Penktadienis – poilsio diena

Šiandien maisto pietums atsinešiau iš namų… Turiu teisę darbe pasilepinti, papramogauti. Ar jūs taip penktadieniais nedarote? Mūsų vaikai Stokholme net tradiciškai su bendradarbiais kai kuriuos penktadienius švenčia…

***

Tai aš pavadavau sergantį mokytoją, išaiškinau pirmokams „proto šturmo“ (brain storm) metodą ir pasitikrinau, ką gi aš čia, svetainėje,  tokio rašinėju, kas panašu į eilėraščius (toliau vadinsiu eilėraščiais)?

Daviau devyniems moksleiviams lapus su šešiais eilėraščiais ir paprašiau sureitinguoti (pirmas numeris – geriausiam, šeštas – blogiausiam). Štai rezultatai:

Akivaizdžiai laimėjo ketvirtasis eilėraštis „Jūra“ (kažkada jis čia buvo paskelbtas, paieškokite…). Bet pastebėkite, kad dar trys gavo po dvi pirmąsias vietas… Net blogiausi, pirmasis ir šeštasis, gavo po vieną antrąją vietą.

***

Išvadą aš žinojau prieš atlikdamas šį eksperimentą – nei eilėraščių, nei paveikslų, nei romanų, nei kino filmų mėgėjišku reitingavimu neįvertinsi. Yra tik du keliai: 1) pasikliauti profesionalų nuomone (o kaip tampama profesionalais? kas yra tas raugas, kuris profesionalumą perduoda iš kartos į kartą?); 2) manyti, kad jei tau patinka, tai kūrinys, rašinys ir pan. yra geras.

***

Dabar jūs čia paskelbkite bent posmelį ar du kokios nors kūrybos, man nesakykite, kas autorius – aš pabandysiu reitinguoti. Galėsite pasijuokti…

Gero savaitgalio! (Ačiū, mus aplankys anūkėlės iš Vilniaus!)

Atsakymai

Lėlys, 2011-03-25 13:25:22

Jei kartą aš tyliai nueisiu keliu,

O tu dar kelionėje liksi toj vienas,

Tu rūškano rudenio rūškaną dieną

Vos vos prisilieski prie mano eilių.

Atgis ir atgims, ir atlėks vėl aidai,

Kadais taip grūmėjusios meilės bežodės,–

Jos karštį vėl jausi, jos prarastą grožį,

Kartosi ir šauksi jos vardą ilgai.

Gal plaks tave lietūs, gal merks dargana,

Ir tu, gal, suklupsi, suklupęs tylėsi,

Gal, sau priekaištausi — nebuvome dviese.

Tik mirksniai, tik mirksniai — o jų negana.

Nesens mano eilės, ir meilė neblės,

Tik lūpos nubalusios amžius tylės.

***

Sutik mane po priešaušrio dangum,

Nužerki deimantus nuo pienės lūpų,

Užpūsk žvaigždes liepsnojančia širdim,

Ir šypsena nuplėšk nuo pievų rūką.

Sušildyk žolę kerinčiom akim,

Ir akmenį paguoski prie lieptelio.

Paglostyk sodus vasaros lietum,

Ir pabučiuok paklydusį upelį.

Nuskrisdama klaidžiais miškų takais

Ištrink mane iš ten, kur aš slepiuos.

Po samanų bekraščiais patalais

Tik miego gijos meilę man dainuos.

Kai saldžios svajos tau akis lipdys,

Norėsiu palydėti iki šilo…

Bet susitikt mums ne švelni rasa trukdys.

Bet tai, kad tu – Diena.

O aš – Naktis.

***

Ir jums gero savaitgalio! (Ačiū) 🙂

Burgis, 2011-03-25 13:29:41

1-6, 2-3 (iš 10). Atsiprašau…

Lėlys, 2011-03-25 13:33:53

3 yra “geriau” už 6? :))

Ieva, 2011-03-25 13:52:22

Direktoriau, labai patiko jūsų pamoka.:))) Dažniau ateikite pas mus, nes jūs- be galo geras, įdomus ir linksmas žmogus, kuris pamoko gyvenimų tiesų. Visada jūsų laukiame.

Burgis, 2011-03-25 13:55:48

Lėliui: ne, čia kaip mokykloje – geriausias pažymys yra 10.

Ačiū, miela Ieva! Jūs nežinote, kaip man jūs patinkate…

Ieva, 2011-03-25 14:00:33

  1. O, kada galėtų grįžti tie laikai,

Kai dar buvome maži vaikai.

Kai pasaulyje mūs viskas buvo gerai,

Kai nesupratom, ką darom blogai.

Kai mergaitės dar buvo princesės,

O berniukai – karaliai pilies.

Kai negalvojom, ką į pasimatymą kviesim,

O kam duosim dalį širdies.

  1. Tu išėjai, kai alyvos žydėjo,

Kai krito kaštonų žiedai.

Tu išėjai, kai niekas nesitikėjo,

Nes tądien saulė švietė taip gražiai.

Tu išėjai, palikęs tiek visko

Ir nespėjęs ištarti ,,sudie”.

o tiek ne daug trūko lig tikslo,

Kad būtum su mumis kartu.

Burgis, 2011-03-25 14:09:51

Įtariu, kad čia ta pati Ieva, kuri taip gražiai man parašė, todėl eilėraščių nevertinsiu. Gal tik taip: už nuoširdumą – 10, už techniką -…, už įtaigą – … .

Aš, 2011-03-25 14:59:02

Aš irgi kažkaip turi daug laiko… Tai va eilėraštis vertinimui.

Numirė karaliaus šuo – šunelis geras,

Geriausias iš šunų…

Ir sušaukė karalius visą dvarą

Ant šunio šermenų.

Markizai, freilinos, baronai, grafai,

Ir daug kareivių, daug tarnų

Karaliui meilinos pas šunio kapą,

Geriausio iš šunų…

Karaliui ašara nukrito ant to kapo,

Geriausio iš šunų –

Nukrito freilinų, markizų, grafų,

Baronų ir tarnų…

O juokdarys tik juokino karalių: –

Turi, karaliau, daug šunų,

Bet kur tu rasi kitą tokį pat šunelį,

Geriausią iš šunų?

Užsirūstino karalius ir jo visas dvaras –

Iš tiek dvariškių, tiek tarnų!..

Pakorė juokdarį, kad šmeižė šunį gerą,

Geriausią iš šunų…

Burgis, 2011-03-25 15:08:18

Aš: puikus tekstas dainai! Eilėraštis – atrodo lyg pažodžiui išverstas iš tumbu lumbu kalbos…

Povilas_K, 2011-03-25 15:15:56

Kaip vertinti Aš pasisakymą ?

Pirmas minusas nebent už tai, kad eilėraštis be autoriaus(Jonas Aistis) pateiktas…

Antra minusas už tai, kad visom įmanomom autorių teisėm apsaugotą trumpinį “A.Š.” naudojat.

O eilėraštis neblogas – dažnai mašinoj klausau: miuzikle “Ugnies medžioklė su varovais” įdainuotas.

Rasa, 2011-03-25 16:02:11

Povilui_K : dėl pirmo minuso 😛

Burgis sakė: “Dabar jūs čia paskelbkite bent posmelį ar du kokios nors kūrybos, man nesakykite, kas autorius – aš pabandysiu reitinguoti. Galėsite pasijuokti…”

Aš, 2011-03-25 16:04:09

Tai va būtent, sakė neskelbti, tai aš ir nesakau, kad čia mano kūrybą, o kad Jono Aisčio irgi nesakau, tokios taisyklės. Dėl Aš, tai Povilai pasižiūrėk Delfi…

O pono Burgio komentaras taip prajuokino 🙂

Rasa, 2011-03-25 16:15:38

Žiūrim ką turim toliau 😀

Na, šitą pons Burgis turėtų mėgti, toks pavasariškas 🙂

***

Virš rožių obely lakštutę pamačiau.

Prie žėrinčios taurės ji prilėkė arčiau

Ir sučiulbėjo man, apsvaigus ir laiminga:

“Tik mirksnį gyveni – naudokis juo greičiau!”

***

Burgis, 2011-03-25 16:39:56

Rasai: chajamiškai mane gundote, chajamiškai… (neblogas pokštas gavosi, tiesa?). Einu į teatrą, žiūrėsiu keistąją „Aidą“ – tai ir bus „naudokis ja greičiau“…

D., 2011-03-25 16:44:42

Tavęs, žmogau, aš praeity ieškojau,

senus vartydamas istorijos lapus,

ir kur prie tavo vardo tik sustojau,

radau kapus, radau tiktai kapus …

Radau piliakalnius tau, mirusiam, supiltus,

radau paminklus vario, akmenų,

radau svyruojančius į tavo garbę tiltus,

tartum iš vortinklio, iš trupančių dienų.

O aš maniau, kad tu ten amžiais gyvas,

o aš maniau, kad milžinas buvai…

Deja! Deja! Tik antkapis vėlyvas

tave pagarbino, kai žemei šiai žuvai.

mariux, 2011-03-25 16:59:06

Времена не выбирают,

В них живут и умирают.

Большей пошлости на свете

Нет, чем клянчить и пенять.

Будто можно те на эти,

Как на рынке, поменять.

Что ни век, то век железный.

Но дымится сад чудесный,

Блещет тучка; я в пять лет

Должен был от скарлатины

Умереть, живи в невинный

Век, в котором горя нет.

Ты себя в счастливцы прочишь,

А при Грозном жить не хочешь?

Не мечтаешь о чуме

Флорентийской и проказе?

Хочешь ехать в первом классе,

А не в трюме, в полутьме?

Что ни век, то век железный.

Но дымится сад чудесный,

Блещет тучка; обниму

Век мой, рок мой на прощанье.

Время – это испытанье.

Не завидуй никому.

Крепко тесное объятье.

Время – кожа, а не платье.

Глубока его печать.

Словно с пальцев отпечатки,

С нас – его черты и складки,

Приглядевшись, можно взять.

marius, 2011-03-25 17:46:03

kaip tampama profesionalais…

Vienoje K.Voneguto knygoje personažas klausė dailės kritiko, kaip atskirti gerą paveikslą nuo prasto. Atsakymas buvo “paprasta – tereikia peržiūrėti milijoną paveikslų”

Burgis, 2011-03-25 21:26:01

D.: man patinka! Kas tai parašė?

D., 2011-03-25 22:17:43

Burgiui: o tai kad neįvertinot :).

Tai mano mėgstamiausias poetas Bernardas Brazdžionis „Atsišaukimas į žmogų”. Paskaitykit iki galo šį eilėraštį, turėtų patikti

http://www.vaidilute.com/poetry_brazdzionis.html

kinkora, 2011-03-26 09:00:36

Nieko, nieko. Tiktai gyventi

tarp potvynių ir traukinių,

kol išmuš paskutinį dantį

ir druską išbrauks iš meniu.

Nieko, nieko. Tiktai žiūrėti,

kaip laša į burną kalba.

Ir vandens pasisemti rėtį

ties upės ir kranto riba.

Nieko, nieko. Tiktai galvoti,

kad motina rytą nubus

ir, pridengusi širdį – votį,

tylėdama džiaustys rūbus.

Nieko, nieko. Prieit laukymę,

kur juodus naktų klavišus

kumščiais daužo vaikai negimę,

tas garsas labai panašus

į suskambusį moters kūną,

į krušą ant ryto gėlės.

Nieko, nieko. Tegu tik būna

lenta iš jaunos drebulės.

Burgis, 2011-03-26 09:45:42

D.: paskaičiau; deja, tas eilėraštis geras tik iki tos vietos, iki kurios pacitavote. Keista, tai yra su daugeliu B. Brazdžionio ir B.B. eilėraščių…

Burgis, 2011-03-26 09:46:30

kinkorai: duodu 10 balų. Kas parašė – gėda, nežinau…

Rasa, 2011-03-26 11:08:06

O čia ne vertinimui, čia tiesiog užtat, kad gražu, nes vakar klausiausi visokių gražių dainų, ir čia iš dainos 🙂 Ir laukiu kad baigtųsi greičiau darbas, nes noriu pas močiutę nuvažiuot, ji labai serga. 🙂

…Kai vakare už ievų girios

Išgirsi vaikštant paukštį mažą

Ir jo akis tu pamatysi,

Nenusigąsk – tai aš…

kinkora, 2011-03-26 11:47:08

Ano eilėraščio autorė Daiva Čepauskaitė. Man ji nuostabi.

ST, 2011-03-26 12:42:03

Aš bučiuoju tavo juodą skarą,

Aš lyg vilkas užspeistas žvalgaus.

Motin, man labai labai negera

Be tavęs, be žemės ir dangaus.

Koks tu žilas, mano tėve!

Koks raukšlėtas, Dieve Dieve!

Kiek matyta! Kiek patirta!

Gula galvą metų stirta.

Duonos duok – geros, ruginės.

Kepalioką kaip mišiolą

Dėk ant aukuro tėvynės! –

Nuo to aukuro per žolę

Kraujo pėdsakas lig šiolei.

Ligi šiolei: – Melas! Melas! –

Loja juodas vamzdžio galas.

Kad ne melas, mano ponai,

Apkabinus jūsų kojas,

Kaip lopšy dar verkia duona, –

Želmenėliais dievagojas

Nugalabytas artojas.

Mr. Student, 2011-03-26 13:54:34

Eilėraštis:

Kur akis padėjai – pavasariu sužydėjo…

attente, 2011-03-26 14:20:15

Įtariu, smarkiai rizikuoju čia keldama tokį eilėraštį ir dar pridedama “vienas mylimiausių”, bet kad taip yra 🙂 Tik jis ilgokas, bet nesugebu poezijos sutrumpint ir man tai atrodo kiek nusikaltimas… 🙂 Taigi, Jūsų visų teismui:

Dėl to ir skambinu – labai sapnavau –

Žemė pavasarį patvino kapais –

Po pat pirkios langu pietys atpūtė

Kelis neprižiūrimus kapelius,

Priaugusius sulaukėjusių pirštų –

Barška į lango stiklą

Lyg lietutis, feng šui skambalėliai…

Pilni laukai plūduriuoja lyg valčių –

Iš aptvaro išsiveržusių kapų –

Ne taip seniai mirusius dar galima atpažinti –

Tūno lyg debesėliai virš kauburio –

Kai kurie visai iškorėję –

Kiti – stipresni dar stumiasi kryžiais it irklais – – –

Reiškia – įgūdžiai lieka (čia visur buvę žvejų kaimeliai) –

Lieka randai ir patirtys,

Netgi skausmai kai kurie (tie, kur sakydavom – nerviniu pagrindu)

Lieka pagalvė šlapia nuo prakaito – – –

– – – – Nuo prakaito, sakau, ne nuo ašarų –

Lieka tik atsisveikint, tik atsidust –

Atleisk, kad taip vėlai skambinu – reikėjo anksčiau,

Suprantu – reikėjo anksčiau –

Bet kol buvai gyvas – visai neturėjau laiko –

Žinau, nelabai galima tau šnekėt –

Ten jūsų klausosi –

Tu tik šniokšk į ragelį – aš išsiversiu – – –

– – – – Išsiversiu, sakau, neišsiverksiu –

Išsivartysiu po skiemenį, akmenį,

Ištikrinsiu pagal natas, sapnininkus…

Ne, manojo sapno niekas neaiškino,

Išsigalvojau –

Sako, jeigu turi kam papasakot

Savo sapnus – dar nesi vienišas…

Todėl ir skambinu, nepaisydamas trukdžių,

Nepaisydamas įkyraus tų kapelių birbimo:

„Sujungimas negalimas, prašome

Patikrinti numerį“…

Neturėjau daugiau kam, tai ir paskambinau,

Neturėjau daugiau ką veikt, tai ir paskambinau,

Neturėjau daugiau kur dėtis, tai ir paskambinau,

Nejučia užkliudžiau tamsoje varpo virvę –

– – – Tai ir paskambinau, skambinu – – –

– – – –

Žinojau, kad pakelsi –

Žinau, kad tokiems kaip mes net ir po to,

Net ir ten –

Kartais pasitaiko nemigų.

Atriškit, 2011-03-26 15:11:30

Atriškite akis!

Aš noriu dar išvysti akis,

kurios mane nušauti įsakys,

ir įsitikinti, kurios stipresnės vis tik –

ar tos, ar mano bus.

Dabar atriškit man akis!

Rūta, 2011-03-27 00:07:49

Meldžiamoji, nerandat sau vietos?

Jūsų kliedesio žodžiai belūpiai.

Jūsų grožio nepaslepia lietūs,

Jūsų ledas nebetelpa upėj.

Apgraibom žengdama iš atolų,

Kliūdama už bedievio ir kalto,

Jūs užkliudėt mane, meldžiamoji,

Ant devintojo tilto asfalto.

Gerbiamoji, ar matėte miestą,

Kai užlyja, sutemsta ir aušta?

Jūsų liūdesio rankos ištiestos,

Jūsų žavesio kumštis sugniaužtas.

Mano miestas berankis, bekojis,

Ant jo dergia girtų žąsų pulkas.

Susitiksime vėl, gerbiamoji,

Kai devintą iš tiltų sems dulkės.

Geidžiamoji, žiūrėk man į veidą.

Jis vis tiek negražus, nors praskydęs.

Tavo meilė ir vėl pasileido,

Laukdama septintos nekaltybės.

Jau šešissyk mane suvartojai,

Tarsi alui pasūdytą tiesą.

Tu ilgėsies manęs, geidžiamoji,

Po devintojo tilto pavėsiu.

Mylimoji, nelauk „Žaldokynės“ –

Juk teatras šiandien išvažiavo.

Mano rolė lengva – vienkartinė,

Mano „bis“ nesulaukė net „bravo“.

Ten, kur supas dangus, nenustoja,

Ten, kur žydi nušalusios tulpės,

Tu surasi mane, mylimoji

Tarp devintojo tilto ir upės.

Burgis, 2011-03-27 15:44:40

attente: niekada nemėgau tiek daug žodžių… 🙂

Rūtai: viską gadina „Žaldokynė“… Konkretika man gadina poeziją.

Burgis, 2011-03-27 15:46:10

Atriškit: pataikaujate man, pataikaujate… Ačiū. Bet tai tikrai geras E. Mieželaičio eilėraštis, tikrai! „… aš pats krentu, lapeli, kaip ir tu…“

lipatas, 2011-03-27 17:40:21

Jei tu ramus, kada visi klejoja

Pametę galvas, kaltina tave

Tiki savim, kada kiti dvejoja

Ir jų dvejonių nelaikai kalte

Jei moki kantriai laukt ir nepavargti

Už piktą šmeižtą nesiteist šmeižtu

Nekenčiamas nekenčiančių nesmerkti

Ir nesidėt protingu nei geru

Jei tavo svajos remiasi tikrove

O mintys – ne vedliai, o palyda

Jei tu, sutikęs Negandą ir Šlovę

Gali bodėtis viena ir kita

Jei kęst gali, kai tavo tiesą šventą

Derglioja niekšai, siekdami klastos

Kai žlunga tai, kas sunkiai užgyventa

Ir vėl pradėti viską iš pradžios

Jei visą, ką anksčiau esi laimėjęs

Gali lengva širdim ant kortos dėt

Pralošt, vėl griebtis to, nuo ko pradėjęs

Ir niekada po to nesigailėt

Jei savo raumenų ir dvasios galią

Gali valdyti taip, kaip sumanai

Ir nepalūžt, kai teturi tik Valią

Kuri tau tyliai kužda: “Privalai!”

Jei su minia gali būt sąžiningas

O su karaliais – paprastas, kuklus

Jei priešams ir draugams esi teisingas

Ir su tavim kiekvienas pagarbus

Jei tu jauti, kaip greitai bėga Laikas

Ir jį matuot sekundėmis gali

Tada tu būsi tikras Žemės vaikas

Tada, sūnau, tu tapsi Žmogumi.

Burgis, 2011-03-27 18:01:37

Lipatui: ačiū, aš atsakiau naujoje temoje…