Retkarčiais reikia priminti…

***

HAMLETAS. Tai yra taip pat lengva, kaip ir meluoti (kalba apie grojimą fleita – B.B.).

Spaudykite pirštais ir nykščiu šias skylutes, pūskite per burną, ir jinai prabils iškalbingiausia muzika. Žiūrėkite, štai čia vožtuvėliai.

GILDENSTERNAS. Bet aš nemokėčiau išgauti nė vienos darnesnės gaidos. Visai nemoku.

HAMLETAS. Tad žiūrėkite, kokiu niekingu daiktu jūs mane laikote! Jūs norėtumėte groti manimi; jūs tariatės žiną mano vožtuvėlius; jūs norėtumėte mano paslapties širdį išrauti ir išbandyti mane nuo žemiausių iki aukščiausių gaidų. Daug muzikos yra čionai; tasai mažytis instrumentas turi puikų balsą, ir vis dėlto jūs nepajėgiate priversti jo prabilti. Tegriebia nelabasis! Nejaugi jūs manote, kad manimi groti lengviau negu šiuo vamzdžiu? Vadinkite mane kokiu tik norite instrumentu, bet groti vis tiek negalėsite.

V.Šekspyras

***

Tai aš ir klausiu: nejaugi jūs manote, kad manimi groti lengviau negu šiuo vamzdžiu? Taip klausiu ne tik aš, taip ir jūs klausiate, kai kokie nors susireikšminę pašlemėkai, prasčiokai, bukagalviai pradeda jums nurodinėti, kaip dirbti, kaip gyventi, kaip kalbėti, kaip rengtis ir t.t.

***

Klausti tai jūs klausiate, bet tik savęs, tik tyliai… Niekas nenori prarasti darbo. Niekas nenori pyktis su kaimynais. Niekas nenori pyktis su viršininkais. Niekas nenori pyktis su klientais ir t.t. Na, ne niekas, bet dauguma. Hamletai yra išimtys. Tačiau tas klausimas tiesiog tvyro ore! O jau kai užtvara jam griūva, tai emocijos liejasi per kraštus…

***

Rašau jums tai dėl to, kad apsidairytumėte ir įsivertintumėte! Gal čia pat yra tas, kuris jums taiko tą hamletiškąjį klausimą? Gal tai jūs susireikšminote ir prisiėmėte sau neleistiną teisę mokyti, aiškinti, reikalauti?

***

Sėdėsiu ir galvosiu apie tai… Gal net 10 minučių galvosiu.

(Andreas Eriksson nuotrauka)

Atsakymai

Burgis, 2014-09-12 08:44:12

Reikia galvoti…