Po trupinėlį, po trupinėlį…

sniegas

Jūs neturite laiko, aš – turiu. Aš galiu skaityti Marko Tveno knygą „Jankis karaliaus Artūro dvare“, nors ji neverta to, kad skaityčiau. Lentynoje pamatęs tą knygą, iš karto įtariau, kad ji neverta dėmesio, nes neprisimenu, kad vaikystėje (jaunystėje?) būčiau ją skaitęs, o visas M.Tveno knygas, kurios tada pateko į rankas, skaičiau apsilaižydamas.

*

Nepaisant to, kad skaityti prisiverčiau tik šokdamas į kas trečią eilutę, prisirinkau citatų. Buvau žadėjęs jums pateikti. Tai ir pateikiu.

Seminaruose mokytojams aiškinu, kad kiekvienas mokytojas turi turėti savo citatų rinkinį ir pamokose pateikti citatų. Saikingai, bet pateikti. Nes tai parodo mažiausiai tris dalykus: 1) mokytojas skaito knygas; 2) mokytojas rūpinasi ką nors naudingo parinkti savo moksleiviams; 3) iš to, ką žmogus skaito ir cituoja, labai daug galima pasakyti apie tą žmogų.

*

Žinoma, šis rinkinys nėra tai, kuo labiausiai gėriuosi, bet vis tik – paskaitykite… Žmogus neturi būti tabula rasa (švari lenta), kaip tas sniegas nuotraukoje.

*****

… jo draugijoje galėjai ramiai jaustis, mat visą laiką kalbėjo tik jis.

***

_ _

Žmogui, gimusiam visiškai laisvoje aplinkoje, buvo graudu klausytis jų nuolankių ir nuoširdžių ištikimybės pareikškimų karaliui, Bažnyčiai ir didikams, lyg mylėti ir gerbti karalių, Bažnyčią bei didikus jie turėjo daugiau pagrindo nei vergai – mylėti ir gerbti botagą, arba šunys – mylėti ir gerbti nepažįstamąjį, kuris juos spardo!

***

– Kodėl jūs atrodote taip nekaltai ir idiotiškai?

– Aš? Nežinau, matyt, tokia Dievo valia.

***

… ji sudomino juos taip, kaip tyrėją sudomina rastas lavonas.

***

Matote, mano lojalumas – lojalumas tėvynei, bet ne jos valdymo formai ir valdovams.

***

„Karalių“ ir „karalysčių“ Britanijoje buvo taip tiršta, kaip Jošua laikais mažojoje Palestinoje, kai žmonės turėdavo miegoti parietę kojas, nes negalėdavo jų ištiesti neturėdami užsienio vizos.

***

… aš – žmogus ir vienas žmogus, todėl mano nuomonė verta ne daugiau už popiežiaus nuomonę, bet ir ne mažiau.

***

… niekas tų išgijimų nematė. Niekas, tik angelai, kurie paprastai visada pasirodo, kai nutinka stebuklas, tikriausiai tam, kad patektų į paveikslą.

***

… burtininkas, kuris pats tiki savo prietarais, niekad nesulauks pasisekimo.

***

Taip daro kiekvienas vokiečių rašytojas: jeigu pasineria į savo sakinį, jūs tol jo nepamatysite, kol jis nepasirodys kitame Atlanto vandenyno pakraštyje, dantyse nešinas veiksmažodžiu.

***

Jis taip pat netiko teisėjo pareigoms, kaip paprasta motina netiktų bado metu dalyti pieną alkstantiems vaikams: vis tiek jos vaikams tektų daugiau nei svetimiems.

***

Jis turėjo tiek nuolankumo, kiek svyrantis Pizos bokštas.

***

Darbo įstatymas išties neteisingas, bet jau toks jis yra ir jo neįmanoma pakeisti: kuo daugiau džiaugsmo patiria žmogus dirbdamas, tuo daugiau pinigų jam mokama už darbą.

***

Bet taip visuomet būna: jeigu rinka prasta, kad ir kokią gerą prekę siūlytumėte, visada mažai gausite, patariu tai gerai įsidėmėti.

***

… karalius buvo kažkas daugiau nei karalius – jis buvo žmogus, o iš tikro žmogaus neišmuši žmoniškumo.

***

Jie privertė jį atsidusti ir tyliai nusikeikti neturtingu šešto šimtmečio žodynu.

(Markas Tvenas. „Jankis karaliaus Artūro dvare“)

Atsakymai

Sokolovas, 2016-12-04 13:26:23

NAUJIESIEMS METAMS ARTĖJANT

Laikas plaukt pasroviui…

Ateis metas irtis prieš srovę…

Laivas nuplaukė tam tikrą kelią pasroviui per 1411,9 sekundžių. Tą patį kelią ta pačia upe prieš srovę šis laivas įveikė per 3529,75 sekundžių.

Per kiek sekundžių šis laivas nuplauktų tą patį kelią stovinčiame vandeny ?

Auras, 2016-12-04 14:43:45

Stovinčiame vandenyje plauktų 2352 s.

Auras, 2016-12-04 14:58:13

Rašydamas padariau klaidelę. – tikslus laikas 2353,17 s.

Sokolovas, 2016-12-04 17:30:29

Aurui:

Ir vis tiek kažkur klaidelė 🙂

Rimantas, 2016-12-04 21:18:49

Įdedu du (kad neatrodytų atsitiktinė klaidelė) uždavinius iš 7 klasės vadovėlio su atsakymais. Gal galite pakomentuoti?

  1. Sklandytuvo greitis pavėjui 55 km/h, prieš vėją 65 km/h.

a) Apskaičiuokite vėjo greitį metrais per sekundę. Atsakymą suapvalinkite iki sveiko skaičiaus.

b) Apskaičiuokite skaičiavimo paklaidą.

  1. Upės žemupiu motorinė valtis pasroviui plaukia 10 km/h, o prieš srovę – 14 km/h greičiu. Apskaičiuokite aukštupiu plaukiančios valties greitį pasroviui ir prieš srovę, kai upės tėkmės greitis 0,5 m/s.

Atsakymai

  1. a) 1 m/s; 7/18 m/s.

  2. 13,8km/h; 10,2 km/h.

Šitie uždaviniai buvo namų darbams, o kontroliniame „Oro baliono greitis pavėjui … „.

Burgis, 2016-12-04 21:41:35

Rimantui: nesupratau pokšto… Pavėjui lėčiau nei prieš vėją? Ar dėl tikslumo?

Sokolovas, 2016-12-04 22:03:32

Rimantui:

“ALISA STEBUKLŲ ŠALY”

Na, tai dar kartą rodo dabartinių autorių lygį.

Kažkaip prisiminiau “šėlstančių reformatorių” ketinimą paversti mokymąsi anokiu “žaidimu”. Tad čia panašiai kaip ta “užveidrodė” pasakoje apie Alisą stebuklų šalyje.

Prieš vėją greičiau, prieš srovę sparčiau. Tad greitis tampa neigiamu dydžiu…

Bet čia bent jau plika akimi matyti. Yra ir ne tokių akivaizdžių dalykų.

Pavyzdžiui, daugelis mokytojų, dėstydami išvestinės mechaninę prasmę, pateikia mažėjančias kelio funkcijas s(t), gauna neigiamą greitį (kelio išvestinę), tokių dalykų yra ir knygose…

Kažkada vadovėlius rašydavo akademikai, dabar- moterėlės, galvojančios, kokią sriubą vyrui virs.

Mename ir vadinamąjį “Gudyno trikampį” ( standartizuotam teste aštuntokams)- lygiašonis trikampis, kurio perimetras 32 cm, kraštinė AC=18 cm, kampas <C =35 laipsniai…

Iš kokios čia “stebuklų šalies”? Juk taip suklysti “netyčia” neįmanoma. Reikia visiškai neišmanyt savo dalyko, arba “kurt prie virtuvinių puodų”…

Rimantas, 2016-12-04 22:05:26

Sąlygose lėčiau pavėjui, pasroviui, tik Nr. 12 atsakymai pagal užrašymo eiliškumą atitinka. Oro balionas skrenda ir pavėjui, ir prieš vėją. Dabar matematikos, fizikos (ką geriausiai suprantu) vadovėliai tokie.

Sokolovas, 2016-12-04 22:16:33

12 uždavinio atsakymas klaidingas bet kuriuo atveju.

Rimantas, 2016-12-04 22:30:21

Tokių uždavinių vadovėlyje ne du. Minėtu atveju mokykloje iš didesnio skaičiaus atima mažesnį, padalina pusiau ir daugiau nesigilina. O ką daugiau man pasiūlyti sūnui daryti kontrolinio metu?

Sokolovas, 2016-12-04 22:35:30

Rimantui:

TIESA BRANGESNĖ

Todėl ir patarimas, ir pamokymas čia turi būti vienas-

klaidingi, ar prieštaringą sąlygą turintys uždaviniai neturi būti sprendžiami.

aleksandras, 2016-12-05 06:32:40

http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20862/episode_id/1183069/video_id/1156394/

Rimantas, 2016-12-05 10:45:50

Konkurso http://www.olympis.lt/lt/fizikos-konkursas/rezultatai?page=results&year=&competition=physics&level=8&students_name= uždavinys Nr.14 neturi būti sprendžiamas (paspaudus dalyvio pavardę galima peržiūrėti sąlygas, klaidas ir vertinimą), nes pradinis greitis neduotas ir pagreitį apskaičiuoti neįmanoma. Jeigu dar būtų parašyta “greitėdamas”, tai galima būtų laikyti, kad nuo nulio. Bet kas parašė atsakymą, nesvarbu ar 5 (2 vieta) ar –5 (1, 3, 4, 5, 6, … vietos) – gavo po 5 taškus. O kas parašė a=5 (100 vieta) – gavo 0 taškų.

Sokolovas, 2016-12-05 14:49:51

DĖL IŠVESTINĖS TAIKYMO JUDĖJIMO UŽDAVINIUOSE

Dėstant šią temą, daroma daugybė dalykinių klaidų.

Greitis v(t) yra kelio (funkcijos) s(t) išvestinė neneigiamu kintamuoju t. Tai gerai žinoma.

Tačiau ne kiekviena funkcija gali būti kelio funkcija.

s(t) yra kelio funkcija, jei ji tenkina dvi sąlygas:

  1. s(0) = 0,

  2. s(t) yra nemažėjanti funkcija ( t.y. jos išvestinė v(t) nėra neigiama), kai t>0, arba bent jau tam tikrame laiko intervale [0; T], kur T- visas judėjimo laikas.

Pavyzdžiui, kelio funkcija gali būti:

s(t) = t^2 + 3t, s(t) = t^3 – 6(t^2) + 12t,

s(t)= e^t – t – 1.

Tuo tarpu, pavyzdžiui, funkcijos s(t) = t^2 – 2t, s(t) = t^3 – t, ir pan. negali būti kelio funkcijos.

Burgis, 2016-12-05 21:47:14

Sokolovui: ar Markas Tvenas rašė apie išvestines?!

Sokolovas, 2016-12-05 22:08:43

Gerb. Burgiui:

Negaliu atsakyt, nežinau…Neskaičiau šio Rašytojo…

Bet, apskritai, viduramžių žmonės daugiau nei dabartinė “pragmatikų karta” domėjosi teoriniais mokslais. Tad gal ir Markas Tvenas nebuvo išimtis ?…

Matilda, 2016-12-06 06:53:25

Sokolovui- šiaip tai Markas Tvenas ne viduramžiais gyveno. Gal būtų pravartu nors vieną jo knygą perskaityti. Pertraukėlėse tarp uždavinių. Būtų atgaiva sielai. Ir pailsėti ne pro šalį būtų.

skaitytojas, 2016-12-06 08:38:09

Sokolovui: gerai, kad yra ši svetainė- sužinojote,kad yra toks rašytojas Markas Tvenas. Ernestas Hemingvėjus (tikiuosi, žinote šį rašytoją) yra pasakęs, kad visa amerikiečių modernioji literatūra prasidėjo nuo Tveno knygos ‘Heklberio Fino nuotykiai’.

Auras, 2016-12-06 19:11:30

Man dar vis teberūpi Sokolovo laivas stovinčiame vandenyje. Jaučiu, kad atsakymas 2017 sekundžių, bet niekaip neprieinu prie to.

Launė, 2016-12-06 20:20:17

Atrodo,kad kalbėjom apie Marką Tveną……

Sokolovas, 2016-12-06 20:49:44

Aurui:

Tegu greitis stovinčiam vandeny x,

upės tėkmės greitis y.

Kelias s.

x + y = s/ 1411,9, x – y= s/ 3529,75.

Sudedame lygtis, ir gauname:

2x = 7s / 7059,5. t.y. 2x = s/1008,5.

Kelionės stovinčiame vandeny laikas

T=s / x = 2017 sekundžių.

Su artėjančiais Naujaisiais !