Sunki tema

Mano jaunystės metais Kaune buvo Partizanų gatvė. Ir dabar ji yra. Ta pati. Tik partizanai jau turbūt kiti?

Keista, kad miestas „pataupė“… Šiaip jau gatvių pervardinimams netaupo. Apsigyvenome Saulės gatvėje, po to ji tapo K.Vasiliausko gatve, o po to – vėl Saulės gatve.

Sunki partizanų tema, sunki… Jau esu rašęs, kad mama džiaugėsi (!), kai mus išvežė į Sibirą.

„Kitaip būtume neišgyvenę. Naktį ateidavo vieni, dieną ateidavo kiti. Ir tie, ir tie grasindavo, reikalaudavo maisto, degtinės“, – pasakodavo mama. Tas, kuris įremdavo šautuvą į kaktą, visada būdavo teisus. Gyvenome Plungės rajono užkampyje…

*

Vaikystėje ir ankstyvoje jaunystėje ryte rydavau knygas apie partizanus. Žinoma, apie raudonuosius partizanus. Atsirasdavo abejonių… Nejaugi tikrai tie partizanai tiek daug fašistų traukinių nuvertė nuo bėgių? Galvodavau: o tas traukinio mašinistas išgyveno? Ar jis žuvo, ar jį nušovė? Ar jis kaltas buvo, kad vairavo tą traukinį? O ar jis galėjo kitaip?

*

Taigi dabar skaitome, kad tas Titovas kaltina partizanų vadą, jog jis žudė nekaltus žmones. Kyla daug klausimų. Ar tie nekalti buvo rusai, okupantai? Ar jie buvo lietuviai, okupantų talkininkai? Kodėl Lietuvos partizanai turėjo žudyti žmones, kurie jiems padėjo? Tik jų dėka tie partizanai ir galėjo išsilaikyti.

Vyko karas, partizaninis karas. Kare visada žūsta žmonės, nebūtinai kariai. Stebiuosi, kad dabartiniai diskutuotojai nebeskiria žodžių „nukovė“ ir „nužudė“. Paimkite iš lentynos dvi knygas: vieną apie raudonuosius partizanus, kitą apie Lietuvos partizanus. Pažiūrėkite, kaip tose knygose susikeitė tie žodžiai. Pastebėjote: vokiečiai tik žudė, o rusai tik kovėsi?

*

Ir vis tik… Ir tarp tų partizanų, ir tarp kitų partizanų buvo banditų. Buvo sužvėrėjusių. Nenuostabu: gyvendamas miške, nuolatiniame pavojuje, matydamas žūstančius savo draugus, matydamas žiaurią neteisybę savo tėvynei, greitai gali sužvėrėti. Gali prisiimti sau neproporcingą galią teisti ir bausti.

*

Ir vis tik… Galutinė išvada visada bus viena. Jei jums, okupantai, nepatiko Lietuvos partizanai-žudikai, galėjote ir privalėjote pasitraukti iš mūsų šalies! „Čia mūsų žemė, Lietuva! Drebėkit, atėjūnai! Čia milžinų dvasia gyva…“. Jaunesnės kartos atstovai neatspėtų, kad tai S.Nėris rašo apie… raudonąją partizanę Marytę. O juk taip tiktų parašyti apie Lietuvos partizanus.

Atsakymai

vilkas pilkas, 2018-07-30 12:35:26

Gerb. autoriui: jei (fotografuodamas) objektyvą nuleistumėte žemiau (t.y. horizontą bent iki mergaitės akių lygio) – nuotraukos kompozicija pasikeitų į (drįstu spėti) tiksliau atspindinčią pradinį sumanymą. Paprastai kuo labiau pasivarginsit pasilenkti tuo labiau rezultatai jus nudžiugins (čia apie fotografavimą).

Apie partizanus tiesiog patylėsiu minutę… na gerai – dvi.

Burgis, 2018-07-30 12:52:57

vilkui: oi, koks sumanymas?! Čia mano anūkėlė, fotografuoju netaikydamas. Aš nesu ir jau niekada nebūsiu fotografas… 🙂

Nerandu, 2018-07-30 12:58:25

Gerb. Bronislovai, noriu paklausti Jūsų nuomonės. Kaip žmogaus, kuris glaudžiai bendraujate su jaunimu ir jaučiate jų nuotaikas bei nuostatas. Ar jauni žmonės pasiduoda tai tiesmukiškai ir nekritiškai lietuviškai propagandai apie pokarį ? Ar ta ideologija turi jėgos išauginti naują kartą su pakankama nejautra, pykčiu ir keršto troškimu “atpirkimo ožiams”, “svetimiems”. Taip kaip kadaise buvo žydams, o dabar Lietuvoje gyvenantiems rusams.

Burgis, 2018-07-30 13:36:18

Nerandu: deja, taip, jauni propagandai pasiduoda… Jie galvoja taip: juk čia savi, lietuviai, taip sako, rašo, tai juk ne svetimos šalies propaganda. Reikia tikėti! O seneliai (išskyrus mane… :-)) vengia tomis temomis kalbėti, kad nepakenktų vaikams, anūkėliams.

Nerandu, 2018-07-30 14:12:01

Burgiui: tada labai gaila. Gaila, kad dauguma žmonių ir toliau gyvena ir gyvens nežinodami labai svarbaus dalyko apie save. O tiesa yra tokia, kad kiekvienas iš mūsų (homo sapiens) susiklosčius tam tikroms aplinkybėms, atsitikus dienai X, gali būti tas, kuris paspaus gaiduką ginklo, atstatyto į vaiko galvą. Jei ir nespaus, tai registruos “kandidatus” arba administruos “logistiką” arba rūpinsis sanitarija arba virs pietus “darbininkams” pavargusiems “po darbo” arba rašys uždegančius straipsnius pagrindžiančius logiškai, kodėl “šis darbas” būtinas arba kurs minią padrąsinančias eiles ir daug ką “būtino” vardan tos ar to … Žmonijos istorija manau jau su kaupu įrodė, kad žiauriausi yra ne visuomenės “atmatos”, “ugolovnikai”, serijiniai žudikai ar bepročiai. Žiaurumo “rekordininkai” yra _normalūs_ žmonės. Tik tam pasireikšti reikia, kad susiklostytų tam tikros aplinkybės, nelauktai atsitiktų diena X.

skaitytojas, 2018-07-30 14:55:39

Nerandu: Manau,kad besilaikantiems dešimt Dievo įsakymų diena X “neatsitiks”.

Dėl partizanų- pabandykite Prancūzijoje ar Belgijoje suabejoti jų partizanų elgesiu su kaltintais kolaboravimu su okupantais…

Nerandu, 2018-07-30 15:37:06

skaitytojui: kuris Dievo įsakymas atskiria “teisingą” žudymą nuo “neteisingo” ? Kuris mini okupantus ? Kur Jūs Evangelijoje radote “politikavimą” ? Jei ir radote, tai vadinasi Kristus buvo eilinis politikas, o ne Dievo Sūnus.

Man artimas žmogus, taikus, romus, tikintis, einantis reguliariai į bažnyčią, kartą prakalbus apie 1941 metų dieną X žydams, ramiai atsakė: “tuo metu toks buvo įstatymas”. Tai kieno įstatymas yra viršesnis ? Viršininko ar Dievo ?

p.s. 450 jaunų A. Impulevičiaus bataliono vyrų kone kasdien žudė Baltarusijos žydus, o sekmadieniais eidavo į pamaldas ir išpažinties, gaudavo išrišimą…

Virginija, 2018-07-30 17:07:40

Mielieji,nepasimeskim, nebūkim per daug (neprotingai) tolerantiški, nedėkim tarp visų lygybės ženklo…

Sovietinė valdžia atėjusi iškart naikino mūsų savastį, vertybines nuostatas; nuo sienų buvo nukabinti kunigaikščių portretai, šviesuolių atvaizdai, o vietoj jų – didysis mokytojas, draugas, tėvas…

Idealistai (taip buvo visada ir visai neseniai) eina ginti vertybių;paskui jie pamirštami, dažnai apjuodinami.

1940m. Kūčių vakarą Alfonso Nykos – Niliūno būsena tokia:

Ir šaukiau, nuo snieguolių ir vėjo apsvaigęs:

Kas atlygins už juos? Kas išgelbės namus?

Aliejus ir kraujas spingsulėje baigės,

Pašarvota šviesa, išauginusi mus.

Negalėjo Lietuvos sūnus neginti tos pašarvotos Šviesos – Lietuvos, prilygstančios motinai…ir išėjo Mamertas Indriliūnas, Bronius Krivickas, Adolfas Ramanauskas – Vanagas ir kiti…

qwerty, 2018-07-30 18:14:41

Sunkių temų yra ne tiek ir mažai. Tarkim tokia Kauno apylinkės teismo teisėja Birutė Drozdienė. Mano nuomone tai teismų sistemos šunvotė. Tokia opa, kurią reikiai skubiai išpjauti ir utilizuoti. Absoliutus kito žmogaus negerbimas, profesinė nekompetencija, niekuo nepagrįstas išdidumas, sumaišytas su gera doze akiplėšiškumo ir tuščio pasipūtimo. Labai keista, kad tokia subjektė, kurios net per patrankos šūvį negalima prileisti prie bet kokių sprendimų skelbiamų Lietuvos Respublikos vardu, po šiai dienai siautėja Kauno apylinkės teisme. Mums viesiems reikiai greitai ir konkrečiai pagalvoti ir tokią šunvotą pašalinti nuo sveiko kūno. Tai gali būti ir Lietuvos piliečių peticija su konkrečiu reikalavimu bei parašais. Kaip manote?

qwerty, 2018-07-30 18:30:01

Kad Lietuvos partizanai žudė, tame tarpe ir nekaltus, tai faktas, manau. Įrodymų tam yra labai daug. Tačiau nugalėtojų (tai prasme, kad Lietuva tapo laisva nuo sovietų) neteisiama. Iš kitos pusės- tokie buvo laikai. Ką jau čia mes dabar kalbėsime. Geriau pagalvokime apie birutes drozdienes. Galim juk dabar. Jei visi kartu. O tai pabėgs į pensiją nenubausta už savo veiką.

Burgis, 2018-07-30 19:42:48

qwerty: Birutė Drozdienė mokslus baigė Charkove. Šiek tiek žinau, kaip atrodė mokslai Charkove…

Rostanas, 2018-07-30 20:31:30

Burgiui:

Man patiko straipsnis, o ypač paskutinė pastraipa.

Nerandu:

Seniau Dievas buvo aukščiau už įstatymą(pvz., pažvelkite į Vilniaus bei Kauno herbus), o dabar keičiasi laikai ir lėtai pereiname link to, kad įstatymas yra aukščiau už Dievą. Todėl ateityje visa moralė bei tai, kas yra šeima bus apibrėžiama įstatymu, o ne tai, ką mokino Jėzus Kristus.

*

Nemanau, kad jaunimui yra įdomios partizanų ar Lietuvos temos. Gal kokia saujelė subrendusių ir intelektualių jaunuolių ir domisi tuo. Juk kiek jaunimo išvažiavo, kiek jaunimo gyvena internete ar telefonuose. Tikriausiai šiuolaikinis jaunimas jums žodis į žodį pakartos ką vakar sakė koks krepšininkas, nei ką sakė koks politikas. Pažiūrėjus televizorių susidaro įspūdis, kad jaunimui labiau rūpi dainavimas, nei kokie rimti, brandūs darbai. Egzistuoja jaunystės garbinimo kultas, kur beveik niekas nebenori užaugti ir subręsti.

qwerty, 2018-07-30 21:34:48

Kaip matau iš atsakymų niekas iš čia rašančių nėra susidūręs su aukščiau mano minėta subjekte. Todėl nesupranta apie ką kalbu. Nelinkėčiau. Tačiau peticiją dėl tos charkovo venckienės padarysim.

qwerty, 2018-07-30 21:47:35

Teisėjų taryba prie Nacionalinės teismų administracijos turėtų būti užversta skundais dėl šios subjektės. Kodėl galimai to nėra yra vienintelis paaiškinimas – žmonės yra bailūs arba prisidirbę. Tikiuosi, kad ne visi tokie.

petras, 2018-07-31 09:33:40

Rostanai, nepergyvenkit dar yra vilties. Į europą plūsta musulmonai iš azijos, afrikos. Jie dar dievo įstatymų laikosi, tai gal įves tą tvarką ir europoj. Panašiai gal bus kaip ISIS teritorijoje, kur dievas ir buvo įstatymas.

Europiniai vaikai turės prisitaikyti ir subręsti taip pat anksti kaip ir tie atėjūnai ir galės kartoti tai ką pasakė politikai.

qwerty, 2018-07-31 11:41:27

Rostanai, kaip ismintingai pakalbejote. Ploju atsistojes. Griztant prie blogio, tai buves teisejos Birutes teismo posedyje, kitame cirke nesijuoks (Voinovic).

Rostanas, 2018-07-31 16:29:41

Petrui:

Musulmonai įves tą tvarką Europoje, kurią jiems leis Europos lyderiai. Tie lyderiai dabar valdo tikriausiai kelis šimtus milijonų europiečių, tai suvaldys ir dar keliasdešimt milijonų musulmonų. Jei taip toliau vystysis pasaulio įvykiai, tai greit Europos lyderiai kontroliuos ir nustatinės taisykles ir visoje musulmonų teritorijoje. Tie visi musulmonai yra atskira tema…

Random, 2018-07-31 16:41:09

Rostanai, ar tikrai suvaldys?

Rekomenduočiau pažiūrėti į kintančias Stokholmo, Malmės nusikaltimų statistikas…

Rostanas, 2018-07-31 18:29:21

Random:

Tam kad tėvai išlaikytų valdžią prieš savo vaiką, tai apšaukia jį, tai suduoda jam, tai pameluoja. Tai yra prieš SAVO vaikus žmonės naudoja įvairius smurtinius metodus. Panašiai yra ir Stokholme. Jei tai būtų problema, tai jau seniai būtų sutvarkyta. Kol vergai pešasi, valdovai gali atsipūsti. Be to, kai vergai pavargs nuo pešimosi, tada jie maldaus valdovų, kad įsikištų ir padarytų tvarką, o tada įsikiš trečioji šalis(valdovai) ir padarys tvarką pagal save. Tada valdovai vėl ir toliau turės šimtaprocentinę kontrolę. Valdžia tam ir yra kad VALDYTŲ, o ne tam kad pildytų išnaudojamų žmonių norus. O Lietuvoje kaip ir nereikalingi imigrantai, nes ir taip kaimynai vienas į kitą skersai žiūri.

petras, 2018-08-01 10:46:28

Rostanai, na va, tai gaunasi, kad ir seniau nebuvo Dievo viršaus, o tik įstatymai Valzdžios, kad Valdytų. net ir prisidengiant dievu. Taip kad niekas nepasikeitė, dėl ko labai taip pergyvenot. viskas teka sena vaga.

Rostanas, 2018-08-01 22:18:44

Petrui:

Seniau bažnyčia nustatinėjo kas yra gera, bloga, šeima ir panašiai, atsižvelgdama į Kristaus mokymus. Trumpai tariant bažnyčia nustatinėdavo moralines normas, o politikai tuo vadovaudavosi. Dabar politikai nori patys nustatinėti, kas yra gėris, blogis ar šeima.

petras, 2018-08-02 08:30:45

Oj Rostanai, kaip klysti, bažnyčia seniau ir buvo viena iš valdžios atstovių (politikų), dabar tik jų galia labai sumenko, lyginant su tuo ką turėjo. Bet ir dabar turi nemažai valdžios ir įtakos, galios ir daug turtų.