Požiūris: 3) ko tu nori?

 1. Nori būti žinomas, pagarsėjęs? Ne.

 2. Nori neprarasti darbo? Taip.

 3. Nori daugiau uždirbti? Ne.

 4. Bijai sunkiau susirgti? Taip.

 5. Bijai staiga numirti? Ne.

 6. Nori padaryti karjerą? Ne.

 7. Nori, kad vaikai būtų laimingi? Taip.

 8. Nori, kad anūkėliai nesirgtų? Taip.

 9. Nori kurti? Taip.

 10. Nori gražiai sutvarkyti sodą, namo aplinką? Nebūtinai…

 11. Nori joms patikti? Ne!

 12. Nori jai patikti? Taip.

 13. Nori juos paerzinti? Kartais, kai kuriuos…

 14. Bijai savo viršininkų? Ne.

 15. Nori, kad pavaldiniai tavęs klausytų? Nebūtinai…

 16. Nori atostogų? Ne.

 17. Pasiilgsti pramogų? Ne.

 18. Gerai apie save galvoji? Taip.

 19. Blogai apie kai kuriuos galvoji? Taip.

 20. Gerai apie kai kuriuos galvoji? Taip.

***

Kodėl čia rašinėji? Nesakysiu…

Atsakymai

zeke, 2011-02-28 10:57:38

Kokių klausimų studentai neturėtu užduoti paskaitos metu?

Darth Vader, 2011-02-28 11:44:23

O aš noriu revoliucijos. Tokios, kaip Egipte ar Libijoje. Grėsmingų minių, apsupusių aukštus rūmus, ginamus samdinių. Nakties dangų nušviečiančių gaisrų pašvaisčių. Laužų gatvėse, prie kurių šildosi paprasti, ginklą paėmę žmonės. Barikadų, stabdančių valdžios suburtų samdinių tankus. Kraujo gatvėse. Ir – išsivadavimo rytmetį, kada virš vakarykščių bastionų suplėvėsuoja sukilimo vėliavos- tautos pergalės vėliavos ir žmonės vėl visi – vienas kitam draugai ir broliai, gražinantys ginklus į arsenalus, laidojantys žuvusius ir žinantys, kad išaušo pirmoji laisvės diena.

Burgis, 2011-02-28 12:04:24

zeke: nėra tokių klausimų! Studentai gali klausti ko tik panorėję! Nustebčiau, jei kam nors pavyktų paklausti netinkamai…

Burgis, 2011-02-28 12:05:10

Vaderiui: revoliucijose paprastai žūva žmonių. Norite būti vienas iš jų?

Aš, 2011-02-28 12:08:32

O aš čia matau prieštaravimą:

Nori, kad vaikai būtų laimingi? Taip.

Bijai staiga numirti? Ne.

Tai kaip tie vaikai bus laimingi, jeigu Jūs staigiai (tris kartus beldžiu į medį), numirsite?

mariux, 2011-02-28 12:47:37

Man nuo Vaderio nejauku. Labai. Vis atsimenu, kur veda kelias, grįstas tokiais gerais norais.

***

Kur visa tai jau girdėjau? Gal čia?:

The sun on the meadow is summery warm

The stag in the forest runs free

But gathered together to greet the storm

Tomorrow belongs to me

Tomorrow belongs to me

The branch on the linden is leafy and green

The Rhine gives it’s gold to the sea

But somewhere a glory awaits unseen

Tomorrow belongs to me

Tomorrow belongs to me

The babe in his cradle is closing his eyes

The blossom embraces the bee

But soon says a whisper, arise, arise

Tomorrow belongs to me

Tomorrow belongs to me

Now Fatherland, Fatherland, show us the sign

Your children have waited to see

The morning will come when the world is mine

Tomorrow belongs to me

Tomorrow belongs to me

Tomorrow belongs

Tomorrow belongs

Tomorrow belongs to me!

http://www.youtube.com/watch?v=LNMVMNmrqJE

Darth Vader, 2011-02-28 15:08:43

Jeigu Valstybei reikia – galiu ir mirti. Nebaisu.Po teisybei – didinga ir gera mirti barikadose už laisvę ir tai, kad po manęs visos kartos gyvens laimingai, nežinodamos priespaudos ir skurdo. Revoliucija – taip, tai kraujas, daug kraujo, tiek daug, kad jis tekėtų upeliais. Jei reikia, kad tas kraujas būtų mano – jis gali būti ir mano. Svarbiausia, kas po revoliucijos. Kad valdžios nepaimtų padugnės kaip Šiklgruberis ar Uljanov. Tačiau pati revoliucija, su jos šūviais, žėruojančiomis ugnimis, žmonėmis gatvėse, karštligiškom žiniom apie tai, kad dar viename mieste nuversta tironija, kad gatvėse susprogo dar vienas samdinių tankas, kad dar viena ambasada tautos pusėje – būtina. Kaip būtinas poreikis nusiplauti krauju,tačiau tik tam, kad kita diena išauštų šviesi ir laisva. Aš pats norėčiau būtū eiliniu, laikančiu rankose automatą ir barikadose pasitinkančiu neišvengiamą mūšį ir dar neišvengiamesnę mirtį – mirtį tam, kad gyventų vertesnis už mane, kad nepraeitų samdiniai, kad Laisvė būtų apginta. Štai to aš noriu: laisvės ir gėrio.

Burgis, 2011-02-28 15:12:57

Aš: kaip tik čia ir nėra prieštaravimo! Aš myliu savo vaikus, myliu savo anūkėlius, todėl jokiu būdu nenorėčiau savo varganą senatvę užkarti jiems ant pečių! Aš noriu, kad jie gyventų savo gyvenimą, o ne mano gyvenimo pabaigą. Suprantu, kad ne kažin kiek galiu čia ką pakeisti (nesižudysiu, nebijokite!), bet norėti staiga numirti – noriu! Tam, kad suprastumėte šią tezę, turėtumėte viską apie mane žinoti, bet niekada nesužinosite, ne…

Suprantu (tikiuosi… :-)), kad vaikai man mirus paliūdės, tam tikrą laiką jausis našlaičiai, bet juk gyvenimas eina! Mano ir jų gyvenimas tęsis šimtmečius!

l., 2011-02-28 16:03:38

Vaikus reikia pratint prie minties, kad mirsi. Kaip mano a.a. Mama vis lyg tarp kitko pasakydavo, kad duok dieve visiems tiek nugyvent (o visai nedaug iš tikrųjų, truputį per 70, jaunatviška tokia…), va, vaikai maži miršta, serga… Paskui duot apsiprast, kad jau išeina, kokias 5 dienas pabudėt prie jos, žinant, kad tai atsitiks, duot laiko atsisveikint, pasiimt paskutinę jos šilumą. O staiga negalima, nereikia. Aš daug atiduočiau, kad galėčiau budėt prie jos bet kokios, kad ji būtų. Bet ji irgi, žemaitė, pasakė: jau su manimi vargt nereikės.

Nepris, 2011-02-28 17:41:00

Neužsigaukit, bet tai labiau ne rūpestis artimaisiais, o noras išeit išlaikant orumą. Labai panašu į pasirinkimą gimdyt ne skausme, kaip priklauso, o nuskausminamųjų svaiguly. Ne toks yra Surėdymas, ne toks…

Burgis, 2011-02-28 18:14:01

Kieno tas Surėdymas, Gerb. Nepri, ir kas jį žino? Neužsigaukite, bet net Jūs to negalite žinoti…

dominykas, 2011-02-28 19:54:12

Gerb. Vaderi, o jums ar neteko girdėti, kad Lietuva – kaip jau ir laisva šalis?… :/

Nepris, 2011-02-28 20:15:35

Surėdymas išrašytas visame kame. Kiekvienas Jo gauna suprasti tiek, kiek yra pasirengęs atlaikyti. Bet kadangi klausiat retoriškai, tai nesiplėtosiu.

che :), 2011-03-01 00:06:20

Na, man tai įdomiausia sekti Neprio komentarų surėdymą… 🙂

Pirmiausia buvo fazė, kur komentarai buvo labai logiški, racionalūs, tiesiai į temą. Burgis dažnai skirdavo “šimtą balų!” 🙂

Tada buvo pereita į budizmo apraškas, Žodžius ir didžiosios Raidės, kunigo kalbėseną ir pan.

Po to sekė lakoniški, sarkastiški, ironizuojantys komentarai, siekiantys pašiepti oponentus.

Pastaruoju metu turim tam tikrą paskutinių dviejų hibridą. Įdomu, kas toliau? 🙂

V.R., 2011-03-01 00:07:01

Kiek Tamstai metų, Waderi? Tai, ko jūs taip trokštate, jau buvo, ir visai neseniai, prieš 20 metų. Ir laužai gatvėse, ir barikados, ir kraujas, ir šūviai, ir net tankai, po kuriais žuvo žmonės – ir net jauna mergaitė.

Užmiršot?

Tiesa, mes tos laisvės didele dalim neišnaudojom, bet laisvė būti kur nori, studijuoti kur nori, gyventi kur nori – tiek daug, pagyvenus keliasdešimt metų kalėjime. Nesutinkate?

Povilas_K, 2011-03-01 00:09:05

Vaderi – nenoriu diagnozuoti be reikalo, tačiau, ar Tu nesergi ta neaiškia liga, kuria serga tie kerzuoti plikagalviai jaunuoliai ? 🙂

Paskaityk knygas. Pakeliauk po pasaulį. Ir, įsijung BBC world.. Dabar kaip tik kalba apie pasaulio revoliucijas – apie tai, kad kraujo upeliai – nieko nesprendžia – jie tik pakeičia vieną drakoną kitu.

Revoliucija turi būti taiki – kai vieną dieną žmonės atsibunda ir pakeičia valdžią – be smurto, be kovų – tiesiog drakonus pakeičia žmonėmis…

Ir ten tuos faktus teigia ne žvaigždžių karų žvaigždžių liga sergantys asmenys, o žmonės, kurie tikrai darė revoliucijas – įtraukiančias MILIJONUS žmonių…

Burgis, 2011-03-01 10:42:29

che: labai tiksliai pastebėjote! Kažkuriuo metu aš pradėjau nebesuprasti, kas, koks yra tas Nepris… Bet tai dar įdomiau!