Planas kitai savaitei

IMG_0120

Pastebėjau, kad prieš rinkimus padaugėjo tų, kurie pasišovę mokyti kitus, kurie sudarinėja kitiems darbotvarkes, kurie pateikia kitų parašytus tekstus, idėjas kaip savo… Žinoma, visi taiko į patarėjus, padėjėjus tiems, kurie bus išrinkti. Aš netaikau, bet man visada patikdavo pasamprotauti apie darbotvarkes. Mano gimnazistai turėtų prisiminti kadaise jiems pasiūlytą vasaros atostogų planą…

***

Dabar – planas man ir jums. Visai savaitei.

*

  1. Bent du kartus per dieną mintyse pasikalbėk su savimi. Ne mažiau kaip po dešimtį minučių. Įsivertink. Įvertink Laiko poveikį.

*

  1. Pasirūpink sveikata, sveikatingumu. Bet ne isteriškai, ne depresiškai, ne paranojiškai. Tiesiog paderink maistą, vaistą, miegą, poilsį, sportą, darbą…

*

  1. Dirbk. Bet ne kaip vergas, o kaip kūrėjas, mąstytojas, išradėjas, tyrinėtojas, bandytojas… Tavo darbas turi būti pagrindinė tavo pramoga. Kitos pramogos – kiek liks laiko.

*

  1. Būk su žmonėmis. Darbovietėje, gatvėje, parduotuvėje, autobuse – visur būk su žmonėmis, matyk juos, girdėk juos, galvok apie juos ir visa savo esybe parodyk, kad tu su jais, kad tu jiems.

*

  1. Net toli esantys tavo artimieji yra tavo artimieji. Kasdien po kelis kartus pagalvok apie juos. Šviesiai pagalvok!

*

  1. Saugok pamatus. Savo jaunystę. Savo meilę. Savo geriausius darbus. Savo geriausius charakterio bruožus. Savo išpuoselėtus gebėjimus. Bet negyvenk praeitimi, gyvenk pirmyn taip, kaip nuo pamatų kyla rūmai…

*

  1. Judėk ir judink. Raumenis. Kaulus. Mintis. Versk žodžius sukti tavo gyvenimo malūną, versk žvilgsnį gaudyti žvilgsnius, žybsnius, šypsenas, užuominas, kliūtis ir pasiūlymų kregždutes…

***

Tu tik daryk visa tai visą savaitę – tau patiks!

Atsakymai

miklis, 2016-06-12 19:32:48

Likimas lėmė, kad didžiąją dalį šio plano laikausi visą laiką ligi dabar. O ligi gimnazijos baigimo mažai laikiausi, iš tikrųjų dar nebuvau taip ryškiai pajautęs nei gyvenimo srauto, nei supratęs, kad daugybė mano minčių buvo tokių, kurios žmogų veda į pražūtį. Ypač nesilaikiau ketvirto punkto.

Greit po to, kai labai karingai iširo mano šeima ir teko milžiniškai daug pergyvenimų, užbaigiau gimnaziją ir sprukau į Vilnių, nė už ką nenorėdamas pasilikti ten, kur gyvenau. Tą momentą vadinu antruoju savo gimimu, nes labai daug ko teko mokytis ir susikurti iš naujo. Ne iš karto, bet pamažu, tapdamas vis laimingesniu, vis labiau ir artėjau prie tokios mąstysenos, kaip kad parašyta šitose taisyklėse.

Laimingesniu tapau matyt ne vien dėl to, kad išmokau ,,teisingai” mąstyti. Tiesiog susidarė aplinkybės, kad ligi gimimo didelę dalį minčių užėmė visų kitų artimų ir pažįstamų žmonių mintys. O jos kaip tik ir buvo vedančios į pražūtį, depresyvios ir dar, kaip būdinga, besikartojančios tomis pačiomis liūdnomis temomis. Iš tikrųjų – tai netgi bendras psichinių ligonių bruožas. Dėl to juokaudamas vadinu kai kuriuos žmones dar negimusiais.

Bet gimstant iš naujo, kaip sakiau, daug kas keitėsi. Formavosi požiūris, kokių veiklų reikia, svetimas mintis po truputį keitė savos mintys. Ir jos, kaip feliksas iš pelenų, skyrėsi, kaip skiriasi ką tik gimęs kūdikis nuo mirštančio prosenelio. O visa kita – susiklostė savaime. Dabar esu toks laimingas, kad kartais sunku atsistebėti aplinkybių atsitiktinumu.

Gali būti, kad pati pirminė taisyklė ir yra mąstymas savo mintimis, jautimas savo jausmais ir savisauga nuo kitų svetimkūniškų minčių arba aplinkybių įsibrovimo į vidų. Be šitos taisyklės sunku laikytis kitų.

Ingrida, 2016-06-12 20:36:10

žinau, ką greitu laiku paskys Sokolovas:

,,Sėkmės abiturientams biologijos egzamine!” Dieve, duok! Negaliu užeiti šįvakar į dukros kambarį, nes apipila klausimais: iš ko susideda sacharozė, iš ko maltozė…

Sokolovas, 2016-06-12 22:20:30

SĖKMĖS ABITURIENTAMS VALSTYBINIAME BIOLOGIJOS EGZAMINE !

Burgis, 2016-06-13 15:21:02

qwerty: Jums dabar – specialus planas: nė karto per savaitę nesupykti.

qwerty, 2016-06-13 19:01:58

Nesąžininga, kad kažkas net nuo balandžio vidurio adefagiškai nuolat rašo komentus mano vardu (tinkla

raštininkas tai nesunkiai gali sutikrinti pagal e-mailus.) Aš dar gyvas. Deja…

Burgis, 2016-06-13 19:51:55

qwerty-tikrasis: ačiū, tik dabar atkreipiau dėmesį į adresą! Pažadu, dabar trinsiu tuos adefagijos komentarus… Na, ką tu padarysi – ligonis yra ligonis.

Rasa, 2016-06-14 00:04:49

qwerčiau tikrasis 🙂 Bet tu- GYVAS! 🙂 Ir ne “deja”, o labai smagu, beje 😀

qwerty, 2016-06-14 00:07:34

Aj, tinklaraštininke, nieko gero.