti prie monogamijos. Todėl, kad nepatikimas vienoje srityje žmogus yra nepatikimas ir kitose srityse.

Burgis, 2011-08-26 14:01:03

IS: žmogus, kritiškai vertinantis savo veiklą, jau yra girtinas. Patarimas – išbandyti kitokias veiklos formas. Pavyzdžiui, leisti per pamokas moksleiviams mokyti vieni kitus ir… mokytoją. Pavyzdžiui, mokytis pačiam, lankant kursus. Pavyzdžiui, mokyti ir pačiam mokytis, skiriant projektus ir jų vykdytojus. Daug visko galima prigalvoti…

Regina, 2011-08-26 19:30:46

Gerb. Burgi, Jūs nežinote nė šimtosios dalies, kokie iš tikrųjų gali būti kai kurių gimnazijų ir mokyklų mokytojų tarpusavio santykiai. Jūs į savo gimnaziją atsirenkate geriausius mokytojus (kartais nepavyksta, kartais mokytojai tik apsimeta gerais 🙂 ), tad konkurencija tarp jų nedidelė. O pažiūrėkite eilinėje gimnazijoje – kokie, manote, santykiai tarp kolegų baigusis auditui, kuris vienų darbą įvertino aukščiausiais balais, kitų – N (netinka dirbti)? Kokie tie santykiai, jei reikia atleisti bent vieną – du to paties dalyko mokytojus, nes sumažėjo pamokų? Žmogus, kuris negali su kitais konkuruoti garbingai, kovoja ragais, nagais ir kanopomis… Jaunos fifos kovoja ir tais negarbingiausiais būdais (nebūtinai tai turi vykti su direktoriumi, tinka ir politikai :), turintys skambučio teisę. Tai, kad Jus kažkas kažkaip pavadina, dar niekis, palyginus su draugiškomis “kratomis” kabinete, aparatūros sugadinimu prieš seminarą mokykloje ar atvirą pamoką, įsilaužimus į kompiuterį, provokacijomis, suorganizuotomis šmeižto kampanijomis.

Burgis, 2011-08-26 20:26:14

Gerb. Regina, šimtąją dalį tai tikrai žinau, juk net pradėjau nuo kitos gimnazijos mokytojos „charakteristikos“… :-). Kai 22 metus dirbi mokykloje, tai kažkaip sužinai, pajunti ir tai, kas vyksta kitose mokyklose. Kartais net iš to, kaip „dirba“ iš mokyklų atėję valdininkai. Liūdna, kad taip yra, ir sunku kentėti, nes reikia saugoti pedagogų prestižą. Reikia… Bet pripažinkite, kad aš kartais neiškenčiu ir pasakau tai, ką Jūs gerai žinote.

mokytoja, 2011-08-26 23:32:38

Visada lankausi šioje svetainėje, kyla daug minčių, bet šiandien ypač, perskaičius šią temą….

Šiandien bandžiau įrodyti savo mokyklos direktoriui, kad reikia taikyti tos pačios kategorijos mokytojams skirtingą apmokėjimo koeficientą, kad turėtų būti skiriamos skirtingos valandos auklėtojui, turinčiam 15 ar 29 auklėtinius….

Atsakymas: su mokytojų profsąjunga (kurioje gal tik 15 mokytojų) suderinta: visiems po lygiai.

?

laisvas, 2011-08-27 03:14:54

mokytojai: o kodėl pas vieną mokytoją (auklėtoją?) 15 mokinių (auklėtinių), o pas kitą 29? Gal su mokyklos vadovu reikėtų pirma šį klausimą apsvarstyti?

laisvas, 2011-08-27 03:35:12

” – į mokyklas ateis 20 000 moksleivių mažiau nei pernai. ” 1000-čiu klasių (komplektų) mažiau! O kaip su Mokytojais? Tuomet ir jų ateiti (neateiti) rugsėjo 1-ąją turėtų mažiau?

Kiek šiemet priimta studentų, būsimų pedagogų?

Burgis, 2011-08-27 09:17:16

laisvam: Žiniasklaida skelbia, kad yra 2000 darbo ieškančių mokytojų…

mokytoja, 2011-08-27 19:33:11

laisvam: niekas klasių neardys, vaikai mokėsi nuo penktos klasės ir dar tėveliai, turintys tvirtą nuomonę.