Skirtingi pasauliai

*

Tamsuolis iš vienkiemio atvažiavo į operos teatrą. Pavėlavo…

– Kaukšt, kaukšt, kaukšt! – kerziniais batais plumpina jis per vestibiulį į salę.

– Tsss!… – tildo budėtoja. – Uvertiūra!

– O tu – sena kerėpla! – atkerta ateivis.

*

Astronomai surado planetų, neva labai panašių į mūsų Žemę.

„Kaip gerai, – apsidžiaugiau aš, – kad tos planetos už keliasdešimties šviesmečių nuo Žemės…“ O tai šioks toks pinigų pertekęs žemietis tuoj nusigautų ten ir užsitvertų sau sklypą…

*

Ar jūs matote medyje voveraitę? Arčiau negalėjau prieiti – pabėga…

*

*

O štai balandis – kaip višta. Gal net paglostyti galėjau. Bet nenorėjau…

*

*

Man atgrasūs tie gyvūnai-žmonės, kurie atkakliai braunasi į mano gyvenimą, kalba veidą prie veido prisikišę, kategoriškai reikalauja pripažinti jų tiesas, pažiūras, gyvenimo būdą…

Bet nemėgstu ir tų gyvūnų-žmonių, kurie elgiasi su manimi kaip su ateiviu iš kitų planetų: nei jie tau pasakys, kuo gyvena, nei jie bent su manimi – nepavojingu – kalbėdami atsikratys veidmainystės, nei jie bent šiek tiek pasidomės, kodėl aš liūdnas, piktas, pavargęs…

*

Mes su tavimi – skirtingi pasauliai. Kitaip nebus. Ir tai – gerai. Įdomu. Aš skrieju elipsine orbita. Tikriausiai – ir tu… Dabar, patyręs artumo grėsmių, aš tolstu nuo tavęs. Tavo trauka turi būti didelė, kad grįžčiau…

Atsakymai

Sokolovas, 2017-02-27 11:13:05

SAUGOKIMĖS PERTEKLINIŲ KONTAKTŲ

Kartais sakoma-“Kaunas (Vilnius)- didelis kaimas). Iš tikrųjų tai priklauso nuo to, kiek žmogus yra apaugęs pertekliniais kontaktais (vadinamieji “atviri, bendraujantys žmonės”).

Pereinu per miestą. Niekas neatpažįsta, nešnekina…Ramu taip…

O yra žmonių, kas dešimt metrų sutinkančių vis kitų pašnekovų. Ir pasakojasi, pasakojasi…O po to- “na iš kur apie mane tokią ir tokią info gavo?”.

Pertekliniai kontaktai apgaulingi jau to, kad nesibaigia ties geranoriškai (ir naiviai) suvokiama “pradžią”. Turiu omeny telegrafo efektą. Ir geriausias žmogus gali, net nesąmoningai, nutekint info apie jus…Tas-dar toliau…

Žmogus, apaugęs pertekliniais kontaktais, yra geriausias stebėjimo, sekimo objektas. Ekstremaliomis sąlygomis jis gali tapti šnipų taikiniu, paprastomis sąlygomis- sukčių taikiniu.

Pavyzdžiui, net padoriausiam kaimynui nesakykite, jog planuojate kur nors ilgesniam laikui išvykti. Nes ir padorus žmogus gali “ne tam asmeniui” pratrūkti- “va, karšta kaip, va ir kaimynai mėnesiui į Palangą išmovė…”

Pertekliniai kontaktai- tai ir telegrafas. Ir niekas nežino jo lemtingosios grandies…

Jei jus ne iš šio, ne iš to gatvėj ima šnekint nepažįstamas žmogus,- tai gali ir nebūt atsitiktinumas…

Daug kalbama apie elektroninių kontaktų (teisėtą, ar neteisėtą) stebėjimą, apie įvairią sekimo techniką. Tačiau…Kad ir kiek ištobulėtų pastaroji, geriausia priemonė stebėt žmogų (objektą) yra jo pertekliniai kontaktai, kuriais objektas apauga savo gerąja valia…

Taigi,-saugokimės perteklinių kontaktų. Žmogus iš prigimties yra uždara sistema. Toks turi ir išlikti.

Rasa, 2017-02-27 11:27:13

Sokolovui: ☺ Aš geriau pritarčiau M. Mažvydui ir sakyčiau: “Broliai seserys, imkit mane ir skaitykit

Ir tatai skaitydami permanykit…” ☺ Nes, net ir leidžiant save skaityti, kiek yra tokių, kurie moka?… Kurie sugeba perskaityti ir suprasti teisingai?

Rūta, 2017-02-27 15:14:13

Taip, tuo mes ir skiriamės. Žmonės, kurie kalba tik žodžiais ir iš prigimties nesupranta kitų žmonių emocijų, net ir pramokę tų jausmingųjų taisykles, pamiršta, kad jausminguosius kartais gali įžeisti netgi TIK niekaip su jais nesusijusių faktų konstatavimu. Mano vertybės yra tik mano vertybės, jos niekaip neginčija kitų žmonių vertybių, jų nežeidžia ir nepozicionuoja vien tuo, kad jos galimai yra kitokios nei kažkieno kito vertybės. Tai ne manipuliacija, tai tiesioginė išraiška ir nieko daugiau. Atsiprašau, tikrai nenorėjau įskaudinti. Užuominą supratau, tikiuosi, kad ją supratau taip, kaip buvo norėta pasakyti. Šeimininko norą pažadu gerbti.

Rasa, 2017-02-27 19:26:41

Rūta, nu jau baikit ☺ Jūs puikuolė moteris. Mokytis iš jūsų ir mokytis! Daug ko.

O nemalonūs žmonės tai tie, kurie parduotuvėse laukiant prie kasos, prilimpa prie užpakalio. Kažin jie tikisi, kad taip greičiau jų eilė ateis, ar kaip? ☺ Kaip kokie iškrypėliai. Suprantu, kad kiekvieno mūsų asmeninė erdvė yra nevienoda, kai kam jos reikia daugiau, kai kam mažiau. Bet kai jos visai nepalieka ir dar tokioj viešoj vietoj, tai man nepatinka… Tai va. Tokiais pasistenkim nebūti ☺ O visa kita ištversim! ☺

Dalius, 2017-02-27 19:50:37

Kodėl, Bronislovai, aną diena rašėt, kad nėjot ir neisit į knygų mugę? Dėl dumblyno aplink “Litexpo”?:)

Burgis, 2017-02-27 20:38:19

Daliui: ar Jūs dažnai užeinate į knygyną? Aš stengiuosi užeiti kuo rečiau, bet man nepavyksta… O užėjęs išeinu patenkintas tik tada, kai nusiperku bent vieną knygą. Kitais atvejais – tik širdies skausmą išsinešu. Nenorėjau kankintis parodoje… O uždarbiai „Sodroje“ – šiaip sau…