Su prancūzais nekariausime

Napoleonas buvo geras karvedys, mes jo armijos persikėlimą per Nemuną vis prisimename, o Kutuzovas – blogas. Todėl, kad rusas.

Prieš nepriklausomybės atgavimą kryžiuočiai buvo blogesni, dabar – geresni. Todėl, kad jie buvo vokiečiai ir katalikai.

Hitlerininkai prieš nepriklausomybės atgavimą buvo labai blogi, dabar – šiek tiek geresni, nes kariavo prieš rusus. Ir dar su šūkiu „Gott mit uns“.

Mongolų- totorių orda bloga tik rusams. Mums – visai nieko, nes kovojo prieš slavus.

***

Baigiau skaityti serbų novelių rinkinį (išleistą 1992 metais). Serbai, žinia, slavai…

Toliau jautresniems skaityti nerekomenduoju!

O kitiems siūlau pagalvoti ir apie literatūrą, ir apie nacionalinius ypatumus…

Kodėl, na, kodėl žmonių sielos taip dažnai klaidžioja tamsybėse?!

Atsakymai

Burgis, 2012-06-12 10:00:11

Reitingams…

juokinga, 2012-06-12 11:35:33

Kaip suprantu, autorius baigė skaityti šitą novelių rinkinį. Tai tikriausiai visi kiti 429 psl. buvo visai pakenčiami, verti sugaišto laiko.

ajaxiss, 2012-06-15 13:18:25

Sakyčiau čia N-14

Burgis, 2012-06-15 13:54:57

ajaxiss: visai teisingai! Bet kaip uždrausti vaikams skaityti knygą?!

Burgis, 2012-06-15 13:56:52

Beje, atkreipkite dėmesį į temos reitingą. Niekam tai nesvarbu! Maždaug – kam tu čia kiši tą iškrypėlišką sadizmą, mes nemėgstame! Mes norime gyventi narvelyje. O knyga – reali!

ajaxiss, 2012-06-15 14:03:32

Bibliotekoje tikrinti ar vaikui yra 14 metų.

Gal dar geriau būtų N-18.

Regina I, 2012-06-15 17:51:19

Man vienam moksliniam darbeliui prisireikė Rytų pasakų, pradėjau ieškoti “Tūkstančio ir vienos nakties” daugiatomio leidimo. Kaip nustebau, kai TOKIAS knygas radau Vaikų bibliotekoje, skyriuje “Pasakos”. Mažytė ištrauka iš “Tūkstančio ir vienos nakties” apie mergelės grožį:

“kaklas kaip gazelės, krūtys tarytum marmuro baseinas su granatą primenančiais speneliais, ir nuostabus pilvas, ir bamba, į kurią tilptų uncija riešutų aliejaus, kaip apie ją yra pasakęs vienas poetas:

Išsilenkia, ir aš garsiai juokiuosi iš jos šlaunų,

Stebėdamasis jomis, bet pasirengęs dėl liemens ašaras lieti.”

Regina I, 2012-06-15 17:54:37

Čia dar ištraukėlė iš pasakėlių vaikučiams:

Tuose rūmuose buvo langai į sodą, ir Šachzemanas, pro juos pažvelgęs, staiga pamatė rūmų duris beatsidarančias ir pro jas dvidešimt vergių ir dvidešimt vergų beišeinančių, o tarp jų savo brolio pačią, neapsakomo grožio ir reto žavumo moteriškę. Jos priėjo prie fontano, nusimetė drabužius ir susėdo kartu su vergais, ir staiga sultono pati sušuko: „O Masudai!“ Ir juodasis vergas priėjo prie jos ir apkabino ją, ir ji taip pat jį apkabino. Jiedu sugulė, kiti vergi irgi padarė tą patį, ir jie bučiavosi, glamonėjosi, glaustėsi ir mylėjosi, kol diena nepradėjo krypti vakarop.

ajaxiss, 2012-06-18 11:00:31

Reiks iš naujo tas pasakas prisimint 🙂