Primityvioji istorija

Liepos dvidešimt pirmoji –

Džiaugsmo ir dainų diena…

*

Kuris poetas taip parašė? Kuo išskirtinė ši diena? Ar tikrai iš širdies parašė?…

*

Kažkaip keistai dirba mūsų specialiosios tarnybos, jei aš kažkur žiniatinklio džiunglėse netyčia radau komentarų, kurie „griauna valstybės pamatus“, anot vieno seimūno. Ką radau?

Komentuodami pokario rezistenciją, internautai pateikia dvi tiesas:

  1. Besipriešinantys okupacijai aukų patyrė keliskart daugiau, negu spėjo sunaikinti okupantų. Karo specialistai tokią kovą laikytų beprasme, nelogiška.

  2. Ką naikino rezistentai? Ne okupantus, ne jų jėgos struktūrų žmones, o kolaborantus ir „kolaborantus“. Suprask – savus.

*

Stebiuosi, stebiuosi, kad tokie dalykai pradedami skelbti! Juk tai gali pakreipti jaunosios kartos mąstymą ir jokie kolaborantai, palydintys misiją į Sibirą, nebegalės ištrinti istorijos pėdsakų…

*

Ką Donatas Banionis suvaidino V. Žalakevičiaus filme „Niekas nenorėjo mirti“? Mano tėvą suvaidino! Mano tėvą paskyrė kolūkio pirmininku, nes niekas nenorėjo mirti… O juk tėvas net į kalėjimą buvo patekęs, kai atsisakė tarnauti okupantų kariuomenėje. Tuo metu tėvas mokėjo tik pasirašyti. Dar mokėjo išgerti. Su tais ir su anais…

*

Suglumęs skaitau, klausau, kai kalba apie partizanų apygardas, apie partizanų generolus. Vaikai, vaikai, jūs nevažiuokite į Sibirą, jūs nuvažiuokite į Plungės rajono Paminiejų kaimą ir suprasite, kas buvo rezistencija, kas trėmė į Sibirą. Tada jūs suprasite, kodėl mano mama ne kartą sakė: „Kaip gerai, kad mus ištrėmė, nes kitaip nebūtume išgyvenę… “

Diena ateidavo vieni, naktį ateidavo kiti. Mama atsiklaupdavo, apsikabindavo du savo vaikučius (mane ir brolį), verkdavo ir melsdavosi. Įrėmę pistoletą į kaktą reikalaudavo. Ko reikalaudavo? Išduoti priešus? Išsižadėti įsitikinimų? Pakeisti savo pasirinkimus? Vaikai, vaikai, jus mulkina! Reikalaudavo duonos, lašinių ir degtinės. O iš kur gausi tos degtinės (naminės, žinoma), jei kiti ką tik gėrė? Turėjai turėti atsargos! Tada mama kepdavo kiaušinienę, o tėvas susėsdavo prie stalo su vienais ir su kitais. Ir gerdavo. Todėl išgyvenome.

*

Ar aš smerkiu miško brolius? Jokiu būdu! Jie neturėjo pasirinkimo… Kodėl jie buvo žiaurūs? Padarykite eksperimentą. Dabar įsirenkite miške žeminę ir pagyvenkite joje mėnesį. Vakarais (naktimis) maisto prasimanykite lankydami kaimynines sodybas.

Išgyvenkite tik mėnesį.

Išgyvenkite vasaros mėnesį.

Išgyvenkite be pavojaus gyvybei.

Nenorėčiau jūsų sutikti po to mėnesio. Būsite labai pasikeitę. Būsite įniršę…

*

Bet aš smerkiu tuos, kurie mulkina jaunimą. Kurie pateikia primityviąją istoriją taip, kaip jiems dabar naudinga. Anais laikais taip rašė „…džiaugsmo ir dainų diena…“ Dabar vyriausias kolaborantas kitaip palydi į Sibirą…

Su šventėmis!

Atsakymai

Burgis, 2012-07-21 13:25:16

Tik mąstantiems…

Airidas, 2012-07-21 17:09:21

Šiandien nacionalinė belgų šventė. 1830 metais jie sukilo prieš olandus ir išsikovojo nepriklausomybę. Lietuviai tuo metu irgi bandė kilti prieš carą, bet taip ir nepakilo.

Burgis, 2012-07-21 17:57:46

O, Airidas, kaip malonu! Kurioje Tu Žemės pusėje?

Regina D., 2012-07-21 20:31:48

Mano draugės a.a.Mamos istorija: Pokario metai. Jos sesuo, jauna dar visai pana, nuėjo į šokius ir šoko, o siaube, su “komsomolcais”. Naktį atėjo miško broliai ir išžudė visą šeimą. Draugės mama išliko, nes tą naktį miegojo kluone ant šieno.

Burgis, 2012-07-22 07:27:35

Keista, vakar niekas nenorėjo švęsti… :-))). O juk 1940 m. liepos 21 d. „Liaudies seimas“ balsavo už Lietuvos prijungimą prie Sovietų Sąjungos! Taigi balsavo…

Ir dabar kartais balsuoja taip, kad verkti norisi…

lio, 2012-07-23 01:24:56

komunistu gimes, komunistu mirsi. Cia kaip religija. Visi, kuo nors tiki, tarkim -Jumis. O kai perskaitau, Tik mastantiems…

P.S. Norite, kad Jumis TIKETU. Tai kodel rasot , tik mastantiems?

P.S.2. Problemos su istorija? Zinia, kartais matematikos neuztenka.

lio, 2012-07-23 01:31:32

Ir dar. Suprantu, jau, kodel 20 meciai keikiasi rusiskai, klauso rusisko popso, nemoka Himno, spjaudo sau ir gaudo, tiki visokiais dievais, pradedant nuo jezaus, jusu,brazausku, landsbergiu. Rasot, kad tik mastantiems, bet darot, kad tiketu. Uzuojauta.

lio, 2012-07-23 01:32:32

Ir as , visai NEPIKTAS.

Burgis, 2012-07-23 09:24:34

lio: atleiskite, ne viską supratau, bet tikrai neturiu problemų su istorija, kurią patyriau savo kailiu… Ir tikrai nenoriu, kad kas nors kuo nors tikėtų, nepagrįsdamas to jausmu ir protu. Gal Jūs jaunas žmogus? Jei taip, patarčiau tikėti meile. Ir nepamiršti mano principo: jausmas turi eiti į žvalgybą, bet protas turi stovėti sargyboje.

Tik nepykite…

Saula, 2012-07-31 15:49:54

Mano a.a. Mamytės istorija. Gyveno pamiškėje Mackeliškių kaime prie Kavarsko. Ant pečiaus guli jos tėčio pusbrolis partizanas-miškinis su kulkosvaidžiu (gyveno visą žiemą – ne žeminėje). Dienomis užeina kitas jos tėčio pusbrolis su stribais pavalgyti. Stalas nukraunamas lašiniais, kumpiais, kiaušiniene. Vienam stribui pritrūksta svogūno: “aš pats užpečky pasiimsiu cibulio, nelakstyk, Raudonikien”. Kelios sekundės lėmė, kad liko visi gyvi: mama griebė visą svogūnų kasą ir vienu šuoliu padavė stribui. Partizanas ant pečiaus būtų visus iššaudęs.

Šokiai kaime. Nei vieno “komsomolco”. Paprasti kaimo jaunuoliai. Ateina miškiniai-partizanai. Nutaria papramogauti. Liepia visiems nuogai išsirengti ir šokti. Šoko, nes šautuvo vamzdis neleido prieštarauti – žinojo, kad kitam kaime nušovė pasipriešinusius.

1944 m. neištvėrę, vieną naktį susikrovę mantą, kiek tilpo į vieną vežimą, persikėlė gyventi į kaimą prie Ukmergės ties keliu į Panevėžį. Nuo vilko ant meškos pataikė… Ten miškuose slapstėsi su vokiečiais nespėję pasitraukti mūsų tautos gėda – vadinamieji, “žydamušiai” (Ukmergės Pašilėje didelės nužudytų žydų kapinės – vyko masinės žudynės). Ten jie nužudė tris jaunutes sesutes. Iš jų vyriausiajai, mano Mamos draugei buvo 18 m. Žūties išvakarėse ji guodėsi, kad miško “broliai” nori, kad jos taptų jų meilužėmis. Budėjo Mamytės tėtis, kitas kaimynas. Neišsaugojo… Pamatė, kad troba jau didele liepsna daga. Tik stogas smukdamas užgesino liepsnas. Rado mergaites negyvas su išrėžtais odos gabalais ant nugaros.

1993 m. su iškilmėmis tuos “partizanus” iškilmingai perlaidojo. Mamytė sunkiai sirgo. Raudojo dėl tokios neteisybės…

Saula, 2012-07-31 15:59:23

Pokaris buvo sunkus. Mamytė augo 6 vaikų šeimoje. Svilinti papjauto paršo negalėjo. Miškiniai pamato, ir išsineša visą paršą. Kas jiems, kad 6 vaikai liks be maisto.

Vieną kartą nesvilino kiaulės, o plikė su verdančiu vandeniu – miškiniai “neužuodė”. O mėsa buvo sugadinta… Bet nors nebadavo.

Pokaris buvo sunkus. Kasa bulves. Keliu į Panevėžį eina kareivių kolona. Susišaudymas. Sukrenta į vagas, kad ir pilnas vandens. Virš galvos švilpia kulkos. Taip praguli kelias valandas…

petras, 2012-08-01 10:00:46

dabar yra pilna policininkų, kurie vagia, kitaip nusikalsta. tai siūlot visus policininkus vadint vagimis ir žulikais ir dėl to negerbt institucijos ?

Saulius, 2012-08-01 17:39:04

instituciją kiekvienas pagal savo įsivaizdavimą susikūrė. Tikroji institucija tuo metu Amerikoje tupėjo ir laiškelius teisinančius savo užpakalį rašinėjo. Tikra institucija paskelbia visuotinę mobilizaciją ir pasipriešinimą. O kitaip tai kiekvienas pats sau – institucija.

Saulius, 2012-08-01 17:51:33

Kartą paklausiau gerbtino politinio kalinio (9 m. griežto rėžimo lageryje šiaurėje). “Ar kada nors klausėte savęs ? Kodėl jūs išėjote ginti Tėvynės, jei tos Tėvynės galvos (institucijos) jūsų to neprašė ir nereikalavo ? Jei tos institucijos nėra susijusios su Tėvyne, tai kas jus valdė ir kas jūs tokie buvote, kad nežinojote kas jus valdo ?” Atsakymo nesulaukiau.

petras, 2012-08-02 09:12:33

Aš institucijos pavadinimą panaudojau tik kaip pavyzdį. kad negalima pagal vienetinius individus spręst apie tam tikrą grupę žmonių. ypač jeigu jie net nesusiję, o tik naudojasi kitų vardu.

ir manyčiau, kad žmonės eina gint tėvynės tikrai ne dėl institucijų ar jų vadovų. kitu atveju tai būtų kažkokie fanatikai, o ne žmonės kovojantys už laisvę ir suprantantys kodėl tai daro.

Saulius, 2012-08-02 11:08:30

sutinku, kad pagal išimtis negalima vertinti taisyklės.

Jei “pilnavertiškos valstybės piliečiui”, kad būti teisiam atimant gyvybę kitam piliečiui, užtenka jo paties asmeninio apsisprendimo ir nusistatymo. Kad jei pilnavertiškai kovoti su tikimybe laimėti prieš organizuotą struktūrą užtenka vietinio kaimo idealistų būrelio susibėgimo miške, tuomet Jūs visiškai teisus. Šiuo metu panašiai Tėvynę gina Afganistano laisvės kovotojai (turiu omenyje, kad jiems visai nereikia jokių institucijų ar vadovų sėdinčių Kabule).

Todėl siūlau šiuos laisvės kovotojus pakviesti Lietuvon ir draugiškai apsikeisti patirtimi, išgyvenimais, apgyvendinti juos, suteikti jiems patalpas pasimokymams, treniruotėms, transportą vykstant į kovos taškus, teikti žvalgybinę informaciją. Būkime nuoseklūs savo idealams, o antraip tai neįrodysite, kad esame ciniški, pragmatiški savanaudžiai.

Saulius, 2012-08-02 11:58:01

… dar pamiršau pridurti. Kad įgyvendinti šį mano pasiūlymą anot tamstos visai nereikia valstybinio lygio sprendimo, jokio įsakymo, jokio įstatymo, jokio vadovo. Užtenka pačiam nuspręsti, kad tai kilnu ir garbinga. Tad pakartoti ainių didvyriškumą faktiškai Jūs neturite jokių kliūčių. Nei juridinių, nei moralinių.

petras, 2012-08-02 14:07:14

Vadovavimas būtinas bet kokiu atveju, jei susirenka grupė žmonių ir turi kažkokį tikslą.

ir taip, tik pats žmogus gali nuspręst kaip jam elgtis ir ar jis elgiasi teisingai. o jei žmogus laukia kažkokių nurodymų iš kažkur “aukščiau”, kad jam pasakytų kas gerai, o kas blogai, tai tas žmogus vergo mentaliteto. geriausiai būtų, kad tokie niekada ir nekovotų, nes tada ir prasideda tragedijos.

o kas dėl kitų šalių, tai čia jų reikalai ir nieko kviestis ir keistis patirtimi nereikia. ypač kai ta šalis taip toli yra ir neturi kažkokių sąsajų su mumis. todėl pastabos apie Afganistaną nelabai supratau 🙂

Saulius, 2012-08-02 14:49:20

… o mūsų “stribai” Goro provincijoje ir JAV karinių krovinių tranzitas į Afganistaną nepakankama sąsaja ?

petras, 2012-08-02 15:32:01

tai tokiu atveju išvis būtų absurdiška kviest kovotojus apmokymams, kai tuo pačiu mūsų kariai palaiko “taiką” jų šalyje. todėl Sauliau nepyk, bet truputi nusikalbėjai arba pas tau mintys labai nenuoseklios 🙂

o kas dėl lietuvių kareivių siuntimo į Afganistaną, tai aš, asmeniškai, esu kategoriškai prieš. tas karas yra visai ne mūsų reikalas, kaip ir NATO apskritai ten neturėtų kištis mano manymu. todėl kareivių siuntimas į svetimą valstybę (ypač kai tai ne gynybiniai veiksmai) man labai nepatinka. aišku Lietuvos vyriausybė turi savus planus ir strategijas ir pavienių žmonių nuomonė jiems yra visiškai nesvarbi, čia jau nieko nepadarysi.

Saulius, 2012-08-02 17:26:53

kodėl nenuoseklios mintys ir išvados ? Mano galva nuoseklumo pakanka. Virš 20 metų skiepijama antraip radikali, nei buvusioje santvarkoje, naujų ideologų revanšistinė teorija. Ji įgijo valstybinio mainstream statusą ir jai palaikyti yra naudojami valstybiniai resursai, ko neturi alternatyvūs požiūriai. Tokiame fone visai nesudėtinga drąsiai teigti tokias proporcijas: “pagal vienetinius individus spręst apie tam tikrą grupę žmonių”, nes patikrinti tai referendumo būdu nei karto nebuvo bandyta. Kadangi jums netrukdo daryti tokias drąsias išvadas remiantis tik stipriosios pusės transliuojamomis nuostatomis, tai kodėl jūs abejojate tos pačios propagandinės mašinos, užkleimuota nuostata, kad Afganistane vyksta kova su teroristais ? Juk jei dviejų ideologijų šaltinis yra tas pats – valstybinė mašina, o viena iš tų propagandų jūs abejojate (nesutinkate), tai abejonės logiškai turėtų plisti ir ant pačio propagandos šaltinio, kuris transliuoja ir kitas teorijas, tame tarpe – partizanų-banditų klausimu. Kitu atveju išryškėja spragos analitiniame mąstyme.

petras, 2012-08-03 09:22:40

Nežinau kaip tau, bet man didelės įtakos nedaro valstybės skiepijamos kažkokios teorijos ir panašiai. aš rašiau grynai remdamasis savo žiniomis ir patirtimi, bei vadovaudamasis savo mąstymu, todėl nesuprantu kam apskritai prikiši kažkokias valstybės vykdomas propagandas ir pan. man atrodo mes nesusišnekam 😀

Saulius, 2012-08-03 11:31:34

jei jūsų žinios ir patirtis remiasi kiekvieno to meto bent jau pamiškės gyventojo ir jo giminaičių apklausa kaip jie vertino “miškinius”, tai galiu tik pasveikinti, nes atlikote milžinišką ir labai reikalingą darbą.

petras, 2012-08-03 11:51:31

nebijau jūsų sarkazmo, jis nei juokingas nei vietoj 🙂 (aišku nebent pas mane su humoro jausmu jau prastai)

kad susidaryt asmeninę nuomonę apie partizanus, nereikia apklausinėt visų pamiškės gyventojų ar jų giminaičių. galima prieit išvadų matant žmonių elgesį įvairiose situacijose, matant kokie žmonės skirtingi ir t.t. žmogaus prigimtis yra tokia, kokia yra. + aišku teko girdėt ir žmonių pasakojimų, apie to meto įvykius (įvairius).

ir aš tik noriu pasakyt, kad tiesiog nereikia suplakt visus į vieną krūvą. jei tarkim banditas save vadina partizanu, ir slapstosi kažkur miške, tai dar nereiškia, kad jis partizanas, todėl ir nereikia jo tokiu vadint. bet jei tarkim jūs sakot, kad kitokių nebuvo, tai čia jau jūsų nuomonė. juk jūs manyčiau irgi neapklausėt visų pamiškės gyventojų ar net pačių partizanų ar tų “miškinių”.

Saulius, 2012-08-03 12:25:48

taip, aš taip pat visuotinos apklausos nedariau ir niekas iki šiol to nedarė (manau ne be naujųjų mainstream ideologų pagalbos), todėl ir teigti “kad negalima pagal vienetinius individus spręst apie tam tikrą grupę žmonių” mūsų aptariamame kontekste nesiryžčiau. Mane stebina, ne tai, kad žmonės kartais maskuojasi po sau nevertais pavadinimais, bet jūsų kaip žinovo apibrėžta proporcija (“…vienetinius individus…”). Iš kur toks pasitikėjimas ?

petras, 2012-08-03 12:50:24

na čia tai pripažįstu, kad tikslių skaičių nežinau, kiek ten buvo tikrų partizanų kiek banditų. tiesiog manau, kad jie veikė atskirai nuo tikrų organizuotų partizanų. galbūt pasitaikydavo tokių ir tarp tikrų partizanų ir pan. (bet manau partizanai patys buvo suinteresuoti, kad tokių dalykų būtų kuo mažiau)

bet nemanyčiau, kad dėl to galima partizanus vienareikšmiškai vadint banditais, ar kalbėt apie juos kaip apie nusikaltėlius.

ir aš nesiskelbiu žinovu 🙂 aš tiesiog savo nuomonę išsakau, jinai gali būt ir klaidinga 😉 o pasitikėjimas ateina iš to, kad man už savo žodžius nereikia atsakyt tarkim savo galva. todėl galiu sau leist klyst.