Rasizmas ir žvilgsnis į savo šaknis

Pakalbėjome apie budizmą, pakalbėkime ir apie rasizmą. Čia ta prasme, kurią pateikė mieloji šios svetainės viešnia Rasa: rasizmas yra Rasos mintys ir išmintis, Rasos požiūris į gyvenimą, į tikėjimus… Šmaikščioji, išmintingoji Rasa čia yra parašiusi tiek daug ir tiek protingų komentarų, kad jau laikau ją savo dublere. Rasa jau nusipelno atskiros temos!

Tačiau prisimindamas, kaip skausmingai prieš porą metų į mano temą apie jo komentarus reagavo vienas šios svetainės lankytojas, rasizmu pavadinsiu visų Rasų, visų išmintingai ir prasmingai gyvenančių moterų pažiūras. Ne viskas tiks mielajai Rasai, bet aš esu toks rasistas, kokiu čia save pateikiu keletą metų, todėl dabar pakartosiu ne vieną mintį, kurią čia jau skaitėte. Prirašysiu daug, nes dabar gydausi namuose… 🙂

*

Rasizmas kyla iš mūsų šaknų, iš amžių glūdumos, taip, kaip budizmas gimė ten… Atsisakę rasizmo, žmonės pradeda ridentis žeme kaip žolių kamuolėliai dykumoje – bandydami už ko nors užsikabinti… Bet šaknų tai jau nėra… Tiesa, vienas kitas gyvybingesnis augalėlis, užsikabinęs palankioje vietoje, išleidžia naujas šaknis, prigyja, bet tokių nedaug…

*

Mes turime pasikartoti, kaip čia atėjome, iš kur atėjome. Mes turime įvertinti viską, net savo klimatą, savo kraštovaizdį („… lygumos, lygumos, platumos, platumos…“).

Mūsų protėviai nebuvo labai karingi, nebuvo klajokliai. Pasikartokime, koks buvo daugumos gyvenimo ritmas.

Arė, sėjo, pjovė, rovė…

Rinko, medžiojo, žvejojo…

Arė, sėjo, pjovė, rovė…

Rinko, medžiojo, žvejojo…

Tuokėsi to paties ar netolimų kaimų, miestelių žmonės.

Tuokėsi iškilmingai, su ritualais (stebėk, iš kur religijos gajumas!), vestuves šventė kelias dienas.

Stengėsi nesusipykti su kaimynais. Kur tu dėsies be kaimynų?

Didžiausias pranašumo įrodymas – turtas. Ar ne taip dar ir šiandien?

Daugelis šeimų turėjo tik dvi knygas – elementorių ir maldaknygę. Už tai daug kalbėdavosi, kas mokėjo – susirašinėdavo (stebėk, iš kur žiniatinklio patrauklumas!), kūrė rankomis ir žodžiais.

Gimdė vaikus. Krikštijo. Ritauliškai šventė savo šventes.

Kartais koks vaikas nuskęsdavo…

Kartais koks vaikas išjodavo į karą ir negrįždavo…

Gedėdavo.

Brolis brolio gedėdavo metus.

Mama vaiko gedėdavo visą gyvenimą.

Stebėk, iš kur mumyse liūdesys…

Bet žmonės dainuodavo dirbdami, dainuodavo!

Man būdavo jauku ir gera namuose, kai mama dirbdavo, ką nors veikdavo ir patyliukais dainuodavo, niūniuodavo. Dažniausiai liūdnas, ilgesingas dainas („… tik švelnus vėjelis man primins tave…“), ir aš laimingas, kad tai persikėlė į mane („… į krūtinę skausmą savo liejo nežinia…“).

Žmonės tikėjo. Kaip tu išgyvensi tokį sunkų gyvenimą be tikėjimo? Kaip tikėjo, kuo tikėjo? Taip, kaip siūlo Rasa, taip kaip tikiu aš – rasistas: tikėjo tuo, kas padeda. Dabar visi rasistai išgudrėjo – iš visų religijų ima tik tai, kas miela, naudinga, kas padeda, bet paklausk apie tikėjimo esmę – nepasakys. Paklausk apie tikėjimo legendas – nepasakys. Paklausk apie ritualų prasmę – nepasakys…

Tai kodėl mūsų protėviai mokėsi ritualų, nagrinėjo legendas, klausė kunigų, vaikščiojo į bažnyčias? Todėl, kad bijojo, jog kitaip nemokės tikėti, nemokės išreikšti savo tikėjimo. Pagaliau – taip buvo paprasčiau. Pagaliau – tai labai vienijo: visas kaimas eina į bažnyčią, visi giminaičiai tuokia, krikštija, laidoja…

***

Tai va, iš kur tas rasizmas! Man patinka jausti savo šaknis ir leisti savo daigus! Man patinka mokytis iš protėvių ir suprasti, kad galiu padėkoti jiems kaip Izaokas Niutonas: matau toliau ir aiškiau, nes stoviu ant milžinų pečių.

Atsakymai

Burgis, 2013-01-09 10:13:03

Įvertinkite…

Egle, 2013-01-09 11:00:50

Ir aš priklausau rasistams. Tikiu į gėrį, gražius santykius, atjautą, meilę, pasiaukojimą, sąžinę.. Kokiam tikėjimui aš priklausau?… Esu katalikė, nes tėvai pakrikštijo. Pakrikštijau savo vaikus, iš pagarbos tėvams, seneliams, tradicijoms. Man svarbu mūsų šaknys, stengiuosi tas tradicijas puoselėti ir tęsti. Bet žmonės ne be tie. Nebe tokie akli. Išmoko skaityt, kažkiek žino istoriją, turi galimybę palygint. Senoliai aklai tikėjo kiekvienu kunigo žodžiu, nes daug ko nežinojo, nebuvo knygų, ar paprasčiausiai nemokėjo skaityt. Buvo labai realigingi, nes bijojo.. Bet sutinku su svetainės šeimininku, tradicijas reikia tęsti, saugoti, nes kas žmogus be tradicijų, šaknų.. Niekas.

Manfredas, 2013-01-09 12:23:18

Aš gal kažko nesuprantu.

rasi̇̀zm‖as (2) – teorija, pagal kurią vienos rasės esančios pranašesnės už kitas: ~o politika,

rasi̇̀st‖as, ~ė dkt. (2) – rasizmo šalininkas.

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas: šeštas (trečias elektroninis) leidimas. Kompaktinė plokštelė / redaktorių kolegija: Stasys Keinys (vyr. redaktorius), Laimutis Bilkis, Jonas Paulauskas, Vytautas Vitkauskas. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2006; internetinė versija, 2011. – http://dz.lki.lt

Egle, 2013-01-09 12:34:37

Manfredai, toks vaizdas, kad neskaitėt įrašo:)

Lina, 2013-01-09 12:35:09

Čia ankstesnėje temoje Rasa pasamprotavo, kad kas klauso Budos yra budistas, o jei kas tikėtų ja, tai tas būtų rasistas. Taigi šioje temoje reikia žiūrėti tarp eilučių ir pažinoti čia rašančią Rasą ir jos pasaulėjautą.

Arvydas, 2013-01-09 12:53:00

Eglei- tik va – niekaip nesuprantu tos Jūsų katalikybės.Juk vardas-Eglė -šventas kiekvienam lietuviui.Eglė -Žalčių Karalienė,tėveliai Jums puikų vardą davė,bet ,kad būtų ir svetimas dievas sotus -pakrikštijo.Žinom ,kaip į mūsų kraštą atėjo ta krikščionybė (panašiai ,kaip ir socializmas-per kraują ir žudynes).Šiais metais bus didelė “šventė”-žemaičiai šves savo okupacijos 600 metų jubiliejų,net ir “kaltininką”-popiežių kviečia.Mano požiūriu -gal iš šio ponulio būtų geriau SKOLŲ pareikalauti.Taigi ,kai ieškom jau tų savo šaknų -verta KASTI GILIAU,daug giliau-neapsistoti ties “brunonų” lygiu.Mūsų šaknys ,kaip ir kalba-vienos seniausių visame margame pasaulyje.Apie jokias “lygybes” su barbarais negali būti net kalbos-šis etapas pas mus buvo baigtas,kai jie dar po medžius karstėsi.O kas dėl atjautos,meilės,sąžinės (sarmatos)-tai mes Perkūno (Per-Kūną) tautos žmonės čia galim bet kurį sektantą -pagonį-krikščionį pamokyt ir dar pridėt MEILĘ GAMTAI,ĄŽUOLUI ir GILEI.Ir kūnas taps žodiu (o ne adverniškai ,kaip pas sektantus).Mylėkim ne žodžiais-mylėkim per kūną….Argi ne šią Tiesą rodo mūsų vaikeliai.

Egle, 2013-01-09 13:13:43

Arvydai, aš ir sakau – žmonės nebe tie. Aklo tikėjimo/davatkiškumo labai mažai likę. Nes žmonės daug daugiau žino. Man brangi ir pagonybė. Man brangu viskas, kas susiję su mano protėviais.

Filo, 2013-01-09 13:25:25

Būti Jūsų “dubleriu” yra komplimentas tik propaguojantiems burgizmą — tiems kas gaudo kiekvieną žodį, kad galėtų kuo tiksliau atkartoti Jūsų partiją.

Filo, 2013-01-09 13:25:56

Burgizmas yra doktrina. Rasizmas yra pasaulėjauta.

Nelygintini dalykai.

Tas parašymas aukščiau tėra rasizmas per burgizmo prizmę. Siauras ir kreivas.

Tikrąjį rasizmą išmano tik pat Rasa. Galiu pastebėt tik tiek, kad jos atspara ne tradicijų išmanymas, o meilė žmonėms. Todėl visas tas paveikslas aukščiau — gerokai pro šalį.

Egle, 2013-01-09 13:29:26

Kodėl Filo galvoja, kad tik jis VIENAS teisingai supranta Rasos pasaulėjautą ir nevaro pro šalį..

petras, 2013-01-09 13:48:43

Norėčiau dvi pastabas pasakyt (aišku mano mintys nėra absoliučiai teisingos) ir ainu dirbt 🙂

Arvydai – lietuvių kalba tikrai nėra viena seniausių kalbų pasaulyje toli gražu (t.y. dar labai daug trūksta iki to), kad ji viena archajiškiausių iš indoeuropiečių kalbos grupės/šeimos, tai taip.

Egle – manyčiau Filo kaip tik pasakė, kad rasizmą išmano tik pati Rasa ir nesakė, kad jis vienas teisingai supranta Rasos pasaulėjautą, tiesiog pastebėjo, kad burgio ir rasos pasaulėjautos skiriasi.

ir apskritai manyčiau Burgis savęs net netapatino su Rasa, o apie rasizmą kalbėjo, kaip apie kiekvieno individualią pasaulėžiūrą (kuri mano manymu yra skirtinga kiekvienam žmogui, kaip su pirštų anstpaudais ar dnr) aišku galiu ir klyst 🙂

Filo, 2013-01-09 14:11:24

Eglei: kodėl B.B. galvoja, kad gali atgalia ranka apibendrinti ne tik Rasos, bet dar ir “visų išmintingai ir prasmingai gyvenančių moterų pažiūras”?

Kodėl B.B. galvoja, kad “visų išmintingai ir prasmingai gyvenančių moterų” išskirtinumas slypi būtent jų pažiūrose (prote)? Kodėl ne jausenoje (širdyje)?

Burgis, 2013-01-09 14:26:17

Filo: pradėjote pykti? O kaip su budizmu?

Manfredas, 2013-01-09 15:05:14

Dėkui, Lina. “[R]asizmas yra Rasos mintys ir išmintis” įgavo kitą prasmę – vis tas mano bjaurus priešankstinis negatyvizmas. 🙂

Filo, 2013-01-09 15:16:51

Nei aš pyktas, nei budistas. Tiesiog radosi pastabų.

Man patiko etno-motyvai Jūsų įvadiniam parašyme. Kas nepatiko, tai kad taip užtikrintai spraudžiat kitą žmogų į savo supratimo rėmus.

Nesakau, kad Jūsų supratimas blogas… bet kokie tie mūsų supratimai bebūtų geri, privalom pripažinti, kad kiekvieno jis savaip ribotas.

Tarkim, man ne kartą yra atrodę, kad mano matematikos kontrolinis įvertintas neteisingai (vertintojas buvot ne Jūs). Taip atrodydavo, nes mokytojas/dėstytojas, vietoj to, kad vertintų žinias, net nesislėpdamas žaisdavo psichologą — “tu negali žinoti daugiau nei ant tiek”. Ir ta savo diagnoze ko aš negaliu, jis daugiau pasakydavo apie savo įsitikinimus, negu apie mano žinias.

O juk nupiešti žmogaus psichologinį paveikslą, tai ne ištaisyti matematikos kontrolinį. Jei geras tonas neleidžia net kontrolinio rezultatų skelbti viešai, tai kodėl manot, kad tai yra gera praktika pasigavus gerą (ar mažiau gerą) žmogų, vaizduoti, kad perpratai jo gelmes, ir dabar gali dar ir kitiems parodyti? Kas turi akis, temato patys. O kas neturi, tiem ir rodyt negalima. Nes akla minia yra pikta ir be sąžinės.

Tuo ir baigsiu.

Burgis, 2013-01-09 15:34:45

Filo: štai aš sėdžiu ir galvoju – atsakyti žmogui, kuriam „radosi pastabų“ ar neatsakyti? Kaip pasielgsiu, taip bus blogai… Tiesą sakant, į tokias pastabas jau seniai visiems atsakiau:

  1. nebūtina eiti ten, nebūtina rašyti ten, kur apie tave, kur tau kas nors šneka, rašo nepriimtinai; kas tai būtų, jei aš imčiau diskutuoti su „delfininkais“? man kažkodėl atrodo, kad čia „akla minia, pikta ir be sąžinės“ dar nieko nesutriuškino; o gal tai aš ir esu ta minia?

  2. Jūs nepastebite, kad leidžiate sau rašinėti žymiai laisviau, nei aš sau galiu leisti. Žinia, yra skirtumas – Jūs anonimas, o aš – ne. Tačiau ir anonimų pastabos žeidžia, gal Jūs nežinote?

*

Taigi aš vis ir balansuoju neapsispręsdamas: tęsti šį keistą eksperimentą su žiniatinkliu ar baigti? atsakinėti į pastabas ar tik su savimi kalbėtis, susirašinėti? sušvelnėti, prisitaikyti ar nesikeisti?

*

Na, kol gydausi slogą – parašinėsiu… 🙂

Filo, 2013-01-09 15:57:15

  1. Kai bus nepriimtina, tai neisiu. Kad ateinu, reiškias nėra taip blogai. Ir mano komentarai yra ne iš piktumo, o su tikėjimu, kad žmonės bendraudami vienas kitą moko ir mokosi. Nieko nesakyti lengviausia.

  2. Aš ne tik pastebiu, bet ir žinau, kad sunkiosios artilerijos čia neleidžiat. Aš taip pat neturiu tikslo nieko čia niokoti. Ir, beje, aš rašau ne anonimiškai, o pseudonimiškai. Tas skirtumas gan reikšmingas.

sonata, 2013-01-09 16:50:13

Man atrodo, kad jei sugebi suvokti, kad minia “akla ir pikta”, gal verta jai padėti atsimerkti ir išmokyti pyktį paversti į kokią nors kitą emociją. O jei miniai tokia būsena yra gerai? Kas gali nuspręsti? Gal tik suvokiančiajam atrodo, kad taip nepriimtina. Bet visgi… pabandyti verta, jei viduj sėdintis kipšas ar vidinė šviesa ar klaidingas įsitikinimas neleidžia nebandyti. Gal šiek tiek praregės viens iš tūkstantinės minios ir panorės matyti daugiau. Gal vienas iš milijono pyktį pavers atjauta. Vėlgi – praregėjęs nebūtini turi žiūrėti ta pačia kryptim, kaip tas, kuris pirmą kartą parodė šviesą. Bet vis tiek matys. Gal nustojęs pykti neims augintinio iš vaikų namų, bet sutvarkys daugiabučio kiemo medelius. Pabandyti verta bet kokia “gerietiška” ideologija- “raselizmu” (kadangi esu sutikus linksmuolę gyvai, man ji – Raselė), “burgizmu”, galų gale “filizmu” – (ne mano stiliaus filosofija, bet su pliuso ženklu). Sakot – požiūriai skiriasi, kiekvienas vertina iš savo varpinės. Valio – juk taip gražu, kai iš kelių varpinių aidi din dan dan. Iš bunkerių nesigirdėtų.

Rasa, 2013-01-09 23:00:27

Šiandien tiek daug dirbau, kad nelabai net pavalgyt turėjau kada ir po darbo buvau likus, tai tik vis pribėgdama skaičiau čia ir taip linksma nuo jūsų visų! 🙂 Užtat dabar pasidariau toooooooookį storą sumuštinį, kad net sūnus akis išvertė praeidamas 🙂 O bevalgydama galiu ir rašyti. Ai, tegul būna sau tie papildomi 3-4 kg., kam be manęs jie rūpi? Ogi niekam 🙂 Be to aš turiu rimtesnių rūpesčių. Ir dar be to noriu valgyt ir tiek 🙂

Jūs visi tokie juokingi! Gerąja prasme. Ir tokie skirtingi. Ir geri. Ir gražūs. Ir iš jūsų visų aš labai daug ko išmokstu. Net noriu surišti Vlado komentaro kitoj temoj dalį su šita tema. Apie autoritetus ir Mokytojus.

Vladas sakė: „Jau atrodo atrandi tikrą Mokytoją kurio pažiūros ir mintys visiškai priimtinos, bet po kiek laiko pamatai, jog kažkas ne taip. Ieškai toliau ir vėl ta situacija kartojasi“. Ir dar sakė: Bet atrodo daugeliui žmonių autoritetų poreikis išliko. O gal būt tai poreikis suprasti kokio „tikėjimo“ esi tu pats?

Kadangi ir kai ką iš čia rašančių aš laikau savo Mokytojais, manyčiau kad tarp autoriteto ir Mokytojo aš sau skirtumus matau. Gal esu neteisi, bet manau, kad kartais žmogus taip gerbia kitą, kad tas kitas tampa jam autoritetu. Jis nori tapti tokiu, kaip tas jo gerbiamas žmogus. Ir čia manau kiekvieno laukia nusivylimai,nes kitu netapsi. O va Mokytojai… Vladai! Ne Mokytojai buvo prasti pas tuos tavo aprašytus žmones, manau jie patys dar neišmoko pasiimti iš jų to, ko jiems reikia 🙂 Mokytojas neturi žinoti visų atsakymų, Mokytojas turi išmokyti tave juos rasti. Pačiam sau. Kartais kažką paaiškinant. Man mano Mokytojai patinka 🙂 Jie tiek visko žino! Ohoho kiek! Bet autoritetų aš neturiu, man ir savimi būti patinka. Ir aš savo Mokytojui (aš jį tokiu laikau 🙂 kaip kiaulė ėmiau pav. ir pasakiau sykį, kad jis glušas, kai čebato aulas… 🙂 Bet išties aš taip nemanau. Manau jis tai irgi žino, tai jis tada patyli 🙂 Mokytojai- tai žmonės, kurie ne stumia mus kažkuo tikėti, tai žmonės, kurie padeda mums patiems kažką atrasti, kurie padeda mums sugrįžti į tikruosius save. Beje, Mokytojai- tai nebūtinai žmonės. Kai esi pasiruošęs būti mokiniu, atsiranda ir Mokytojas kažkokiu pavidalu. Kartais tai kažkoks žmogus kažkuriam tarpsniui atsiradęs tavo kelyje, kartais tai knyga, “palindusi tau po ranka”, kartais tai mėlynas dangus, kartais tai akmuo kaimo sode, kur gali pasėdėti ir susirinkti visas išbarstytas savo mintis. Va taip aš suprantu Mokytojus… O autoritetų man nereikia, aš pritariu seniukui geru veidu- Krišnamurčiui :), aš ir taip gerbiu žmones. Paprastai ir neperdėtai.

Na, reik eit miegot, ryt bus sudėtinga diena. Ir nuo labai ankstyvo ryto (man taip atrodo, nes aš miegalė 🙂 Ačiū visiems, kurie mane taip visaip skirtingai mato :)))))

Vis vien gražiai juokinga čia ta tema gavosi :))))))

Burgis, 2013-01-10 09:04:39

Ačiū, Gerb. Rasa, kad nesupykote… Bijojau.

Filo, 2013-01-18 11:32:40

Gerb.B.B., atsiprašau už nepasvertus ir nekorektiškus komentarus Filo, Sausio 9 13:25. Tądien buvau tragiškai išsimušęs iš pusiausvyros. Labai apgailestauju, kad nesuvaldžiau padargų.

Kodėl 9/9 mano, kad tai pliuso vertas komentaras, man lieka didelė mįslė…

Rasa, 2013-01-18 21:03:33

🙂 Filui. Kodėl tie 9 taip mano? Manau, dėl šitokių priežasčių:

  1. Kai kam patinka tavo mintis;

  2. Kai kam patinka tavo asmuo, taigi visur deda pliusus;

  3. Kai kam patinka visi, kas “kandžiojasi” Burgio atžvilgiu;

  4. Kai kam patinka kažkuri to komentaro dalis, bet uždėjo pliusą ant viso, nes kitaip neišeina uždėt 🙂

Tame komentare yra tiesos, todėl aš irgi uždėjau pliusą 🙂 Ir tereikia nekreipti dėmesio į kas antrą sakinį :)))) Pav. “Tas parašymas aukščiau tėra rasizmas per burgizmo prizmę”- yra teisinga. Mano manymu. Ir daug kas ten teisinga. Jei skaitai maždaug kas antrą sakinį 🙂

Na, p. Burgis perspėjo, kai rašė, kad “rasizmu pavadinsiu visų Rasų, visų išmintingai ir prasmingai gyvenančių moterų pažiūras.” Taigi jo parašymo apskritai nepriimu pernelyg asmeniškai. Nes jei galvočiau tik apie savo pasaulėžiūrą ir lyginčiau, visų pirma pagalvočiau apie tai, kaip labai “mokiniai rasistai” nuklysta nuo mokytojos 🙂 Bet visad taip būdavo. Įdomu, ką pasakytų Kristus, jei pamatytų dabartinius krikščionis? :))))))

O apskritai man visada labai smagu, įdomu, juokinga ir patinka stebėti tai, kaip tas pats žmogus matosi įvairiems žmonėms. Žinau kad ir mane labai jau įvairiai žmonės matė ir mato. Labai… 🙂 Bet juk negali žmogus imt ir šaukt: “O ne, aš ne toks, aš kitoks! Aš geresnis ar aš blogesnis…” Vis vien visi matom kitus, o tame tarpe ir save gana siaurai, visi per savą prizmę. Ar aš neteisi? Nors ne, turbūt esu neteisi. Kai matai kaip tave mato tave mylintis žmogus, tu irgi labai aiškiai pamatai save ir kitokį. Ane?

Filo, 2013-01-18 22:23:48

Turiu taisyklę nieko neužgauti netyčia.

O šiuo atveju būtent taip ir gavosi.

Ne iš piktumo. Per neatidumą.

Turite patikėti.

O šiaip visokie ‘-izmai’ — visada slidus reikalas…

Rasa, 2013-01-18 23:02:20

🙂 Aš tai turiu taisyklę nieko neužgauti tyčia… 🙂

Bet aš ją kartais sulaužau 🙂 Bet labai retai. Nu bet būna juk kartais, prisiprašo… :))))