Pritrūko vieno sakinio…

Tas sakinys galėjo būti toks:

„Mes neleisime sutrypti vertybių, kurias ketvirtį amžiaus puoselėjo pirmoji pokario Lietuvos gimnazija, prestižinė miesto mokykla.“

Tokį ar panašų sakinį, tą mintį Kauno visuomenei metams baigiantis galėjo perduoti jos vadovas.

Gal vien dėl to mūsų sūnaus bendraamžis Andrius Kupčinskas ir nebūtų perrinktas meru, bet būtų įteikęs ilgalaikę dovaną savo vaikams Gertrūdai ir Jokūbui, būtų perdavęs gerą nuostatą naujajam merui.

*

Nepasakė…

Likimas dirba savo darbą…

Atsakymai

Burgis, 2015-03-15 21:38:19

Apie viską pagalvoju…

skaitovas, 2015-03-16 08:41:54

Rinkimai rinkimais, bet tiesiog įdomus kitas klausimas. Atrodo, jog buvote pasiruošęs pakalbėti su kandidatais į KTUG direktorius pareigas apie gimnazijos ateitį? Ar pavyko? Ir apskritai – ar žinote visus septynis, anot žiniasklaidos, pretendentus Jus pakeisti?

Sokolovas, 2015-03-16 08:57:00

Būtų įdomu sužinoti, kas būtent pretenduoja į KTU gimnazijos vadovo postą. Kiek pretendentų pažįsta šią Gimnaziją, jos gyvenimą, mokinius…

Šios informacijos niekur neradau. Vanagai-reformatoriai, pasikėsinę į Gimnaziją, viešumo nemėgsta…

Regina D., 2015-03-16 12:27:47

Tai kad niekas tų vertybių nesiruošia trypti! Vien todėl toks sakinys, kurio atseit pasigedote, būtų nelogiškas, provokuojantis. Išėjote iš darbo savo noru, tad reikia gyventi toliau nesigręžiojant, nes praeities nepakeisi, o gimnazijos ateitį kurs jau kiti žmonės – gal jie kiek kitaip ir tas vertybes mato? Beje, jie turi tam teisę.

Burgis, 2015-03-16 12:52:28

skaitovui ir Sokolovui: žinoma, aš buvau ir esu pasiruošęs kalbėti su pretendentais! Rektorius buvo žadėjęs juos atsiųsti. Deja… dabar viskas įslaptinta! Ir kas tie kandidatai, ir kas iš jų bus paskirtas. Kalbėjau su vienu kandidatu, kuris paprašė to pats.

Eglė, 2015-03-16 13:46:08

Aina na, puikiai žinote, kad ne apie mediciną buvo pokalbis.. Kodėl merginos ir jos tėvų pokalbiai nepaviešinti? Nesutiko?.. Stiprybės B.Burgiui.

apropos, 2015-03-16 14:08:14

Užmuškit, bet nepatikėsiu, kad p. Burgis būtų galėjęs pasakyti tokius žodžius. Man jis yra ir išliks inteligencijos etalonu. Neabejoju, kad viskas ten suklastota ir sumontuota, kaip Krasnicko atveju Alytuje. Šiais laikais tai tik technikos reikalas. Čia šituos tėvelius reikia sodinti už šmeižtą. Ir tegul mikliai atiduoda 30 t. Lt. Arba bent jau perveda Labdaros fondui.

Man tai panašiau į gerai suplanuotą provokaciją. Kažkam aiškiai prireikė p. Burgio vietos. Apgailėtina.

Regina D., 2015-03-16 14:58:47

apropos: paklauskit čia paties Burgio, ar tie pokalbiai klastotė ir kodėl sumokėjo nukentėjusiai pusei 30 tūkstančių litų.

Burgis, 2015-03-16 15:08:12

Visiems: iki teismų pabaigos neparašysiu jums nė vieno žodžio apie tą bylą! Omerta!

*

Pasibaigus (vienaip ar kitaip…) teismams, rašysiu, rašysiu, rašysiu!

*

Kas turi kokio nors tikėjimo manimi, siūlau jo neatsisakyti…

Ačiū!

Giedrius, 2015-03-16 15:08:19

Viskas suklastota, viskas apskaičiuota…O ką padarė gimnazijos auklėtiniai (buvę ir esantys)? Bent vieną pirštą pajudino?:) Romoje ar Paryžiuje po tokių įvykių išeitų į gatves apie 10 tūkst., o Lietuvoje? Mitingai virtuvėse?:) Plepalai internete?:) Apie kokį pilietiškumą galima kalbėti, jeigu gatvėje net šiukšlintojų nesugebama sugėdinti? Burgis ugdė inteligentus, tačiau sulaukė intelektualų…Šias socialines grupes skiria padorumas.

j.m., 2015-03-16 15:24:34

Daug ko nesuprantu, bet labai, labai noriu tiesos. Vilkimės, tikėkime ir sulauksime..

Jonas, 2015-03-16 15:34:46

Apie poną Burgį žinau tik per spaudą ir šitą svetainę, asmeniškai tikrai nepažįstu, bet labai įdomu būtų sužinoti kaip ten viskas buvo, nes jeigu iš tiesų tokie žodžiai nuskambėjo kaip rašo spauda… Mažų mažiausiai keista. Aišku vistiek reikia laukti galutinio rezultato, tada spręsti, kaip ten bebūtų, netikėta ir liūdna.

Rasa, 2015-03-16 15:40:22

Jonui: spauda yra spauda. O pav. kaip jūs reaguojate į perversmą Kremliuje? Jums naujoji valdžia daugiau patinka? O kuris Putino vaikas iš ką tik gimusių gražesnis- berniukas ar mergytė? Nors, žinoma jie abu viename, nes, sako vienas gimė 🙂 Ir išvis, o kur Putinas pašarvotas, juk pagal spaudą jis ir numirė prie viso to… Aaaa, tiesa, šiandien prisikėlė iš mirusių. Tik ne trečią dieną, o berods vienuoliktą 🙂 Taip. Spauda dalykas rimtas.

Jonas, 2015-03-16 15:44:20

Rasai: Dėl Putino tai vienas dalykas, ten yra šimtas vienas šaltinis ir tokia košė, kad niekas negali būti tikras kaip dėl ko kas yra. Kitas vertus, Rusijos dydis visai kitas, žmonių skaičius kitas, įtaka kita, negalima lyginti Putino nesąmonių su mūsų aktualijomis 🙂 Aišku įdomu būtų išgirsti ir kitą pusę, tačiau kol kita pusė tyli, viskas dėliojasi į liūdinančią pusę… Pasakyčiau net stipriau, bet kol kas nenoriu, nes nežinau kitos pusės nuomonės.

Stebėtoja, 2015-03-16 17:00:12

Man tai nesuprantama kodėl tie, TĖVAI, savo vaiką taip žalojo ir žaloja? Atrodo, kad Lietuvoje nebėra mokyklų!!! Ypatingai, jei panelė tikrai gabi. Jei nebuvo galima taikyti kitos bausmės už tą parūkymą ir neįmanoma buvo kalbėtis su mokyklos vadovybę..

Aš tai būčiau griebusi tą, savo vaiką, ir išnešusi kuo toliau nuo tokių marazmų..

Stebėtoja, 2015-03-16 17:10:09

Galiu daryti išvadą, kad tie, mergaitės, Tėvai visai nemyli savo Vaiko. Jiems svarbiausia PRESTIŽAS.

Baisu..

Stebėtoja, 2015-03-16 17:22:23

Baisiausia, kad nėra ŽMOGIŠKUMO. Dabar ir B.Burgis nelaimingas nes teismai, ir Vaikas, ir Tėvai.

MĖŠLAS. Kitokio žodžio nerandu.

Agnė, 2015-03-16 17:33:58

Susidaro vaizdas, kad didžioji dalis čia rašančių, niekada negirdėjo Direktoriaus kalbų, niekada nekalbėjo su juo asmeniškai.

Tie, kas kalbėjo, supranta, kad įrašyti Direktoriaus žodžių neįmanoma, nes tam, kad suprastum, reikia klausyti Širdimi! 🙂

O aš tikiu ir visada tikėsiu!

Vilniete, 2015-03-16 18:04:59

Nemanau, kad už parūkymą reikėjo taip engti tą mergaitę. Juo labiau, kad Burgis pats nemėgsta griežtų suvaržymų, taisyklių (pastoviai už tai bara Sokolovą)…

Stebėtoja, 2015-03-16 18:15:11

Agne, ar Direktorius DIEVAS?

Stebėtoja, 2015-03-16 18:20:40

Nenorėjau, bet taip “gaunasi”.

EVANGELIJA PAGAL JONĄ

Jn 8

Sugauta nusidėjėlė ir klastingi skundikai

1 Jėzus nuėjo į Alyvų kalną. 2 Auštant jis vėl pasirodė šventykloje. Visi žmonės rinkosi prie jo, o jis atsisėdęs juos mokė. 3 [i1]Tuomet Rašto aiškintojai ir fariziejai atvedė moterį, sugautą svetimaujant. Pastatė ją viduryje 4 ir kreipėsi į jį: „Mokytojau, ši moteris buvo nutverta svetimaujant. 5 [i2]Mozė mums Įstatyme yra liepęs tokias užmušti akmenimis. O tu ką pasakysi?“ 6 Jie tai sakė, spęsdami jam pinkles, kad turėtų kuo apkaltinti. Bet Jėzus pasilenkęs ėmė pirštu rašyti ant žemės. 7 Jiems nesiliaujant kamantinėti, jis atsitiesė ir tarė: „Kas iš jūsų be nuodėmės, tegu pirmas sviedžia į ją akmenį“. 8 Ir vėl pasilenkęs rašė ant žemės. 9 Tai išgirdę, jie vienas po kito ėmė trauktis šalin, pradedant nuo vyresniųjų. Pagaliau liko vienas Jėzus ir ten stovinti moteris. 10 Atsitiesęs Jėzus paklausė: „Moterie, kur jie pasidėjo? Niekas tavęs nepasmerkė?“ 11 Ji atsiliepė: „Niekas, Viešpatie“. Jėzus jai tarė: „Nė aš tavęs nepasmerksiu. Eik ir daugiau nebenusidėk“.

Apie politkorektiškumą ir kitus š, 2015-03-16 19:24:29

Baisiais laikais gyvenam. Bet koks mėšluotis lietuvis (tai pasiskolinau iš Vaižganto), bet koks šarikovas (tai – iš Dostojevskio) gali kaip š ant šakių būti iškeltas, kad visi matytų jo šlovę ir TIESĄ, lygiai taip pat išsilavinęs, mąstantis žmogus, kuris gina principus, tvarką, tom pačiom šakėm gali būti prismeigtas, lyg būtų kokia kirmėlė. Mokinys gali ir filmuoti, ir į diktofoną įrašinėti – liks nenubaustas, bet jei tą patį padarytų mokytojas, kai mokinys dergiasi? O ne, mokytojui negalima. Viskas galima tik mokiniui. Direktorius matematikas, bet nepaskaičiavo, nenumatė, kuo visa tai gali baigtis. Ar tai likimas? Ne. Tai naujų laikų nauji dievai.

Ina, 2015-03-16 19:31:06

Agne, labai teisingai ir tiksliai parašei.

Pataisa, 2015-03-16 19:41:49

Atsiprašau, Šarikovas iš Bulgakovo. Bet tai ne tiek svarbu. dar noriu pridurti, kad dabartinėje mokykloje dirbti nesinori, jau nebe.

sonata, 2015-03-16 19:48:39

Gerai, kad niekad nepriklausiau Gimnazijai (su mano amžium tai nebūtų buvę įmanoma), nes pažeisčiau vieną iš taisyklių – negalima keiktis. Keikiaus dabar kaip šiaučius, pažiūrėjus lryto reportažą. Bet koks pažeidimas iššaukia prievartą. Negalima rūkyti Laisvės alėjoj? Niekam klausimų nekyla. Vykdo TAISYKLĘ arba yra baudžiami. Arba vienokia arba kitokia, daug didesne, nuobauda, jei pasipriešina pareigūnams. Gėda žiūrėti ir klausyti mamos interviu. Aš taip pat iš tų mamų, kurios irgi kaunasi už savo atžalą. P. Burgiui jau teko tuo įsitikint 🙂 Bet viskam yra ribos. Tikslas ne visada pateisina priemones. Net jei tai tiesiogiai liečia tavo vaiką. Net jei tas vaikas supergabus (pelėdai pelėdžiuikai gražūs). Labiausiai apgailėtina, kai kova už teisybę tampa kažkieno nešvarių užmačių įrankiu. Taip matau situaciją. Labai norėčiau klysti.

Agnė, 2015-03-16 20:06:54

Stebėtoja, jeigu dėl tikėjimo, tai tikėti galima ne tik Dievu, yra ir daugiau dalykų, kuriais tikiu, tarp jų ir Direktoriaus teisingumu šiuo klausimu. Jei dėl to, kad jo klausyti reikia Širdimi, tai ir vėl.. Nueikite, pasikalbėkite – suprasite.

Stebėtoja, 2015-03-16 20:40:59

Agne, pakalbėjau ČIA. Nemažai pakalbėjau.

Manyčiau, kad net daugk. Bet Mes bejėgiai prieš pavasarį..bejėgiai..:)))))

Vilniete, 2015-03-16 20:54:04

Nė vieno žmogaus neišeina vertinti vienareikšmiškai ir vienpusiškai. Žmogus yra mozaika. Yra ir to, ir to. Šioje situacijoje gaila visų.

Virginija, 2015-03-17 12:58:18

To vilniete- nemanau,kad uz parukyma reikia taip engti ta mergaite. Kas cia per pasakymas?! Kodel Tai mergaitei turi buti kitos Gimnazijos taisykles?! Kai Ta mergaite stojo i Gimnazija, buvo supazindinta su taisyklem. Ar jai gerbiamas Direktorius turi kazkokias taisykliu isimtys taikyti?! Tai kodel jai? Kad teveliai is Pravieniskiu kalejimo pralobe? Slykstu,kad tokie tevai egzistuoja pasaulyje. Del savo neisaukletos mergos gatavi Gimnazija sugriauti(jau pradejo ir tesia) ir Gerbiamam zmogui gyvenima trumpina. Bjaurybes!

Vilniete, 2015-03-17 13:26:30

Kai kurie komentatoriai ir komentarai primena Siaures Koreja.