Politinių sprendimų riešutėliai

Savaitraštis „Dialogas“ pusantro puslapio paskyrė Nacionalinio egzaminų centro (NEC) pirmojo vadovo dr. Algirdo Zabulionio rašiniui „Trys šių metų egzaminų riešutėliai“, parašytam autoriui keliaujant maršrutu Odesa – Baku (taip skelbia parašas po straipsniu). Nemėgstu ilgų straipsnių, bet šis iškart sudomino, nes pamenu, kaip kažkada Gerb. A. Zabulionis, susirinkus kelioms dešimtims Kauno poedagogų, aiškino norminio vertinimo esmę: „Po egzamino priimamas politinis sprendimas…“

***

Tai kokie „riešutėliai“ šiemet galėjo sudirginti politinių sprendimų švietime šalininką?

*

„Pirmoji iš temų yra dviejų skirtingų ugdymo programų – pagrindinio ir išplėstinio kursų – sujungimas vienoje egzamino užduotyje“, – rašo straipsnio autorius. Bet juk tai Jūsų, Gerb. A.Zabulioni, prinokęs politinis riešutėlis! Jūs leidote priimti politinius sprendimus – ir štai jie priimami. Ar jums neaišku, kad taip padaryta norint užmaskuoti negalinčių studijuoti aukštosiose mokyklose negalią?!

*

„Antrasis įdomus šių metų vasaros „riešutėlis“ buvo motyvacinis testas, vykdytas atrenkant stojančiuosius į pedagogines studijų programas“, – tęsia autorius. Smulkmena! Menkas politinis viražas, visai menkas…

*

„O pabaigoje jau visiems atsibodusi tema – gimtosios lietuvių kalbos VBE ir jo rezultatų patikimumas bei abiturientų darbų vertinimo objektyvumas.“ Sveiki atvykę į Lietuvą, dr. A.Zabulioni! Kas paleido šį džiną iš butelio? Nežudykite savo kūdikio! Jūs taip puikiai „sudirbote“ šį VBE, kad niekam nekils abejonių be jokių DNR tyrimų – tai Jūsų kūdikis!

**

Ir pagaliau – labiausiai stulbinantis apaštalo atsivertimas: „Tokio formato (užduoties struktūros ir darbo vertinimo kriterijų), koks yra dabar, egzaminas negali būti norminis…“. Negaliu patikėti! Juk aš girdėjau, girdėjau savo ausimis – vertinimai turi būti ne kriteriniai, o norminiai! Nejaugi dabar autorius jau laisvas nuo politinių sprendimų? Nepatikėsiu…

Atsakymai

Redita, 2010-11-04 17:31:56

Gerb.Burgi, saugodamas savo garbę, ištrinkite šį savo tekstą, kuriam labiau tiktų pavadinimas : “Kai kūno temperatūra 40 laipsnių…”

Netikiu, kad Jūs nesuvokiate norminio ir kriterinio vertinimo skirtumų, netikiu, kad manote, jog dr.A.Zabulionis – politinis riešutas, galintis ką nors lemti šitame bepročių krašte, kur net viešoje erdvėje UPC Kalbų skyriaus vedėja, kurios vienintelė kompetencija ta, kad ji – vienuolė, gali pasidžiaugti, jog lietuvių kalbos 11-12 kl. programos kalbinę dalį ji parašė viena per 4 dienas. O dabar ji kuria būsimą 2013m. lietuvių kalbos egzamino programą. Dr.A.Zabulionis visada pyko ant lietuvių kalbos egzamino “kokybės”, dabar jis tiesiog neturi tam žodžių, nes kai prieš porą metų dr.A.Zabulioniui pavyko atlikti lietuvių kalbos VBE vertinimo kokybės analizę, jis nustatė, jog kokybiškai ištaisyta… tik apie 6% darbų. Simptomiška, kad po to jokių analizių daryti jau neleista niekam – nei Zabulioniui, nei kam kitam. Nuo šių metų neskelbiami net VBE užduočių atsakymai.

Tai, ką rašote apie dr.A.Zabulionį, tiesiog netiesa ir visiškas situacijos nesupratimas.

Burgis, 2010-11-04 18:26:09

Gerb. Redita, ar Jūs galėtumėte ką nors parašyti be įžeidinėjimų? Pavyzdžiui, kokią konkrečiai netiesą aš parašiau apie dr. A.Zabulionį? Kuo paremsite tezę „visiškas situacijos nesupratimas“? Kas šiuo atveju yra situacija?

Galite ir neatsakinėti, žmonės ir be mūsų šį tą žino apie egzaminus…

Redita, 2010-11-04 19:02:10

Ir ką Jūs vadinate įžeidinėjimu? Nuorodą į šį Jūsų straipsnį aš radau “Dialoge”, kur kažkoks žmogus tikrai suglumęs dėl jūsų “įžvalgų”…

Įrodymai, kad rašote netiesą:

  1. Netiesa, kad, cituoju, – “A.Zabulionis aiškino norminio vertinimo esmę: „Po egzamino priimamas politinis sprendimas…“. Netiesa todėl, kad Zabulionis niekada šito politinio sprendimo nelaikė norminio vertinimo esme. Kad toks politinis sprendimas LIETUVOJE yra, mes visi žinome, bet jis – ne Zabulionio išradimas, o mūsų politikų, kurie visada nori, cituoju, – “tik gerų žinių”.

  2. Netiesa, kad, cituoju Jus, – “Jūs[A.Z.] leidote priimti politinius sprendimus”. Netiesa, nes Zabulionis nėra seimūnas ar kita politinė figūra, net ir norėdamas jis nieko nelemia politikoje, taip pat ir švietimo politikoje. Jis yra nepriklausomas tarptautinis egzaminų ekspertas, jo reikalas patarti, padėti, o mūsų valdžia savo ruožtu sprendžia, kiek tokio Zabulionio ar kurio kito eksperto klausyti. Paprastai visai neklauso.

  3. Netiesa, kad motyvacinis testas yra smulkmena, kaip kad Jūs teigiate. Šita “smulkmena” susijusi su studijų finansavimu, beje, ir papildomu, – pusė geriausiųjų iš išlaikiusiųjų motyvacinį testą dabar gauna po 500Lt per mėnesį PAPILDOMAI, O NELAIKIUSIEJI MOTYVACINIO TESTO NEGALĖJO PRETENDUOTI Į VALSTYBĖS MOKAMĄ VIETĄ.

O koks to testo patikimumas? Aš pati padėjau keliems vargšeliams tą testą išlaikyti (konsultavau, patariau, ko TIKRAI NEGALIMA SAKYTI).

Burgis, 2010-11-04 19:55:18

Reditai:

  1. Ar jūs buvote toje salėje, kurioje aš paklausiau Gerb. A.Zabulionio ir jis atsakė apie politinį sprendimą? Ar jis privalėjo būti NEC vadovu, jei su tuo nesutiko?!

  2. Ar Jūs įsivaizduojate, kad aš vis dar būčiau gimnazijos direktorius, o už mane kas nors, tegu ir šalies Prezidentas, gimnazijoje priiminėtų man netinkamus politinius sprendimus?! Absurdas! O juk NEC vadovas atsako už visos šalies abiturientų ir jų tėvų lūkesčius! Jūs rašote taip, lyg A.Z. būtų buvęs tik patarėjas, o ne Centro vadovas… Vadovas!

  3. Motyvacinis testas MAN – visiška smulkmena! Čia jau mano nuomonė, dr.A.Zabulionis mano kitaip, Jūs manote kitaip – ar aš Jūs įžeidinėju aiškindamas, kad Jūsų temperatūra 40? Kodėl motyvacinis testas smulkmena? Todėl, kad jį laikė gal vienas procentas abiturientų. Man labiau rūpi likusieji 99 proc.

***

Jūsų toną pateisinu tik tuo, kad Jūs, atrodo, naujokė šioje svetainėje…

Redita, 2010-11-04 21:51:54

Nepriimkit vėl kaip įžeidimo, nes aš to nesiekiu, bet negi Jūs tikrai manote, kad nevykdote nepriimtinų sprendimų “iš viršaus”, tarp jų – ir politinių? Argi Jūsų vadovaujama gimnazija nedirba pagal Bendrąsias programas, kad ir kokios absurdiškos kai kada jos būtų? Argi nelaiko VBE, tarp jų – ir lietuvių kalbos, kai šio egzamino vertinimo patikimumas vos šeši procentai? O gal Jūsų gimnazistai turi per savaitę daug daugiau pamokų nei leidžia Ugdymo planas – juk Jūsų vaikai gabūs, tikrai įveiktų ir 10 pamokų per dieną? O gal Jūsų gimnazijoje mokiniai vis dar laisvai gali nusipirkti traškučių, šokolado, kavos, gazuotų gėrimų? Juk šitas draudimas absurdiškas per visus galus, vadinasi, jo arba nevykdote, arba … negalite būti vadovu (žr. 1 savo teiginį). Ne taip viskas paprasta…

Mes perėjome prie filosofinio klausimo – kiek mes esame laisvi ir kiek atsakingi už iš aukščiau nulemtus veiksmus.

Burgis, 2010-11-04 22:42:09

Reditai: dabar Jūs nustebsite, bet mes (aš…) tikrai nevykdome JOKIŲ mums nepriimtinų sprendimų „iš viršaus“! Tų „nevykdymų“ sąrašo šiandien nebaigčiau, tai paminėsiu nors keletą iš Jūsų sąrašo: jau daug metų nesu net matęs Bendrųjų programų ir man visai neįdomu, kaip mokytojai jas vykdo… Mat pas mus dirba Mokytojai, o ne mokytojai. Mūsų mokiniai turi tiek pamokų, užsiėmimų per dieną, kiek reikia mūsų mokiniams, o ne, pavyzdžiui, ministrui. Tarkime, mes mokome šokių, dramos, septynių užsienio kalbų ir pan. – bet ar tai pamokos? Nežinau. Jei mokome – tai turbūt pamokos?

Aš kartais pasišaipau iš to, ką valgo ir geria mūsų moksleiviai, bet drausti?! Ar mes jau kalėjime? Nejuokinkite…

Taip, mes laikome VBE, nes aš jokiu būdu nenoriu, kad egzaminai „grįžtų“ į mokyklas! Tai todėl ir kritikuoju VBE, NEC, kad, pasinaudodami klaidomis, absurdu, nedorėliai nesužlugdytų esmės.

Evaldas, 2010-11-05 19:43:02

Tiesą sakant, manau, kad, tiesa, jog A.Zabulionis įvardijo kai kuriuos sprendimus po egzamino vykdymo kaip “politinius dalykus”. Bet tai gali reikšti kartelės “išlaikymas-neišlaikymas” įvardijimą… Juk tikrai didelė politika bus, jei šiemet neišlaikė penki procentai abiturientų, o prieš metus – trylika procentų… Ar NEC’o direktoriaus kompetencija siekia dviejų skirtingų paskirčių/tipų egzaminų sujungimus ar atjungimus? Drįsčiau abejoti… Dėl lietuvių kalbos? Taip pat drįsčiau abejoti, ar tie nuolatiniai eksperimentai šiame egzamine tiesiogiai priklauso nuo NEC’o direktoriaus (nesvarbu – Zabulionis, Šukienė, ar Zybartas), ir ar tai galima įvardyti, kaip nuo NEC’o priklausantį politinį sprendimą. Dviejų egzaminų sujungimas – taip pat ne po egzamino, bet dar gerokai iki jo įvykęs politinis sprendimas, kuriam joks NEC’o direktorius, manau, negali turėti lemiamos įtakos. Na, o dėl … “padaryta norint užmaskuoti negalinčių studijuoti aukštosiose mokyklose negalią”, man rodos, kad šio tinklaraščio savininkas jau daug kartų tai parodė, kad ar šiemet, ar prieš porą metų tų neįgalių buvo. Ir tai visai nepriklauso nuo egzamino sujungimo ar “atjungimo”…

Burgis, 2010-11-05 21:00:01

Gerbiamieji, gal man atrodo, o gal iš tiesų jūs nepažįstate dr. A.Zabulionio, nežinote NEC kūrimo istorijos? Šiek tiek tenka paaiškinti…

*

Keičiant egzaminus mokyklose į egzaminus NEC buvo didžiulis pasipriešinimas. Reikėjo NEC ideologų. Toks ir buvo A.Z. Reikėjo NEC propagandistų. Toks ir buvo A.Z. Reikėjo autoritetų, „kietų“ NEC gynėjų. Toks ir buvo A.Z. Reikėjo egzaminų „matematinio pamato“. Jį padėjo A.Z. Už tai jam esu dėkingas, už tai jį gerbiau ir gerbiu.

*

Bet tuo metu reikėjo visuomenei išaiškinti norminių egzaminų paskirtį, prasmę. A.Z. žinojo, kaip žmonės dešimtmečių dešimtmečius mokyklas baigė ir į universitetus stojo laikydami kriterinius egzaminus. Ir ne vien Lietuvoje – visame pasaulyje! A.Z. žinojo TOEFL, IELTS, SAT, GRE ir kitų tarptautinių egzaminų vertinimo sistemas, bet gynė anuometinio ir dabartinio NEC sistemą. Kodėl? Kodėl dabar, kai jis jau tik tarptautinis ekspertas, A.Z. staiga keičia nuostatas? Kodėl bent dabar neprabyla apie anuomet jam pasiūlytas (įsiūlytas, primestas?) sistemas ir jų argumentaciją? Už tai šį protingą, įžvalgų ir darbštų specialistą ir kritikuoju. Manęs neperauklėsite… 🙂

Evaldas, 2010-11-06 05:05:53

Burgiui: nelabai iš A.Zabulionio straipsnio supratau, kodėl “keičiamos nuostatos”. Kad buvo Lietuvoje du – norminis ir kriterinis – egzaminai, taip, tai aišku. Kad dabar pastarasis mechaniškai inkorporuojamas į pirmąjį, taip pat aišku. Kad toks veiksmas nežmoniškai iškraipo norminio egzamino rezultatų patikimumą, taip pat pranešama straipsnyje. Tai kur čia yra “buvusių nuostatų keitimas” ir “dabartinės (suprask, šių metų) sistemos gynimas”? Arba aš nebemoku skaityti?

Burgis, 2010-11-06 09:06:23

Evaldui: kas Lietuvoje įvedė norminį vertinimą? A.Z. Kur dar, be NEC, taikomas norminis vertinimas? Niekur. Kas dabar siūlo grįžti prie kriterinio vertinimo? A.Z. Ko Jūs nesupratote? Nesupratau…

Evaldas, 2010-11-06 15:35:43

Burgiui: A.Z. mes iš tiesų skaitom tą patį tekstą, bet suprantam skirtingai. Jums pagrindinis atrodo vienas sakinys, man – kitas. Man atrodo, jog svarbesnis sakinys “Jei egzamino tikslu lieka laikiusiųjų tarpusavio palyginimas, t. y. norminis vertinimas, būtina panaudoti objektyvesnes ir labiau patikimas užduotis nei dabartinės.” T.y. šių metų sujungimas sujaukė norminio vertinimo principus, todėl šių metų egzamino rezultatai nieko nesako. Ir, norint likti prie norminio, norint išlaikyti tą patį egzamino tikslą, reikia tvarkyti norminį vertinimą, bet nekeisti jo į kriterinį. Jums, atrodo, svarbesnis pasirodė prieš tai buvęs sakinys…

Pradedu suprasti, kodėl neįmanoma nors kiek patikimiau įvertinti interpretacijos.