Pokalbis prie židinio: valdžios godulys

kros_b_m

Orai vėsta…

Ir vėl prisimenu prieš daugybę metų stažuotėje Danijoje patirtą ilgesį:

*

Sutrumpėja, dienos sutrumpėja,

Bet labiau skaidrėja širdyje.

Mes ramiai užmigsime parėję

Mylimųjų rankų vainike…

*

Beje, toje stažuotėje su mumis buvo ir viena dabartinė viceministrė. Tikiuosi, kad po rinkimų ją pakeis…

*

Taigi jaukiai įsitaisę dar pakalbėkime apie rinkimus. Nes greitai ta tema visiems nusibos…

*

Suomijoje – dešimt pretendentų į vieną mokytojo vietą. Pas mus – dešimt pretendentų į vieną Seimo nario vietą.

*

Tuo viskas ir pasakyta. Kada, jei ne dabar, reikia prisėsti, ilgai patylėti ir pagalvoti: kada ir kaip supuvo mūsų valstybės šaknys? kodėl dabar viešieji žmonės diskutuoja apie tuos, dėl kurių mums visiems turi būti gėda? kas ir kada mūsų šiaip jau istoriškai kuklius žmones pakeitė taip, kad jie be jokios gėdos „iškelia“ save, buriasi į panašių į save partijas (gal reikia sakyti – gaujas?), atima bet kokią galimybę į valdžią patekti tūkstantį kartų už save geresniems? (ne, ne, aš nepretenduoju! matei juk – „neišsikėliau“…)

*

Aš nesuprantu, kodėl tūkstančiai žmonių, besiveržiančių į valdžią, nebenori mėgautis tuo, kad yra labai išsilavinę ir tuo išsilavinimu kuria, išranda, atranda, išmoko kitus? Kodėl nesimėgauja tuo, kad turi auksines rankas, puikią nuovoką, turi kokį nors talentą, gebėjimą? Kodėl jie sutinka prisipažinti, kad jiems reikia tik valdžios, garbės ir turtų?!

Še, imkite! Aš niekada, niekada už tai neparduočiau savo esmės, savo gyvenimo, kurio nepakartosiu, nepakartosiu…

*

Et, neįtikinsiu… Kažkoks valstybės genas išsigimė. Tie, sąrašuose, to negali net suprasti.

Gaila, nebesulauksiu, kad į valdžią žmonės pakviestų eiti geriausius, o ne sutiktų, kad kažkas patys save įvardintų geriausiais.

Gera, kad nebesulauksiu! O tai gal ir mane pakviestų, turėčiau laužyti galvą, ar tikrai esu tinkamas… 🙂

Atsakymai

juristas, 2016-10-11 22:43:50

o kur dėtis jei neturi auksinių rankų ir talento? gerai gyventi juk norisi, tai ir bandai laimę rinkimuose… nors tai irgi savotiškas talentas, taip vadinama charizma. Yra žmonių nesutvertų šeimai, yra ir skirtų tik politikai, intrigoms…

Ot, 2016-10-11 23:33:01

Gaujos – taiklu!

Ot, 2016-10-11 23:46:19

Kada supuvo šaknys? Aš visada galvoju ir galvosiu, kad 1941 birželio 14… Tauta yra kaip organizmas: rankos, kojos, pilvas, minkštoji… Neatsitiktinai juk trėmimus pradėjo nuo galvos: gydytojai, mokytojai, teisininkai, kunigai… Vėliau – stuburą, tuos, kurie patriotiški, pilietiški… Kas liko Lietuvoje, kai visa tauta šalo Sibire? Atmatos. Kurie skundė, kad būtų pagirti, pripažinti. Kurie dalinosi (per švelniai pasakyta) išvežtųjų daiktus…

Ot, 2016-10-12 00:16:51

O 1941 birželio 15 per Kauną jau važiavo tankai. Kariuomenę pasiekė Lt prezidento įsakymas – nusiginkluoti. (Ech tas naivus avelės tikėjimas, jei aš būsiu nuolanki, mandagi avelė, patiksiu vilkui ir jis manęs neės). Į Šančių karininko kabinetą įsiveržė jaunas kareivis, atsiklaupė ant kelių, išvardino jam brangiausius žmones (kelių mėnesių kūdikį, žmoną, mamą, invalidą tėvą, seseris), kuriuos jis privalo apginti, jei reikės ir gyvybę paaukot, ir maldavo neatiduoti priešui ginklų… Karininkas Tumas vykdė Prezidento įsakymą… Ir tą patį vakarą buvo įsodintas į sunkvežimį ir išvežtas kartu su kitais 700 kariškių… Kelionė truko daug naktų ir dienų, žmonės keliavo kęsdami badą, troškulį, prižiūrėtojų patyčias (taiklūs šūviai į galvą, į kelio girnelę – pagal susitarimą- tiems, kurie nebeištveria ėjimo pėsčiomis pagal reikalaujamą tempą), kurie tikriausiai, anot vieno komentatoriaus p. Burgio svetainėje, puikiai atliko savo darbą, kaip reikalavo tuometiniai jų įstatymai, kurie pasikeitus santvarkai ir lozungams ,,sąžiningai” atliks kitai visuomenei naudingą darbą. Kelio galas baigėsi Červenės miškelyje. Dvyliktą nakties jie buvo sušaudyti

petras, 2016-10-12 08:22:14

Visų pirma valstybė net neturėjo šaknų, tik daigus. Mūsų valstybė jau dabar ilgiau gyvuoja nei tarpukario ir tai tik ketvirtį amžiaus. tai apie kokias šaknis apskritai galima kalbėt ? čia tik daigeliai mažyčiai.

Rasa-kita, 2016-10-12 18:26:42

Tuos, kuriuos pakviečia į valdžią, jie jau galvos nebelaužo, o patiki, kad yra patys geriausi ir tinkamiausi.

Dabar jau net ir vaikai auklėjami ta dvasia.

Ar ne taip?

Lina L, 2016-10-13 20:23:48

Ot, labai laisvai elgiatės su faktais. Rusų tankai Kaune važiavo 1940 birželį. Birželio 14-tosios trėmimas vyko 1941 metais, Červenės žudynės tą patį mėnesį, jau traukiantis rusams nuo vokiečių.

Raimonda, 2016-10-14 20:14:23

Aš irgi anksčiau galvojau, kad “jie” tai ne “mes”. Bet po kiek metų, kai iš arčiau patiri lietuviško verslo pasaulį, matai kad vagiama ne tik valdžioje, bet ir čia “ant žemės”, tik tai mandagiai vadinama “mokesčių planavimu”, “vokeliais”, “labdara-parama”,”viešaisiais pirkimais”, oi dar įmantriau “socialiai atsakingas verslas”. Todėl vis tik sutikčiau labiau su nuomone, kad per trėmimus išnaikinus Lietuvos šviesuomenę arba privertus pasitraukti į užsienius, išliko tik maža dalis šviesuolių.. Tokių kaip tu, aš, mes, jie- visi, kurie neparduoda sąžinės ir draugo už dolerį. Ir mūsų yra, tikrai yra ir, – mes dauginamės!:) Pasižiūrėkite į mūsų vaikus – kiekvieną dieną nenustoju jais stebėtis, gėrėtis, ir, nustebsite, mokytis iš jų, jie jau kitokio pasaulio žmonės 🙂