Pogrindinio mokytojų suvažiavimo delegatams

Šiandien Vilniuje mokytojų suvažiavimas ar mokytojų profsąjungų suvažiavimas? Aš nežinau… Ar tame suvažiavime dalyvauja kuris nors mūsų gimnazijos mokytojas? Aš nežinau… Iškilmingų palydų nebuvo, priesakai neperduoti… Nebuvo ir delegatų rinkimų.

Suprantu, kad aš ne mokytojas, tik direktorius, o anot ministerijos, net ne pedagogas (kol kas…), todėl suvažiavimas – ne man. Bet lyg ir žada svarstyti mokytojų reikalus? Tai gal vis tik ir man? Tai įkišiu savo trigrašį ir pasiūlysiu darbotvarkę.

*

  1. Mokytojų ir mokyklų vadovų atestacija. Ji turi būti! Bet ji jokiu būdu neturi likti tokia, kokia yra dabar. Dabar tai – patyčios. Dabar tai – korumpuotų veikėjų pinigų sau sunkimo procesas. Dabar tai – gąsdinimo ir susidorojimo priemonė. Dabar tai – didžiausios nelygybės įteisinimas.

O turėtų būti taip (rašiau savo švietimo scenarijuje): pirmiausia visi mokytojai „online“ režimu užsiimtų saviatestacija – pasitikrintų raštingumą (lietuvių kalba ir viena užsienio kalba) bei gebėjimus dėstomų dalykų srityse. Pasitikrintų savarankiškai, intymiai, be prievaizdų ir pažeminimo. Po to mokytojas arba vaikščiotų pakelta galva, nebijodamas jokių atestacijų, arba patyliukais išeitų iš mokyklos supratęs, kad tai, ką pamatė jis, mato ir kiti…

Jei mokytojas neišeitų ir neimtų skubiai lopyti spragų, o mokyklos bendruomenė matytų, kad mokytojas netikęs, tai šalies, rajono ar mokyklos švietimo administracija galėtų pareikalauti (kaip su poligrafu pareikalavo…) atestuotis taip, kaip laikomi valstybiniai egzaminai: griežtai, konfidencialiai, bet rezultatai perduodami tiems, kurie turi galią priimti arba atleisti. Tikrinti reikėtų jau ne tik dalykų žinias, gebėjimus, bet ir gebėjimą mokyti. Tuo atveju, jei tokio patikrinimo rezultatai būtų palankūs mokytojui, jam turėtų būti išmokama solidi kompensacija, o patikrinimą inicijavusieji turėtų viešai atsiprašyti, o gal net turėtų būti nubausti…

  1. Vadovėliai. Jūs, delegatai, tikrai turite viešai pateikti vadovėlių klaikybės pavyzdžių ir šiandien nutarti, kaip turi būti sugriauta ta vadovėlių neįgaliesiems kurpimo sistema.

  2. Mokinių skaičius klasėse.

  3. Mokytojų darbo valandos.

  4. Mokinių šalinimo taisyklės.

  5. Mokyklų įvairovės problema.

***

Gaila, jau daug prirašiau, tai reikia baigti…

Jūs paklauskite, aš atsakysiu, apie ką mokytojai turėtų kalbėtis.

Atsakymai

Burgis, 2012-03-31 08:50:52

Tikčiau suvažiavime?…

Pentium100, 2012-03-31 09:38:06

Kam užsienio kalbos tikrinimas, pavyzdžiui, Lietuvių kalbos mokytojui?

Šiaip tai darbotvarkė atrodo gerai, gaila, kad to niekada nebus. Ne tik tai reikalauja pasitikėjimo žmonėmis (sistema veiks tik jei dauguma neišlaikiusių išeis savo noru), bet ir sumažina biurokratijos kiekį (ir giminių, kurie dirba ten skaičių). Be to, siūloma valdininkams prisiimti atsakomybę už savo klaidas (“nekaltų” mokytojų papildomas tikrinimas), su kuo nė vienas valdininkas, turintis bent vieną veikiančią smegenų ląstelę, nesutiks.

Burgis, 2012-03-31 14:38:19

Pentium100: ačiū už gerą įvertinimą, bet vis tik norėčiau, kad kiekvienas, būtent – kiekvienas mokytojas neblogai mokėtų bent vieną užsienio kalbą. Kitaip jis aklas internete, nenaudingas tarptautiniuose projektuose, nesuvokia kalbų darybos bei ryšių ir pan…

laisvas, 2012-04-01 04:17:37

Man skaudu. Skaudu, kad esu tvirtas vyras ir negaliu niekaip apginti savo žmonos, mokytojos, kuri 25-rius metus atidavė augančiai (pradinukų), kartai ir dabar uždirba 1500 lt. Tiesiog tai pažeminimas! NORĖCIAU grįžti į A.Diuma aprašomus laikus. Už tokį melą, šmeiztą, Steponavičių iškviesčiau ”duelyn” . Nors vienu netikėliu, melagiu būt mažiau…

tai mano komentaras L.R. straipsnio apie mokytojų suvažiavimą ir Steponavičiaus kalbą….

Sutinku su gerb. B.Burgio teorija. Bet kaip su praktika?

Apie užsienio kalbas nekalbėsiu, kitokiu atveju nesuprantu kam reikalingi užsienio kalbos mokytojai…?

Gerb. B.Burgi, kaip manote, ar atleis netikusią mokytoją galingieji, kurie maitinasi iš jos pakišų, prisilaižužiavimo ir t.t.?

Ir: niekaip nesuprantu- tikslus ir siekius kelia ministerija, bet finansavimą perleidžia savivaldybėms! (Jūsų skolos, jūs ir mažinkit biudžetininkų sąskaita)?

„Tai verčia su nerimu klausti, ar šiaip jau natūralus asmeninės gerovės siekis negožia iš tikėjimo savo misija kylančio pasišventimo, kuris visuomet buvo nepamainomas skiriamasis mokytojo ženklas“, – sakė G. Steponavičius…Pasakykit man, ar pasišventimas gali nuraminti pareigos jausmą šeimai uz 1500 lt.?

Burgis, 2012-04-01 09:02:40

laisvam: Dabar moksleivių atostogos. Ir mokytojai atostogauja, nesiginčykite! Tai kiti miesto, miestelio žmonės pyksta…

*

Būtų mano valia, visi mokytojai gautų bent po 3000 „į rankas“, bet dirbtų po 41 valandą per savaitę, turėtų mėnesio (na, gal pusantro…) atostogas per metus – visus metus! Tai padaryti lengva, tik reikia nutarti, kad mokykla nebeužsiima labdara nerandantiems darbo. Deja, dabar mokytojai reikalauja nesuderinamų dalykų: padidinti atlyginimus ir nieko neatleisti, nors moksleivių per metus sumažėjo apie 200 000!

*

Kaip atleisti netikusius mokytojus? Yra gera analogija su įkalinimo trukme: nebūtina, kad bausmė būtų ilga, būtina, kad ji būtų neišvengiama. Mes turime pradėti nuo to, kad ramiai, bet tvirtai galėtume įrodyti, kurie mokytojai yra netikę.

laisvas, 2012-04-01 12:54:31

B.Burgiui: o niekada nepagalvojote, kad visais įmanomais būdais turėtumėte siekti ministro “kėdės” ir įgyvendinti savo planus? Juk tuomet teorija galėtų virsti praktika?

Burgis, 2012-04-01 15:10:59

Laisvam: aš tikrai siekčiau ministro ar bent viceministro posto, jei… kas nors grąžintų mano biologinį ir astronominį laikrodį (būtinai abu!) bent 15 metų atgal…

mokytojas, 2012-04-01 17:35:28

Gerbiamas direktoriau,

Jūs svarstėte ar reikėjo dalyvauti suvažiavime? Žinoma, kad reikėjo. Jūsų kolega Vilniaus licėjaus direktorius suvažiavime labai aiškiai pasisakė apie švietimo “reformatorių” padarytą didžiulę žalą mūsų valstybei. Ir ta žala tęsis toliau, jei jūs, elitinės švietimo įstaigos direktorius, neeilinė figūra švietimo pasaulyje, svarstysite ar verta pasakyti savo svarų žodį, nes gal astronominis laikrodis nepalankus…

Gal jūsų sprendimui nedalyvauti suvažiavime įtakos turėjo nuostata ar požiūris į profsąjungas (skaičiau “Dialoge”) kaip sovietinio palikimo reliktą? Įdomu, kad filologas švedas Jonas Ohmanas teigia, jog lietuviai gyventų geriau, jei čia būtų stiprios profsąjungos. Na, Švedijoje lyg ir nebuvo sovietmečio.

Atleiskit, kad jus kritikavau, būdamas eilinis (galimai “netikęs”) mokytojas, bet tai dariau todėl, kad man (ir netik man) reikia jūsų žodžių ir jūsų viešos, autoritetingos pozicijos. Manau (o ir suvažiavime taip pat pagrindinė mintis buvo), kad pirmiausia, “netikusi” yra švietimo ministerija (“reformatoriai”) ir tik po to reikėtų svarstyti mokytojų tinkamumą dirbti šį darbą.

Ačiū

Burgis, 2012-04-01 19:22:52

Gerb. Mokytojau! Aš būčiau buvęs ir tame suvažiavime, ir Ministerijoje, ir Seime, ir prezidentūroje – bet ar kas pakvietė?! Aš nesisiūlau, bet jei aš Jums, Mokytojau, kuo nors reikalingas, to kodėl Jūs ir Jūsų draugai manęs nepanaudoja pagal paskirtį? O kaip patekti į suvažiavimą nekviestiems – nežinau… O į dabartines mokytojų profsąjungas nestočiau už jokius pinigus, nes tos organizacijos – karikatūros. Atleiskite…

Regina, 2012-04-01 20:02:32

O kuo remdamasis, direktoriau, įrodytumėte, kad mokytojas netikęs? Pirma, tam reikia geros pamokos, kuriai pasiruošti skirta tik 10 apmokamų minučių, standarto! Jo, aišku, nėra ir nebus, nes neįmanoma pamokai ruoštis tik tiek. Vadinasi, juridiškai Jūs valdiškoje mokykloje niekaip neatleisite mokytojo dėl darbo kokybės, jei tik tas mokytojas būna savo darbo vietoje. Mūsų gimnazija turėjo tokių problemų (ir tebeturi 🙂 ), tad visos šitos juridinės peripetijos žinomos. Antra, išlaikyti egzaminą gali ir tas, kuris ŽINO, kaip dirbti, bet nedirba (jei norite, vėl pakalbėkime apie tas nelemtas 10 apmokamų minučių). Trečia, šiais sunkiais bedarbystės laikais direktoriai įdarbina savo gimines, partijos draugus ir jų gimines, valdžios žmonių gimines ir t.t. Kai negali iš vienų pareikalauti kokybės, kaip reikalausi iš kitų? Dar “Fauste” pasakyta: “Teorija, brolau, – sausa šaka, užtat gyvenimo vaisingas medis žydi…”

Bet šiaip Jūsų siūloma darbotvarkė puiki, puiki…

Burgis, 2012-04-02 08:25:13

Gerb. Reginai:

  1. Nereikia įrodinėti, kad mokytojas netikęs – tai tai aiškiai matyti… Kas kita pasiekti, kad jis nebedirbtų mokykloje. Dėl to ir siūlau sukurti objektyvaus vertinimo ir įsivertinimo sistemą. Mūsų mokykloje, kitaip nei jūsų, jau net keli mums netinkantys mokytojai nebedirba…

  2. Jei direktorius įdarbina savus, atleidžia jiems netinkamus, o pasilieka netikusius, bet įtinkančius, tai reikia keisti direktorių! Tai irgi nelengva, bet įmanoma.

  3. Kadaise viena mano dėstytoja pasakė: vienai paskaitai pasiruošti, kai kursą skaitai pirmą kartą, reikia aštuonių valandų. Pradėjau dirbti dėstytoju. Pasitikrinau. Tikrai! Reikia ne mažiau kaip aštuonių valandų… Bet tai pirmaisiais metais! Dabar, kai jau 10-12 metų naudojuosi savo 1983 metų konspektu, pasiruošiu per 2-3 minutes…

Taip ir mokytojai. Į gerą mokyklą (tokia yra KTUG) turiu ateiti mokytojai, kurie arba sutinka ruoštis po kelias valandas vienai pamokai, arba jau moka tiek ir to, kad pasiruošimui užtenka 10 minučių.

***

Mūsų vaisingas medis žydi ir žiedais rodo – nereikia verkti, skųstis ir dejuoti, reikia dirbti ir gyventi! Teisingai gyvendamas negali nebūti laimingas. Negali būti nelaimingas.

mokytojas, 2012-04-02 08:56:58

“Profsąjungos -karikatūros”. Kodėl?

Visur yra trūkumų (ir profsąjungose), bet teisingai veikiant galima keisti situaciją. Suvažiavimas, manau, buvo labai pozityvus ir reikšmingas veiksmas.

Lina, 2013-05-25 00:39:01

Laba diena,

mane erzina tokie pasisakymai iš tuščio į kiaurą.

Kuo remiantis KTUG – geriausia mokykla, kas buvo ekspertai, kurie tai įvertino?

Lina, 2013-05-25 00:42:26

Laba diena,

mane erzina tokie pasisakymai iš tuščio į kiaurą.

O apie KTUG…