Perfekcionizmo deklaracija

Vakar „Tėvų diena“ (pirmokų ir antrokų), šiandien „Tėvų diena“ (trečiokų ir ketvirtokų).

Panašu, kad vakar su viena tėvų pora nesusikalbėjome… Pabandysiu parašyti tezėmis.

*

  1. Taip, ir šešetas, ir septynetas yra geras pažymys, jei jis teisingas! Bet geras jis yra tik šiandien, dabar, o jokiu būdu jis nėra geras kaip galutinis tikslas ir rezultatas!

*

  1. Ne, mes, mokytojai ir gimnazijos administracija, niekada nesusitaikome su tuo, kad kiek yra tiek ir gerai! Visų mūsų siekis, tikslas yra ir visada bus tik tobulybė! Todėl mes kviečiame visus eiti kartu su mumis tobulybės link: sunkiai, skausmingai, per kančias ir vargus – bet eiti.

*

  1. Taip, mes pripažįstame, kad nesame tobuli ir niekada tokie nebūsime, todėl mes deklaruojame principą: jei tu eini tobulybės keliu, bet nepasiekei maksimalių rezultatų (dešimtukų, šimtukų…), tai niekas, net tu pats, negali tavęs smerkti, kaltinti. Tu turi gyventi patenkintas, linksmas, žvalus, laimingas, nes tu juk padarei viską, ką prigimtis, gamta, aplinkybės tau leido kelyje į tobulybę.

*

  1. Ne, mes nesutinkame su tuo, kad gimnazistai, įveikę aukštą atrankos barjerą, turi būti kasdien smulkmeniškai prižiūrimi, kad jiems labai tiksliai reikia dozuoti „namų darbus“. Kas per sąvoka – „namų darbai“! Gimnazistas turi pats „prisimatuoti“, ko ir kiek jis turi mokytis namuose, nes juk jis žino, kad atkakliai žengia tobulybės link. Jis pats turi sau „užsiduoti“ tuos „namų darbus“ ir konsultuotis su mokytojais, įsivertindamas savo pažangą. Gimnazistas pagaliau turi suprasti, kad jis ne vergas, kad jis neprivalo dirbti tik verčiamas! Namuose gimnazistas turi mėgautis ta veikla, kurią kiti vadina „namų darbais“, jis turi tiesiog maudytis informacijos, paslapčių, emocijų jūroje! Jis turi įvairiausių šaltinių (knygos, TV, kompiuteris, draugai, renginiai, reginiai, gamta…), jis turi įvairiausio lygio ir gylio ugdymosi zonų. Tėvai turi tik skatinti kilti kuo aukščiau, nerti kuo giliau.

*

  1. Taip, aš norėčiau, kad gimnazistai, pajutę nerimą dėl savo mokslų, pajutę diskomfortą šeimoje dėl savo mokslų, elgesio, būsenos, ateitų pasikalbėti su manimi. Ne, tai nereiškia, kad jie išduoda savo tėvus! Tėvai ir mokykla negali sėkmingai ugdyti vaiko, jei slepia vieni nuo kitų savo ugdymo metodus, priemones, požiūrius, nuostatas…

*

  1. Pagaliau – jei mūsų ir tėvų, jei mūsų ir gimnazisto požiūriai, nuostatos, tikslai ir principai visai nesutampa, tai kas išgelbės tą vaiką? Kažkas turi atsitraukti. Šeima turi 1-2-3-… jai labai artimus, suprantamus vaikus, o mes turime 300 labai skirtingų, gerokai nuo mūsų nutolusių (nutolintų…) vaikų, už kuriuos atsakome. Už visus vienodai atsakome!

Tai ir galvokime apie atsitraukimo variantus…

Atsakymai

Burgis, 2013-11-14 11:49:28

Įvertinkite ir įsivertinkite… 🙂

ausra, 2013-11-14 15:02:55

Atsiprašau, kad jaučiuosi įskaudinta. Esu tos keistos šeimos, kuri išdrįso paklausti, mama. Mes ne nesusikalbėjome, o Jūs tiesiog nenorėjote girdėti, arba aš nemokėjau reikšti žodžiais to ką jaučiau. Juk šiandien pirma teze ir atsakėte į mano rūpimą klausimą.

Ačiū.

Burgis, 2013-11-14 16:32:36

Ausrai: ačiū Jums už atvirumą! Vis tik taip ir liko neaišku, kas ir kaip Jus įskaudino? Antra, atmetu kaltinimą, kad nenorėjau girdėti – mano darbas toks, kad aš visada noriu girdėti.

*

Šiandien pakalbėjau Jūsų vaiko klasėje, kitoje lygiagrečioje klasėje. Sužinojau, kad vakarykštę mūsų diskusiją tėvai ir vaikai pratęsė namuose. Tai gerai, nes tik jie, vaikai ir tėvai, ir gali pasakyti, jei iš diskutuojančių kuri nors pusė buvo neteisi.

petras, 2013-11-14 16:45:20

Pažymys nėra nei geras, a nei blogas. realiai mokykloj gautas pažymys net ne visada parodo tikrus moksleivio sugebėjimus. pas mane klasiokas toks buvo, labai gabus mokslams, imlus žinioms, gera atmintis, aštrus greitas mąstymas, na tikrai protingas žmogus. bet tai jis nepersistengdavo mokykloj. gaudavo nuo 2 iki 10, aišku vidurkis tikrai geras buvo apie ar virš 8. bet kai reikėjo egzaminus laikyt, tai visus vos ne 100 proc. išlaikė. įstojo kur norėjo. ir spėju jis siekė ne užsibrėžto aukšto pažymio kaip rezultato. aišku jeigu per dienas sėdi, mokaisi, stengiesi suprast mokslus, kremti knygas, bet kaip 6 gauni taip gauni, tada jau kažkas negerai. tikriausiai mokslai ne stipriausia sritis. bet ir tai nieko blogo, juk išgyventi ar net apsikrovus pinigais gyventi užtektų ir 4 klases baigti 😉

chemikas Rimas, 2013-11-14 16:55:56

akivaizdu, kad ne visi moksleiviai gerai jaučiasi gabesnių apsuptyje. O tėvai to nesupranta. Na, tai mano toks įspūdis.

ak, 2013-11-14 17:22:51

skaitykite Nobelio premijos laureatų biografijas. Daugelis jų vaikystėje mokėsi nekažinkaip. O į Burgio gimnaziją greičiausiai nei vienas nebūtų įstojęs…

qwerty, 2013-11-14 18:28:21

Manau, kad p.Burgis veikia kaip geras verslininkas, geras vadybininkas. Matosi, kad darbas jam įdomus. Iš to ir tas darbštumas.Energija. Galima tik pavydėti

sonata, 2013-11-14 21:26:31

ausrai: galiu pasidalint patirtim, nes mūsų šeimyna – sūnus, vyras ir aš šiemet pabaigėm KTUG:) Teisingai supratot – legaliai mokėsi tik vaikas, o mes buvom “nelegalai”, kuriems buvo žinoma tik tiek, kiek pasakoma. Tiesa, informacijos objektyvizavimui yra toks reiškinys kaip elektroninis dienynas, kurį “atradau” paskutiniais metais (direktorius tėvų susirinkime traukė per dantį, kad viena mama įsigudrino tikrinti ryte, per pietus ir dėl visa ko vakare). Vaizdelis buvo nekoks – nuolat pramiegamos pirmos pamokos, stabili lyderio žiūrint nuo galo pagal visų tų pačių metų klasių gimnazistų vidurkius pozicija. Bet tai anaiptol nenusveria to, ką mūsų atžalos išsineša iš Gimnazijos. Dauguma iš jų išsineša brandą – turėti savo nuomonę, mokėti ją apginti, išsikelti tikslus ir jų siekti. O ir žinių bagažas toks, kad net ir mano pritingėjęs jaunuolis, dabar pirmakursis, vieno matematikos užsiėmimo metu dėstytojui pasiūlė metodą kažkokiam uždaviniui spręsti – dėstytojas atsisuko ir klausia “Kas taip pasakė? Tokį sprendimo būdą taikom antram trečiam kurse”. Maniškis man paskui juokėsi: “Žinok, kokias penkias sekundes maudžiausi šlovės spinduliuose, mes to mokėmės Gimnazijoje”. Nepergyvenkit labai dėl pažymių – mūsiškis pirmoj gimnazijos klasėj matematiką pradėjo nuo… 3. Valstybinis matematikos – 86%. Žingsnis po žingsnio – kad tik Jūsų žmogutis norėtų mokytis ir jaustųsi laimingas ten, kur mokosi.

Aš, 2013-11-14 22:18:04

Va turbūt čia ir slypi esmė: norėti girdėti ir išgirsti…. Paprašykite vaikų nupiešti stalą. Kiek daug variantų gausite! O buvo pasakytas tik paprastas žodis “stalas”. Matyt, taip ir su tuo susikalbėjimu – skirtingai sakome, skirtingai girdime…. Ir būna, kad išgirstame, ne ką pasakė, o ką tuo metu norėjome/nenorėjome išgirsti.

Nijolė, 2013-11-15 08:52:37

Gerbiamas direktoriau, o aš dar kartą noriu Jūsų paklausti: kaip greitai į KTUG įstoję moksleiviai suvokia, kad jie atėjo į KITOKIĄ mokyklą? Tai yra, kaip greitai jie iš tikrųjų suvokia, kad (kaip Jūs pats teigiate šiame įraše) šioje gimnazijoje jie patys turi “prisimatuoti” savo mokymąsi, ir kad ateiti konsultuotis pas mokytojus ar net mokyklos direktorių yra sveikintina ir pagirtina?

Ačiū!

Burgis, 2013-11-15 09:08:41

Nijolei: atsakau tiesiai šviesiai – per lėtai suvokia tai, per vėlai tai suvokia… Kodėl? Todėl, kad daugelis jų ankstesnėse mokyklose daug kartų buvo apgauti, išduoti. Todėl, kad daugelis jų jau yra supratę, pajutę – niekam jie nerūpi… (tokia bus atskira šios svetainės tema). Ir todėl, kad pasitikėjimo gimnazija, jos mokytojais, administracija jie nepajaučia namuose…

petras, 2013-11-15 10:03:56

Nijole, jūsų išvardinti dalykai galioja visose mokyklose. moksleivis tai turi suvokti bet kurioje mokykloje, nes tai jam PIRMIAUSIAI turi paaiškint tėvai, o ne kažkurios mokyklos vadovas ar mokytojas. nes net ir ktug nepasirūpins vaikais taip, kaip jais turėtų ir dažniausiai pasirūpina tėvai.

giedrius_m, 2013-11-18 15:25:37

Jei moksleiviui reikia skatinti stropumą – KTUG nėra pats geriausias variantas. Jei moksleiviui trūksta galimybės atsiskleisti ir mokytis (o ne išklausyti) aukštesniam lygyje nei kitur – KTUG yra viena iš geriausių įstaigų. O kas kam svarbiau – sudėtingas sprendimas, kurį tik pats žmogus (ir, vaiko atveju, tėvai) gali priimti. Aš nesigailiu, kad mokiausi gimnazijoje, man tas požiūris tiko.