Šnipai! Visur šnipai!

Vasarą reikia detektyvų. Skaityti gerai, bet dar geriau – gyventi juose. Gal todėl žiniasklaida ir pradėjo rašyti apie kibernetines atakas, apie Baltarusijos ir Rusijos „interesus“ mūsų šalyje…

*

Juokas mane ima! Nebuvo ir nebus valstybės, kuri neturėtų žvalgybos ir kontržvalgybos. Suprask – šnipų ir šnipų gaudytojų.

Nebuvo ir nebus taip, kad visuomenė apie tuos ir anuos viską žinotų.  „Apšviestas“ šnipas – jau ne šnipas…

Cirko iliuzionistai neišduoda savo paslapčių. Juokingi žmogeliai reikalauja, kad žvalgyba ir kontržvalgyba išduotų savo paslaptis…

*

Palaukite, tai gal poetas teisus:

„… o tavo kraują geria šnipų devynios dešimtys devynios eilės…“?

Taip, visuomenei visada atrodo, kad šnipų daugiau nei reikia.

Visuomenei atrodo, kad kontržvalgyba savo darbo nepadaro.

Visuomenei atrodo, kad rusų žvalgyboje – vieni niekšai, o štai amerikiečių žvalgyboje – vieni žvalgai.

Visuomenei atrodo, kad sekimas yra blogybė iš esmės: ir kai seka savi, ir kai seka svetimi.

O kai šnipai ką nors nužudo, pritaikę „spec. priemones“ – tai jau visai pasibaisėtina. Tiesa, mūsų tarnybos „spec. priemonių“ netaiko, tik kartais kas nors užspringta lapu, kas nors prigeria baloje, kas nors staiga miršta nuo vėžio, infarkto, žūva avarijoje… Visuomenė tikimybių teorija nesidomi…

***

O dabar jums veiklos vasarai – išsiaiškinkite, kas iš jūsų bendradarbių dirba žvalgyboje ir kas – kontržvalgyboje. Tik jau nesakykite, kad tokių nėra! Tiesa, kartais tas uždavinys per lengvas: pagal tų tarnybų strategiją, kai kas provokaciniais tikslais veikia „pusiau apšviestas“ – vilioja museles į šviesą…

***

Būkite atsargūs! Jūs galite sužinoti tik tiek, kiek jums leista sužinoti – apytiksliai. Jei sužinosite daugiau, galite paankstinti savo laidotuves…

Atsakymai

Burgis, 2013-06-18 08:37:18

Reitingams…

piktuma, 2013-06-18 11:16:18

http://abcnews.go.com/Blotter/edward-snowden-claims-evidence-shows-us-hacks-china/story?id=19384436#.UcAXM-epq1d

sonata, 2013-06-18 16:42:17

Guli mano dvi draugės pliaže. Viena pastebi, kad į jas spokso vyriškis ir sako kitai pašnibždom “Dainuokite_ mus_ seka”. (Prisimenat Ostapą Benderi?:) Kita draugytė garsiai nustebo : “Nemoku musiako” :(. Taigi, geriau niūniuoti musiaką ir nesukti sau galvos dėl dalykų, kurių negalim įtakoti. Nemalonu žinoma. Bet kur parašyta kad viskas turi būt malonu? 😉

Milita, 2013-06-18 20:37:03

Kur pažvelgsi vien žvalgyba- tokia realybė.

ak, 2013-06-18 20:38:47

Šnipai? Taigi mes atviri kaip tašės. Kol realiai esame nepavojingi valdančiųjų klanų interesams, tol nenumirsime užspringę salotos lapu. Bet jeigu Burgis iš tiesų taps pavojingas kokio ministro karjerai, arba mėgins sutrikdyti prasukti kelių milijonų vertės projektą jis gali numirti nuo širdies sutrikimo, juo labiau, kad jo širdis nesveika, o gydytojai jau nežino Hipokrato priesaikos…

to ak, 2013-06-19 09:33:56

ak? neetatinis pseudokardiologas?

sonata, 2013-06-19 14:54:45

Adefagija, labai atsiprašau, kad neatsiklausiau Jūsų, su kuo man draugauti… Tiesiog kažkaip iš galvos išgaravo :] Kitą kartą užsirašysiu ir paprašysiu raštiško leidimo trim egzemplioriais su antspaudu. Sutarėm?

Iš arčiau, 2013-06-19 19:31:40

Adefãgija [lot. adde – pridėk + …fagija], med.

rajumas – liguistai gausus valgymas.

Viskas aišku, tiek prisiryjus tikrai ant proto krito 🙂