Pradžiuginkime!

Yra gerų žmonių, yra! Mūsų paramos fondo likutis per metus patrigubėjo. Žinoma, fonde dar nėra dešimčių tūkstančių eurų, bet kiek daug širdžių šilumos jame, kiek daug! Laikas pasidalyti ja.

***

Trumpai primenu kelias paramos paskirstymo taisykles (plačiau – šios svetainės skyriuje „paramos fondas“).

***

  1. Remiame gabius ir gerai besimokančius Lietuvos moksleivius, gyvenančius be tėvų, daugiavaikėse ir/arba nepasiturinčiose šeimose.  Viešai neskelbiama nei apie paramą suteikusiuosius, nei apie ją gavusiuosius. Apibendrinta informacija apie gavusius paramą skelbiama svetainėje www.burgis.lt.

  2. Kandidatus paramai gauti gali siūlyti (el. paštu [email protected] iki vasario 10 dienos) visi Lietuvos mokytojai. Kiekvienais metais vienas mokytojas gali pasiūlyti tik vieną moksleivį. Vieno puslapio pasiūlyme turi būti išdėstyti visi motyvai, kodėl būtent tam moksleiviui turėtų būti paskirta stipendija.

  3. Parama kasmet paskirstoma iki kovo pirmos dienos. Paramai skiriama iki 50 proc. tuo metu fonde esančios sumos.

***

Pamatykime tuos, kurie verti mūsų širdžių šilumos ir šiokios tokios materialios paramos. Prašykime, kad mokytojai rekomenduotų labiausiai to vertus.

Laukiu laiškų!

Atsakymai

Burgis, 2016-01-09 18:27:56

Pridursiu, kad šiemet galėsime vienam moksleiviui skirti maždaug 1000€.

Loreta, 2016-01-10 12:01:58

Rekomenduosiu vieną vaiką iš savo mokyklos. Tik reikia apsispręst, kurį 🙁

qwerty, 2016-01-12 22:04:17

Loreta rekomendekite ne patį gabiajsią, o ta, kurį labiausiai skriaudžia.

Loreta, 2016-01-21 20:46:31

Jau pasiūliau.

LINA, 2016-01-27 08:27:40

Būtinai pasiūlysiu, tik pasitarsiu su gimnazijos administracija

M11, 2020-01-19 12:32:04

Sveiki,

Ar šiemet taisyklės ir terminai galioja tie patys?

Ačiū