Priesaikos našta

Visos valstybės elgiasi vienodai – jos verčia savo aukščiausius vadus prisiekti. Nuo inkų laikų, nuo senovės romėnų… Kaip kitaip? Priesaikų yra įvairių. Kartais jos vadinamos pasižadėjimais (laikytis taisyklių, pavyzdžiui, KTUG), kartais – įžadais (skaistybės). Kai kurios priesaikos dabar laužomos labai lengvai. Pavyzdžiui, santuokos priesaikos. Ir niekas to labai nebesmerkia. Na, apsiriko, na, charakteriai nesutapo…

Kas kita – priesaika Tėvynei. Tai bene iškilmingiausiai skambanti priesaika, didingiausia priesaika. Todėl ir baudžiama už Tėvynės išdavimą visai kitaip negu už sutuoktinio išdavimą. Mirtis Tėvynės išdavikams, mirtis!

O ką daryti, jei pasirodo, kad Tėvynė, kuriai prisiekei, staiga jau nėra tavo tėvynė? Bet priesaika negali negalioti! Nėra buvusių čekistų! Ko vertas karinę priesaiką davęs generolas ir po to perėjęs į priešų pusę?!

Tai va, šiomis dienomis mes palaidosime žmogų, kuris į kapus nusineš bent tris priesaikas. Manau, kad civilizacijai laikas sugalvoti, kaip tą šamanistinį priesaikų ritualą pakeisti kitu ar bent patobulinti. Nes jautrus, teisingas žmogus neturi mirties baime būti verčiamas laikytis priesaikos, kuri, gal jam net nesuvokiant, buvo neteisinga. Nes neturi būti tokių tragikomedijų, kaip su sacharukais ar karaliais… Nes mes jau įsitikinome, kad tai, kuo tikėjo mūsų protėviai, neveikia arba veikia kažkaip keistai: perkūnas turi nutrenkti kiekvieną, duodantį melagingą priesaiką, ir kiekvieną, sulaužantį priesaiką, įžadus, pažadus… Bet nenutrenkia. Išdidūs į amžinuosius medžioklės plotus tokiais atvejais išeina patys, gudrūs – priesaiką pakeičia kita priesaika, silpni – teisinasi pasaulio netobulumu, cinikai – apskritai tai laiko atgyvena, dekoratyviu ritualu, kuris nieko ir niekuo neįpareigoja. Padėkime visiems.

Atsakymai

Rasa, 2010-06-28 08:47:12

Kai priesaika yra parduodama, tai ir gaunasi ji nelabai įpareigojanti. Prisiekiama turėtų būti pirmiausia sau, juk save išduodi, kai laužai. O jei priesaika, nes nori šiltos vietelės (seimas) ar nori garantijų, kad tave mylės (santuoka :), tai tik pamakalavimas liežuviu. Neturėtų jos būti šiais laikais apskritai.

Darth Vader, 2010-06-28 09:34:52

Įdomus klausimas. Bet čia jau vertybių skalė: ar kas nors 1946 metais saistė buvusį SS karininką priesaika – su padvėsusiu fiureriu ir žlugusiu nusikaltėlišku reichu? Įmanoma, kad priesaika duodama per prievartą (plg. lietuvius sovietų kariuomenėje), bet tuomet ji ne priesaika, o tušti žodžiai, “gaga gugu” lygio. Neįpareigoja niekam. Lygiai taip iš okupacijos ir aneksijos kylančios “priesaikos” – ar kurs prancūzas rimtai galvojo, kad Vichy režimui duota priesaika yra galiojanti? Lietuvos atveju po 1940–41 ir 1945–90 iki 03.11 duotos priesaikos SSRS yra negaliojančios nuo davimo momento, todėl niekam neįpareigoja. Aš irgi pasirašiau po priesaika sovietams, gaudamas pasą, bet niekad nekilo net minties, kad tai rimta, kad tai mano valstybė. Formalumas okupantui, ne daugiau. Galioja tik ta priesaika, kuri buvo duota laisvai Lietuvos valstybei (pvz., partizano ar po 1990.03.11)

Evaldas, 2010-06-28 09:57:46

Tenka pritarti Vaderiui ir papildyti: gi tos valstybės – SSRS – kaip ir nebėra?

Persona Grata, 2010-06-28 10:23:21

Kalbant apie priesaiką, o ypač jos sulaužimą, būtina paminėti Lietuvos prezidento R.P. atvejį. Konstitucinis Teismas konstatavo, kad šis prezidentas sulaužė priesaiką. Toks priesaikos sulaužymas jam atsiliepė NE TIK posto netekimu (mat priesaikos sulaužymas yra vienas iš pagrindų pašalinti pareigūną apkaltos būdu K 74 str), bet ir draudimu kada nors vėl užimti priesaikos reikalaujančias pareigas (o tai yra beveik visi reikšmingesni valdžios postai). Įdomiausia tai, kad minėtasis draudimas nėra eksplicitiškai įtvirtintas Konstitucijoje. Jį, vadovaudamasis “konstitucijos dvasia” ar “priesaikos instituto prigimtimi” išvedė Konstitucinis Teismas, taip pabrėždamas didžiulę priesaikos laikymosi svarbą 🙂

tikras lietuvis, 2010-06-28 17:33:33

Konstituciniam teismui Pakso priesaikos sulaužymą pasufleravo Konstitucijos dvasia. 🙂

tikras lietuvis, 2010-06-28 17:35:55

O anapusybės jokių įrodymų savo teiginiams paremti nenurodo. Todėl taip ir išėjo – Roll Pax buvo nububintas, tik niekas konkrečiai negali pasakyti už ką, nes visi trys jam inkriminuoti teisės pažeidimai buvo paneigti.

giedrius m, 2010-06-29 12:19:46

Tikras Lietuvis: nebūtina. Pvz O.J. Simpsonas už žmogžudystę buvo išteisintas baudžiamojo teismo, o nuteistas civilinio. Du skirtingi teismai gali priimti skirtingus nutarimus.

V.R., 2010-06-29 17:02:06

“tikras lietuvi”, man įdomu, kiek tamstai metų? Turėtum būti labai jaunas.

tikras lietuvis, 2010-06-29 19:17:02

Giedriui.

Lietuva – ne Amerika. Čia tokie fokusai yra neįmanomi.

tikras lietuvis, 2010-06-29 19:17:44

V.R. Už visus jus esu senesnis.

Tame tarpe ir už Burgį.

tikras lietuvis, 2010-06-29 19:56:32

Dėl priesaikos.

Gražu kada valstybė išgyvena ilgiau už žmogų, tai tada ir priesaika gali būti tik viena.

V.R., 2010-06-30 01:04:44

“Tikram lietuviui” ne daugiau 25. Dar nesubrendęs.

giedrius m, 2010-06-30 15:09:20

Tikras lietuvi: Įmanomi, ir tai ne fokusai. Nes Baudžiamoji teisė nagrinėja, ar yra įrodymų, kad taikytina baudžiamojo kodekso nustatyta bausmė. Ten turi įrodyti, kad tu kaltas (skirtingai nuo civilinės teisės, kur tu turi įrodyti kad esi nekaltas). Konstitucinis teismas nagrinėja ieškinius, susietus su konstitucija.

Persona Grata, 2010-07-01 14:18:55

R. Pakso atveju, svarbu atskirti konstitucinę atsakomybę nuo baudžiamosios atsakomybės. Pagal konstitucinę atsakomybę minėtas asmuo buvo nubaustas ir jam pritaikyta pašalinimo iš pareigų sankcija. O jau tik tada, kai panaikintas prezidento teisinis imunitetas, imta nagrinėti jo baudžiamosios atsakomybės klausimą (kitaip tariant, imta nagrinėti R.Pakso, jau kaip paprasto žmogaus, o ne prezidento veiksmus). Aukščiausiasis teismas (baudžiamųjų bylų skyrius) pripažino R.Paksą nekaltu. Ir tai reiškia, kad jis nekaltas pagal BAUDŽIAMĄJĄ ATSAKOMYBĘ. Kontinentinės teisės tradicijos šalyse, kur konstitucinę kontrolę vykdo(kartu ir konstitucinės atsakomybės klausimus sprendžia) speciali institucija- Konstitucinis Teismas, įmanomi tokie kuriozai kaip šis, kai skirtingi teismai, nagrinėdami to paties asmens skirtingo pobūdžio atsakomybę, skirtingai traktuoja faktines aplinkybes ir gauna skirtinga rezultatą. kaip ir šiuo atveju.

Persona Grata, 2010-07-01 14:20:44

Beje jūs, tikrasis lietuvi, turėtumėte atsiriboti nuo tokių emocinių vertinimų, ypač temose, kuriose turite labai mažą supratimą.

Markas, 2010-07-04 13:32:59

Atsiprašau, iš kur Jūs, moksliško proto vyras, ištraukėte, kad jie siekė pasižadėti?.. Tai gi pilna kitų pavyzdžių… Iki XIX vidurio valdantieji išvis nepaisė žmonių nuomonės… Mėlynas kraujas. Mindaugas ar Vytautas juk žiūrėtų į jūs kaip į tarakoną… Net buvo ne lygis – kreipti dėmesį į prastuomenę. O paskui, 1920, buvo suteikta moterims galimybė balsuoti JAV. Ir prasidėjo… Žlugimo pradžia…