Reikia pasijuokti. Padėkite!

Kitą savaitę noriu pabaigti vieną projektėlį. Prireikė tuzino gerų anekdotų. Padėkite!

Pageidautina, kad anekdotai būtų susiję su švietimu, bet nebūtina. Necenzūriniai, „riebūs“ netinka.

Norėčiau, kad svetainės lankytojai pasiūlytus anekdotus reitinguotų (skaičiais nuo 1 iki 10), todėl siūlomiems anekdotams suteikite savo kodus.

*

Pateikiu pavyzdį.

B-1

– Vakar susibariau su žmona.

– Kuo baigėsi?

– Ji pas mane ant kelių atšliaužė!

– Ir ką pasakė?

– „Išlįsk iš palovio, niekingas baily!“

B-2

– Buvau pas odontologą…

– Skaudėjo?

– Labai. Už 200 litų…

B-3

– Ką padovanosime Vasilijui Ivanovičiui? Rytoj jo gimimo diena.

– Padovanokime knygą!

– Ne, knyga netinka. Jis turi knygą.

*

Padėkite! Ačiū!

Atsakymai

Burgis, 2012-08-17 20:32:40

Veikia?…

jamaica, 2012-08-17 21:46:52

J-1

– Alio! Čia medžio apdirbimo fabrikas?

– Na ne, čia mokykla. Bet tam tikra prasme, taip, jūs teisūs.

J-2

Matematikos mokytojas per pertrauką mokytojų kambaryje guodžiasi kolegoms: “Na ir klasė pasitaikė. Aiškinu Pitagoro teoremą, – jie nesupranta. Aiškinu antrą kartą, – jie vis tiek nesupranta. Aiškinu trečią kartą, jau pats suprantu, o jie vis tiek nesupranta!”

J-3

Petriukas grįžta po pamokų namo ir skundžiasi tėvams: “Mokytoja ant manęs tiesiog užsisėdo. Šiandien pareiškė, kad aš visai nieko nesuprantu matematikoje, ir į dienyną įrašė kažkokį skaičių!”

J-4

Nors ne apie švietimą, bet man labai juokingas 🙂

– Alio? Čia gaisrininkai? Ar galite atvažiuoti su ilgomis kopėčiomis? Pas mus į medį įsilipo paštininkas ir erzina sarginį šunį!

P.S. Anekdotų turinys neturi nieko bendro su Jamaicos požiūriu į mokinius ar mokytojus.

P.P.S. Prisimenant vieną ankstesnę temą – Jamaica iš tų ne visai anonimų. Ir Direktoriui, ir tam tikro laikotarpio gimnazistams Jamaica gal netgi dar aiškiau identifikuoja mane nei vardas-pavardė 🙂

launė, 2012-08-18 10:28:41

č-1

Į troleibusą įlipa čiukčia ir pažymi du talonėlius.

Vienam žmogui pasidaro įdomu.Jis ir klausia:

-Tu vienas važiuoji,tai kodėl du talonėlius žymi?

-Čiukčia nedurnas.O kas bus,jei čiukčia vieną talonėlį pames?-atsako tas.

-Palauk,o kas bus,jei tu abu talonėlius pamesi?

-Čiukčia nedurnas,čiukčia nuolatynį turi….. :))

laisvamanis, 2012-08-18 11:08:11

Muzikos akademijos studentai per pertraukas bėga į kiemą ir klauso rep’o

laisvamanis, 2012-08-18 11:17:09

http://www.schooljokes.com/ ne viskas (man ) juokinga, kai kurie juokai labai jau angliški ar neišverčiami, bet gal rasite ką nors naudingo.

laisvamanis, 2012-08-18 11:21:16

man patinkantis

Anksčiau prieš egzaminą studentai miegodavo po pagalvę pakišę vadovėlį, o dabar po pagalve – planšetė ir joje atidarytas google puslapis 😉 l-10

Lina, 2012-08-18 15:54:09

math since the 1950s:

  1. Teaching Math In 1950

A logger sells a truckload of lumber for $100.

His cost of production is 4/5 of the price. What is his profit?

  1. Teaching Math In 1960

A logger sells a truckload of lumber for $100.

His cost of production is 4/5 of the price, or $80.

What is his profit?

  1. Teaching Math In 1970

A logger sells a truckload of lumber for $100.

His cost of production is $80.

Did he make a profit?

  1. Teaching Math In 1980

A logger sells a truckload of lumber for $100.

His cost of production is $80 and his profit is $20.

Your assignment: Underline the number 20.

  1. Teaching Math In 1990

A logger cuts down a beautiful forest because he is selfish and inconsiderate and cares nothing for the habitat of animals or the preservation of our woodlands. He does this so he can make a profit of

$20. What do you think of this way of making a living? Topic for class participation after answering the question: How did the birds and squirrels feel as the logger cut down their homes? (There are no wrong answers.)

  1. Teaching Math In 2006

Un hachero vende una carretada de maderapara $100.

El costo de la producciones es $80.

Lina, 2012-08-18 15:55:18

Labai tingejau isversti. Bet manau, pakoregavus ir pritaikius lietuviskoms realijoms, puikiai tiktu matematikos mokytoju auditorijai

Burgis, 2012-08-18 16:07:11

Linai: geras!

Vladas, 2012-08-18 16:08:29

  1. Tikybos mokytoja:

– Petriuk, ar persižegnoji prieš valgydamas?

– O kam? Mano mana visai normaliai gamina.

  1. Biologijos mokytoja:

– Vaikai, kai pasakoju apie beždžiones, žiūrėkite ne pro langą, bet į mane.

  1. Istorijos mokytoja:

– Direktoriau, kai 8c paklausiau kas paėmė Bastiliją, visi kaip vienas atsakė, kad jie neėmė.

– Bala nematė tos Bastilijos, gal jie iš tikro jos neėmė. Pasakysiu ūkvedžiui, kad nurašytų per inventorizaciją.

jamaica, 2012-08-18 18:18:54

J-5

Mokslininkai Egipte rado faraono mumiją. T. y., iš visko matyti, kad tai faraonas, bet nustatyti tapatybę – duomenų neužtenka. Kreipėsi pagalbos į KGB specialistus, gal nors kažkiek užves ant kelio, pasiūlys kokią netikėtą idėją. Šie netrukus atsako:

– Tai – Ramzis XIV.

– Jums pavyko tiksliai išsiaiškinti faraono tapatybę? Bet kaip..?!

– Pats prisipažino.

ST, 2012-08-18 23:01:21

B-3 8 t.

J-1 8 t.

3.(apie Bastiliją) 9 t.

sonata, 2012-08-19 10:03:12

Mokytis, mokytis ir dar kartą mokytis – trys nesuderinami dalykai.

ech, 2012-08-19 20:11:14

Sonata, dėkui, priminėt dar vieną:

Populiarus Vladimiro Iljičiaus posakis “Mokytis, mokytis ir dar kartą mokytis” iš tiesų reiškia egzaminą ir du jo perlaikymus.

Vladas, 2012-08-21 21:51:03

dar prisiminiau:)

V-4

Pareina Petriukas iš mokyklos visas suodinas. Antakiai, blakstienos ir plaukai apsvilę…

– Kas nutiko?- klausia susirūpinusi mama.

– Per chemijos pamoką darėm bandymus.

– Įdomu ką ryt toj mokykloj prasimanysite?

– Kokioje dar mokykloje, mama,- atsidūsta Petriukas.

V-5

Ateina iš ryto petriuka į mokyklą, žiūri mokykla sudegusi iki pamatų. gaisrininkai jau išvažiavę tik sargas dar kažką šlavinėja.

– Kur mokykla?- klausia Petriukas.

– Nebėra tavo mokyklos. Sudegė,- atsako sargas.

– Tai kur reikės mokytis? kur mūsų mokyklas, vėl klausia Petriukas.

– Nebėra. Sudegė mokykla.

– Kur gi mokysimės? Kur mokykla?- vėl klausia Petriukas.

– Ar tu kurčias, Petriuk? Taigi tris kartus sakiau, kad mokykla sudegė.

– Klausyčiau ir klausyčiau,- atsidūsta Petriukas.