Statyti ar nestatyti? Griauti ar negriauti?

338013_Q6CyBt

*

Visoms tautoms reikia didvyrių ir idealų, į kuriuos remiasi, kurdamos savo mitus. Mes matome Vytauto didybę, bet ne jo išdavystes, Mindaugo vienijančią jėgą, o ne susidorojimus su kitaminčiais. Kiekvienoje sriuboje galima rasti šapelį, bet verčiau juos išsigraibyti. Antraip prancūzai neturėtų savo beprotiškai žiaurios Revoliucijos, anglai – karaliaus žudiko Kromvelio, amerikiečiai – vergvaldžio Vašingtono. Praeitis įsisąmoninama per paveikslus ir mitus, be kurių žmogaus sąmonė negali apsieiti jau tūkstančius metų.

*

(Ramūnas Bogdanas. Paminklas artimiems dviejų vyrų ryšiams. www.delfi.lt, 2015 10 02)

***

Išeitis paprasta: nereikia statyti – nereikės griauti. Kalbame, žinoma, apie paminklus. Neteisus autorius sakydamas, kad „žmogaus sąmonė negali apsieiti…“. Mano sąmonė ne tik gali, bet ir nori apsieiti be paminklų, be šamanizmo, be stabmeldystės!

*

Retai pasitaiko tokių straipsnių paminklo pastatymo proga, bet džiaugiuosi, kad pasitaiko. Pagarba ir padėka autoriui. Tik aš ta proga noriu apibendrinti. Visai nesvarbu, kam tas paminklas. Nereikia jokių paminklų! Tai tik nesantaikos kurstymo ženklai (vieni tuos pastatė, kiti tuos nugriovė; po to šie pastatė savus, o anie juos nugriaus…). Tai tik atavistinis dėmesio perkėlimas nuo realybės į beprasmę saviįtaigą. Žmonių didybė (jei tokia buvo…) turi gyventi žmonėse, o ne akmenyse, metale… Po žmogaus lieka jo darbai, idėjos, kūriniai. Jei tai ko nors verta, tai jau ir įamžinta.

*

Statyti reikia meno kūrinius. Statyti reikia įspūdingus pastatus, tiltus, atrakcionus. Reikia išryškinti gamtos sukurtą grožį. Gyventi reikia į ateitį, o ne į praeitį. Jei gražiai gyvename į ateitį, tai, žinoma, nuopelnas tų, kurie mums sukūrė tą bazę gyventi. Savo gyvenimais mes pagerbiame tuos kūrėjus, o ne akmens ar metalo luitais…

*

R. Bogdanas, kad ir atsargiai, pasakė dar vieną svarbią mintį: pagalvokite, ką garbinate… Neplėtosiu tos minties, tik pakartosiu: pagalvokite, ką garbinate! Ilgai žiūrėkite, pavyzdžiui, į Vytauto Didžiojo paminklo Kaune postamentą ir suprasite…

Atsakymai

Sokolovas, 2015-10-03 12:59:18

“KIEKVIENAM KILBUKUI- SAVO KABLIUKAS”

Ir kiekvienai epochai- savo paminklai. Savo gėda, ir savo šlovė…

Laiko tėkmė nuplauna nūdienai nepalankius pėdsakus, kaip ir lietus nuplauna dulkes, trukdančias ištroškusiems gaivos. Ir nesvarbu, ar pastaroji tikra, ar išgalvota…

Vieniems- didvyris, kitiems- budelis. Ir kai tie “kiti” nugali, prasideda “anų” paminklų griovimas.

Bet tai yra niekis, lyginant su tuo, kaip “anų” šlovintojai išsijuosę verčia savo kailį. Tarsi ir širdy akmuo būtų.

O dėl istorijos…Daug kas ją dėsto “pagal atvaizdį savąjį”. Bet tik nedaugelis iš jos mokosi…

Sokolovas, 2015-10-03 16:47:34

Kaip bebūtų, sąmoksle prieš Burgį dalyvavo L.N. Tik neaišku, kodėl gerb. Burgis trina tą tiesą, geranoriškai mano širdimi išnešiotą…

Sokolovas, 2015-10-03 17:20:09

ŽINOTE, GERB. BURGI,- JEI NORITE KOVOT, TAI KOVOKITE, O NE KAPITULIUOKITE!

Ir baikite trinti savo bendraminčių komentarus. Absurdas išeina- žmonės perskaito dalį tiesos. Kam tokia garbė Jūsų priešams, kad neleidžiate paskelbti tiesos apie juos?

Jei Jums įdomu, gyvenime patyriau kur kas didesnių sukrėtimų nei Jūs per tą savo “norą padėt” prieš jus surengtos provokacijos subjektei. Bet…Ar tai pasaulio pabaiga?

Reikia kalbėt atvirai apie tai, ką Jūs patyrėte širdimi, nors ir pavėluotai, o aš gavau tam tikru dedukcijos būdu, tirdamas situacijos dinamiką.

Beje, pasakysiu dabar tiek, kad nesu tik matematikas…

Burgis, 2015-10-03 17:23:16

Sokolovui: savaitgalis, galite pasimėgauti rašymu, bet kam po du kartus kartoti tą patį komentarą skirtingose temose?! Nedarykite to, ištrinsiu.

Ir saiko, saiko!

Sokolovas, 2015-10-03 17:51:22

Gerb. Burgiui.

O Jūs nemanote, kad žmonės turėtų sužinoti tiesą apie provokaciją prieš Jus?

Burgis, 2015-10-03 17:57:01

Sokolovui: žmonės nėra nei kvaili, nei akli – tiesą mato. Tiek, kiek dar reikės, paaiškinsiu aš, kai ateis laikas. Jūs nesirūpinkite. Kantrybės.

Sokolovas, 2015-10-03 18:07:49

ŠEŠĖLIAI KOL KAS TYKŪS

Dedukcija negali išryškinti detalių. Bet tampa aišku jau tai, kad L.N. naudojo savo sąsajas su naująja KTU vadovybe. Sąsajų struktūra? To nežinau. Bet…Ar tai svarbu? Svarbiausia- atgręžiamoji įtaka, kuri ir buvo vykdoma “iš viršaus” per L.N….

Nepavargsiu kartot- “savi už svetimus baisesni”. Ir…

Tik Jūsų, gerb. Burgi, dėka, L.N. tapo “geriausiu mokytoju”.

L.N. matematikoje yra vidutinybė. Jis susikūrė įvaizdį, pateikdamas save, bei turėdamas ryšius. Jūs, gerb. Burgi, nebuvote pakankamai budrus jo atžvilgiu…

Aišku, visi mes prarandam budrumą. Nes taip norisi tikėt žmonėmis…Bet negalima.

Andrius, 2015-10-03 18:08:05

Sokolovai, o kaip Jus manot, ar Burgiui pastatys kada nors paminkla? Ar bent memoraline lenta prie jo gimnazijos prikals?

Sokolovas, 2015-10-03 18:11:33

Gerb. Burgi

Jūsų teiginys, esą “žmonės nėra akli”, yra abejotinas. Atleiskite už įžūlumą:)

Senovės romėnų išmintis- žmonėms duok duonos bei reginių…

Burgis, 2015-10-03 18:22:52

Sokolovui: eime pasivaikščioti, toks puikus oras! Likimas viską teisingai tvarko, neabejokite.

Burgis, 2015-10-03 18:24:19

Andriui: laimė, kad Likimas man leido įrodyti, jog mano žodžiai ir darbai nesiskiria.

Laimė, kad likimas leido man nepajusti įžeidžiančių pagerbimų.

Sokolovas, 2015-10-03 18:39:48

TIESIOG REIKIA VIENYTIS

Šią akimirką nežinau, kaip tai daryt…

Kaip matote, aš nesigerinu, ir nesiekiu kokios nors naudos. Kalbu, ką galvoju, o kas liečia mano, kadaise “už politiką” išvyto iš KPI dėstytojo, gyvenime liko svarbiausia- padėt besimokančiam žmogui.

Mokau ir individualiai. Kiek džiaugsmo kelia man SMS “pas T…septynis gavau”…Arba…”iš VBE gavau 80”..

Jokių pinigų neatstos tas džiaugsmas.

Bet kartu ir nusivylimas- KUR EINAME? Juk ir nuoširdžiai dėsčiusio studentams T neliks ( KTU rektoratas išvaro senus kadrus), ir dvejetukininkai mokytojais taps ( gabieji eina į mediciną).

Tai ir teigiu- reikia mums vienytis. Kad švietimas būtų prioritetinė valstybės politikos sritis, ir kad mokslas nevirstų jo taikomuoju priedėliu.

Sokolovas, 2015-10-03 18:59:52

“MOKSLO BANDITAI”

Prisimenu, kai dirbau KPI Bendrosios matematikos katedroje….Jau tada buvo šlykščiu kyšininkų. Apie juos žinojau jau 1990 tiksliai. Apmaudu, bet tuometinis katedros vedėjas Andriuškevičius, galimai to nežinojęs, globojo juos..

Aš pralaikiau mašinų gamybos fak. dekano dukterėčią iki…”antros komisijos” ( paprastai pirmoji komisija buvo finišas, o čia…”

O čia- moralai iš Andriuškevičiaus. Ir už ką? Kad sąjunginėms olimpiadoms lengvosios pramonės studentų atstovus parengdavau? Dėl kažkokios “blatnos” mane tarkuot reikėdavo?

Tokie tada ėjo į “sąjūdį”. Nėjau su jais. Kalbėjau savo įsitikinimais grįstas frazes. Su malonumu išmetė kaip šunį…

Burgis, 2015-10-03 19:21:18

Sokolovui: šiandien tai buvo paskutiniai Jūsų komentarai, tiesa?

Sokolovas, 2015-10-03 19:23:56

EPIZODAS IŠ PRAEITIES

Tylėt tampa

vis sunkiau

Prisimenu 1989 vasarą.

Tada nebuvo mobilių telefonų, o ir aš net laidinio telefono neturėjau…

Bet vasarą atėjo moteris “už dukrą prašyt”. Kiša pinigus. Aišku, nepaėmiau. “Kas pamokė?”- paklausiau. Atsakė- “Urbelis,-dar mane mokęs”…

Urbelis…Aišku, jokių pinigų neėmiau, bet..sutapo su kitų studentų pasakojimais…

Kuo gyvena šie žmonės? Kas jų, urbelių, širdy? Ar tik šlamantieji? Ko gero, taip.

Bet kaip, na kaip galima taip gyvent, jei tu pašauktas dirbti su gyvais žmonėmis, su studentais?

Dabar dėstytojais tapo “urbelių vaikai”. Kas dabar vyksta ten, sunku net įsivaizduoti…

Sokolovas, 2015-10-03 19:56:52

KOMENTATORIUI ANDRIUI- RŪPINKITĖS SAVO PAMINKLU

Ar verta jums, cinikui-pragmatikui, priminti eiles-

– Geriausio Paminklo Didvyriams nebus, kaip vykdymas jų idealų.

Ir aš įsitikinęs, kad B. Burgio idealai skleis sparnus…

Sokolovas, 2015-10-03 20:15:05

GERB. BURGIUI

Esu Jūsų šalininkas, nors Jūs manęs ir nemėgstate:).

Bet aš ir nesu sriuba, kurią galima mėgti:)

Nesu nei priešas, nei veidmainys padlaižys. . Ne su visais Jūsų teiginiais sutinku. Tačiau tai- detalės.

Norėčiau, kad mes, esantys už Švietimą bei jo vaidmenį Lietuvai, vienytumės, o ne skaldytumės.

Manau, jog Jūsų portalas galėtų tapti varomąja jėga, nukreipta prieš aiškiai egzistuojančią korupciją aukštojo mokslo sistemoje.

Sokolovas, 2015-10-03 20:42:04

Gerb. Burgiui

Esu įsitikinęs, kad Jūs tada, 1991-siais, jei būtumėt katedros vedėjas, manęs,neišmestumėte, jei juolab žinotumėte, kad rengiau studentus sąjunginėms olimpiadoms….

Nesiprašau niekur. Tik noriu, kad nekapituliuotumėte. Jūs puikus pedagogas, Jūsų reikia Lietuvai.

qwerty, 2015-10-03 21:58:59

Sokolovai, kur jūsų orumas? Iš kur pas patį tokia šeimininko, autoriteto, stipresnio globėjo reikalaujanti dūšelė? Iš kur tas nenugalimas noras tarnauti, patarnauti, paklusti, vykdyti šeimininko valią? Apgailėtina. Abejoju ar suprasite apie ką aš čia, nes metastazės gilios…

Rasa, 2015-10-03 22:13:33

Neseniai apsiverkiau truputį ir paskui užsigalvojau: kas tai? Paminklas? Tada atsiverčiau vikipediją, kuri šį “dalyką” apibūdina taip: “Paminklas – materialus objektas, kuriuo siekiama ką nors įamžinti, atminti”. Apsiverkiau todėl, kad vaikai išvažiuodami paliko įjungtą televizorių, kurio šiaip beveik nežiūriu, ir aš išgirdau dainuojant Kernagį. Jis dainavo savo nuostabią dainą “kai sirpsta vyšnios suvalkijoj…”. Atėjau prie televizoriaus, o ten kažkokia laida, kur pamėgdžiojama dainininkus ir tą dainą dainavo Bareikis, jei neklystu. Tobulai pamėgdžiodamas Kernagį- apranga, rankų judesiais, viskuo. Net nepažinau iš karto. Apsiverkiau ir pagalvojau, kad tai jis- paminklas. Gyvas, šiltas ir perduodantis Kernagio širdies dalelę kitiems. Paskui kamera parodė žiūrovus ir pagalvojau apie tai, kaip žmonės žiūri į paminklus ir į tai, kam jie skirti. Kažkas verkė. Kažkas sėdėjo ramiai sustingę, o kažkas smagiai juokėsi ir lingavo, nes jiems tai tiesiog gerai žinoma užstalės daina, manau. Tiesiog linksma pramoga.

Pasku pagalvojau ir apie Burgį. Šimtai gimnazistų visad bus jam gyvi paminklai. Dar ne viena karta kalbės apie Direktorių savo draugam, vaikam, anūkam. Nuostabu. Joks akmuo to perteikti negali. Jokiais rašmenimis ar memuarais to neįamžinsi. Gražiausias paminklas- iš lūpų į lūpas, iš širdies į širdį, iš kartos į kartą…

qwerty, 2015-10-03 23:39:24

Rasa, tu asmeniškai pažinojai V.Kernagį, kad apsiverkei?

Rasa, 2015-10-04 00:03:06

Qwerty, nepažinojau 🙂 Bet nebūtina pažinoti visus, kad galėtum žavėtis jais, jų darbais ar jų palikimu. Net jei ir Burgio nepažinočiau, bet pažinočiau nemažai buvusių gimnazistų, (o jų ir pažįstu nemažai, įvairių kartų), vis vien mane žavėtų ta gimnazija. Ir jos Direktorius. Nes ten buvo kitokie vaikai, net jei p. Burgiui tas žodis ir nepatinka. Mane vis dar žavi Čiurlionio darbai ir tai, kaip jo kūrinius groja jo palikuonys. Aš jo irgi nepažinojau, jeigu ką. O va žiūriu į paveikslus ir… “…Ir pjauna širdį tarsi dobilą, lyg gyvuonies, lig pašaknų…” 😀 Aš nepažinojau Gibrano, sako jis išvis mirė prasigėręs, bet mano širdis ilsisi, kai skaitau jo parašytus žodžius ir aš gerbiu tą žmogų. Ir Hiuston nepažinojau, bet vis vien ji buvo nuostabi. Visada bus nuostabi ir gyva. Kaip gali būt nenuostabi po šitokių dainų? 🙂 https://www.youtube.com/watch?v=3JWTaaS7LdU Ir, taip, kartais ir aš apsiverkiu, kas išties būna labai jau retai (manau net per retai, kaip moteriai), kai išgirstu pav. nuostabiai tai dainuojant kažką vaikišku tobulu balseliu ar pan. Matai, verkti dėl rūpesčių aš nelabai turiu kada, juos reikia spręsti, manau todėl kai kam atrodau šiek tiek bejausmė 🙂 O kai kažkas gražu… Būna nubraukiu ašarą. Iš to gražumo begalinio. Iš žmonių gražumo… Iš jų gilumo. Dėl jų kūrinių šviesumo.

Na. Esu tokia ir tiek.

qwerty, 2015-10-04 00:22:26

Sokolovas galėtų pavyzdžiui taip atsakyti: Viena iš postmodernybės uždraustų (išjuoktų, t.y. padarytų nebeįmanoma, negalima patikėti, neskoninga – t.y. uždrausta) dispozicijų – garbinti ką nors. Pašlovinti, adoruoti galima nebent trolinimo tikslais, ironiškai, tyčia. Arba priverstam, iš bailumo, pataikūniškai, manipuliatyviais sumetimais. Arba iš beribio old-fashioned naivumo, su kuriuo nebėra būdų to relate. Nuoširdžiai ekstatiškai žavėtis IR nebūti nei kvailu, nei nelaisvu, esą, negalima. O juk poreikis taip daryti – tikras ir nesuvaidintas (let’s say, “natūralus”) tiek, kiek žmonija: kaip džiaugtis, bijoti, pykti ar siekti naudos.”

qwerty, 2015-10-04 00:29:58

Rasa, sako, kad Bethovenas buvo labai bjauraus charakterio. Gerai, kad ir jo nepažinojai, todėl dabar gali be išankstinio nusistatymo mėgautis jos muzika…

vitalis, 2015-10-04 07:54:18

Burgiui: ar nemanote, kad qwerty per daug dergia Jūsų svetainę?

Rasa, 2015-10-04 08:39:48

qwečiui: 🙂 žinai, daug žmonių ir pažįstu, bet, sąžiningai turiu pasakyt, kad angelo tarp jų nei vieno 🙂 Nu gal vienas man panašus šiek tiek į tokį. O visi kiti- pusė velnio, kaip sakoma 🙂 Visi turi begales bjaurių charakterio bruožų. Bet juk žmonės kur kas daugiau nei tik tai, ką jie pasako pykčio minutę ar nusivylimo metu. Jie vis vien gražūs! Ir geri. Kai nesielgia blogai 🙂 Nors ir tada dažniausiai nebūna labai blogi, tik elgiasi blogai 🙂 O kartais daugelis moka tapti ir angelais. Kai to prireikia. Kai atsiranda tinkamoj vietoj tinkamu laiku 🙂

Gero sekmadienio visiems, o man gero darbadienio 🙂 Man ryt bus “savaitgalis” 🙂

Irena, 2015-10-04 19:45:57

Rasa, ačiū, kad parašėte…..apie Kernagį.Juk jo dainos-daugiau nei dainos ir ačiū, kad yra tokių atkapstančių daugiau, nei parašyta.gero Jums laisvadienio

qwerty, 2015-10-04 22:12:29

Rasele, tavo paskutinis įrašiukas man padėjo pagaliau suprasti kai ką svarbaus, ko niekaip iki galo vis nesuvokdavau. Kokia tu išmintinga.

Moteris, 2015-10-04 23:55:35

Qwerty, o kas yra ismintis Jusu nuomone?

qwerty, 2015-10-05 00:45:31

Parašysiu neguglinęs. Nuo savęs ir daug negalvodamas. Išmintis – tai atlaidumas. Atjauta. Tai savo artimo begalinis supratimas ir pateisinimas. Visur, visada ir dėl visko. Begalininis geranoriškumas jam. Visur ir visada. Tai savęs pažinimas. Ir visiškas neatlaidumas sau pačiam. Tik reikalavimai. Tačiau, atsižvelgiant į savo realias galimybes.

Andrius, 2015-10-05 05:23:11

qwerty, geriau jau būtum pagalvojęs ir paguglinęs, o ne išmintį supainiojęs su skystais jausmais.

Nu, kaip tas kiaušinis nedavirtas.

Andrius, 2015-10-05 05:25:25

P.S. Ar čia visiems taip, kad kiekvienas atsakymas turi būt patvirtintas? Ir kam tokia baisi cenzūra?

Burgis, 2015-10-05 07:01:52

Andriui: kontrolė tik tiems, kurie kartais praranda savikontrolę…

Moteris, 2015-10-05 08:20:28

Andriau, jei qwerty aprasyta ismintis Jums nepatiko, gal pasidalinsite, kaip Jus suprantate- kas tai? Ta ismintis?

Ir kitu nuomone butu idomi.

Moteris, 2015-10-05 08:34:27

O kaip apibudintu isminti gerb. Burgis? Jis turi didele gyvenimiska patirti?

Kristina, 2015-10-05 09:12:27

Man labiausiai patikęs išmintingo žmogaus apibrėžimas: tai protingas ir geras žmogus. Galima ginčytis kas tas protingas ir kas tas geras:)

Andrius, 2015-10-05 10:18:54

Išmintis yra žmogaus gebėjimas nesusikurti gyvenime keblių situacijų, o į tokią papuolus, mokėt suvaldyti ir iš jos išeiti su mažiausiais nuostoliais.

Išmintis- neleisti valdyti kitiems savo gyvenimo.

Išmintis – mokėti glaustai, trumpai, aiškiai dėstyt savo mintis žodžiu ir raštu.

Manau, kad taip reikėtų apibrėžti protą arba išmintį ir čia niekaip nesusiję su jausmais, nes jausmai temdo protą.

Kažkas paskaičiavo, kad didėjant žmonių skaičiui žemėje, išminties kiekis, deja, nedidėja.

qwerty, 2015-10-05 12:50:47

Andriau, viską teisingai parašėte dėl išminties. Išskyrus viena- esą jausmai niekaip nesusiję su išmintimi.

Burgis, 2015-10-05 13:10:09

Moteriai: sunkiai apibūdinu išmintį, sunkiai…

*

Tai suvokimas, kad esminių dalykų nežinai ir nesužinosi: kodėl mes gyvename? kaip viskas prasidėjo? kas yra mintys? kokia Visatos prasmė?

*

Tai išmanymas, kaip suderinti egoizmą ir altruizmą, baimę gyventi (ligos, nelaimės, mirtis…) ir aistrą gyventi (malonumai, siekiai, rezultatai…).

*

Tai išmanymas, kai rasti sau tinkamiausią vietą gyvenime, kaip priartėti prie gyvenimo prasmės.

*

Pagaliau tavo išmintis – tai visos žmonijos išminties atspindys. Visa, ką perskaitei, išgirdai, pamatei, supratai, visa, ką žmonija sukūrė, surado, suprato per tūkstantmečius – atsispindi tavyje. Pasitikrink, kiek ryškiai atsispindi.

Andrius, 2015-10-05 13:23:43

Kažkas paskaičiavo, kad didėjant žmonių skaičiui žemėje, išminties kiekis, deja, nedidėja.

Delfis su tokio lygio paistalais daug skaitytojų sulauktų. Tik reikėtų priekyje prirašyti, jog amerikiečių mokslininkai tai įrodė 😀

Andrius Andriui, 2015-10-05 14:19:25

Vieno jau sulaukem 😀

qwerty, 2015-10-05 17:58:42

Jau rašiau kada tai, kad šioje atokioje tinklaraštininko svetainėje (koks kvailas, sovietiniu ar tai smetoniniu naftalinu atsiduodantis žodis ta svetainė, ar ne?) daugelis kalbasi ne su kitu, o su pačiu savimi. Bent jau kai kuriais savo įrašais.Tai ir suponuoja aplinkybę, jog retas kuris čia apsimeta, meluoja, apgaudinėja. Nes kokia prasmė? Kaip retas kuris naudojasi svetimomis mintimis, nes kokia prasmė. Geriau, jau delfiškos mintys, tačiau savos, natūralios, tikros.

qwerty, 2015-10-05 19:20:30

Komentatorės Moteris klausimas, kas yra išmintis, daug ką pasako apie pačią paklausėją. Labai daug ką suprato bei patyrė savo gyvenime tas, kuris tokius klausimus klausia.Dažniausia jis jau žino ir atsakymus.Tik pasitikrinti nori.

qwerty, 2015-10-05 19:21:41

Na, gerai. Nežino atsakymų. Nes, koks skirtumas, kuomet geranoriškai..

Cibutė, 2015-10-05 19:38:34

Koks kvailas žodis “geranorišk/as/ai”.

Taigi visi gerai nori, bet kame tas gerumas?

Rasa, 2015-10-05 20:39:59

Andriui priekabiam: kaip suprantu, tavo nuomone išmintingas yra tolygu protingas? Nes visi tavo apibūdinti dalykai mano supratimu atspindi protą, racionalumą ir daugiau gudrumą nei išmintį 🙂

Andrius, 2015-10-05 21:13:18

Aš ne priekabus- aš išmintingas.

O pati esi daugiau gudri lapė, negu lyriška,meniška,svajokliška,valiūkiška,melodinga,širdinga, gili, tyli ir visaip kitaip sudėtingai paslaptingai teigiama. Eik geriau miegot su pliušiniu meškiuku. O aš esu šeimos vyras ir turiu mylimą žmoną.

Rasa, 2015-10-05 22:02:55

Andriui išmintingam: aš geriau eisiu miegot su savo šuniuku, jis švelnesnis už meškutį 🙂 Gerai? 🙂

Nu jo… O aš visad maniau, kad esu paprasta kaip dvi kapeikos, taip sakant… Nu lapė tai lapė.

What Does The Fox Say?

https://www.youtube.com/watch?v=jofNR_WkoCE

qwerty, 2015-10-05 22:03:36

Andriau, tai, kad Rasa veikiau atvirai save visuomet ir dispozicijonavo, kaip Lapę, nei kažkokią egzaltuotą, lyrišką,menišką,svajoklišką,valiūkišką, melodingą,širdingą gilią, tylią ir visaip kitaip sudėtingai paslaptingai teigiamą durnelę. A.d.efagija, čia tu?

qwerty, 2015-10-05 22:09:44

kodėl mano 19.20 komentaras gavo beprotiškai daug- net 42 balsus? Pilnatis?

Andrius, 2015-10-06 07:29:00

qwerty, savo komentarų kiekiu tamsta panašėji į Sokolovą.

Rasa, tikiuosi Jūs skiriate tikrąjį Andrių nuo klonų? Man kartais šiek tiek gėda už savo bendravardį. 🙂

Rasa, 2015-10-06 09:26:15

Andriui ilgamečiam svetainės lankytojui: manau, kad dažniausiai skiriu 🙂