Šešios valandos teisme

… Ir aš pasirašau po žurnalistų antraštėmis: „Tai geriausios mano kalbos gyvenime!“

Pagaliau teismas išklausė tuos įrašus!

Dabar aš noriu, kad juos išklausytų visas lietuviškai suprantantis pasaulis. Esu įsitikinęs, kad po to tas pasaulis truputėlį pagerėtų…

*

Žinoma, man truputį gėda, kad per ilgai kalbėjau, bet, mane pažįstantys, nenustebs – tokia jau mano prigimtis.

Kita vertus, jūs dar ne visi žinote, kaip reaguoja žmogus, kai pašnekovai tyli ir kažkaip keistai nervinasi. Nes jūs nežinote, kaip daromi slapti įrašai. Ir aš nežinojau. Todėl kalbėjau ir kalbėjau… Perjunginėju registrus, keičiu istorijas – niekas nepadeda! Stebiuosi ir vėl kalbu, įtikinėju…

***

Nežinau, kaip ir kada jūs galėsite išklausyti tuos įrašus. Nežinau. Bet tikiu, kad kas nors juos paskelbs. O tada aš jau galėsiu eiti į kalėjimą, į kartuves – kur pasiųs.

*

Dabar norėčiau dar pagyventi, pagyventi ir pasižiūrėti, kaip tas pasaulis pagerės…

Atsakymai

Burgis, 2015-04-17 16:28:13

Dabar jau aš galiu (turiu?) jus paguosti… 🙂

Stebėtoja, 2015-04-17 18:05:22

Kodėl mus reikia guosti?:)

vitalis, 2015-04-17 18:10:50

Jūsų kalba (kiek teko skaityti) buvo neadekvati: pašnekovui, laikmečiui ir pan.

Kas suprato suprato, o kas norės pakenkti – bandys visaip interpretuoti.

Tad ir mokiniai turėdavo šansą ir progą būti nuolat pasitempę ir atidūs, idant adekvačiai suprastų gilias ir netuščias Jūsų kalbas.

Dar ir dėl to, manau ši gimnazija buvo neeilinė.

Stebėtoja, 2015-04-17 18:12:55

Mergina pakaltinama, nes savo kaltę pripažino, tik nepripažino tokios bausmės išeiti, iš gimnazijos. Gal turėjo savų motyvų, na kita gimnazija būtų toli nuo namų. Mokytis norėjo ir mokosi. Viskas čia gerai. 🙂

jonas, 2015-04-17 18:37:10

Ponas Burgi, jei esate toks principingas ir jaučiatės teisus, tai kodėl tos moksleivės tėvams sumokėjote 30 tūkst. Lt?

Burgis, 2015-04-17 18:42:54

Stebėtojai: gal ne asmeniškai Jus, bet tikrai turėčiau guosti tuos, kurie, išklausę įrašus, supras, kokie žiaurūs ir neteisingi buvo man, net nežinodami, kaip iš tiesų aš kalbėjau, ką kalbėjau ir kodėl kalbėjau…

*

Tie žmonės turi žinoti, kad žurnalistams reikia sensacijų, negatyvo. Kką tik pažiūrėjome vieną įrašą: pirma išpila kibirą mėšlo, tendencingai „ištraukto iš konteksto“, o paskui tik kelias sekundes leidžia pasakyti moraliai žudomam žmogui… Aš nekaltinu žurnalistų! Karti dabar jų duona, karti… Bet aš galiu tik užjausti tuos, kurie pamiršta senovės išmintį: Audiatur et altera pars (Tebus išklausyta ir kita pusė).

*

Ir tada, kai jau švietime nebebus taip kalbančių, kaip kalbėjau aš, jūs pajusite, kad kažko tame švietime labai trūksta…

Stebėtoja, 2015-04-17 19:05:49

Žurnalistams visada visko reikia. Bet nenorint “judinti” žurnalistų, reikia laiku sustoti. Jūs, B.Burgi asmeniškai Jūs, žurnalistų norėjote, net gimnazistei “siūlėte”. Norai pildosi.

Burgis, 2015-04-17 19:12:23

Stebėtojai: taigi aš ir sakau, kad nekaltinu žurnalistų. Juo labiau – nebijau jų. Aš tik užjaučiu tuos, kurie po žurnalistų rašinių, vaizdo įrašų, komentarų nemoka pamatyti abiejų pasaulio pusių…

Burgis, 2015-04-17 19:15:34

Jonui: jau kelis kartus rašiau, bet Jūs, matyt, naujokas… Kai Jūs ruošitės sunkiai operacijai, o Jus tuo metu žiauriai, klastingai, brutaliai, niekšiškai užpuls keturios valstybės institucijos, Jūs sutiksite užmokėti bet kokią kainą, kad tik išgyventumėte. Aš taip ir padariau. Tai jokiu būdu ne išpirka už kaltę! Ką Jūs sau galvojate, juk pas mus ne mafijos valstybė, kad galėtum užmokėti – ir nekaltas….

Stebėtoja, 2015-04-17 19:16:21

Tai tik šiandieną paskelbta ir viena pusė. Kitos nežino niekas.

Burgis, 2015-04-17 19:19:56

Stebėtojai: kaip nežino?! Jūs ką, juokaujate? Keturis mėnesius aš gyvenau tylos kalėjime, o visa žiniasklaida pylė visą mėšlą ant manęs Jūsų akyse! Jūs skaitėte prokuroro surašytus teiginius, pateiktus taip, lyg jie būtų jau įrodyti. Skaitėte! Ir tikėjote…

Vilniete, 2015-04-17 19:22:26

Radau komentarą: “Ne viskas šioje istorijoje žinoma viešai: kartu su išmestais dviem vaikais, rūkė ir trečia mergina, nuolatinė įvairių discipllinų olimpiadininkė ir apskritai pirmūnė. Kažkodėl p. Burgis jai pritaikyti savo taisyklių nepanoro. Dėl šios priežasties išmestos merginos tėvai tai ir kovoja už savo dukrą, ir nematau tame problemos.” (Cituoju). Sakiau, kad išlys dar netikėtumų 🙂

Stebėtoja, 2015-04-17 19:28:58

B.Burgi aš norėjau pasakyti, kad negirdėjau nei merginos , ne tėvų pasisakymų tuose įrašuose. Kol kas. Žiniasklaida manau taip pat.

Burgis, 2015-04-17 19:29:44

Vilnietei: pasakėte „a“, pasakykite ir „b“! Kas ta trečioji? Iš kur Jums žinoma, kad aš žinau apie jos rūkymą? Kodėl tos pirmosios tėvai, kurie užpuolė mane, apie tai nepasakė nei man, nei teismui? Juk tai būtų mirtinas argumentas!

***

Ar po šių mano klausimų nepasijutote blogai?

jonas, 2015-04-17 19:30:02

Ponas Burgi, neatsakėte į mano klausimą: Jei esate toks principingas ir jaučiatės teisus, tai kodėl tos moksleivės tėvams sumokėjote 30 tūkst. Lt?

Burgis, 2015-04-17 19:30:47

Dar Vilnietei: mano žmona įsitikinusi, kad Jūsų pavardė Adžgauskienė. Klysta turbūt…

Vilniete, 2015-04-17 19:33:07

Mano pavardė nurodyta mano e-mailo adrese. Nieko slapto. Ten mano vardas ir pavardė tikri.

Burgis, 2015-04-17 19:34:13

Stebėtojai: taigi Jūs ir mano įrašų dar negirdėjote! Nejaugi jau girdėjote?! O kokius tėvų įrašus galėtumėte girdėti, jei aš nieko neįrašinėjau? Merginos atsakymus į jai apklausą spalio mėnesį surengusių žmonių (prokurorų?) klausimus mes vos ne valandą klausėme uždarame teismo posėdyje. Ne mano valia ir teisė tai paviešinti.

Burgis, 2015-04-17 19:35:15

Jonui: aš manau, kad atsakiau. Jūs manote, kad neatsakiau. Išsiskirkime taikiai. Juk Jūs ne prokuroras, tiesa?

Burgis, 2015-04-17 19:38:45

Vilnietei: taip aš ir sakiau žmonai – tu klysti…

Fa, 2015-04-17 19:48:54

Siunčiu Jums meilės ir šviesos spinduliuką, priimkite…

jonas, 2015-04-17 19:51:55

Aišku aš ne prokuroras, bet kažkaip keista, kai toks principingas žmogus, neabejojantis savo teisumu ir nepripažįstantis kaltės, sumoka tėvams tokią pinigų sumą. Suprasčiau, jei būtumėte atsiprašęs, pripažinęs suklydęs ir sumokėjęs tuos pinigus. Lygiai taip pat suprasčiau, jei eitumete iki galo ir niekam nieko nemokėtumete. Bet dabar pinigus sumokėjote, bet savo kaltės nepripažįstate. Nematau logikos tokiuose veiksmuose.

Sokolovas, 2015-04-17 19:52:44

INKVIZICIJA TEISĖ IR GALILĖJŲ…

Netaps Tiesa

tie žodžiai netikri,

Kur išgauti

apgaule ar kankinant…

“Atsižadu savo pažiūrų”- tarė kadais Galilėjus inkvizicijos teismui…

Juk ir tada buvo kažkokia žiniasklaida. Ji triumfavo- “Galilėjus kaltas, nes prisipažino..” .”Kaltas, nes sumokėjo”- tarsi aidu atsikartoja “logikos meistrų” vis kartojama laiko ir erdvės lygiagretė…

Laiko tėkmė…Ar ji tikrai yra praraja, ar Tąsa?

Bet vėliau Galilėjus ištarė-” O vis dėlto ji sukasi!”. Ir Antrasis žodis paneigė pirmąjį. Ir vėl triumfavo žiniasklaida- “eretikas neatgailauja! “.

Pirmieji žodžiai ir antrieji. Ir Galilėjaus prisipažinimas paneigimo vardan…O vis dėlto…

Žemė sukasi orbita, Istorija- spirale.

Inkvizicijos laikai baigėsi? Gal…

Beje, o Knygnešius bei Daraktorius persekioję žandarai nesvajojo, kad turės dvasios palikuonių vis toj pačioj Laiko tėkmėj? Mintys..Tik mintys…Įsikūnijančios bei apokaliptinės…

Iš šalies, 2015-04-17 20:00:41

Jonui: o kodėl vertinate tik vieną pusę? Negi antroji, ta, kur pinigus paėmė, sėdinti teisme nuskriaustu veidu, jums jokių abejonių nekelia?

Trakimas, 2015-04-17 20:24:26

Man labiausiai tai Sokolovas imponuoja sava komentarais:)Matosi,kad yra iš tikro elito:)

Jonas, 2015-04-17 20:37:04

jonui: iš principo galėjot ką nors originalesnio susigalvot kaip užsivadint…

Burgis, 2015-04-17 20:38:03

jonui: suprasti logiką Jums padės atsakymai į šiuos klausimus:

  1. Kiek Jums metų?

  2. Kelias sunkias operacijas su bent valandos visa narkoze esate turėjęs?

  3. Ar bent viena Jūsų kraujagyslė šuntuota, stentuota?

  4. Ar žinote, kas yra galvos kraujagyslių stentavimas?

  5. Ar jums patinka gyventi?

  6. Ar esate per vieną vakarą „pašvilpęs“ užstalėje bent 1000 litų?

  7. Kiek turite tokių žmonių, kurie labai nori, kad Jūs gyventumėte?

***

Atsakėte? Supratote, kodėl mano advokatas sumokėjo pinigus mano vardu? O gal net žinote, kodėl tas advokatas nusižudė?

Trakimas, 2015-04-17 20:38:59

Kur yra problema?Nes mes visuomet galime n matę plokštumą aprašyti,kaip dvimatę erdvę ir atvirkščiai.Bet kokią “erdvę” aprašyti kaip n matę plokštumą.Plokštuma,erdvė,elitas,runkeliai ir t.t. yra tik pavadinimai-mūsų mastymo funkcijos argumentai.Morale neleidzia gauti

pridetines vertes del viesu rysiu bendroviu suformuotu isitikinimu.Morale yra suformuojama galios centru,kuriuos finansuoja valdzia .Ir Tamstoms tenka rinktis -priesintis valdzios moralei ar elgtis laisvai.Demokratines institucijos jumis skatina atsiskleisti,nors valdzia tam visom priemonem priestarauja.Kaip pasielgsite-priklauso nuo jumis:)”Moralus” shmogus

yra nuolankus valdzios klapciukas,kuris niekada net nesikesins tapti turtingu :)”Amoralumas” yra demokratijos pagrindas-kaip ir -geroves.

Burgis, 2015-04-17 20:39:55

Fa: o aš Jums siunčiu karštą nekaltą bučinį. Mano mylimoji nepyks.

sonata, 2015-04-17 21:39:07

Jau seniai buvau nusivylusi “Kauno diena”, bet šį kartą tai vienintelė žiniasklaidos priemonė, nors kiek pabandžiusi būti objektyvesne, o ne tik mušti vienuolikos metrų baudinius.

juokinga, 2015-04-17 22:22:17

Atgijusi p. Burgio kovinė dvasia nuteikia optimistiškai. Niekam čia nereikalingi kankiniai ir ritualinės aukos, ir tuo labiau kiaušinio lukšto nevertoj byloj.

Žmonės klysta, apsirinka jie – nesvarbu, mokyti ar nemokyti, iškvėšę ar idiotai. Ministrai, ir tie klysta.

Jėzus Kristus taip pat buvo nekaltas, bet ir jį nukryžiavo. Niekas niekur niekada nekalto žmogaus negynė. „Užčiaupt žabtus ir tarnaut!“ – kaip kariuomenėje sakydavo. Ir ką daugiau bepridursi.

Čia, kaip supratot, iš “Šveiko”, ne mano sugalvota. O kadangi nuo mūsų mažai kas bepriklauso, tai ramiai sėdėkim ir laukim atomazgos. Niekad nebūna taip, kad nebūtų niekaip – kaip nors vistiek bus. O tada ir žiūrėsim.

Trakimas, 2015-04-17 22:36:01

“Juokinga” is tikro:)”Kaip nors vis vien bus”-yra megstamiausia Kubiliaus fraze.Galime ytarti,kad cia darbuojasi ishtikimi jo klapciukai:)

qwerty, 2015-04-17 22:52:00

…Akivaizdu, kad tinklaraštininkas ginasi pačiu blogiausiu būdu koks tik gali būti. Klaidos, klaidos, klaidos…Nepaisant to, stebina, netgi glumina kai kurių čia rašančių patologinis siekis “sužibėt” vis įkertant jam. Tipo pašmaikštaujant…Kodėl žmonės tokie negeranoriški?(

Virgilijus, 2015-04-17 23:16:20

B. Burgi , kodėl man neleidžiate jau kelias savaites balsuoti ( komentaruose ).

Tomas, 2015-04-18 00:02:55

Bronislovui Burgiui,

Visų pirma, pagarba jums, ne tik kaip puikios mokymo įstaigos įkūrėjui (sakau tai kaip Lietuvos pilietis), bet ir kaip žmogui, kuris tvirtai laikosi savo įsitikinimų bei pažiūrų. Šiuolaikinėje atbukusioje visuomenėje tai jau traktuojama (deja) kaip ekscesas, todėl nesistebiu, kodėl šiandien ant jūsų yra pilamos pamazgos, net neįsigilinus į realią situaciją. Po tokių įvykių pradedi svarstyti apie liberaliosios demokratijos principus. Ir tuo pačiu gili užuojauta, nes man tikrai gaila jūsų kaip žmogaus, ir tuo pačiu užjausti galima ne tik jus, bet ir visą Lietuvos švietimo, ar kokią tik nori, sistemą. Kas bent kiek vadovaujasi sveiku protu ir turi savigarbos jausmą, turėtų palaikyti B.Burgio poziciją.

Tomas, 2015-04-18 00:22:07

Liudna, kad nesuvokia sakalai, kokio zmogaus sveikata ir morale “eda”.

Tikiuosi ir viliuosi, kad dar turite sveikatos ir svarbiausia noro eiti…

p. Bronislovai, Jus labai teisingai viename irase parasete, kad tai, kas buvo akcentuojama, teliko sakem ant vandens rasyta (“neleisim vaiku i gimnazija, jei mergina pasiliks joje ” ir pan.).

Ikurkit privacia gimnazija. Susieikit su Austeja Landsbergiene, gal atsirastu sinergija?

Arturas, 2015-04-18 00:44:11

#1 Geriau veliau…

Teiseta ar teisinga diskusija nebevyks matyt bent jau cia . Ziniasklaidai esate patranku/reitingu mesa kaip zinisklaida yra galingas pabuklas (lrytas.lt vedamojo cm2 , tv3 ziniu) todel su tuo tylejimo celibatu nuejot per toli… gal?

#2 …solidarumas ar progresas PR ? 🙂

Gerbiama pedagoge B.B (matematikos mokytoja is Kauno 28 vid. ) po Jusu interviu jau nebeklausia ar tikrai norejot ismesti per langa, bet (retoriskai?..) klausia kodel po velniu neismet per anga, duris ar kitas angas …

#33 Sypsena?

… na ir sypsokites i tas nelemtas kameras

tegaida, 2015-04-18 00:46:38

Ne ten paspaudziau balsuojant prie pirmo stebėtojos komentaro.

O is tikro užsukau cia pasakyti, kad Jus palaiko visi zmones, su kuriais tik ta tema kalbėjau.Puiku, kad spaudoje pagaliau pasirode mergaites motina-ir viskas tapo aisku…Tausokite sveikata, nesivelkite i diskusijas, suaugusius zmones vargu ar pakeisime…situacija kasdien vis aiškesnė, tiesiog Jus uzkliuvote uz purvino grumsto ir tiek. Kaip besibaigtu teismo procesas, esme tokia. Linkėjimai nuo visos musu mokyklos pedagogų, nors mes is pirmo žvilgsnio nuo matematikos labai toli…:-)

skridau pro šalį, 2015-04-18 00:59:10

Kažkada kažkokiame psichologų popse skaičiau, kad baisiausias ginklas yra pusiau tiesa. Ją lengviausia visaip vartyti, pritempti, padidinti ar sumažinti kaip ponui reikia. Ir sunkiausia paneigti.

Laikykis, BB. Kažkodėl tikiu, kad šitame savartyne tavo šiukšlelė mažiausia.

Margos paraštės, 2015-04-18 02:23:18

Aš, kaip juristė, išspaudžiau iš savęs tokį nuoširdų tekstą: http://margosparastes.blogspot.com/2014/11/teiseto-elgesio-dzentelmenu-klube.html

Daugiau nekomentuosiu, nes p. Burgio istorija, kaip jau minėjau, įgauna garliavinį atspalvį. Ne, ne dėl p. Burgio, ir ne dėl jokių violetinių spalvų, greičiau dėl neadekvataus rezonanso.

Matas, 2015-04-18 02:42:49

Esu KTU bendruomenės narys jau beveik 5 metai, magistrantas. Palaikau p. Burgį 100%! Teko kartą dalyvauti teisme ir pačiam save apsiginti, nes panaudojau išmintį, o ne emocijas. Kaltas be kaltės gali labai greitai patapti, bet atminkit, kad varžovai dabar prieš jus kariauja tik tam, kad Jus sugniuždytų, nepasiduokit tam!

Kalbėkit daug ir atvirai. Jei tylėsit parodysit, kad bijot tiesos, o tiesa turi būti jūsų naudai.

Linkiu stiprybės, sveikatos ir teisybės!

D.M.P., 2015-04-18 20:22:52

Ar skaitėte Albero Kamiu “SVetimas”? Tiesiog įdomu…

nuoba, 2015-04-18 23:08:10

Idomu, ar mergaitė, jos tėvai, prokuroras, teisėjai rimtai tiki, jog jeigu Burgis būtų buvęs sveikesnis ir stipresnis, o toji mergaitė lengvesnė, jis ją būtų tą pačią dieną pro langą išmetęs?

petras, 2015-04-18 23:15:59

Nuoba, o tau ne įdomiau, kaip pvz. galvoja žmonės, kurie yra nuo gimimo kurčnebyliai ?:) kas dedasi jų galvose

nuoba, 2015-04-18 23:38:30

Petrai, man viskas įdomu, ko nežinau. Irgi, kaip pasaulį supranta kurčnebyliai. Bet manau, kad esamu laiku įdomiau tai, kas aktualiau. Kurčnebylių problema tęsiasi amžius. Burgio – dar tik pusę metų. Ir jos sprendimo kitam amžiui palikti nederėtų.

miklis, 2015-04-20 01:16:15

D.M.P. – būtent

Burgis, 2015-04-20 07:19:15

D.M.P. panašu, kad neskaičiau… Ieškosiu.