Rinkimai

Galima, galima!

*

KTU gimnazijos prezidento rinkimų pirmojo turo rezultatai:

Snaigė – 41,7 % (101 balsai);

Liucija – 28,5% (70 balsų);

Lina – 10,3 % (25 balsai);

Daiva – 5% (12 balsų);

Sugadinti biuleteniai – 14, 5% (34 balsai).

Iš viso balsavo 242 gimnazistai iš 282 (86%).

Į antrą turą patenka Snaigė (2b) ir Liucija (3c).

Antras turas – jau šį ketvirtadienį.

***

Tai – atgaiva mano širdžiai. Skaitydamas priešrinkimines replikas internete buvau benusimenąs, kad gimnazistai pasuko prasčiokų keliu. Bet paskui buvo debatai – pradžiugino! Teisingi ir taiklūs rinkėjų klausimai, ištvermingos kandidatės… Na, o kad tiek balsuos – nė už ką nesitikėjau! Labai džiaugiuosi! Smagu, kad jaunimas mokosi teisingos demokratijos.

***

Deja, už gimnazijos sienų – visai kitaip… Štai šiandien per radiją išgirdau, kad jau po pietų bus paskirtos dr.M.Lukšienės premijos mokytojams. Kiek supratau vienos 16 000 Lt premijos siekia net 30 kandidatų. Jų amžius turi būti iki 35 metų. Kas tie kandidatai? Nežinau, nemačiau, negirdėjau… Ar buvo debatai, aptarimas? Nemačiau, negirdėjau… Ar buvo KTU gimnazijai pasiūlyta iškelti kandidatą? Ne. Bent jau aš nežinojau apie tokius rinkimus.

Žinoma, nepavydžiu, smagu, kad kas nors tą premiją gaus. Nesakau ir to, kad KTU gimnazija turi daug tinkamų nominantų. Bet ar tai rinkimai, ar paskyrimas? Dr.M. Lukšienė pristatoma kaip švietimo refomos pradininkė. Tai gal čia (tokie rinkimai) ir yra tos reformos vaisius? O gal žinote geresnių, gardesnių? Gal reformos tikslas ir buvo tik pašalinti nepageidaujamus (iš literatūros kurso – A.Baltakį, J.Avyžių, I. Simonaitytę, E.Mieželaitį, …, iš pretendentų į premijas, apdovanojimus – KTU gimnazijos mokytojus…)?

***

Žinau, man bus atsakyta – reikėjo „išsikelti“! Vienam kitam gimnazistui užkliuvo tai, kad pretendentės į prezidentes išsikėlė pačios (nors buvo teigiančių, kad joms pasiūlė…). Gal ir dr.M. Lukšienės premijai gauti visi mokytojai išsikėlė patys? Nenustebčiau… Tuoj bus rinkimai į savivaldybes. Variantai tik du: iškels partija arba išsikelsi pats. O kad taip iškeltų seniūnija, miestas, mokykla, universitetas… Nesulauksite – tai sovietmečio reliktas! Dabar galioja Miunhauzeno dėsnis!

***

Nėra labai blogai išsikelti siekiant politinio posto, jei tikrai žinai, kad geresnių aplink nėra. Save išsikėlęs dažnai labiau stengiasi už partijos iškeltąjį, nes nori įrodyti pats sau ir aplinkiniams, kad JIS neapsiriko, o ne JIE neapsiriko. Tegu – politikoje tebus šis bandymas… Bet gauti tarnybines pareigas, premijas, apdovanoijimus žmogus turėtų kitų, o ne savo iniciatyva. Tai aksioma.

Atsakymai

Darth Vader, 2010-11-10 10:19:28

Na jau na jau…įsivaizduoju kokią zbygniewiszką mokyklą, kuri iškelia kandidatą, žadantį rūpintis mokykla. O ką jis gaudosi ES teisėje, ką išmano apie karybą, kurios biudžetą turės tvirtinti arba Lietuvos požiūriį į Nigerijos ir Zulustano konfliktą? Nieko. Dar viena baukutė gautųsi. kandidatus turi kelti TIK partijos, kaip ideologinės organizacijos, nes kaktusų augintojų draugija apie valstybės valdymą nė velnio neišmano. Dėkuidie, baigėsio sovietmečio kvailybės, kai kokia Kumelių veterinarų visasąjunginė draugija iškelia savo kandidatų…

O štai moksle – kodėl neišsikelti pačiam? Jei manai, kad esi kietas ir pasiekei daug ko – įrodyk. Pateik knygas, straipsnius, parodyk, kuo jie neįkainojamai svarbūs. O jau specialistai (nepasitikim Lietuva – yra užsienis) įvertins ir pasvers. tad nieko čia blogo. O ir rinkiami nėra absoliutus kriterijus (tūlas J.Kristus nedarė rinkimų į 12 laisvų apaštalų vietų…).

nustebusi, 2010-11-10 10:56:04

Esu nustebusi Jūsų ,,nežinau, nemačiau, negirdėjau…”, o dar labiau ,,Ar buvo KTU gimnazijai pasiūlyta iškelti kandidatą? Ne. Bent jau aš nežinojau apie tokius rinkimus.”

Kyla klausimas, o kodėl Jūs nežinote, nematėte ir negirdėjote, kodėl Jūsų gimnazijai atskirai turi kažkas pranešti ir pasiūlyti? Juk informacija apie dr. Meilės Lukšienės premiją jau keli mėnesiai yra paskelbta tiklalapyje http://www.smm.lr/konkursai/kiti konkursai.

Tai Jūs, mielas Direktoriau, turėtumėte kasdien lankytis šiame tinklalapyje, pirmas sužinoti naujienas ir pasiūlyti savo gimnazijos nusipelniusiems Mokytojams dalyvauti konkurse (esant daug kandidatų, organizuoti jų debatus). Gal tada nereikėtų piktintis, kad kažkas pašalino ,,iš pretendentų į premijas, apdovanojimus – KTU gimnazijos mokytojus…”.

Be to, apie šiuos apdovanojimus buvo rašyta ,,Švietimo naujienose”, dabar gerai neprisimenu, bet, man atrodo, kad ir ,,Dialoge”. Peršasi išvada…

Burgis, 2010-11-10 11:56:15

nustebusiai: oho, kaip kietai! Pažadu Jums solidžią premiją, jei surašysite visus tinklalapius, kuriuose turiu lankytis…

Nežinau, kokia Jūsų darbo ir vadovavimo patirtis, bet aš per savo 21 metus patyriau, kad geriausi Lietuvos mokytojai (tokie yra KTUG) beveik nereaguoja ne tik į žiniatinklyje skelbiamus dalykus, bet ir į asmeninius direktoriaus jiems el. paštu išsiunčiamus laiškus. Taigi, Gerbiamoji, jei aš tik paskelbčiau, išsiųsčiau el. paštu ir paskui bausčiau „nereagavusius“ – gimnazijos seniai nebebūtų.

*

Keisčiausia tai, kad tokie kaip Jūs ir „nužudėte“ gražią tradiciją (ji tebegyvuoja rengiant daugelį pasaulio konkursų…) tiesiogiai pasiūlyti iškelti kandidatus tiems, kurie tokios garbės nusipelnė (o gal tiesiog atėjo jiems eilė?…). Pavyzdžiui, kažkada ministerija man pasiūlė pateikti kandidatų Metų mokytojo premijai. Dabar nebesiūlo… Gal dėl to, kad visi dabar patys išsikelia? O aš nebesiūlau, nes ankstesni mano iniciatyviniai pasiūlymai kažkodėl būdavo atmetami be jokių komentarų. Pavyzdžiui, aš 11 kartų šio to prašiau iš Atviros (!) Lietuvos fondo ir 11 kartų nieko negavau – net atsisakymo motyvų…

***

Aš nenoriu, kad mano mokytojai sektų skelbimus, kur ir kaip galima gauti giimnazijos premiją, atlyginimo priedą, paaukštinimą. Tuo aš rūpinuosi. O kitų premijų steigėjai galėtų mumis pasidomėti…

Bet Jūs manote kitaip, ačiū, aš dar kartą išbandysiu išsikėlimų iniciatyvą. Gal po metų pranešiu Jums rezultatus…

nustebusi, 2010-11-10 14:57:36

Direktoriau, iškart matyti, kad esate maksimalistas (…,,solidžią premiją, jei surašysite visus tinklalapius”). Kaip liaudyje sako, jeigu vogt – tai milijoną, jei mylėt – tai karalienę.

Nereikia skaityti visų (tai labai kenksminga ir net pavojinga), bet kaip švietimiečiui tai iš patriotizmo šv. ministerijos tinklalapį pavartyti nekenktų.

Jau iš ko iš ko, bet iš Jūsų tai nesitikėjau prabylant apie bausmes (paskui bausčiau „nereagavusius“ ).

Gal mano vadovavimo patirtis ir mažesnė už Jūsų, bet aš savo mokytojus ne tik informuoju, bet ir paraginu bei paskatinu. Visiškai sutinku, kad Mokytojai neprivalo domėtis konkursais, apdovanojimais (jie tam neturi laiko), bet tai daryti yra mano priedermė, nes kas geriau žino apie mano Mokytojus, jei ne aš.

Ir ne tik ,,žudyti”, bet pykti ant žmonių aš jau seniai lioviausi…

Burgis, 2010-11-10 15:43:07

nustebusiai: nepatikėsite, po Jūsų kritikos ką tik perskaičiau visą valstybės apdovanojimų įstatymą! Pakalbėjau su pavaduotoja – teiksime ką nors apdovanoti ordinu ar bent medaliu. O kodėl ne?! Ir Metų mokytojo premijos prašysime!

*

Dėl šv. ministerijos: tai ar mes dirbame ministerijai, ar ministerija mums?! Ne, neskaitysiu! Tai jūs, skaitantys, juos ir išlepinote tiek, kad nesiteikia net el. paštu ką nors pranešti. Jie už mūsų pinigus spausdina (spausdina! XXI amžiuje!) „Švietimo naujienas“. Ir spausdins, kol Jūs tuo patenkinta…

*

Dar dėl apdovanojimų. Įstatyme aiškiai pasakyta, kas gali teikti apdovanojimui ordinais ir medaliais. Tai tegu teikia! Ne, neteikia… Gimnazija šventė dvidešimtmetį, bet net tada neteikė. Ir nereikia! Aš nežinau, kas mane teikė „Kauno proto riterio“ nominacijai, bet žinau, kad kauniečiai išrinko, – tai mano mieliausias gyvenimo apdovanojimas. Nors gal balsavo tik dešimt ar dvidešimt žmonių – man nepasakė, o aš nepaklausiau – tyčia… :-))).

*

Ir dar: džiaugiuosi, kad man jau ne 35, nes manytumėte, jog pats norėjau gauti tą premiją. Ne, aš netinkamas apdovanojimams (štai ir Jūs peikiate…), bet kaip tik tai ir yra mano didžiausias pasitenkinimas: aš pats galiu apdovanoti ką panorėjęs, o manęs niekas negali taip apdovanoti, kaip aš pats save!

nustebusi, 2010-11-10 18:01:12

Direktoriau, dar labiau nustebinot, kad mūsų pokalbis pasatino Jus skaityti įstaymus, reiškia, tai, kas vyksta, ne be reikalo.

Dėl ,,Švietimo naujienų”, tai Jums, kaip jumoro jausmą turinčiam, turiu pasakyti, kad ne visada šį leidinį skaitanti moteris yra patenkinta…

Jūs labai skubate, iškart puolate į jūrą (prie ordinų ir medalių), bet gal pirmiau perbriskime upelį (išsiaiškinkime apie dr. Meilės Lukšienės premiją), juk nuo to ir pradėjome.

M. Lukšienės premijos skyrimo nuostatų 9 punkte yra sakoma, kad kandidatūras premijai gali teikti pats kandidatas, švietimo įstaigų vadovai ir t. t. ir pan. Šie nuostatai prieš kelis mėnesius buvo paskelbti Jūsų neskaitomame ir ,ko gero, neskaitysimame šv. ministrijos tinklalapyje. Taigi, Direktoriau, praleidot gerą progą teikti apdovanojimui savo gimnazijos Mokytoją.

Na o dėl Jūsų apdovanojimo, tai aš sutinku (čia jau be mažiausio jumoro), kad Jūsų niekas negali apdovanoti, nes Jūs pats esate Dievo dovana.

nustebusi, 2010-11-10 18:26:43

Atsiprašau, turi būti ne jumoro, bet humoro.

Evaldas, 2010-11-10 18:31:52

Burgiui: o kuo “Švietimo naujienos” tokios išskirtinės? Na, gerai, tai nėra privatus laikraštėlis/žurnaliukas, kaip “Kauno diena”, “Dialogas” ir pan. Bet… O gal man norisi paskaityti tokį leidinį kelionėje, kai pačiam nereikia vairuoti? [Čia kalbu apie tokią galimybę teoriškai. Praktiškai perskaitau virtualioje erdvėje…]

Ir dar: ar neprieštaraujant pats sau, reikalaudamas, kad visa info būtų Jums siunčiama e-paštu? Jei, kaip pats prisipažinote, patys geriausi mokytojai (KTUG) neskaito jiems siunčiamų elektroninių laiškų, tai kur garantija, kad pačių geriausių mokytojų geriausias direktorius nesielgia analogiškai su ŠMM laiškais?

Ramunė, 2010-11-10 18:33:50

P. Burgi, šį kartą Jūsų kalbos buvo nuo labai aukštos bačkos. Bet gal tuo Jūs ir įdomus – pats sau prieštaraujate. Kitą kartą – prieštaraujate tam, ką prieš tai pasakėte.

Burgis, 2010-11-10 19:20:17

Pradėsiu nuo galo:

Ramunei: prašyčiau nurodyti bent vieną prieštaravimą, noriu tobulėti…

Evaldui: nenoriu „visos info“! Keista, bet el. pašto laiškus peržiūriu visus, kasdien bent po tris kartus patikrinu pašto dėžutę. Norėčiau gauti kvietimą pateikti kandidatus apdovanojimas – KTUG to nusipelnė…

nustebusiai: neįdomi man ta dr.M.Lukšienės premija, nebūčiau teikęs kandidato net jei būtų pasiūlę… Na, gavo vyrukas, Kauno žmogus, matematikas-informatikas, rengėjai pliusą pasidėjo. O aš tuos pinigus būčiau kitaip panaudojęs ir dr.M.Lukšienės vardu nespekuliavęs.

Tikrai žinau, kad mūsų mokytojai nusipelno daugiau! Tikrai neskaitysiu smm.lt be būtino reikalo (skaitysiu, kai pats ieškosiu ten tinkamos informacijos). Pakartosiu – informacija apie apdovanojimus turi būti perduota vertiems iškelti kandidatus!

***

Ir visiems: taip, kalbėjau ir kalbėsiu tik nuo aukštos bačkos! Nes nieko nepavogiau, nieko neprašau, dirbu kuo geriau – niekam nesilenksiu! Džiaugiuosi, kad ministerija, įvertindama mūsų darbą, pakvietė mane į konferenciją pakalbėti tema: „Kodėl vaikai nenori mokytis?“ Priimu ir jūsų indėlį. Ačiū.

Evaldas, 2010-11-10 20:00:40

Burgiui: kaip visada – liksime kiekvienas prie savo nuomonės:) Tik gal pats sau atsakykite į klausimą “Kam reikalingos ŠMM ar jos priedėlių (ŠAC, UPC ir t.t. ir pan.) svetainės su operatyvia informacija, jei reikia ją dubliuoti elektroniniu paštu kai kurioms išskirtinėms mokykloms?” Be to, “Kaip numanyti, kurią info siųsti į KTUG, o kurią – ne?” Gero vakaro!

ET, 2010-11-10 21:02:04

Šį kartą pasisakysiu šališkai, bet vis tiek pagal įstatymus.

Gerb. Evaldai, Lietuvos įstatymai draudžia valstybinėms institucijoms leisti periodinius leidinius. ŠMM rado neblogą maskuotę, bet esmė vis tiek ta pati lieka. Tad kas čia gero?

Burgis, 2010-11-10 21:02:46

Evaldui: man patinka Jūsų pastabos, nurodančios man kelią… :-). Tai va: ŠMM, ŠAC, UPC svetainės šiuo metu yra mažai informatyvios ir retai reikalingos tik todėl, kad tos tarnybos nori valdyti, o ne tarnauti. Bet tai jokio ryšio su apdovanojimais! Na, kaip čia Jums dar įtaigiau pasakius, kad žmogus negali ieškoti apdovanojimų, negali! Apdovanojimai jį turi surasti! Jau esu rašęs, kad gulėjau ligoninėje, kai mane išrinko „Proto riteriu“. Visos sesutės ir gydytojos mane džiugino sakydamos, kad už mane balsavo… Va, čia tai džiaugsmas!

*

O kitokio turinio informacijos mums siųsti nereikia, tikrai nereikia…

Evaldas, 2010-11-10 21:36:43

Gerbiama ET, ačiū už informaciją. Dabar būsiu gudrus. Kadangi nei dirbu valstybinėje institucijoje, nei esu leidėjas, tai net nesusimąsčiau apie tai… Man kažkaip šis leidinys asocijavosi su “Valstybės žiniomis” su kai kuriomis propagandos dozėmis:)))

Gerb. Burgi, ir vėl nesutiksiu… Kiekvienas turim savo matymo kampą. Pavyzdžiui, man šiuo metu UPC svetainė darosi labai informatyvi – ir todėl, kad dirbu kai kuriuos su švietimu susijusius darbus, ir todėl, kad ji pastaruoju metu iš tikro labai pakeitė savo kryptį. Nuo gana stiprių viešųjų ryšių akcijų jau pradėta žingsniuoti iki tam tikrų demokratijos elementų. Na, o ŠAC’e bent jau mūsų aptartąsias “Švietimo naujienas” su priedais kartą per mėnesį paskaitau. Tiesa, kartą per savaitę užsuku pažiūrėt, ar jau atsakė į mano klausimą, kurį uždaviau prieš MĖNESĮ. Šiandien pakartojau… 🙁

maiklas, 2010-11-10 23:51:28

mane tai labiausiai veza Licėjus.

sonata, 2010-11-11 06:17:16

maiklui: o į kur Jumis veža?:D

sonata, 2010-11-11 06:22:01

Darth Vader: neseniai išsibraukiau iš vienos partijos – ten gyvenimas iš vidaus savotiškas. Žmonėms – gražios priešrinkiminės deklaracijos, sau – “kas daugiau duos ir parems”. Asmenybių kaip ir visur- vienetai. Aš už tuos, kurie turi drąsos eiti ne po kieno nors vėliava ir atsistoti be “partinės palapinės” veidu į žmones.

Nuoba, 2010-11-11 18:26:50

Man tai įdomesnė įrašo pirma dalis, patvirtinanti, kad grįžtame į atvirą matriarchatą. “Šešėlinis” tai gal ir visada egzistavo.

sonata, 2010-11-11 18:40:03

Nuoba: o ką Jūs turit prieš matriarchatą?!;) „Politikoje, jei norite, kad kas nors būtų pasakyta, paprašykite vyro, jei norite, kad kas nors būtų padaryta, kreipkitės į moterį”. Margaret Thatcher. Va taip:)

Nuoba, 2010-11-11 19:06:17

Sonata, aš čia akmenuką daugiau taikiau į vyrų daržą. Lazdos reikėtų ir emigrantams. Bet pagarbos mažiausiai verti tie, kurie milijonus (įvairaus skaidrumo) investuoja į “kėdę”, kūriančią asmeninę “pridėtinę vertę”

Burgis, 2010-11-11 21:59:27

Gimnazijos prezidento rinkimų antrojo turo rezultatai:

Snaigė – 49% (127 balsai);

Liucija – 41% (107 balsai);

Sugadinti biuleteniai – 10% (25 balsai).

Iš viso balsavo 259 gimnazistai iš 282 (91,8%).

Sveikiname Snaigę! Prezidentės inauguracija įvyks jau pirmadienį, sekite informaciją.

***

Plg. su Seimu…

sonata, 2010-11-12 15:42:52

Tikiuos, bus gražių foto iš inauguracijos – gal rasit laiko įdėti nuorodą, nes man uždrausta rašyt į DL :))

Krukk, 2010-11-13 09:54:38

Valstybinius apdovanojimus reguliouoja kiekvienos ministerijos personalo skyrius. Anksčiau veikė Lukšienės-Kuolio-Tervidytės monolitas ir koks nors Burgis niekada nebūtų gavęs nei apdovanojimo, nei ALF paramos…