Selektyvaus matymo valstybė

„D.Ulbinaitė triumfuoja – išteisinta ir dar gaus pinigų“.

„Vydas Gedvilas savo garbę ketina ginti teisme“.

*

Taigi viskas gerai! Valstybė mato savo žmones, leidžia jiems arba neleidžia kuo nors būti, leidžia jiems apsiginti teismuose. O čia vienas toks buvęs direktoriukas vis bando pasakyti, kad valstybė akla…

***

Panagrinėkime.

Ta pati Daiva Ulbinaitė pasakė, kad pusantrų metų (!) nagrinėti jos bylą ir išteisinti yra neteisinga, kad kažkas už tokią veiklą turi atsakyti.

Tas pats Vydas Gedvilas neužsiminė, kas galėjo būti pagrindinė jo neskyrimo ministru priežastis. „Vydas Gedvilas nebenori būti ministru: ambicijas nuslopino įtarimai dėl disertacijos?“ (15min.lt) Palaukite, palaukite! Kas čia per valstybė, kad tik dabar pastebėjo tokį dalyką? Nejaugi Seimo pirmininko pavaduotoju gali būti plagiatorius? Ir apie kitas žiniasklaidoje minėtas priežastis tą patį galima pasakyti: atrodo, kad yra speciali „skrynutė“, kurioje vieni valdžios žmonės kaupia įkalčius prieš kitus, kad prireikus, lemtingu momentu, galima būtų panaudoti.

*

Čia galėtume padaryti išvadą, kad valstybė viską mato, bet ne viską ir ne visiems sako… Tai kaip ten su tuo direktoriuku?

Atsakykite į klausimus:

  1. Keliems mokyklų direktoriams vidutiniškai per metus iškeliamos baudžiamosios bylos už netinkamą kalbėjimą su moksleiviais ir jų tėvais? Ką jūs sakote – tai pirmas toks atvejis Lietuvos švietimo istorijoje?!

  2. Keliems KTU padalinių vadovams per 40 metų (tiek prisimenu…) buvo iškeltos baudžiamosios bylos už netinkamą kalbėjimą su studentais, bendradarbiais? Neįmanoma patikėti – nė vienam?!

  3. Kas iš tiesioginių to direktoriuko vadovų (prievaizdų: ministrų, viceministrų, rektorių, prorektorių…) atsistatydino, buvo atleistas iš pareigų (gal nusišovė?), nes ketvirtį amžiaus nematė šiurpinančio vėžinio darinio Lietuvos viduryje?

  4. Kokio gylio arimu buvo suarta ta užkrėstoji žemė, kurioje vešėjo tas parazitas, kokiomis dezinfekcinėmis priemonėmis buvo apdorota ta vieta ir jos aplinka (100 km spinduliu)?

  5. Kas iš tų, kurie buvo užpuolę tą direktoriuką su kaltinimas, parengtais skundikų, dabar jau iš eilės, nieko nepraleisdami, išklausė visus tris garso įrašus?

***

Atsakymas: valstybė viską mato, bet ne viską jums, plebėjai, sako… Todėl dabar jums (ir man…) susidarė įspūdis, kad valstybė niekaip nereaguoja į absoliučiai unikalų reiškinį teisėsaugoje, švietime ir žiniasklaidoje.

*

Užbaigsiu šią temą taip, kaip norėjau pradėti, kai po vidurnakčio negalėjau užmigti…

Taip jau buvo. 1951 metais, kai mano nėščią mamą su dviem kūdikiais (1,5 m. ir 2,5 m.) vežė į Sibirą, niekas negulė ant bėgių. Kaimynai subėgo, suruošė maisto kelionei, apsikabino, paverkė ir išsiskirstė… Valstybė jau buvo pasiekusi du rezultatus:

  1. Visi žinojo, kad tai banditų valstybė, kad su ja kovoti galima tik išeinant į mišką su šautuvu. Kas galėjo – išėjo, kiti tiesiog gyveno banditų valstybėje.

  2. Žmonės jau buvo išmokyti, kad išgyventi, jei nori išgyventi, turi pats, valstybė tavęs nemato ir nematys, negirdi ir negirdės…

***

2014-2015 metai. Nematote panašumų?… Mieli mano žmonės subėgo, apsikabino, dosniai apdovanojo, paguodė, prirašė protestų ir išsiskirstė. Valstybė jau yra pasiekusi du rezultatus…

Atsakymai

Burgis, 2015-05-15 09:12:41

Įsivertinkite…

Regina, 2015-05-15 09:44:34

Kai mano močiutę su keturiais mažais vaikais vežė į Sibirą, kaimynai subėgo ir išsinešiojo namų turtą, kai po daugelio metų močiutė grįžo į Lietuvą, sutikta kaimynė pareiškė: “Anksčiau jūs buvote ponais, dabar mes būsime ponais…” Niekad nereikia idealizuoti minios / kolektyvo ar pan. Kristų juk irgi nukryžiavo tie patys žmonės, kurie vos prieš savaitę jam žengiant į miestą jį sveikino ir klojo po kojomis palmių lapus…

Burgis, 2015-05-15 09:45:45

Reginai: ačiū, Jūs labai tiksliai nurodėte dar vieną požymį!

apropos, 2015-05-15 10:04:10

Užjaučiu p. Burgį dėl užgriuvusių nemalonumų, bet teismas yra labiausiai civilizuotas teisybės išsiaiškinimo būdas, nors ir ne pats patogiausias. Nepaneigsi, priešlėktuviniu kulkosvaidžiu reikalus galima sutvarkyti greičiau. Bet tai mažai kur prakikuojama. Juk ir Ulbinaitė turėjo pereiti teismus. Ir Gedvilas nesitiki, kad problema išsispręs pasivanojus pirtelėj po medžioklės su Partijos sekretorium. Nors manau, kad Gedvilas į jokius teismus neis, nebent jam visai būtų stogas nučiuožęs.

Kitas dalykas, kad žmonės teismuose lankosi ne kasdien, užtat stresas. O jei dar sveikata vos leidžia nušliaužti iki to teismo…

Bet piktintis įstatymais ir procedūrom yra beveik tas pats, kas ginčytis su televizorium.

Burgis, 2015-05-15 11:14:58

apropos: keista, bet Jūs taip ir nesupratote nei šios temos pavadinimo, nei šios temos esmės… Kas yra „selektyvus“? Pasirinktinis.

*

Ar jūs nepastebėjote, kaip valstybė labai matė Ulbinaitės ir Gedvilo atvejus, ir kaip valstybė nemato mano atvejo?! Aš norėjau pabrėžti, kad mano atvejis tūkstantį kartų unikalesnis (bent jau tuo, kad skundžia taisykles ir sutartį sulaužiusieji, o mane teisia valstybės vardu!) už anuos du atvejus, bet valstybė nemato… Gal man reikia numirti, kad pamatytų? Ne, nepamatytų! Ar numirusius vagonuose į Sibirą pamatė? Ne, nepamatė…

*

Ta va, apropos, dabar iš naujo galvokite apie savo valstybę…

DDT, 2015-05-15 11:53:18

Gerb. B.B. kiekvienas pats yra savo gyvenimo kalvis. Kodėl jūs esate toks ligotas?

Burgis, 2015-05-15 11:58:08

DDT: todėl, kad už tikrus dalykus reikia mokėti krauju. Aš ir mokėjau. Ir nesigailiu. O Jūs, panašu, pasitaupėte…

petras, 2015-05-15 12:50:49

Tai džiaukitės, kad valstybė teise, nes jei teistų belenkas, tai būtų kaip sako apropos, ateitų stipresnis ir sušaudytų vietoje. jūs ir nelabai supratot ką norėjo apropos pasakyt 😉

Burgis, 2015-05-15 12:56:13

petrui: o Jūs matote skirtumą tarp žudymo lėtai valstybės vardu ir sušaudymo priešlėktuviniu kulkosvaidžiu valstybės vardu? Man smalsu, kuris variantas, anot Jūsų, priimtinesnis?

Burgis, 2015-05-15 12:58:22

DDT: Sveikata yra sau, tikri dalykai yra kitiems. Jūs ir pasirinkite. Tik neapsirikite, nes baisiai nesmagu, kai supranti, kad miršti beveik visai sveikas, o nieko naudingo kitiems gyvenime taip ir nepadaręs…

petras, 2015-05-15 14:19:14

priimtinesnis pirmas, nes yra palitka galimybė apsigint. ir visų svarbiausia, pirmu atveju nėra žudomo. gal būt bandoma palenkt, pažemint bet ne žudoma. ką jūs rinktumėtės jeigu dabar jum pateiktų ultimatum su dviem pasiūlymais: sušaudymą vietoje arba 4 metus kalėjimo ? atsakykit sau ir pamatysit skirtumą.

petras, 2015-05-15 14:20:42

dar reiktų pridurti, kad pasiūlymas būtų ne įkalinimas 4 metams, bet galimas įkalinimas. (tarkim tikimybė įkalinimo svyruoja nuo 50-80 proc.) tai ką rinktumėtės ?

Burgis, 2015-05-15 14:51:53

petrui: aš daugiau su Jumis šiuo klausimu nediskutuosiu, nes šie du komentarai rodo, kad Jūs arba visai kvailas, arba visai neskaitęs knygų, arba visai nevertinate savęs, arba esate turėjęs daugybę bylų, arba niekada gyvenime nesate girdėjęs, kaip žmonės šaukiasi mirties…

*

Paskutinį kartą aiškinu: jeigu žmogus nuoširdžiai, sąžiningai, skirdamas tam visą savo protą, jėgas, sveikatą, kuria gėrį, kovoja už gėrį ir jam už tai iškeliama baudžiamoji byla (skiriate nuo civilinės?), sudaryta nusikalstamai klastojant faktus, ir tos bylos aktas žiniasklaidos pirmuose puslapiuose pateikiamas kaip įrodymų rinkinys, – tai yra žmogaus žudymas! Lėtas žudymas su smurtinėmis patyčiomis. Kitaip tas procesas gali atrodyti tik patyrusiam nusikaltėliui, kuriam tokios bylos – jokia naujiena. Po dvylikos metų kovos su vėžiu onkologinis recidyvas (ar bent numanote, kas tai yra?) per tris mėnesius pasiunčia mane keturių valandų operacijai be jokių teisių apskųsti, išsiteisinti ir bent 10 proc. grąžinti save į būseną, buvusią prieš pusmetį. Taigi ir sakau Jums, petrai, tiesiai šviesiai: arba Jūs kvailys, arba Jūs niekšas. Su tokiais savo svetainėje nenoriu turėti jokių reikalų. Savaitę nieko nerašykite, nes viską ištrinsiu. Po savaitės, kai apgalvosite savo gyvenimą, galite pabandyti paaiškinti, kodėl jis toks kreivas…

sonata, 2015-05-15 17:00:33

Keli mano pažįstami jauni žmonės jau atsisakė Lietuvos pilietybės, dar keli ketina tą padaryti. Padidėjo Vokietijos, UK piliečių skaičius. Ką tai galėtų reikšti…

Vilija, 2015-05-15 17:11:42

DDT: Juvenalio mintis (originalas) skambėjo taip: „MELSKIMĖS, kad sveikame kūne būtų sveika siela“. Kažkas (gal Hitleris?) tą posakį apipjaustė. Man labiau patinka Juvenalis …

nuoba, 2015-05-15 17:47:02

Pastebėjau, kad egzistuoja toks psichologinis reiškinys. Parašai kokią niekuo nepagrįstą tezę ir po to jau pats ją priimi kaip įrodymą. Man kažkodėl DDT komentarai yra to reiškinio chrestomatinis pavyzdys.

Burgis, 2015-05-15 17:49:09

Vilijai: daugiau prašyčiau nekomentuoti DDT, bet šis Jūsų paaiškinimas – tikra mistika! Kai tas vargšiukas parašė „Kodėl jūs esate toks ligotas?“, aš iškart pagalvojau – jis iš tų, kurie didžiuojasi savo sveikumu, užmiršę pagalvoti apie savo bukumą. Kur jau ten jam žinoti, kad būtent bukagalviai nuorodą „orandum est ut sit mens sana in corpore sano“ (pažodžiui: reikia melstis, kad sveikame kūne būtų sveika siela, o man dar labiau patinka aiškinimas, kad reikia veikti, daryti, stengtis, kad sveikame kūne būtų sveika siela) apvertė aukštyn kojom: išpučia koks „rėmas“ savo raumenis ir aiškina: „Sveikame kūne – sveika siela!“ O žmonės juk mato – nėra nei sielos, nei proto… Tik raumenys.

*

Ačiū Jums, Gerbiamoji Vilija!

Sokolovas, 2015-05-15 19:29:46

VĖL INKVIZICIJĄ LAUŽĄ KŪRENA

Netaps Tiesa

tie žodžiai netikri,

kur išgauti

apgaule ar kankinant…

„Atsižadu savo pažiūrų“- tarė kadais Galilėjus inkvizicijos teismui…

Juk ir tada buvo kažkokia žiniasklaida. Ji triumfavo- „Galilėjus kaltas, nes prisipažino..“ .“Kaltas, nes sumokėjo“- tarsi aidu atsikartoja „logikos meistrų“ vis kartojama laiko ir erdvės lygiagretė…

Laiko tėkmė…Ar ji tikrai yra praraja, ar Tąsa?

Bet vėliau Galilėjus ištarė-“ O vis dėlto ji sukasi!“. Ir Antrasis žodis paneigė pirmąjį. Ir vėl triumfavo žiniasklaida- „eretikas neatgailauja! „.

Pirmieji žodžiai ir antrieji. Ir Galilėjaus prisipažinimas strateginio paneigimo vardan…O vis dėlto…

Žemė sukasi orbita, Istorija- spirale.

Inkvizicijos laikai baigėsi? O gal mes apakę ?

Beje, o Knygnešius bei Daraktorius persekioję žandarai nesvajojo, kad turės dvasios palikuonių vis toj pačioj Laiko tėkmėj?

Mintys..Tik mintys…

qwerty, 2015-05-15 23:26:23

Žmogus pilnai subręsta tuomet, kai išsiskiria su savo iliuzijom. Per šiuos metus tinklaraštininkas galutinai išsiskyrė su savo iliuzijom…

Burgis, 2015-05-16 07:25:47

qwerty: aha, išsiskyriau su iliuzijomis, kad ir žiniatinklyje žmonės gali bent šiek tiek išsiauklėti. Išsiskyriau ir su kai kuriomis savo kūno dalimis… 🙂

Iš šalies, 2015-05-16 16:38:00

Gal ir ne visai į temą. Kai kuriems direktoriams net nesivarginama bylą iškelti. Tiesiog šiandien pasako, kad rytoj tu jau ne direktorius: http://www.alfa.lt/straipsnis/49850097/drama-kaune-aerodromo-direktorius-liko-be-darbo-naujasis-atvyko-su-trenksmu

Renaldas, 2015-05-16 22:22:14

Tie, kurie nėjo į mišką, nenorėjo žudyti. Tuoj po karo mano tetos klasioko tėvas (“iš miško”) nušovė jos mylimą tėtį, kuris nebuvo “iš miško”. To vyro žmona net nešė pakišą mano močiutei, kad jų šeimos neįskųstų ir neišvežtų į Sibirą. Močiutė, kurios mylimą vyrą anie nužudė ir sodybą sudegino, tada jai atsakė: “skausmas privalo baigtis su mūsų šeima, nenoriu, kad jis išeitų už jos ribų”. Atspėjote, ji pasielgė garbingai.

Kartą man buvo nepelnytai sukurpę bylą, taip jau pavyko, kad viskas baigėsi gerai ir lryto šmeižikiški straipsniai nepakenkė. Skaudu buvo tai, kad tai buvo susiję su labai brangiu žmogumi. Žaizdas išsilaižėm, ir toliau judam toliau. Patart galiu tik viena: su tais žmonėms reikia kalbėti jų kalba, nes kitaip jie gali ir neišgirsti. Nekalbu apie tai, ar įmanoma, kad jie suprastų jus. Linkiu Jums sveikatos ir ramybės. Su Justu vis matematiką pastudijuojam, jis vis jus prisimena iš penktokėlių pamokėlių. Ačiū Jums.

Trakimas, 2015-05-17 22:07:08

Kafkos “pilis” ishoperuoja skausma butent siuo konkreciu atveju.

XXX, 2015-05-18 16:49:56

Pasidomėjau – ir tikrai įdomiai matoma ši situacija. Žmogus, nusipelnęs žmogus B. B., nušviečiamas beveik kaip recidyvistas (bent aš taip supratau, nes akcentuojama – nesigaili, vėl nemalonumui jam gresia, nes vėl kažkas ne taip iš jo pusės). Dėl ko būtent taip? Kiek supratau, direktorius išėjo iš darbo, moralinę žalą (jei tiksliai įvardijau) atlygino, abi šalys norėjo taikytis, o vis tik procesas tęsiamas. Ir ne šiaip sau – o viešai. Tiek direktorius, tiek mergaitės šeima to nenorėjo. Kam to reikėjo? Kam jį (ir juos) taip žeminti? Kodėl, jei žmogus nori paaiškinti situaciją, spauda rašo, kad jis kažkokius duomenis paviešino? Žmogus nori paaiškinti, už ką sumokėjo krauju. Ir kita bylos dalyvių pusė labai kenčia. Kam nepilnametei mergaitei toks viešumas? Siūlyčiau B. B. daugiau niekam nieko neaiškinti. Kas suprato, suprato ir taip. O kas ne – dar labiau visus čia purvais drabstys, o ypač džiugiai tą darys, jei matys, kad B.B. skauda ir jis nori paaiškinti, kodėl skauda.