Rašyti? Skaityti? Viena jau nesuprato…

Jūs, žiniasklaidininkai, man jau beveik neberašote, neberodote, nebegrojate… Aš suprantu – jūs rašote, rodote, grojate tiems ir taip, kad skaitančių, žiūrinčių, klausančių būtų kuo daugiau. Jums nerūpi, kas tie žmonės ir kodėl jie būtent to iš jūsų laukia. Jums rūpi tik žmonių skaičius. Jūs galite tyčia sukelti jų pasipiktinimą, jūs skelbiate išgalvotas istorijas – kad tik jie skaitytų, žiūrėtų, klausytų. Kad tik jų būtų daugiau!

***

O buvo laikai, kai žiniasklaida švietė, auklėjo ir mokė žmones, plėtė jų akiratį… Todėl ir nugaišo, kad taip darė! Kapitalizmas nenumato daryti tai, ką nori, ką manai esant reikšmingu, reikalingu darbu. Kapitalizmas numato, kad turi dirbti rinkai, pateikti tai, ko rinka laukia. Kokia rinka? Kas tau rūpi! Čigonai, vagys, ubagai, narkomanai – visi tinka, jei tik ima, žiūri, ateina, skaito. Aha, skaityti tai jie neskaito…

***

Ir vis tik šį pirmadienio rytą turiu jus, žiniasklaidininkai, perspėti: jei nori gyventi metus – sėk rugius, jei nori gyventi šimtą metų – augink medžius, jei nori gyventi amžinai – augink vaikus. Jūs pjaunate šaką, ant kurios sėdite. Jūs patys jau pastebite, kad vis mažiau jūsų produkcija paklausi. Jūs neužsiauginsite vaikų. Net ir iki medžių amžiaus netempsite. Pribėgote, savo kąsnį nučiupote, protus sujaukėte, širdis atšaldėte ir pabėgsite…

***

Jei vis dar ateisite pas mane į svečius, tai turėsite skaityti tai, ką rašau. Nenumatau rašyti tai, ko jūs pageidautumėte. Nežinau, kas jūs… O jei ir žinočiau, kodėl turėčiau stengtis jums įtikti? Aš vos vos sau įtinku…

Atsakymai

Burgis, 2014-09-15 12:22:20

Et…

Giedrius, 2014-09-15 21:29:59

Žiniasklaida vėl kryžminėje ugnyje. Elgtis teisingai būtų visai paprasta. Ar žmonės atvirumui pasirengę? Kas pripažįsta argumentą “jausmu žinau”? Aš jau išbandžiau save tokioj padėty. Čia vėl viskas identiška. Tiek nerimo dėl aplinkos, kaip jie reaguos? Žinau kaip jie reaguos, jie supranta pasekmę, ne faktą. Jau norisi elgtis visiškai šaltakraujiškai, antrą kartą nekentėsiu. Ne dėl manęs reikia nerimauti. Apie ką aš čia?

Giedrius, 2014-09-15 21:32:59

Myli žmonės žiniasklaidą, bet…

Jūratė, 2014-09-16 22:11:15

Žmonės atvirumui nepasiruošę, bent jau mūsų darbovietėje. Jie pasiruošę interpretacijoms, sąmokslo teorijoms, intrigoms. Beje, pedagogų bendruomenėje. Jau ima neviltis belstis į uždarytas duris.

Artūras Račas, 2014-09-18 13:05:27

Man jau irgi niekas neberašo, neberodo, nebegroja…

Užeikit, p. Burgi, į mano palatą, kai daktarai nematys. Padarysim buteliuką, pabazarinsim.