Selekcijos tema

Kauno medikai įkūrė mokyklą savo vaikams ir vaikaičiams.

KTU gimnaziją gegužės 18 dieną kviečia atrankinių testų laikyti gabiausius, darbščiausius.

Bet apie tokią selekciją jau rašiau, dabar pakalbėkime (nors irgi jau trumpai rašiau…) apie selekciją poruojantis. Pratęskime bernų ir mergų temą.

*

Selekcijai poruojantis pritaria visi. Net tie (pavyzdžiui, Rasa…), kurie nepritaria. Čia kaip su paslėptu rasizmu – daugybė žmonių iš visų jėgų stengiasi neišsiduoti, kad yra rasistai…

*

„Ką reiškia „atitinkančio jūsų rangą“?“ – klausia Rasa. Lyg nesuprastų. Tai reiškia, kad studentas turi „kabinti“ studentę, o ne kirpėją. Tai reiškia, kad advokatas turi vengti savo sekretorės pinklių. Tai reiškia, kad, ieškant poros,  nereikia stengtis užmegzti pokalbio su šiukšlių konteineryje besirausiančiu…

*

Taip, aš girdžiu chorą: „Visos profesijos garbingos! Visi darbai – žmonijos labui! Kastos, „mėlynojo kraujo“ dinastijos – atgyvena! Profesorius gali būti vagis (dažnai ir būna…), o kirpėja gali būti eruditė!“ Ša, nusiraminkite. Aš tikrai nenusigręšiu nuo savo anūkėlių, jei jie pasirinks ne „mėlynojo kraujo“ partnerius. Tikrai neatimsiu palikimo, jei tuoksis su labai neturtingais (neturtinga). Gamta taip sutvarkyta, kad stengiasi realizuoti įvairovę. Ir tai teisinga!

*

Tačiau! Kalbame apie sąlygų sudarymą, kai tikimybė susiporuoti su savo rango žmogumi padidėja. Kam to reikia? Ogi tam, kad statistiškai būtų daugiau laimingų porų. Vėl nešaukite: „Būna poroje laimingi ir labai skirtingo rango žmonės!“ Būna. Bet yra melas, didelis melas ir yra statistika. O statistika negailestinga – daugiau laimingų žmonių vienodo rango porose. Galėčiau jums pateikti aibę tokių pavyzdžių ir pavyzdžių, kaip laimę nužudė netinkamai susiporavusieji. Patiems to norint ar gamtai taip sutvarkius.

*

Surenkime lytiškumo šventę, aš sakau!

Atsakymai

Burgis, 2013-04-17 12:49:55

Įvertinkite…

Arvydas R., 2013-04-17 14:08:36

Žmona jam buvo labai brangi. Todėl jis susirado pigesnę.. :))

Burgis, 2013-04-17 14:19:58

Mano žmona – mano stiprybė! Mano draugų žmonos – mano silpnybė…

Gintare, 2013-04-17 14:41:39

Kaip tik vakar pilnai salei tėvų naujosios mokyklos direktorius perdavė Jūsų palinkėjimą. Sakė, kad tai buvęs gražus ir nuoširdžiai sėkmės linkintis tekstas. Bet pirmasis šio įrašo sakinys dvelkia šiokia tokia ironija (ar man tik taip “susiskaitė”?). Bet man vis tiek labai labai knieti paklausti – ką gi jūs apie tą naująją mokyklą manot?

Burgis, 2013-04-17 14:45:18

Jokios ironijos! Aš seniai stebiuosi, kad miesto elitas nesistengia sau įkurti elitinės mokyklos. Būtų mano anūkėliai Kaune – bematant įkurčiau!

*

Naujosios mokyklos startas galingas. Užnugaris stiprus. Bet apie sėkmę kalbėti anksti. Kinų išmintis: kaip rūdys suėda geležį, taip valdžia ir turtai suėda žmogaus širdį. Ar niekas nepasiduos spaudimui? Ar konkurencija bus garbinga? Ar moksleivių vertinimas bus teisingas? Pamatysime…

Darius, 2013-04-17 14:57:35

Dar labai svarbu kokį mokytojų kolektyvą pavyks surinkti naujoje gimnazijoje…

Gintare, 2013-04-17 15:22:52

Betgi net ir be anūkėlių – norėjote 🙂 Ir būtumėte padaręs, jeigu tik kažkas nebūtų pasakęs “stop”. Bet užtat papasakojot, kokia būtų Jūsų mokykla. Suvėlėt širdį. Nuo tada ieškom ir niekaip nerandam bent mažumėlę panašios į tą, kurią būtumėt sukūręs Jūs.

Burgis, 2013-04-17 15:37:09

Gintarei: taip, Jūs teisi, bet kodėl tada, kai man labai reikia užnugario, aš atsisuku ir matau – tuščia… Bepigu medikams kurti savo mokyklą, kai jų skalpeliai baugina, o ministras savas…

Gintare, 2013-04-17 15:51:21

Tai kad tada apie užnugarius niekas net nekalbėjo (arba aš buvau per naivi ir nesupratau). O ir tuščia nebuvo. Tik gal ne tokie įtakingi susirinko. Tad viskas pasibaigė nespėjus net pradėti. Kad net ir šiais laikais – kur jau ten mums, tada susirinkusiems, iki medikų užnugarių… Bet vis tiek – ačiū bent už svajonę 🙂 Dabar, kai manęs klausia, ko aš tikiuosi iš mokyklos, žinau, ką atsakyti.

Rasa, 2013-04-17 17:14:03

Tai, kad panašių žmonių santuokos yra statistiškai patvariausios, dar nereiškia, kad jos yra laimingiausios. Galbūt su panašiu į save žmogumi yra iš tikrųjų pakankamai nesudėtinga ir patogu gyventi; pakankamai, kad neprieitum iki skyrybų. Tačiau tai, ar būtent tie santykiai yra meilės, aistros, kaitos ir virsmo židinys, jau yra kitas klausimas.

Povilas, 2013-04-17 18:43:30

Žodis “selekcija”, matyt, nusižiūrėtas iš M.Adomėno (buvo jo vienas str. šia tema, jis sukėlė pasipiktinimo audrą mokytojų tarpe). Pats žodis vartojamas augalininkystėje ir gyvulininkystėje (bent iki šiol taip buvo). Gyvulininkystėje selekcija sietina su gyvulių kergimu, vėlesniu prieauglio tyrimu; gal ir žmones imsim kergti (tik pasiklausim kergiamųjų nuomonės…) 🙂

ak, 2013-04-17 19:35:08

Nu Rasa, kad pasakei, tai pasakei, bet mat, kai buvau romantikas – tos mergos buvo irgi romantikės. Kopdavom į kalnus, su čaBANAIS GERDAVOM ARBATĄ… Na bet grįžus visi sužinodavo, kad aš valkata… O dabar – dar blogiau… Na kartą atidaužiau snukį trejetui turkmėnų. Smagu buvo. Bet irgi buvo seniai… Niekad neįsivaizdavau, kad 58 metai jau senatvė, bet dabar mušti nieko nebedrįstu… Ir nenoriu… Aplamai nežinau ko noriu… Juk dar gyvensiu ir velniškai ilgai … Nuobodu…

Rasa, 2013-04-17 19:58:37

ak, kaip tai nežinai ko nori? Ką tik kitoj temoj sakei, kad su Rasa susitikt nori :)))))))) O jei nuobodu… Gal per gerai gyveni? 🙂

Rasa, 2013-04-18 00:40:59

Prieš eidama miegot tik pagalvojau: o ką daryt, jei tarkim žmogaus “range” nėra jam lygiaverčių? Jei jis toks protingas, kad jam nėra lygių, ar toks gražus ar tiesiog toks- “kitoks”? Jei nėra “rangų”, kuriuose būtų tokių, kaip jis? Ką tada? Ar jis turi būti vienas, kaip tas banginis, kuris tiesiog gimė toks, kad jo dainos skamba kitu diapazonu nei kitų banginių ir… jo niekas negirdi, tik žmonės… Bet jam (galbūt) reikėtų kito banginio? Ir jis šaukia ir šaukia…

http://grynas.delfi.lt/gamta/vienisiausias-pasaulio-banginis-dainuoja-kitiems-nezinomu-dazniu.d?id=42635687

Arvydas R., 2013-04-18 01:19:51

Rasa, aš nieko neteigiu, tačiau manau, jog laaaaaaaaaaabai protingi (arba išradingi, arba turtingi, arba …) žmonės paprastai yra truputį sociopatai, t. y. ne itin mėgstantys bei mokantys bendrauti. Manau, juos būtų galima priskirti radikalams, kuriems apskritai jokios taisyklės negalioja 🙂

Arvydas, 2013-04-18 07:47:51

Rasai-Mobi Dikas ie

Arvydas, 2013-04-18 07:51:08

…ško Kašalotės,kuri mokėtų išleisti nors vieną pažįstamą jam virpesį…Deja-aplink vien tik plekšnės…

Arvydas, 2013-04-18 07:53:45

…seklus pasidarė mūsų pasaulėlis….

Rasa, 2013-04-18 08:54:09

Arvydui: 🙂 bet tame sekliame pasaulyje, kur aplink vienišą banginį plaukioja vien plekšnės, sausumoje, gyvena dar ir paskutinis mamutas…

http://www.youtube.com/watch?v=e7XY6_DffZ4

Kuris irgi sako, kad “o šunys urzgia ir loja, man amžina nemiga…” 🙂

Arvydui R.: Gal ir taip. O gal ir ne 🙂

Burgis, 2013-04-18 10:12:04

Povilui: Angliškas žodis „select“ nereiškia nieko kito, kaip tik „pa(si)rinkti“. Nereikia fetišizuoti žodžių. Galėjau parašyti „Pasirinkimo tema“, bet tyčia parašiau „Selekcijos tema“, net žinojau, kad kažkam tai asocijuosis su Lysenka, su gyvuliais, su augalais… Tokia ir yra provokacija, potekstė – mes negalime ignoruoti gamtos.

Burgis, 2013-04-18 10:16:32

Rasai: yra pasaulyje visko: vienodo rango partnerių nelaimingų visą gyvenimą, bet santuokoje gyvenančių; nevienodo rango, bet laimingų ir santuokoje gyvenančių; vienodo rango ir jau išsiskyrusių; nevienodo rango ir jau išsiskyrusių…

*

Kalbu apie statistinį patikimumą: mano ilgamečiai stebėjimai rodo, kad didžiausia tikimybė laimingai gyventi santuokoje yra vienodo rango partneriams.

Burgis, 2013-04-18 10:34:55

Rasai: „…ką daryt, jei tarkim žmogaus „range“ nėra jam lygiaverčių?“ To negali būti, jei teisingai suprasime rangus: turtingas – turtingas; protingas – graži; turtingas – protinga; geras – graži; išprusęs – patraukli; linksmas – gera; vyriškas – moteriška; darbštus – švelni…

*

Čia parašiau vyraujančias savybes, bet be jų kiekvienas žmogus turi daug kitų. Svarbu, mano supratimu, kad jiedu stovėtų ant to paties laiptelio visuomenėje, vienas kito nesigėdytų, vienas kito nepažemintų…

*

Prie viso to pridursiu dar vieną liūdną teiginį: dažniausiai aukštesniojo rango žmogus poroje nusileidžia iki žemesniojo rango partnerio, o ne atvirkščiai…

Darius, 2013-04-18 10:48:48

Pakilti visuomet yra sunkaiu nei nukristi…

Rasa, 2013-04-18 11:10:46

Dariau! 🙂 Kodėl Burgio išsakytas “nusileisti” tau reiškia “nukristi”? 🙂 Kodėl vienas rangas būtinai “aukštesnis” už kitą, o gal jie tiesiog skirtingi? 🙂

Burgiui: nesiginčiju su jumis 🙂 Gal ir taip. Nors man patinka, kai mano vienas protingiausias pasaulyje draugas sako, kad tikra meilė ištrina visas ribas 🙂 O dar aš manau, kad svarbiausia, kad būtų bendros jų abiejų tikrosios vertybės ir meilė bendra, o visa kita galima koreguoti, pildyti ir tobulinti 😉

Burgis, 2013-04-18 11:16:52

Rasai: taigi ir aš sutinku! Amor vincit omnia! (Meilė nugali viską.) Aš tik patarinėju, kaip padidinti laimingo gyvenimo tikimybę…

Rasa, 2013-04-18 11:44:50

🙂 Burgiui: tai pabandytumėt nesutikt! Aš visada teisi 🙂 Na, o jei man ar kam kitam kyla įtarimas, kad gal esu neteisi, tada ir sakau: “tai matai kaip čia įdomiai gavosi…” :)))))))

O dar… Dar pagalvojau apie tuos rangus “aukščiau- žemiau”. O kodėl kartais kai žiūri į žmones, kurie laiko save esančiais kur kas aukštesnio rango nei tu, vis vien atrodo, kad “pakilimas” iki jų tau būtų nuopolis? Kiekvienas mes savaip tuos rangus suprantam 🙂

O dar… Reik eit dirbt 🙂

Bet dar noriu tik parašyti Dariui apie “kritimą”. Ir kristi galima įvairiai! Ne tik žemyn 🙂

Sako, galima ir taip:

“…Ar skauda kristi, jei krenti į dangų?

Jei širdį nusibrozdinsi, ar ranką kas išties?…”

Arvydas, 2013-04-18 12:42:55

Meilė ,skaitant iš kito galo ir pridedant šiek tiek sveikos nuojautos-reiškia -Laimė-čia ,panašiai,kaip -gimti-migti arba mirti -rimti.Laimės be Meilės -tiesiog -nebūna,todėl dabar tiek daug nelaimingų…..Mūsų lietuviškas sanskritas įmena daugybę paslapčių-ši ,viena svarbiausių.

Povilas, 2013-04-20 21:03:00

Burgiui: niekada nieko nerašau nepasitikrindamas kokio žodžio. Žodis “selekcionuoti” (vartotinas tik žemės ūkyje) būtent paimtas iš Lysenkos žargono ir pavartotas seimūno M.Adomėno, tuo sukėlė šurmulį mokytojų tarpe. O selekcija, atranka ir pan. – visai gražu. Čia aš aukščiau perlenkiau.

Simona, 2013-04-23 16:14:58

Kažkur skaičiau: surinkite visus pinigus ir išdalinkite žmonėms po lygiai. Po kiek laiko jie atsiras pas tuos, pas kuriuos ir buvo. Taip ir su selekcija poruojantis 🙂

Padėkite žmogų į kokią norite aplinką, įvyks tik tai kas turi įvykti ir atsidurs jis tik toj aplinkoj kurioj ir turi atsidurti.

Burgis, 2013-04-24 08:49:02

Simonai: labai įdomi teorija! Bet mūsų mama sakydavo kitaip: jūs, vaikai, turite pabėgti iš to kaimo, turite pabėgti…

Aušrius, 2013-04-24 15:42:48

Man irgi niežti liežuvis. Pasakyčiau savo vaikams, kad jie turi pabėgti iš tos pseudovalstybės. Bet dar nesu tikras, kad tai geras pasiūlymas, tai kenčiu. Jaučiu, jie ir be manęs susivoks.

Daiva, 2013-05-11 21:31:07

Perskaičiau savo Google Reader’yje šį tekstą ir pagalvojau: jei studentas turi kabinti studentę, tai ITšnikas – ITšnikę. Nes pagal tai, kaip [vis dar] veikia visuomenė, daugumai merginų informatikai neatitinka jų rango: paprastai ir išvaizdos nelabai prisižiūri, ir kalbėti nėra apie ką. Gerb. B.Burgio studentai ir absolventai tuoj pradėtų protestuoti. Juk informatikių nėra tiek, kad visiems užtektų. Kas kaltas? Nėra laiko ieškoti kaltų, jei gresia selekciją pralaimėti. Gal tada pradėtų nuo pat mokyklos galvoti ir planuoti: kaip čia padaryti, kad atsirastų daugiau informatikių ir selekcija nenubaustų jų vienuoliškam gyvenimui? Gal reikia draugiškesniems būti, nebūti žiauriems ir nekolegiškiems, įvertinti, pagirti ne tik vaikinus, su kuriais mano laikais žaisdavo “Quake”, o dabar jau nežinau, ką žaidžia, o ir merginas, kurios domisi informatika? Nes mokytojai, profesoriai ir bendraklasiai jas retai paskatina.