Priesaika

Aš labai gerai žinau, ką reiškia ketvirtį amžiaus eiti link gėrio, teisingumo, laisvės, todėl šia liūdnos ir didingos sukakties proga galiu parašyti ant aštrių ašmenų…

*

Šiandien mes galvojame apie tuos, kalbame apie tuos, kurie apgynė laisvę, kurie net gyvybes paaukojo dėl jos, bet ar jūs galvojate apie tuos, kurie sulaužė buvusioms struktūroms duotą priesaiką? Ar jūs galvojate, kodėl tokios buvusios galybės pasipriešinimas buvo toks menkas?

*

Aš žinau. Todėl, kad ta galybė jau buvo supuvusi. Todėl, kad toje santvarkoje priesaika jau nieko nereiškė. Todėl, kad toje santvarkoje išdavystė jau buvo dėsninga.

*

Neseniai buvo prisimintas vienas Kaune abiems valstybėms tikęs generolas. Aš dažnai apie jį pagalvodavau… Jis kilęs iš tų kraštų, kur priesaika dar turi didelę vertę, todėl aš netikėjau ir netikiu, kad tas generolas sulaužė priesaiką. Tiesiog jis kitaip ją vykdė, kitaip dirbo…

*

Jau esu rašęs, kad kiekviena valdžia pirmiausia pasiskelbia esanti teisėta. Tą teisėtumą pripažįsta arba nepripažįsta pasaulio bendrija, Jungtinių tautų organizacija. Nesureikšminkime to! Šįryt per radiją V.Landsbergis gerai palygino Sausio 13-osios Lietuvą su Ukraina.

„Rusija daro ką nori, o kaip sėdėjo taip ir sėdi JTO, blokuoja visus jai nepalankius nutarimus, sprendimus, o JTO kenčia ir pakenčia…“, – ne pažodžiui rašau tai, ką pasakė V. Landsbergis.

Valdžios „teisėtumo“ pripažinimą gerai iliustruoja buvusi 15-os „respublikų“ (aš ir tada nesuprasdavau, kas tai per respublikos…) sąjunga ir Jugoslavija. Ir vis tik, jei net ta sąjunga buvo neteisėta, tai tie, kurie jai prisiekė, turėjo ginti ją iki mirties…

*

Priesaikos sulaužymo pamokos, gautos Sausio 13-ąją, neišmoktos iki šiol…

Ko šiandien verta santuokos priesaika?

Ko šiandien verta prokuroro priesaika?

Ko šiandien verta teisėjo priesaika?

Ko šiandien verta Seimo nario priesaika?

***

Ir dar viena mintis. Sausio 13-ąją ana valstybė vis tik gynėsi, bet darė tai žiauriai, nežmoniškai, niekšingai, ne pagal pasaulio bendrijos pripažįstamas taisykles. Todėl negaliu gerbti nė vieno tokio „gynėjo“. Gal jums pasirodys keista, bet mūsų pergalė prieš orius ir teisingus priešus būtų džiugesnė. Menkesnis džiaugsmas įveikti menkystas, sužvėrėjusius barbarus… Nuo senų senovės žmonės gerbdavo teisingai kovojusius, bet pralaimėjusius priešus, o niekindavo tuos, kurie kaudamiesi prarasdavo garbę. (Čia parašiau įspėjimą ir sau…)

Atsakymai

REGINA, 2016-01-13 10:43:21

Iš Jūsų teksto man liko neaišku, ar yra gerai, ar blogai sulaužyti priesaiką?

O gal iš viso priesaika yra tik atgyvenęs formalumas ar asmens lojalumo išraiška, valstybei norint sureikšminti kažkurias pareigas, profesiją, veiklą ir pridedant kažkokį “kokybės ženklą” ?

Burgis, 2016-01-13 11:22:12

Reginai: taip, tai svarbi tema! Parašysiu apie tai prie progos. Kol kas pasakysiu tik tiek: Jūs teisi, priesaikų prigalvota per daug ir beprasmių, neteisėtų; vis tik, jei prisiekei – laikykis. Nenori laikytis – imkis darbo, kur prisiekti nereikia.

skaitytojas, 2016-01-13 11:33:12

Ko verta Prezidento priesaika?

http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/seimas-r-pakso-apkalta-gali-buti-panaikinta-politiniu-sprendimu.d?id=69939140

Aukse, 2016-01-13 11:42:25

O koks gali būti “teisingas priešas”? O ne pagal taisykles gynėmės, tai kas- kad Landsbergis vidurnaktį paskambino į Maskvą ir Islandiją? Neįsivaizduoju, kad tai butu galėjęs padaryti AMB. Neįsivaizduoju, kad tai būtų galėjęs padaryti kas nors kitas.

Burgis, 2016-01-13 11:54:51

Auksei: kariai prieš karius; beginkliai prieš beginklius; be klastos, atviroje kovoje; neliesti moterų ir vaikų; nenaikinti turto; neplėšikauti; neprievartauti moterų; etc., etc.

*

Mes gynėmės teisingai!

Virginija, 2016-01-13 13:13:10

Gerbiamasis,gyvename tikrai priesaikų nuvertėjimo laikais. Nustembi,kai sutinki žmogų, kuris Jos laikosi. “PAŽADU” pasakė vienas Žmogus ir pažadą garbingai ištesėjo, todėl aš ir ESU…

O kasdienybėj “veikia” sakinys iš “Viršininkų”:”kad viskas būtų ir nieko nebūtų”…

qwerty, 2016-01-13 15:55:44

“neliesti moterų…” yra atgyvena. Seksistinis teiginys.Teisės dabar yra lygios.

Burgis, 2016-01-13 18:53:03

qwerty: teisės tai lygios, bet aš džiaugiuosi, kad mano moteris yra labiau apsaugota nei aš… Ir visada bus, kol gyvas būsiu!