Sėsk į valtelę…

Sėsk į valtelę ir plaukiam!

Prie kranto – dumblas ir maurai, ant kranto – žmonės ir žodžiai, žingsniai ir žvilgsniai…

Ten vidury – erdvu ir gaivu, saugu!

Valtelė maža, didelė pagunda netilps, o maža – netrukdys…

Irkluosiu aš, o pasirinksi tu – abu būsime svarbūs, stiprūs ir laisvi…

Išplaukime taip, išlaukime taip, kad sugrįžtume artimesni, savesni…

Ežeras – kaip taurė sklidina, tostui už mus…

Tyla tokia lengva, todėl bangelės tik tyliai šnekučiuojasi…

Bus taip, kad nenorėsime grįžti. Nei tu, nei aš… Kuris labiau?

Atsakymai

Burgis, 2013-08-02 16:29:43

Etiudas…