Stiprinkime imunitetą!

Maidanas ir antimaidanas. „Kolorado vabalai“ Vilniuje. I.Tobias šoks su rusu. Į prezidentus ir europarlamentą – minia. Pergalės diena – nerimo diena…

*

Kas čia darosi?! Visi prieš visus, visi visų bijo? Pavyzdžiui, lietuviai bijo užsikrėsti rusicizmu. Mokyklos bijo, kad save išsikėlusieji užkrės vaikus neteisinga ideologija, politika. Tai koks mūsų imunitetas? Imunitetas idiotizmui, nacionalizmui, fašizmui, diktatūroms, homoseksualizmui?

*

Štai aš įsėsčiau į „kolorado vabalo“ taksi, važiuočiau ir patyliukais giedočiau (dainuočiau): „Lietuva, tėvyne mūsų…“ arba „Ant kalno mūrai…“

Rusiškai užkalbintas aš stengiuosi atsakyti kuo geresne rusų kalba. Parodau, kad mes galime išmokti, o jūs – negalite…

*

Kuo labiau tie gėjai, proletarai, nacionalistai ir kt. stengiasi gintis (nuo ko?) ir ginti, tuo mažiau aš linkęs juos pulti. Gindamiesi jie pralaimi, o nepuldamas aš laimiu!

*

Ko vertas tikėjimas, norėjimas, žinojimas ir pan., jei jį reikia aršiai ginti? Nejaugi manote, kad XXI amžiau žmonės, ypač jauni žmonės, yra tokie neatsparūs visokių -izmų baciloms?

*

Rezultatas visada atvirkščias ir jis siutina „gynėjus“: kuo aršiau kas nors ginama, brukama, kuo „kiečiau“ kas nors auklėjamas (pavyzdžiui, „patriotizmo dvasia“), tuo rezultatas labiau apgailėtinas… Gyveno, gyveno rusai su ukrainiečiais rytų Ukrainoje, papūtė skersvėjis ir pasirodė: nėra jokios vienybės, brolybės, niekas nepasiruošęs apginti valstybės, savo miestų…

***

Aš „paskiepytas“! Paskiepytas Sibiro ir komjaunimo. Paskiepytas komunizmo statytojo kodekso ir bažnyčios. Dabar „skiepiju“ visus, kurie nori klausyti, skaityti ir suprasti.

Atsakymai

Burgis, 2014-05-04 11:38:16

Tiesiog stebėk…

Ema, 2014-05-04 17:19:20

Visgi dabartinės socialinės/šeimos politikos tendencijos, ypač europinės, nuteikia liūdnokai. Į juanąją kartą žiūrima kaip į infantilią ir ketinama tą infantilumą saugoti, puoselėti, apginti. Skiepų jau nebereikia, viskas turėtų būti amputuota ankstyvoje vaikystėje. Jokių principų, patikrintų ir pasiteisinusių tradicijų. Hedonizmo triumfas. Gyvenimas savo silpnybių puoselėjimui. Neįgalumas 100 %.

Ar nugalės išmintis? Šiuo metu reikalingas ypatingas dvasinis imunitetas, nes istorija žino daug žlugusių civilizacijų, kurios gan ,,nekaltai paslydo” besimėgaudamos žemiškais malonumais.

Kažkur skaičiau, kad indėnų tarybose senoliai, priimdami lemtingus sprendimus, svarstydavo, kaip sprendimas paveiks ateinančias 7-ias kartas! Dabar svarstoma greita trumpalaikė nauda.

Dėkui visiems, kam rūpi Pasaulio ateitis. Dėkui visiems, kas sugeba neišduoti savo principų ir jais patraukti, ypač jaunimą.

D., 2014-05-04 23:07:17

Ukrainoje kartojamas „Trečiosios bangos“ eksperimentas, kuriuo jau 1967 metais buvo įrodyta kaip lengvai galima manipuliuoti žmonėmis.

Indra, 2014-05-07 17:56:57

Geriausiai šią situaciją apibūdina H. Radauskas:

Aš – kaip strėlė, kurią netekęs proto

Kareivis priešo apsuptoj tvirtovėj

Paleido naktį į galingą dangų

Prašyt pagalbos, bet, neradus dievo,

Strėlė klajoja tarp šaltų žvaigždynų,

Nedrįsdama sugrįžt.

Tokioje situacijoje taip turėtų vienišumo jausmą išgyventi žmogus, kuriam tikrai rūpi jo žemės ateitis…