Tūkstantis įstatymų

Šįryt radijas pasakė, kad pavasario sesijai Seimui rengiamasi pateikti per 1000 įstatymų projektų. Negaliu to neįvertinti.

*

 1. Tai rodo, kad Seimas nieko nepajėgus padaryti kokybiškai. Negali būti, kad valstybei per 20 metų reikėtų 40000 įstatymų. Tai tik reiškia, kad priimami blogi įstatymai, o paskui jie taisomi, taisomi, taisomi…

 2. Tai rodo, kad Seimas serga bukagalviškumu. Joks protingas žmogus negalvoja, kad piliečiai, verslininkai, teisininkai, tarnautojai, buhalteriai gali giliai ir išsamiai suprasti ir pritaikyti tiek įstatymų, stropiai jų laikytis.

 3. Tai rodo, kad Seimo nariams visai nerūpi piliečiai, kuriems jie leidžia įstatymus. Apsidraudę teiginiu, kad įstatymų nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės, Seimo nariai tyčiojasi iš žmonių, juos pažemina.

 4. Tai rodo, kokia milžiniška armija valdininkų rengia įstatymus, juos derina, spausdina, platina. Ta milžiniška armija veltėdžių taip pateisina savo egzistavimą.

 5. Tai įrodo Seimo korumpuotumą, nes tūkstančius įstatymų tam ir kurpia, kad tarp jų būtų kiek nori landų nesąžiningiems žmonėms. Seimas negali nematyti, kad taip jie sudaro sąlygas ne sąžiningiesiems, o sukčiams ir vagims.

 6. Tai rodo, kaip smuko žmonių moralė. Jei be tūkstančių įstatymų mes nebegalime dorai, teisingai gyventi, tai vargas mums, vargas…

Atsakymai

Burgis, 2012-03-08 09:15:19

Aš teisus!…

Arvydas, 2012-03-08 09:39:57

Tokie laikai, tokie papročiai! Kad būtų lengviau susigaudyti, pateikiu santvarkų išklotinę, turint vienodas pradines sąlygas:

Feodalizmas: Jūs turite dvi karves. Jūsų valdovas pasiima dalį pieno.

Socializmas: Jūs turite dvi karves. Valdžia iš Jūsų vieną atima ir ją atiduoda kažkam kitam.

Komunizmas: Jūs turite dvi karves. Valdžia iš Jūsų atima abi karves ir duoda Jums nustatytą kiekį pieno.

Biurokratizmas: Jūs turite dvi karves. Valdžia Jums nurodo kuo Jūs galite karves maitinti, kada galite jas maitinti ir kokiu būdu galite jas maitinti. Pasako kada, kur ir kaip jas galima melžti. Valdžia Jums uždraudžia parduoti pieną. Po kažkurio laiko valdžia karves iš Jūsų atima, vieną iš jų užmuša, kitą melžia, o pieną išpila į upę. Tada iš Jūsų reikalaujama juridiškai patvirtintų ataskaitų apie tai, kur dingo Jūsų karvės.

Fašizmas: Jūs turite dvi karves. Valdžia iš Jūsų atima abi karves, o pieną parduoda Jums.

Nacizmas: Jūs turite dvi karves. Valdžia iš Jūsų atima abi karves, o Jūs sušaudo.

Liberalizmas: Jūs turite dvi karves. Valdžios nejaudinate nė Jūs, nei, tuo labiau, Jūsų karvės.

Kapitalizmas: Jūs turite dvi karves. Vieną karvę parduodate. Tada nusiperkate jautį..

petras, 2012-03-08 09:55:20

Feodalizmą norėčiau pakoreguot taip 😀

jūs prižiūrite dvi pono karves, ir gaunate pieno tiek, kiek ponas duoda.

o sąsaja viena, prie visų santvarkų, jei nori pieno turi dirbti. tik prie nacizmo nieko nereik daryt :DD

Arvydas, 2012-03-08 10:06:31

Man dar komunizmas patiko! 😉

MariusM, 2012-03-08 10:28:41

Lietuvoje žiūri TV, skaitai laikraščius ir esi tikras, kad turi dvi karves, o iš tiesų tai karvės tave turi…

Saulius, 2012-03-08 10:34:09

Taip !!!

jurgis, 2012-03-08 10:47:56

O kaip siūlote keisti situaciją?

Be to, įdomu, kokioje Danijoje mažiau/daugiau įstatymų projektų teikiama?

Arvydas, 2012-03-08 11:03:29

MariauM, tada Jūs kalbate apie biurokratizmą! :))

Regina A., 2012-03-08 13:51:03

 1. Tai rodo, kad prabudo iš snaudulio kai kurios Seimo “miegančios gražuolės/iai”, miegoję 3,5 m. Iki tol nieko nenuveikę puola į paskutinį traukinį, į “sceną”: “Štai aš! Matote, dirbu jums. Vėl rinkite mane”. Šį teiginį iliustruoja ir jų suaktyvėjimas TV ekranuose! Po kelis seimūnus kiekvienoje laidoje. Kaip grybai po lietaus pasipylė. Nematyti, negirdėti.

Ir dar. Berods, po 3 etatinius padėjėjus turi seimūnas (gal kiekvienas padėjėjas turi po poką dokumentų paruošti – ką rašys savo ataskaitoje:-)).

Juk po kadencijos ir seimūnas ataskaitoje rašo/sako: paruošiau n įstatymų projektų, m įst. pataisymų ir pan.

Mindaugas, 2012-03-08 14:28:34

Sutinku tik dėl to, kad įstatymai neparengiami kokybiškai, dėl valdininkų armijos nesutinku.

sonata, 2012-03-08 17:46:01

apie karves šiuo metu nieko negaliu sakyti, bet kiaušiniai pabrango todėl, kad ES priėmė įstatymą vienai dedeklei vienas kvadratinis metras ploto, kad nepažeidinėtume vištų teisių. O “sąmokslinė” šio įstatymo versija – dar daugiau visko pirkism iš lenkų, italų, prancūzų ir visų tų, kuriems verkiant reikia pakleti savo ekonomiką. Dar įdomu būtų, kad kas suskaičiuotų, kiek “tikslinių” įstatymų yra priimta mūsų Seime- tam tikrai verslo grupuotei, tam tikram regionui, tam tikrai savivaldybei, kiek priimta įstatymų “dėl įstatymo” – tokius “kepti” lengviausia į ataskaitas galima įrašyti. Pvz. įstatymas “Dėl beždžionių veisimo Lietuvos Respublikos nacionaliniuose parkuose reglamentavimo taisyklių”:)

Mindaugas, 2012-03-09 09:26:04

tiesos labui norėčiau keletą faktinių momentų paminėti:

 1. nuo 1990 03 11 Lietuvoje priimta 7375 įstatymai (čia jau kartu su pagrindiniais ir jų taisymais). tą lengva patikrinti nuėjus į LRP puslapyje esančią teisės aktų paiešką ir užpildžius kelias grafas ko ieškoma. sistema išmes visus per šį laikotarpį priimtus įstatymus

 2. manau, ne visiškai tiksliai vartojate sąvoką “1000 įstatymų projektų”. tikslu būtų “teisės aktų projektų” nes Seime registruojami ir įvairių ratifikacinių sutarčių projektai, nutarimų projektai ir pan., kurie nėra įstatymų projektai.

 3. pvz. praėjusioje rudens sesijoje seimas priėmė 273 įstatymus. tai didžiausias šios kadencijos seimo rezultatas palyginus su ansktesnėmis sesijomis.

 4. Kitas aktualus skaičius – 32 proc. tiek rudens sesijoje buvo priimta teisės aktų ne įstatymų) nuo visų įregistruotų projektų. vadinasi išvada – apie trečdalis projektų sesijos metu neapsvarstomi arba nepriimami.

Tad teisingesnės išvados būtų tokios, kad didelis įregistruotų projektų skaičius rodo ne blogus mūsų galiojančius įstatymus, bet :

a) artėjančius rinkums (reikia pasirodyti, kad aktyviai dirbi, siūlai spręsti, gali prieš rinkėją pasiteisinti: “va, siūliau, įregistravau, bet Seimas nepriėmė atmetė ir pan.)

b) signalizuoja apie rengėjų kompetenciją. projektai vadinasi arba nekokybiški, arba neaktualūs.

Burgis, 2012-03-09 09:56:49

Mindaugui: įstatymai, teisės aktai ar kiti dokumentai – ką tai keičia? Man, vargšui piliečiui, vis tiek visa ta makulatūra pilama ant galvos…

Tadas, 2012-03-09 19:53:56

Atsiprašau už ot, bet daiktus reiktų vadinti tikrais vardais ir nekurti burbulų, kurių nėra. Išsiaiškinti kas slepiasi po sąvokomis nėra sudėtinga, 5 min. google.lt, o teisininkų šeimoje tai dar paprasčiau, tuomet ir užuojautos nereiks ir niekinti valdininkų armijos nereiks.

Hansas Kelzenas, 2012-03-10 13:45:32

Ar Jums reikia žinoti Geležinkelių transporto kodekso vingrybes? Ne… O ar geležinkelininkams reikia perprasti, pavyzdžiui, Mokslo ir studijų įstatymą? Ne.. Bet tai tikriausiai reikėtų abi šias sritis teisiškai reglamentuoti, ar kaip? Reikėtų… Tai va.

O šiaip tai sūnus, marčia – geriausių kontorų partneriai, galite jiems paskambinti ir gausite atsakymus į šiuos elementarius klausimus, nagrinėjamus pirmosiomis teisės studijų savaitėmis.

D., 2012-03-10 17:17:05

prištampuoja tų įstatymų, o vėliau išaiškėja jog jie prieštarauja konstitucijai. Jie jau būna pritaikyti n kartų, kol užtaiko ant tokio kuris paprieštarauja. O įstatymų leidėjai būna nekalti.

Burgis-Q.E.D., 2012-03-10 19:35:36

Kelzenui: dėl įstatymų aš turiu konsultuotis su savo šeimos nariais – advokatais?! Dar ko! O mokslo ir studijų įstatymą reikia perprasti ir geležinkelininkams, nes kai kurie turi vaikų…

*

Apskritai, su Jumis sunku ginčytis, nes visą laiką galvoju apie tuos, kurie su malonumu eidavo pasižiūrėti, kaip inkvizitoriai degina žmones…