Stot! Teismas eina!

Šiandien, skaitydami apie korupciją teisėsaugoje, supratote, prieš ką žmonės šimtus kartų privalėjo atsistoti? Supratote, kas skaitė nuosprendžius: „Lietuvos Respublikos vardu…“?

***

Prieš daug metų sakiau ir dabar sakau: kiekviena valdžia pirmiausia pasirūpina, kad tu jai paklusniai rodytum pagarbą. Kad tu tą valdžios atstovą vertintum kaip visos savo šalies pakylėtą virš žmonių. Nuo faraonų laikų taip! Tada, žinoma, valdžia buvo nuo Dievo. O koks skirtumas dabar? Jokio! Privalai paklusti! Negali Birutės Drozdienės, kalbėjusios Lietuvos Respublikos vardu, sprendimo kritikuoti. Tik kitas teismas gali…

*

Taigi ir tie, dabar sulaikytieji, buvo aukščiau mūsų. Neprieinami šimtams žmonių, nepakaltinami tų, kurie aiškiausiai matė ir suprato jų nusikaltimus, žinojo apie tuos nusikaltimus. Prireikė metų metus gudragalviškomis priemonėmis bandyti juos pasiekti. Pasiekė. O gal ne? Palauksime.

***

Mildos Burgytės (11 m.) piešinys

Atsakymai

Sokolovas, 2019-02-20 20:12:12

RUOŠIAMĖS BAIGIAMAJAM MATEMATIKOS EGZAMINUI

Idant paskui

nebūtų vėlu…

  1. Į apskritimą įbrėžtas lygiakraštis trikampis ABC. Apskritimo lanke (AB), kuriame nėra taško C, pažymėtas taškas M.

Žinoma, jog MA=6, MB=2. Apskaičiuokite stygos MC ilgį.

  1. Eilėje 7 vietos. Penki žmonės atsitiktinai renkasi vietas šioje eilėje.

2.1. Kokia tikimybė, kad jie sėdės greta, t.y. kad tarp jokių dviejų žmonių nebus laisvos vietos?

2.2. Kokia tikimybė, kad vėliau atėję du žmonės galės pasirinkti dvi GRETIMAS šios eilės vietas?

Mikas, 2019-02-20 21:09:34

Iš didelio debesio – mažas lietus.

Įrodymams pritrūks įrodymų, arba tiesiog jie bus paskelbti negaliojančiais, nes surinkti neteisėtai.

Mikas, 2019-02-20 21:15:03

Sokolovui.

2.1 ir 2.2. Matematiškai neskaičiavau, bet gyvenimiškai tikimybė lygi nuliui.

Sokolovas, 2019-02-20 21:24:14

Mikui:

Matematikos uždaviniai- ne šio pasaulio…

Bet vis dėl to…Suprantu, jog Tamsta teisus, jeigu jie renkasi vietas “čia ir dabar”. Tyčia greta žmogaus (kai yra laisvų vietų) gali sėstis tik “prielipa”…:)

Bet įmanomi kiti modeliai. Pavyzdžiui, jie traukė vietas “burtų keliu”, ar pan.

Tad ir formuluojama-ATSITIKTINAI renkasi vietas.

vilkas pilkas, 2019-02-21 18:34:56

perfrazuojant gerb. Sokolovo uždavinį…

Aštuoni atsitiktinai sulaikyti teisėjai stovi kaltinamųjų eilėje. Kokia tikimybė, kad jie sėdės?

Sokolovas, 2019-02-21 18:44:54

Vilkui pilkui

Aš kitokį klausimą turiu.

Kokia tikimybė, kad, praėjus keletui dešimtmečių, ateinančių kartų istorikai rašys apie “baisias represijas, šimtus (tūkstančius) nekaltų aukų”, ir pan ?

Manau, jog tikimybė labai didelė. Istorija krečia pokštus….

Sokolovas, 2019-02-21 18:59:36

YRA IŠTIES KEISTŲ DALYKŲ

Ar jie (tie keliolika teisėjų bei advokatų) veikė grupėje, iš anksto susitarus? Nepanašu, bylų pobūdžiai skirtingi…

Tačiau tokiu atveju (skirtingai nei tiriant nusikalstamą veiką grupėje) toks platus įtariamųjų ratas tik menkina sėkmingo tyrimo galimybę.

Ir dar. Anksčiau Druskininkų meras būdavo pateikiamas kaip geras vadovas.O dabar…Važiuoja jo patarėjas Vilniaus gatve, staiga jį už parankių, ir į “juodvarnį”…”Gali būti ir daugiau suimtų”,-skaitome kasdien.Nieko neprimena iš istorijos?

Žmonės tiki. Žmonės džiūgauja. Kitaip neįdomu gyventi…Prezidento rinkimus laimės dabartinės prezidentės įpėdinė, konservatorių kandidatė…

Ir dar. Kas gali paneigt, jog…jei suimtų, pavyzdžiui, mane, dauguma patikėtų, jog taip ir turi būti. Nes…”informacija neteikiama, vyksta tyrimas”…

skaitytojas, 2019-02-22 02:09:12

Neseniai sužinojau,kad yra toks Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymas. Mokytojų atlyginimų įstatymo nėra,o štai teisėjų-yra…

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.330569/lCYocyYHVP

Nerandu, 2019-02-22 12:25:00

Sokolovai, giliai mąstote. Apie tai nepagalvojau.

Juozas P., 2019-02-22 12:53:13

“Įrodymams pritrūks įrodymų” – tikslus Miko pastebėjimas.

Juo labiau, kad tai truks ne metus ir ne du. Bet kažkiek įvarys baimės tiems chitriesiems …

aleksas, 2019-02-22 18:49:37

Visi ruošiasi matematikai ! O kaipgi Lietuvių kalba? Vis dažniau sutinkamas jungtukas “bei” ! Ar prieš jį reikalingas kablelis? Ar jis traktuojamas kaip jungtukas “ir” ? Kada tikslinga naudoti šį jungtuką? Taigi susiginčijom dėl sakinio:

“Vertinu asmeninio, bei profesinio tobulėjimo galimybes.”

Taigi reikalingas čia kablelis ar ne? Ir ar apskritai tikslinga naudoti šį jungtuką tokiame sakinyje?

aleksas, 2019-02-22 19:08:15

Panašu, kad nereikalingas?

Vertinu asmeninio bei profesinio tobulėjimo galimybes.

Vertinu asmeninio ir profesinio tobulėjimo galimybes.

Asmeniškai man, sakinys su “ir” kažkodėl visai nesižiūri 😐

Autistas, 2019-02-23 00:41:01

Nuo baimės susiraukšlės veidai kaip Uspaskichui ir Masiuliui

Rostanas, 2019-02-23 11:16:59

Pirmiausia, reikėtų suprasti, ką reiškia žodis “valdžia”. Juk valdžios pagrindinė pareiga yra valdyti. Bet kokia kaina. Juk jaunuoliai tam ir siunčiami į karą, kad kažkas išlaikytų valdžią. Jeigu tu nugali valdžią, tai tada tu esi valdžia.

Iš kitos pusės žiūrint, žodis “valdžia” yra klaidinantis žodis. LR nėra valdžios, bet yra ministerijos, nariai, pareigūnai, patarėjai, ministrai ir t. t. Ta prasme, už to labai abstraktaus žodžio “valdžia” stovi konkretūs žmonės su konkrečiomis pareigomis. Tiesa atsiskleidžia konkretume ir faktuose, o melas(apgaulė) atsiskleidžia abstrakcijose ir filosofijose.

skaitytojas, 2019-02-23 12:01:47

“Nėra jokių partijų,nei kairiųjų,nei dešiniųjų-yra tie, kurie turi, ir tie, kurie neturi. Tie kurie turi, imasi bet kokių priemonių, kad turėtų dar daugiau”.(apytikslė citata iš filmo ” Shooter”.

Sokolovas, 2019-02-23 23:45:39

RUOŠIAMĖS BAIGIAMAJAM MATEMATIKOS EGZAMINUI (2)

“Ir kaip greitai diena ši išaušo..

Ir kodėl aš nesiruošiau jai…”

  1. Į apskritimą įbrėžtas lygiakraštis trikampis, kurio kraštinės ilgis lygus 12.

M-tam tikras plokštumos taškas. Atstumas nuo taško M iki apskritimo centro lygus 25.

Apskaičiuokite atstumų nuo taško M iki trikampio viršūnių KVADRATŲ sumą.

  1. Įrodykite teoremą: Lygiašonio trikampio ABC (CA=CB=b) pagrinde AB pasirinktas taškas N.

Tuomet NA*NB = (b^2) – (CN^2).

qwerty, 2019-02-24 01:14:47

Burgio svetaine virto skaitytoju, autistu ir panasiu rostanu marazmu vieta.

qwerty, 2019-02-24 01:19:39

Dialektika, vystymasis toks logiskas. Dingo rasos, giedriaus, neprisiaus burgis.lt. Viskas kinta. Susitaikykim su tuom.

Burgis, 2019-02-24 13:37:35

qwerty: būkime atlaidūs… Ir man. O Sokolovas sprendimus paskelbs, tikrai!

Sokolovas, 2019-02-24 15:39:09

PIRMO (nuo viršaus, iš eilės) UŽDAVINIO SPRENDIMAS

Pažymėsime lygiakraščio trikampio kraštinės ilgį a.

Kadangi <AMC=<CMB=60 (laipsnių), tai, pagal kosinusų teoremą

6^2 + MC^2 – 2*6*MC*cos60 =a^2,

2^2 + MC^2 – 2*2*MC*cos60 =a^2.

Kadangi cos60=1/2, tai, sulyginę kairiąsias puses, gausime:

36 – 6*MC= 4 – 2*MC.

Iš čia gauname, jog MC=8.

Sokolovas, 2019-02-24 23:30:40

ANTRO (2.1) UŽDAVINIO SPRENDIMAS

Ir kol yra nors vienas

bent kažkuo besidomintis

keliauninkas,

bus prasminga

Kelionės Tąsa…

2.1. Įvykio A={penkiese susės be tarpų} tikimybę skaičiuosime taip:

P(A)= m(A)/n.

Čia n- visų bandymo baigčių skaičius,

m(A)- įvykiui A palankių bandymo baigčių skaičius.

Pirmasis renkasi vietą 7 būdais, antrasis 6 būdais,…penktasis trim būdais, todėl

n= 7*6*5*4*3.

Įvykiui A palankios bandymo baigtys susijusios su “penkiaviečiu narveliu”, į kurį, “pagal legendą”, reikia sutalpint žmonių penketuką.

Pirmasis renkasi “vietą narvelyje” 5 būdais, antrasis 4 būdais,…penktasis- vieninteliu būdu.

Taip, beje, gimsta įžymusis FAKTORIALAS (matematinis “šauktukas”):

5*4*3*2*1= 5!

Kad gautume įvykiui A palankių baigčių skaičių, reikia dar padaugint iš trijų, t.y. iš pozicijų (narvelio padėčių) skaičiaus.

m(A)=5!*3

Ieškoma tikimybė

P(A)= 5!*3 / (7*6*5*4*3).

P(A)= 1/7

Sokolovas, 2019-02-24 23:51:39

UŽDAVINIO 2.2. SPRENDIMAS

Matematikos uždaviniai-

ne šio pasaulio.

Nes šis pasaulis vertina

vien pragmatizmą (“kam

viso to reikia”)…

2.2. Iš pradžių priminsime, ką reiškia derinių iš n po m elementų skaičius.

C(n, m) =n! /m!(n-m)!

Tai- poaibių po m (nesikartojančių) elementų, paimtų iš n elementų pradinės aibės, skaičius.

Pavyzdžiui, iš šešių žmonių du žmones (stalui perkelti) galima pasirinkti C(6, 2)=15 būdais.

Dabar- prie 2.2. uždavinio.

Įvykis B- bus dvi gretimos laisvos vietos.

Įvykis, priešingas įvykiui B-GRETIMŲ LAISVŲ VIETŲ NEBUS..

Kitaip tariant, LAISVOS VIETOS (o jų yra tik dvi) TURI BŪTI TARPUOSE TARP (penkių) ŽMONIŲ ARBA “KRAŠTUOSE”. Tokių “pretendenčių į laisvavietes” yra šešios.

Todėl tikimybė, kad dvi laisvavietės nebus greta, yra

C(6, 2) / C(7, 2) = 15/21 = 5/7.

O tikimybė, kad dvi laisvavietės bus greta

P(B)= 1 – (5/7) = 2/7.

Rostanas, 2019-02-25 00:54:16

qwerty,

Ar tu bent perskaitei Burgio temą, ar šiaip rašinėji nesąmones? O gal tiesiog pataikauji Burgiui? Tiek Rasa, tiek ir Giedrius neprivalo atrašinėti komentatoriams, o kodėl jie nekomentuoja Burgio temų, tai jau yra kitas klausimas.

Rasa, 2019-02-26 03:43:39

Qwerčiui: taip, viskas kinta… ☺ Galvoju net, kiek kažin metų mes “pažįstami- nepažįstami” su p. Burgiu? 13-15? Maždaug tiek. Ohoho. Net šypsausi. Kaip greit bėga laikas. P. Burgi, o kiek metų šitai svetainei?

Man patinka čia užeit. Jei ir nerašau, vis vien patinka užeit.

Net kai kalbama ne į temą.

Įsijungiu šitą puslapį ir pailsiu. Nes čia ne feisbukas. Čia niekas įkyriai nelenda į akis ir nesiprašo į draugus. Nors per daug metų tikrai esu susipažinus ir asmeniškai su kai kuriais iš čia rašiusių 🙂

Čia jūs mane priimat tokią, kokia esu tą akimirką, kai rašau (na, žinoma, nelabai ir pasirinimo turit 🙂

Dabar turbūt visi jau miega. Aš grįžau vėlai ir labai pavargus. Per daug dirbu pastaruoju metu. Moteris tiek dirbti neturėtų. Mano manymu. Bet yra kaip yra.

Rytoj išeiginė. Laukia tiek daug rūpesčių- reikia pas savo gydytoją, pas anūkiukę į ligoninę, tartis su meistrais ir t.t. ir pan. Kiek spėsiu 🙂

O dabar naktis… Ir galvoju apie tai, kad vis tik žmonės yra tokie nuostabūs! Darbe tiek jų visokių pamatau… Tarp piktų ir nepatenkintų kartais sublyksi tokie deimantai, kad pasikrauni visai dienai. Šiandien buvo toks senolis. Tokiom giedrom gerom ramiom akim. Kalbėjomės ir buvo taip gera…

Jis pasakojo apie tai, kad šeimoje jis niekada nėra nusikeikęs ir niekada nėra pakėlęs balso. Ir jo širdis gana sveika. Nes žmonės reikia gerbti. O jei gerbi, kam ant jų šaukti? Paklausiau jo- kodėl? Kodėl jis niekada ant nieko nešaukė? O jis papasakojo apie tai, kad pokariu jis buvo niekieno vaikas ir kol buvo visai mažiukas, piemenaudavo. Ir visi ant jo šaukė. Visi suaugę pyko, stumdė ir šaukė. Kol jis bandė išgyventi ir tiesiog užsidirbti duonos kąsnį… Dabar jam 80. Jis pasitempęs, gražus ir gana sveikas. Ir niekada ant nieko nekėlė balso…

Kaip skirtingai mes mokomės iš gyvenimo, ar ne? Vieni patyrę blogį ir skausmą pasidaro dvigubai agresyvesni, o kiti dvigubai geresni. Skirtinga stiprybė…

Einu miegot. Pakalbėjau va apie nieką. O lyg su draugais būčiau pasikalbėjus 🙂

Geros visiems ateinančios dienos! ☺

Giedrius, 2019-02-26 11:33:31

Qwerčiui:

Pratęsiant jau snaudžiančios Rasos mintį 🙂 …matyt vertėtų įsiklausyti į tai, kad pasaulį mes pažįstame per priešingybes. Klausimas matyt tik iki kokių kraštutinumų turime nueiti, kad suvoktume šią paprastą tiesą.

Štai ir Elizabeth Haich knygoje “Įšventinimas” aprašyta 12 savybių porų, kurias reikėtų pažinti. Viena iš jų: tylėjimas ir kalbėjimas. Įvaldyti šias savybes reiškia mokėti jas panaudoti reikiamoje vietoje ir reikiamu metu.

Dar sakoma, kad nėra blogų savybių… Yra tik tos, kurios pritaikytos netinkamoje vietoje ir netinkamu laiku…

Taip pat ir norint įvaldyti kalbėjimą, reikia įvaldyti tylėjimą… Juk ne veltui aktoriai teatre taip išraiškingai kartais panaudoja pauzes, kurios būna žymiai iškalbingesnės už pačią ugningiausią kalbą…

Labo ryto visiems pasitinkant šią gražią dieną.

Rasa, 2019-02-26 12:46:08

Giedriui: 🙂 Mhm. Klausausi šiek tiek dabar ramios relaksacinės pianino muzikos, kol dar neišėjau iš namų. Mažoji kažkada apie tokio tipo muziką pasakė: močiute, tu klausaisi kaimo muzikos! 🙂 Ji sakė, kad tokia muzika tai kaip buvimas kaime. Ten čiulba paukščiai.

Argi mes girdėtume nuostabią muziką, jei nebūtų tylos tarp natų? 🙂

Giedrius, 2019-02-26 13:52:44

Rasai:

Muzika… ji sukuria emociją, jausmą, nuotaiką ir dar kažką daugiau… ji gali pakylėti, gali vidury miesto sukurti kaimą ir iš didmiesčio akimirksniu perkelti į džiungles… Lygiai taip pat ji gali ir griauti. Žiūrint kokia muzika. Jau lyg ir esame kalbėję apie tai, nesikartosiu.

Padėjau šiek tiek dukrai kursiniam darbui parinkti mokslinę literatūrą apie t.t. muzikos poveikį žmogaus psichosocialinei gerovei. Sunku surasti kas darytų didesnį poveikį žmogui nei muzika…

O dėl tylos tarp natų, tai Mamontovo dainoje užduotas retorinis klausimas “galbūt ne garsas skamba tyloj, o tyla garse” rodos kol kas vis dar kabo ore 🙂

Sokolovas, 2019-02-26 14:12:12

“RUOŠIAMĖS BAIGIAMAJAM MATEMATIKOS EGZAMINUI (2)” uždavinio (1) SPRENDIMAS

Naudosimės vektoriais. Kaip žymėsime čia vektorių, pavyzdžiui, vektorių AB. Tiesiog taip ir rašysime: AB.

Tik netapatinsime jo su atkarpos ilgiu.

Bus atsižvelgta ir į tai, jog vektoriaus skaliarinis kvadratas lygus jo ilgio kvadratui (bet ne pats vektorius jo ilgiui!). Tuomet…O, čia išties kitas pasaulis! Vektorių erdvė, kelrodžių erdvė!

MA=MO+OA,

MB=MO+OB,

MC=MO+OC

Pakėlę šių lygybių abi puses kvadratu, po to gautas lygybes sudėję, gausime:

MA^2+MB^2+MC^2=3*MO^2+

+2*MO*(OA+OB+OC)+OA^2+OB^2+OC^2.

Kadangi vektoriaus skaliarinis kvadratas lygus jo ilgio kvadratui, tai pastarosios lygybės kairioji pusė išreiškia ieškomą dydį, tuo tarpu

MO^2= 25^2=625, OA^2=OB^2=OC^2=R^2.

Be to, vektorių suma OA+OB+OC lygi nuliniam vektoriui.

Taigi,

MA^2+MB^2+MC^2= 3*625+ 3*R^2.

Kadangi lygiakraščio trikampio kraštinės ilgio kvadratas lygus 3*R^2, tai 3*R^2=12^2=144.

Vadinasi,

MA^2+MB^2+MC^2= 3*625+144=2019.

P.S. Pradinius duomenis (25 ir 12) pasirinkau visiškai atsitiktinai. Ir štai gavau 2019…

Tik didžiausias skeptikas, cinikas bei pragmatikas galėtų patikėt, jog tai neva atsitiktinumas…Tai dėsningumas! Nepažintas reiškinys…O matematikos uždaviniai- ne šio pasaulio! Ir ne žmogus kuria Penktąjį Išmatavimą, o šis suranda žmogų, jam apsireikšdamas…

Sokolovas, 2019-02-26 14:39:39

UŽDAVINIO (2) SPRENDIMAS

Ką daugeliui primena Vieto teoremą? Dauguma mokinių jos nemoka. Dauguma mokytojų tik epizodiškai ją parodo, ir tik kaip priemonę kvadratinės lygties sprendiniams spėlioti. Apie tai, kad tokios “priemonės” piršimas gali paskatinti neatidumo klaidų, o per VBE, ir nesėkmių,-visi tyli. “Mokėk Vieto teoremą, ir “greitai” atspėsi sprendinius”. Negali būti didesnio pasityčiojimo iš nuostabios Teoremos.

Vieto teorema apsireiškia visai kitur..Ten, kur mes, skubėdami kažką “greitai spėliot”, neužeiname…

Atrodytų, na kas gali būti bendro tarp geometrijos uždavinių, ir Vieto teoremos, teigiančios, jog

{jei kvadratinės lygties x^2 + px+ q =0 sprendiniai egzistuoja, tai jų suma lygi (-p), jų sandauga lygi q}. Tuo tarpu būtent šis uždavinys ir išryškins šią sąsają…

Taigi, lygiašonio trikampio pagrinde AB yra taškas N.

Pažymėsime <CAB=<CBA=@.

Jei AN=x, tai, pagal kosinusų teoremą, pritaikytą trikampiui ACN.

x^2 – (2bcos@)x + (b^2 – CN^2)=0. (1)

Toliau reikės spręsti tokią sudėtingą kvadratinę lygtį su kintamuoju x ir net trimis parametrais b,@, CN ?

Ne, nereikės! Va čia ir atskuba nuostabioji Vieto teorema, ir, tarsi sprendėjo vidiniu balsu pratęsia…

Jeigu mes pažymėtume x raide ne AN, o kitos atkarpos, t.y. BN. ilgį, ir pritaikytume kosinusų teoremą trikampiui BCN, tai gautume lygiai tokią pačią lygtį (1) !

Vadinasi, AN ir BN yra kintamojo x reikšmės, tenkinančios lygtį (1), t.y. AN ir BN yra kvadratinės lygties (1) sprendiniai !

Ir todėl, kaip teigia lygčiai (1) pritaikyta Vieto teorema, šių sprendinių sandauga

AN*BN= b^2 – CN^2. Įrodyta.

qwerty, 2019-02-27 01:29:41

O taip vadinama teiseja Birute Drozdiene dar priimineja sprendimus Lietuvos Respublikos vardu ar jau i pensija paspruko nenubausta?

qwerty, 2019-02-27 01:34:29

Paziurejau. Pagal gimimo metus sitai dar kokie 2 metai liko. Nejaugi paleisime i pensija, taip kaip niekur nieko? O gal parodykim ta pilietini aktyvuma?

Random, 2019-02-27 13:57:03

Su Drozdiene bus kaip ir su Adžgausku. Į pensiją išleis ir dar pagerbs… Kas jis toks? Kriminalinės žvalgybos skyriaus vyriausiasis specialistas! Kaip buvo iš tiesų – matom iš knygos apie Pravėniškių mafiją.

Kaip tokioms antraštėms egzistuojant kai tiesiog suvedi vardą ir pavardę gali žmogus būt apskritai neuždarytas už nusikaltimus?

Žmogų peršovusį vyrą gelbėjo pati teisėja

https://www.alfa.lt/…/zmogu-persovusi-vyra-gelbejo-pati-teiseja

Nov 2, 2011 – Kad V.Daukantą „teisusi“ B.Drozdienė ir jį gynęs advokatas anksčiau kartu dirbo prokuratūroje – vieša paslaptis Kaune. Tačiau nukentėjusiam …

Simonas M., 2019-02-28 15:26:58

Rasai. Jau net aš įsiterpsiu ir pasakysiu, jog pakalbėjote tikrai ne apie nieką.

Autistas, 2019-02-28 16:04:14

Ką tu išmanai, dvyliktoke 🙂

Autistas, 2019-02-28 18:54:38

Ne taip perskaičiau, mielaširdingai persiprašau

Juozas P., 2019-02-28 19:06:26

Rasai- “Nes čia ne feisbukas.” + “kartais sublyksi tokie deimantai,”+ “Pakalbėjau va apie nieką. O lyg su draugais būčiau pasikalbėjus :)” = AčiŲ.

Egidijus, 2019-03-01 16:56:57

Įsivaizduokim, jog vieną dieną nelieka valdžios ir visi – lygūs.

Viva chaosui!!!

Sąžiningas masių valdymas.

Petras, 2019-03-03 00:15:00

Geriau tada įsivaizduot, kad esi dievas ir viską padarai kaip turi būti 🙂

Giedrius, 2019-03-03 00:52:37

Petrui: Kaip pirštu į akį. Yra labai senas dvasinis Mokymas, kuris būtent tai ir teigia. Tik yra viena problema, kad mes esame kaip tas magas iš senos A.Pugačiovos dainos “Nedasimokęs burtininkas”, kuris norėjo sukurti rožę, bet išėjo rožinė ožka… norėjo sukurti lygintuvą, o išėjo dramblys su sparnais ir gėlėmis vietoje ausų 🙂

Tai jeigu kartais pamatysite kur nors skraidantį dramblį… nesistebėkite… gal tai tiesiog kažkurio iš mūsų nepavykusių burtininkų nepavykęs namų darbas :))

Tai panašiai ir mūsų valdžioje – viena žada bei mėgina daryti – kitkas išeina…

Na, sakyčiau stebukladariai praktikantai ir tiek.

qwerty, 2019-03-04 21:59:09

Perskaiciau visus komentarus. Ir supratau, kad nei vienam nenoriu atsakyti. Nei su vienu nenoriu diskutuoti ar kalbeti.Viskas tuscia. O gal ir as pats toks?

Rasa, 2019-03-04 22:17:53

Qwerčiui: nieko tokio. Tylėti irgi nėra blogai ☺

***

Tylėsiu ir aš.

Gera eiti su tylinčiom upėm.

Auga kažkas tyloje.

Gal mintys?

Gal žuvys?

Ir žuvys, ir mintys – bebalsės.

Per naktį pakyla žolė –

kaip žalias vešlus debesis –

ir tylėdama viską pasako.

(J. Marcinkevičius)

qwerty, 2019-03-04 22:45:53

Rasa, zmogelis kartais taip pat buna ta tylincia upe, augantis tyloje, bebalse zuvim. Per nakti pakylancia zole, kur tyledamas viska pasako.

Rostanas, 2019-03-04 23:34:44

Giedriau,

Markas Tvenas: jei neskaitai laikraščių, tai esi neinformuotas, o jei skaitai laikraščius, tada esi neteisingai informuotas.

Demokratija yra paremta daugumos principu. Avių bandoje daugumą sudaro avys, o jų valdovai – piemenys yra mažuma.

Aš galvoju, kad problema yra ne valdžioje, o žiūrove, kuris žiūri ir nieko nesupranta.

Giedrius, 2019-03-05 13:40:24

Rostanui:

Sutinku. Avinų banda visada savo vedliu išsirinks tik aviną ir niekada neišsirinks piemens… Turiu galvoje piemens, kuris supranta ką reikėtų daryti ir norėtų avims tik gero.

Išimtis būtų visuomenė, kurią sudaro labai aukšto sąmoningumo individualybės: pan. kaip Buda, Kristus ir kt. Todėl avinų valdžiai sąmoningų nereikia. Jie yra per daug nepriklausomi ir tokių nepavaldysi. Reikia šlamščiančių popkorną ir visą dėmesį sutelkusių į žydruosius ekranus asmenybių.

Prašau nemaišyti individualybių ir asmenybių.

Gal ir nelabai gražiai parašiau, bet geriau karti tiesa nei saldus melas 🙂 Juk tikri vaistai visada būna kartūs, ar ne? :))

skaitytojas, 2019-03-05 15:39:32

qwerty: gal tada diskutuokite su B.Burgiu?

Egidijus, 2019-03-05 17:25:03

Pritariu qwerty.

Tai kodėl dar stebėtis rinkimų rezultatais, gal vieną kart pripažinkim kas mes iš tiesų esam ir neikvokim jėgų ieškodami kaltės kitur.