Susijungti? Atsiskirti?

Tai Britanija atsiskirs nuo ES ar neatsiskirs? Mane tai domina tik filosofiniu požiūriu…

***

“Amžinai su Maskva, amžinai su rusų tauta.” (apie Ukrainą) Taip vadinosi vienas skyrius mano istorijos vadovėlyje. Ir kodėl aš tai prisimenu daugiau kaip pusšimtį metų? Todėl, kad jau tada man, vaikui, atrodė labai nepatikimi pareiškimai “amžinai”…

***

Amžinai tave mylėsiu…

Visą gyvenimą būsiu tau dėkingas…

Sojuz nerušymij respublik svobodnych…

Pagaliau mes ES…

Pagaliau mes NATO…

Pagaliau ne viena partija mus veda į laimę…

***

Dabar aš atsargesnis… Sau ir kitiems sakau taip:

Dabar sakau, kad tai gerai…

Dabar manau, kad tai ilgam…

Dabar man atrodo, kad tu, kad ji, kad jis teisus (geras, patikimas, ištikimas…)

***

Yra tik viena išimtis: niekada neabejojau ir dabar neabejoju, kad Meilė, ta Likimo dovana, yra amžina…

Atsakymai

skaitytojas, 2016-06-16 10:05:04

Bet amžini ir godumas,savanaudiškumas,melas,išdavystė…

O dėl Britanijos-ji turi Britų (dabar-Tautų) sandraugą (British commonwealth),ypatingą partnerį JAV. O ką turi Lietuva? Be ES gal išgyventų ,bet be NATO-labai jau gundantis kai kuriuos kaimynus “kąsnelis”…

Sokolovas, 2016-06-16 10:34:19

“ILGIAU UŽ LAIKINĄ”

Žmogui yra “amžina” tai, ir tik tai, kas trunka ilgiau už jo gyvenimo trukmę…

juristas, 2016-06-16 20:00:05

iš kažkokios jumoro laidos: „dažnai galvoju – štai ji, Meilė, pagaliau atėjo! Bet po kurio laiko suprantu – tai ir vėl Patirtis…“ ne visiems likimas dovanų duoda, kai kuriems tokių kiaulysčių iškrečia, kad ojoj

Giedrius, 2016-06-16 22:56:12

Egzistuoja tai, kas amžina ir egzistuoja tai, kas laikina. Yra tai, kas priklauso Dieviškam pasauliui ir yra tai, kas priklauso iliuziniam, t.y. mūsų fiziniam pasauliui. Rašoma, jog yra 12 Dieviškųjų savybių ir kiekviena iš tų 12 savybių turi dar po 12 kiekvienos iš tos savybių atspalvių. Pati pagrindinė ir didžiausia Dievo savybė yra Meilė. Visaapimanti, besąlyginė ir amžina.

Visoms gyvoms būtybėms yra būdingas meilės siekis, noras mylėti ir būti mylimiems.

Taip pat teisinga, jog Meilės sąvoka mūsų pasaulyje turi daugiausia iškraipymų. Dažniausiai ji siejama tik su lytinio potraukio instinktu. Iš čia ir kyla visokiausi seksualiniai iškrypimai.

Ištrauka iš Mokymo:

“Toks didžiulis skirtumas egzistuoja tarp pradinio Dieviškojo Meilės pasireiškimo ir to meilės supratimo, kuris tvirtai įaugo į žmonių sąmonę per daugelį amžių ir tūkstantmečių, kad net sunku surasti palyginimą.

Tai kaip gyvenimas ir mirtis”.

“Viskas kas egzistuoja šiame pasaulyje, grįsta didžia Meilės jėga. Ir viskas kas egzistuoja šioje visatoje, egzistuoja tik dėl šios Meilės jėgos…

Meilė yra šios Visatos pagrindas…”

qwerty, 2016-06-17 00:18:09

Giedriau, boring. Prikišamai kišamos mintys visuomet bus tik tokios. Esmė tame, kad tai, ką supratai tu pats, ne visuomet dar supranta kitas. Kiti pasauliai, supratimai. Todėl ir boring. Nors, viskas kaip ir gerai…, teisingai.

Giedrius, 2016-06-17 07:28:26

qwerty:

Gerai. Skrydis baigtas. Leidžiamės ant Žemės. Prisisekite saugos diržus. Gali pakratyti 🙂

Sokolovas, 2016-06-17 09:29:30

JUNGIAMĖS, ATSISKIRIAM, KARTOJAMĖS…

Uždavinys šiai temai:

Skaičių seka išreikšta rekurentine formule:

c(k+2) = c(k+1) – c(k), c(1) = 2, c(2) =1.

a) Apskaičiuokite šios sekos 2016-jį narį

b) Apskaičiuokite šios sekos pirmųjų 2016-os narių sumą

c) Užrašykite (vienu reiškiniu) šios sekos k-jo nario formulę.

ainana, 2016-06-17 09:58:11

Tamsta Sokolovai, pailsėk nuo matematikos, paatostogauk, pavaikščiok pajūriu arba miške

Sokolovas, 2016-06-17 11:56:52

SIŪBUOJA MEDŽIAI, KILDINDAMI VĖJĄ…

Nerimsta žmonės,

Kildindami škvalą…

Ir nėra mistikos

Ties nuostabia riba…

Ar daugelis žino, jog sekos, išreikštos rekurentine formule

c(k+2) = pc(k+1) + qc(k), (p, q∈R, q≠0 ) kai

p²+4q≠0, narys c(k) yra tam tikrų dviejų geometrinių progresijų narių suma?…

Tiesa, bendru atveju tų progresijų vardikliai yra kompleksiniai, t.y. realieji, arba menamieji skaičiai.

Įžymiosios Fibonačio sekos( f(k+2)=f(k+1) + f(k), f(1)=f(2)=1) narys f(k) yra dviejų geometrinių progresijų, kurių vardikliai yra Ф ir (- 1/Ф), narių suma…

Čia Ф=(1+√5)/2 – įžymioji Dieviškoji proporcija.

Mistika? Anaiptol! Nes…Nėra mistikos! Yra nepažintų reiškinių…

Beje, ir Dieviškoji proporcija Ф yra kilusi iš geometrinės progresijos. Jei skirtingi teigiami skaičiai a, b, a+b yra iš eilės einantys tam tikros geometrinės progresijos nariai, – tai šios geometrinės progresijos vardiklis ir yra Dieviškoji proporcija Ф.

Beje, mano anksčiau pateikto uždavinio (c) dalies atsakymas yra toks:

c(k) = 2 cos(pi(k-1)/3).

Kur čia geometrinių progresijų sumą?

Ji yra, tik šių geometrinių progresijų vardikliai menamieji!

Esmė tai, kad realaus argumento trigonometrinė funkcija cos(kx), kuri tam tikru pavidalu karaliauja sekos c(k) nario formulėje, yra suma dviejų geometrinių progresijų, kurių vardikliai yra e^(ix) bei e^(- ix). Tiesa, kai x≠2 pi n, n∈Z.

Kompleksiniai skaičiai ne tik išvadavo sinusą bei kosinusą iš narvo [-1; 1], bet ir “sutuokė” juos su geometrine progresija!

Grįžkime prie sekos c(k+2) = pc(k+1) + qc(k).

Pabaigai pridursiu, jog, kai p²+4q=0 , sekos c(k) bendras narys išreiškiamas taipogi gražia sandauga c(k) = a(k) b(k),Ar daugelis žino, jog sekos, išreikštos rekurentine formule

c(k+2) = pc(k+1) + qc(k), (p, q∈R, q≠0 ) kai p²+4q≠0, narys c(k) yra tam tikrų dviejų geometrinių progresijų narių suma?…

Tiesa, bendru atveju tų progresijų vardikliai yra kompleksiniai, t.y. realieji, arba menamieji skaičiai.

Įžymiosios Fibonačio sekos( f(k+2)=f(k+1) + f(k), f(1)=f(2)=1) narys f(k) yra dviejų geometrinių progresijų, kurių vardikliai yra Ф ir (- 1/Ф), narių suma…

Čia Ф=(1+√5)/2 – įžymioji Dieviškoji proporcija.

Mistika? Anaiptol! Nes…Nėra mistikos! Yra nepažintų reiškinių…

Beje, ir Dieviškoji proporcija Ф yra kilusi iš geometrinės progresijos. Jei skirtingi teigiami skaičiai a, b, a+b yra iš eilės einantys tam tikros geometrinės progresijos nariai, – tai šios geometrinės progresijos vardiklis ir yra Dieviškoji proporcija Ф.

Beje, mano anksčiau pateikto uždavinio (c) dalies atsakymas yra toks:

c(k) = 2 cos(pi(k-1)/3).

Kur čia geometrinių progresijų sumą?

Ji yra, tik šių geometrinių progresijų vardikliai menamieji!

Esmė tai, kad realaus argumento trigonometrinė funkcija cos(kx), kuri tam tikru pavidalu karaliauja sekos c(k) nario formulėje, yra suma dviejų geometrinių progresijų, kurių vardikliai yra e^(ix) bei e^(- ix). Tiesa, kai x≠2 pi n, n∈Z.

Kompleksiniai skaičiai ne tik išvadavo sinusą bei kosinusą iš narvo [-1; 1], bet ir “sutuokė” juos su geometrine progresija!

Grįžkime prie sekos c(k+2) = pc(k+1) + qc(k).

Pabaigai pridursiu, jog, kai p²+4q=0 , sekos c(k) bendras narys išreiškiamas taipogi gražia sandauga c(k) = a(k) b(k),

kur a(k)- tam tikros aritmetinės progresijos narys, b(k)- tam tikros geometrinės progresijos su realiuoju vardikliu narys…

Rasa, 2016-06-17 19:29:12

O man tai patinka kaip Giedrius rašo. Ir nieko ne boringiškai ☺ Dukra ryte prasuko pro mane ir pavežė į darbą, kad galėtume pleptelt minutę. Tai ji man pasakė ką tai reiškia. Tas boring… 🙂

miklis, 2016-06-17 19:47:05

Sokolovui: žinau, buvo įdomu žiemą pasidomėti charakteristiniais daugianariais. Pasirodo, mėgsta šitas temas įdėti į studentų olimpiadas. Po to teko ne tik trigonometrinėse funkcijose, bet ir Pele lygtyse prieiti prie panašių idėjų, jas mums dėsto pagal programą.

Bet juk statistinis skaitytojas tikrai neatsimena, kas yra kosinusas, geometrinė progresija, tuo labiau kompleksiniai skaičiai. Aš tai suprantu, bet kažin, ar kitus sudominote Fibonačio seka?

Skaitytojam matematiniai samprotavimai ko gero atrodo taip.

Atsisuk į Rytus. Užsimerk. Matyk, kaip šviesos spindulys nusileidžia iš viršaus.

Dešiniuoju smiliumi paliesk savo kaktą ir ištark : ATEH.

Balta šviesa apsivija tavo galvą nelyg Karūna.

Paliesk saulės rezginį ir tark: MALKUTH.

Baltos šviesos pluoštas iš Karūnos leidžiasi pėdų link ir plečiasi po tavo kojomis.

Paliesk dešinį petį ir ištark: VE-GEVURAH.

Paliesk kairįjį ir ištark VE-GEDULAH.

Tvirtai suspausk delnus prieš save ir ištark: LE-OLAHM.

Šviesos kryžius išsiplečia per tavo kūną.

AMEN.

miklis, 2016-06-17 19:49:14

Be to, keliam betvarkę. Apie matematiką reiktų rašyt matematinėse temose. Aš irgi neapsižiūrėjau.

Giedrius, 2016-06-17 21:45:34

Rasai: AČIŪ. Ir AČIŪ visai palaikymo komandai 🙂

Tiesą sakant, iš tikrųjų stebina, kad žmonės domisi daugybe visokių nereikšmingų dalykų ir visiškai nenori suprasti bei žinoti amžinųjų šio pasaulio įstatymų. Visatoje – kaip ir Mokesčių inspekcijoje: įstatymų nežinojimas nuo atsakomybės neatleidžia.

Berods 2001m. kažkuriam laikraštyje šmėkštelėjo tokia žinutė. Prancūzijos užsienio reikalų ministro užsakymu buvo atlikti sociologiniai tyrimai, kurių tikslas buvo nustatyti kas nulemia viską, kas vyksta pasaulyje, kas yra tas svarbiausias dėmuo, kuris viską lemia. Tai rezultatai buvo tokie:

5-oje vietoje buvo nusikalstamas pasaulis, kuris daro įtaką visokiems vykstantiems procesams pasaulyje.

4-os vietos jau dabar neatsimenu.

3-ioje vietoje – didžiausių pasaulio valstybių administracijos, kurios vykdo vienokią ar kitokią politiką ir tai lemia vienokią ar kitokią įvykių raidą.

2-oje vietoje – didžiausių pasaulio valstybių rinkėjai, kurie renka tam tikras politines partijas ar politikus, o jie jau vykdo savo programas ir t.t.

O 1-oje vietoje pagal svarbą – ATSITIKTINUMAS!..

Va taip vat!

Išvada paprasta – yra kitas ir svarbiausias mūsų gyvenimus lemiantis veiksnys apie kurį mes iki šiol nieko nežinom ir žinoti nelabai norim. O politikai, rinkėjai ir visa kita – tai tik antro plano aktoriai!

Galima aišku nesidomėti. Juk yra Laisvos Valios Įstatymas Visatoje, kuris skelbia, kad niekas negali versti kito ką nors daryti. Negalima net gelbėti žmogaus, jeigu jis tos pagalbos atsisako ar jos neprašo, nes tokia yra jo valia ir taip jis gauna savo pamokas šiame pasaulyje. Dauguma žmonių kol kas nenori žinoti apie tikrąsias priežastis, kurios lemia jų gyvenimus ir nurašo viską kas su jais vyksta jo Didenybei Atsitiktinumui… kai belieka pasikliauti tik tikimybių teorija 🙂

Šia žinute nieko nenorėjau įžeisti. Atsiprašau, jeigu taip galėjo pasirodyti.

Sokolovas, 2016-06-17 21:47:42

mikliui

ATLIKAU PAREIGĄ PENKTAJAM IŠMATAVIMUI

Nėra mistikos.

Yra nepažintų reiškinių.

Šiomis lietingomis dienomis, pasibaigus dėstymui, dirbau kiek kitokius darbus. Sisteminau vaizdavimus kompleksinio kintamojo funkcijomis. Beveik niekam nereikalinga tema. Kam tai darau? Sau!

Atrodo, tik sau…

Bet va praėjusią naktį vis sapnavau tuos charakteringuosius daugianarius kažkodėl…Ir tai supratau kaip anokį signalą iš Penktojo išmatavimo, jog reikia ir su kitais pasidalinti.

Tą ir padariau. Vidutinio raštingumo skaitytojui prieinama forma. Neminėjau charakteringojo daugianario paslapčių, bet pateikiau išvadas iš jų…

Sokolovas, 2016-06-17 21:59:41

Dar mikliui

Prieš daugelį metų buvo taip:

Pakilo temperatūra. Negalėjau net užmigti…Vos užsnūdau, ėmė belstis į smegenų gelmes tam tikros idėjos…

Atsikėliau, pasidariau stiprios kavos. Susisteminau medžiagą..

Kitą dieną jau buvau visiškai sveikas. Nėra mistikos! Bet yra nepažintas Penktasis išmatavimas!

Vėliau iš tos medžiagos dariau pranešimą konferencijoje. Tai dar buvo tuomet, kai LMD nebuvo “vanagų-reformatorių” įrankis bei “kišeninė opozicija”…

Sokolovas, 2016-06-17 22:30:59

mikliui:

DĖL MATEMATINIŲ TEMŲ

Gal naiviai, bet kažkodėl tikiu, jog gerb. Burgis nepyksta. Jis tikrai brangina matematiką.

Gaila, kad dabar gerb. Burgis mažiau rašo matematinėmis temomis. Bet…

Prieš gerb. Burgį “inicijavo akciją” tam tikri jaunesni matematikai-karjeristai. Apie tai jau rašiau, nesikartosiu…

O kas yra ta jaunesnioji matematikų karta? Nepykite, išimtys visada gali švęsti savo išskirtinumą …..:).

Ką dabar ruošia universitetai? Ar jie ruošia Žmogų, ar…bejausmį robotą?

Dabartiniai “jaunieji matematikai” dažniausiai turi daug žinių. Bet…Jie nemoka pajausti iš jų džiaugsmo!

“Na taip, čia tokios savybės, dėl to taip ir yra…”

O džiaugsmo, palaimos, nustebimo, …tai jiems nebūdinga.

Ir jiems nesvarbu, kad mūsų nedaug. Jie dar mėgina mus skaldyti. “Diletantai, ne diletantai…”

Negalima tarnauti dviems viešpačiams, negalima tarnauti Mokslui, ir Mamonai.

Gerb. Burgio dėstymas visada yra lydimas jo džiaugsmo, gebėjimo vėl ir vėl nusistebėt gaunamo atsakymo ( dėsningumo!) grožiu, ir būtent tai gali įgyvendinti tai, ką vanagai-reformatoriai vadina “sudominimu”.

Bet “vanagai” nekenčia tokio požiūrio. Nes jų ugdytiniai sugeba tik “gaut”, bet nesugeba žmogiškai džiaugtis, ir tuo džiaugsmu dalintis su kitais…

Dėl to “vanagai” ir nekenčia B.Burgio. Nes iš tikrųjų jiems reikia (nors ir “gabių” ) pragmatikų, bet ne užsispyrusių romantikų. Nes pastarieji bus pavojingi veidmainiams bei fariziejams.

qwerty, 2016-06-17 22:39:03

Sokolovai, savo žinutėmis nuolat, sistemingai peršate mintį, esą aiškiai matote daugiau nei kiti švietimo sistemoje, matematikos mokyme, etc. O realybėje, kaip yra? Ką padarėte? Sukūrėt, pakeitėt? Ar nieko nepadarėte, nes blogiečiai nuolat vis trukdė, ar kaip? Esate labai panašus su Giedriumi. Savo tikėjimu. Savo kaži tai kokio suvokimo įtikėjimu. Abu esate tikintys tuo. Gražu ir miela tokie žmonės. Bet kodėl verčiate suklusti, žvelgti su įtarimu?

Sokolovas, 2016-06-17 23:01:42

qwerty

Labai konkrečiai suvokiu savo pareigą- padėt norintiems mokytis. Tiek moksleiviams, tiek studentams. Daugiausiai dirbu individualiai.

“Vanagai” mano nuomonės vis tiek nepaisys. Vienintelis būdas priešintis jiems- mokyt žmones pagal savo sąžinę bei vidinį įsitikinimą.

Ir per daugelį metų dar nebuvo, kad kas nors iš mano mokinių man mestų kaltinimų dėl savo nesėkmių. Nors nesėkmių, aišku, būdavo…

Vis tiek girdėdavau AČIŪ.

Tai man brangiau, nei “dulkintis” su tais karjeristais-vanagais….

qwerty, 2016-06-17 23:19:31

Kažkas neturi ką veikti. Prieš dešimt minučių žiūrėjau savo praeitą komentą. Nebuvo nei vieno “patiko”. Dabar jau net vienuolika)))

qwerty, 2016-06-17 23:25:52

Kažkas žaidžia komentarų laikinimais.

nuoba, 2016-06-17 23:30:58

O man Britanijos referendumas įdomus kitu požiūriu.

Kažin kaip sureaguotų įvairios institucijos, jeigu atsirastų Lietuvos pasitraukimo iš ES iniciatoriai? Ar negrėstų jiems tėvynės išdavimo straipsnio pritaikymas su laisvės apribojimu iki kokių ketverių metų?

Kažkaip toloka mums iki vakarų Europos demokratijos. Ten geležinkelio, aviacijos, metro darbuotojų streikai kaip ir įprastas reiškinys, o pas mus tabako pramonė – gyvybiškai svarbi, ir streikuoti nevalia.

Gal tą amžiną įšalą kiek pratirpdė mokytojai, bet ir tai ne be Rusijos įtakos šmėklos.

Elena, 2016-06-18 00:25:44

Giedriui,- ačiū Jums už “ačiū”.

Įdomus tas Laisvos Valios įstatymas,nors gan nedaug su juo susipažinus.Todėl kalbėsiu apie gyvenimiškas situacijas. Nieko juk negalima priimti 100%, kaip ir kitus įstatymus. Kartais įstatymas nesutaria su sąžine. Man nepriimtina ku teigiat “negalima net gelbeti žmogaus, jei jis tos pagalbos atsisako ar jos neprašo…’Manau nusiklstume savo pagrindiniam įstatymui- sąžinei nieko nedarydami, matant žmogu, sedintį ant tilto tureklu ir pasiruošusį….

Neseniai Policininkas atsitiktinai išgelbejo žmogu, išėmė iš kilpos… Kaip jis džiaugėsi tai padaręs.Pagarba Policininkui.

O juk žmonės dažnai sprendimus priima ir įvykdo juos silpnumo akimrkoj, afekto busenoj…. O net jei ir sąmoningai ir ilgai apmąstęs žmogus priėmė lemtingą` sprendimą ,tam užkirsti kelią mūsų

PAREIGA. Tokiais atvejais prievarta netik galima, leistina, ji net būtina…nes šis žmogus šiame pasauly pamoku jau > nebegaus…

Toks mano trumpas pasamprotavimas gan rimta tema.

O Jusų komentarai įdomūs ir laukiami.

Burgis, 2016-06-18 08:22:56

Oho! Tai pasikalbėjote per naktį…

Man smagu!

Ačiū visiems diskutuojantiems.

Giedrius, 2016-06-18 09:08:39

Elenai:

Mums su savo labai ribota sąmone sunku suprasti visas šių Gamtos dėsnių subtilybes, bet pamėginti tai padaryti galime. Nepadėti, neturima galvoje būti abejingu. Priešingai, ir jau esu rašęs, jog tikroji žmogaus vertė matuojama tuo, kokio dydžio auką jis sugebės paaukoti vardan to, kad visiems pasaulyje būtų geriau. Jeigu jūs einate ir matote ant turėklų sėdintį žmogų, ar neatsargiai besielgiantį, ar besiruošiantį nušokti, tai atsidūrėte ten neatsitiktinai ir tiesiog privalote padėti. Savižudybė yra viena didžiausių nuodėmių. Tai pareiškimas Dievui, jog tu nenori mokytis Gyvenimo mokykloje ir bėgi iš pamokų. Ne veltui juk bažnyčia berods dar vis dar atsisako laidoti tokius žmones pagal visas religines apeigas. Tai iššaukia labai sunkias pasekmes sielai. Ir be abejonės mes turime padaryti viską, kad padėtume jai nepadaryti tos klaidos.

Iš esmės visi sunkumai, sutinkami gyvenime, yra tik mokymosi priemonės, kurios leidžia geriau suvokti amžinąsias tiesas. Tai mokymosi priemonė. Ir kiekvienas gauna tiek, kiek sugeba išlaikyti. Turima galvoje, kad negalima atimti iš žmogaus šių mokymosi priemonių ir bandyti savaip reguliuoti mokymosi procesą. Negalima per jėgą traukti žmogaus iš maišo, į kurį jis įlindo, nes nesupratus kodėl jis ten atsidūrė, net jei jį jėga ir ištrauksite, jis vėl į tą maišą įlips. Svarbiausia yra Mokymasis, Evoliucija ir vis gilesnis Gyvenimiškų Tiesų suvokimas. Kad mąstantis žmogus pats savarankiškai ir sąmoningai taptų Dievišku Žmogumi.

Kita vertus, mes daugiausia vertiname iš pozicijos, jog šis gyvenimas žmogui yra vienintelis, pirmas ir paskutinis. Deja, daugybėje rašytinių šaltinių teigiama šiek tiek kitaip. Miršta tik mūsų kūnas, o toliau lieka evoliucionuoti siela. Kūnas yra tik kaip skafandras, kuris leidžia sielai ateiti į šį pasaulį. Mes jau buvome čia tūkstančius tūkstančių kartų. Buvome augalais, mineralais, gyvenome senovės Lemurijoje ir Atlantidoje, buvome galbūt Senovės Graikijoje ar Romoje, buvome visais kitais laikais. Mes daugybę kartų klydome, elgėmės neteisiai, galbūt ir žudėme ir patys buvome nužudyti. Mums neduota viso to prisiminti, nes taip tausojama mūsų psichika. Žinodami viską ką mes kadaise su savimi ir kitais išdarinėjome, mes tiesiog nesugebėtume veikti šiame pasaulyje. Todėl atėjus į Žemę, uždanga nusileidžia.

Taigi, svarbiausia yra sielos evoliucija ir kartais, o gal ir dažnai, kad kažką suvoktų siela, kūnas turi gauti kančios. Kitaip ji nesupras, kad kažkur netinkamai elgėsi.

Tai tą aš turėjau galvoje, sakydamas, kad negalima padėti. Nežinau ar pasidarė aiškiau. Čia viskas labai glaustai, sutrumpintai ir šiek tiek chaotiškai išdėstyta, bet kitas Įstatymas teigia, jeigu tavęs klausia – privalai pasistengti atsakyti. Tai ir stengiausi padaryti, nors ir nežinau kaip gavosi 🙂

Jonas, 2016-06-18 15:25:25

:Giedriui ir ne tik.

Esu aukletas religingai ir dorai buti geru. Bet logika pakisa koja.

Tai stai – zmogus gamtos dalis. Su zvereliais reikia elgtis gerais ir su zmonemis gera, myleti visus. O gamta negaleistinga, tiksliau tie zvereliai ziaurus.

http://www.lietuvatavodelne.lt/gandru-seimyna

Stai buvo 5 ar 6 gandriukai -turiu pasidares screenshot. Liko tik du. 3 ar 4 buvo ismesti tevu.

Kodel nemete iskart kai kiausiniu per daug padejo ?

Ir maitino pradzioje. Turbut neuzteko vietos ir ismete.

15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/disney-world-pramogu-parke-aligatorius-i-ezera-nusitempe-vaika-57-641855

Jei gamta ziauri, o zmogus gamtos dalis tai ir mes ziaurus. Turime maisto ir rasome eilerascius, dziugiames. Bijau pagalvoti kas butu jei pritruktu maisto ar kovotume uz islikima, jei gyventume ne atskirai i o kartu.

Kai dar buvau paauglys maciau ismesta negyva gandriuka, na ismete – reiskia prasti metai kaip 2×2 🙂 Kas cia tokio ar ne ? O suauges papildomu isvadu padariau. Beje juk ir mamos Lietuvoje kartais ismeta.. Realybe suprasite tikiuosi.. Gerai kol gerai.

juristas, 2016-06-18 16:07:25

Giedriui: rasote kad “…mes manome kad zmogaus gyvenimas yra pirmas, vienintelis ir paskutinis. Deja, daugybeje rasytiniu saltiniu teigiama kitaip” Tai gal tu saltiniu autoriai prisimena kaip kadaise buvo baobabais? rasytiniu saltiniu gausa nereiskia kad juose parasyta teisybe – kam idomus dabar Lenino rastai? man atrodo vietoj teoriju apie sielu kraustymasi reiketu nusistatyti sau viena vienintele taisykle – nekenkti kitiems. Ir ja vadovautis. Tada galima net be Sv. Rasto apsieiti, nes joje visa krikscionybes esme, IMHO

Rasa, 2016-06-18 16:21:20

Jonui: 🙂 Gamta nėra žiauri. Ir žvėreliai nėra žiaurūs. Jie gyvena normalų natūralų savo gyvenimą. Kiekvieni savo, savotišką. Tokį, koks jiems duotas. Ir triušis nesikėsina būti liūtu, o bebras nevaidina dramblio, vilkas nevaidina vegetaro, o kiaulė nesigėdija to, kad jai patinka knistis purve 🙂

Ir žmogus gražus, kai jis būna žmogumi. Nes žmogui duotas žmogaus gyvenimas, už kurį jis turėtų jausti atsakomybę. Bet va kad dažnas pamiršta savo prigimtį ir patampa gamtos mėgdžiotoju, dažnai (mano manymu) tuo įžeisdamas garbingų gyvūnų vardą ☺ Nes būna va- mamų “gegučių”, moterų “gyvačių”, o kur dar kelių “gaideliai”, tikri “ereliai” ir pan. ☺Ir dar mylėtis nori daugelis kaip triušiai… ☺ Ir kažkodėl, patys būdami patys didžiausi gamtos kenkėjai ir harmonijos ardytojai, dar galvoja, kad gyvūnai turėtų mąstyti jų (žmonių) gerumo supratimo kategorijomis 🙂

Jonas, 2016-06-18 16:59:13

Rasai. Logika nr. 2. Arabai ir moteris gali skriausti.

Pritariu: Taip duota ir nieko ten nera blogo. Jie gyvena normalų natūralų savo gyvenimą.

Bet jie gali liepti ir mums taip gyventi. Irgi nebus blogai, jei tada nebuvo tai ir musu tarpe su jais blogio nepastebesime.

Rasa, 2016-06-18 17:35:27

Jonui: keista ta Logika nr.2 🙂 Dėl “Arabai ir moteris gali skriausti.”

Kodėl tik arabai? Tai ir tu gali moteris skriausti. Ir aš galiu. O jei nori daugiau skriausti, gali dar ir bizūną paimt. Jei dar daugiau ką norisi skriaust- tanką nusipirk ar bent automatą 🙂

Tik va didesnis žmogiškumas tai ne kai skriaudi kitą, o kai esi pasiruošęs kitą apginti, kai gyvybę už jį pasiruošęs paaukoti. Man taip atrodo 🙂

Jonas, 2016-06-18 18:24:24

Rasai. Galeti visi gali, o arabai ne tik gali, bet ir daro.

Ar as neteisus ?

Rasa, 2016-06-18 20:31:57

Jonui 🙂 Teisus. Kai kurie arabai skriaudžia moteris. Kaip ir kai kurie lietuviai, deja. O dar ir rusai, ir amerikiečiai, ir visose likusiose šalyse taip pat tokių yra. O dar- Afrikoj jas apipjausto vos ne stiklo šukėmis, dar mergytes. O dar vyrai kariauja ir skriaudžia vieni kitus. O kai kas skriaudžia vaikus. Kažkas mažus berniukus verčia kariauti ir žudyti. Afrikoj. O dar moterys darosi abortus. Ir dar visokių įdomybių tam pasauly darosi… Ir smagių ir negerų.

Ir? Ką nori sužinoti? Ar tai atrodo natūralu taip pat, kaip kokio liūto gyvenimas? Mano supratimu ne 🙂 Ir tai nėra duota. Duotas gyvenimas. Duota pasirinkimo laisvė, kuria, kaip bebūtų gaila, daugelis pasinaudoja labai įvairiai. Žmogų daug kas įtakoja- kultūra kurioje gimė, tėvai, visuomenė, pagaliau net žvaigždės (kas tiki horoskopais) ar Sokolovo penktasis išmatavimas, galbūt ir praeiti gyvenimai, jei kas tiki ir dar visko 🙂 bet žmogus tuo ir ypatingas, kad jis turi ypatingą būtent žmogišką suvokimą, kuriuo galėtų naudotis nuostabiems tikslams, žmogus toks gražus ir ypatingas kūrinys, bet… Daug žmonių nesuvokia, kad kartu su laisve jie turi jausti atsakomybę, kartu su platesniu nei sraigės suvokimu, turėtų augti ir sąmoningumas. Daug žmonių pasirenka pačius lengviausius kelius, gyvuliškus. Bet tai, kas dera gyvuliams ir žvėrims anaiptol ne visuomet dera daryti žmogui ir tai nėra gražiai natūralu.

Ar aš neteisi? 🙂

Jonas, 2016-06-18 20:45:55

Rasai. Teisi 🙂 Beveik nuraminai mane nuo to negerumo, kuri pajutau, suprates, kad gandrams negaila savo vaiku, as gandriuku negaleciau ismesti, bet gal tikrai nera taip blogai 🙂

Gal blogi zmones praeitame gyvenime buvo blogi ir gimsta gandriukais, kuriuos ismeta arba vorais kuriuos suvalgo vores. Bet jie nebuvo labai blogi, nes ilgai nekencia turbut kol gauna gala. Gal labiau nepasiseka, tiems kas kencia visa gyvenima nuo ligu ar bedu..

Tikuos, kad mes atsiradome ne is bloguju simpanziu, nes kitu atveju musu pamatines pacios seniausios savybes butu perimtos is gyvunu, jei vystemes evoliucijos budu.

Rasa, 2016-06-18 21:12:36

🙂 Jonui: matai kaip dėl tų gandrų… Jiems paskirtas toks sunkus darbas mūsuose, kad jie turi išgyventi tik stipriausi. Kitaip kaip jie, būdami silpni, parneš leliukus mums? Ir kitiems? 🙂 Tai matyt tėvai gandrai aukojasi ir aukoja savo vaikučius, kad liktų patys tvirčiausi ir ištvermingiausi. Čia tau asmeniškai filmukas 😉 Kad nusišypsotum. Ir pamatytum kokių nuostabių gandrų būna 🙂

https://www.youtube.com/watch?v=fYABMasH3kM

Jonas, 2016-06-18 22:47:00

Rasai 🙂 Filmukas minkstas ir pukuotas, dar ir kitu is tos serijos paziurejau 🙂 Kaledu senelis nesa zaislus, o gandrai gyvus padarus. Kazin ar dosnus siemet metai bus..:))

Giedrius, 2016-06-19 00:27:11

juristui:

netikėti tais rašytiniais šaltiniais yra nė kiek ne daugiau pagrindo nei aklai tikėti dabartiniu krikščioniškosios Evangelijos traktavimu. Vėl gi nesupraskite neteisingai, aš neskatinu pradėti kritikuoti ar smerkti krikščionybę bei Evangelijas. Tiesiog atėjo metas pažvelgti šiek tiek plačiau. Pereiti į kitą suvokimo lygį. Juk nuolatinis vystymasis vyksta kylančia spirale. Ta pati medžiaga laikas nuo laiko vėl pakartojama tik jau naujame suvokimo lygmenyje, atrandant vis naujas suvokimo briaunas bei atspalvius.

Tai nepakartojama, kad pažinimo procesas yra begalinis. Juk taip būti negali, kad kažką mes supratome kartą ir visiems laikams.

O dėl, kaip Jūs sakėte, sielų kraustymosi 🙂 Tai per daug jau šis paaiškinimas logiškas, per daug vientisas ir darnus. Per daug skirtinguose šaltiniuose viena kitą papildančių smulkių detalių ir detalyčių. Ir per daug jau kerintis atsiveria Kūrinijos vaizdas, jog imtum taip lengva ranka ir numotum, sakydamas, kad taip negali būti, nes negali būti niekada. Kaip žmogus gali tapti tobulas per vieną gyvenimą? Tai neįmanoma. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą ir davė jam tik vieną gyvenimą? O kas toliau? Viskas? O kodėl žmogus turi būti doras, jeigu gyvenimas tik vienintelis ir tą vienintelį gyvenimą jis nori praleisti kuo smagiau, nekvaršindamas sau galvos dėl tos dorovės. O iš kur ir kaip atsiranda šventieji? Kodėl būtent jie? Kas juos tokiais išauklėja? Tėvai, per keletą metų ar dešimtmečių? Jokių logiškų paaiškinimų.

Todėl, atleiskite, nematau jokio pagrindo dabartiniu Evangelijos traktavimu tikėti labiau nei Vedomis, budizmu ar kokia kita religija.

O dėl nekenkimo, tai iš esmės su jumis sutinku. Galima iš viso visą gyvenimą nugyventi tik nuoširdžiai džiaugiantis kitų žmonių pasiekimais ir mes padarysime didesnę pažangą Dievo akyse nei dėdami visas pastangas tik asmeninei saviugdai.

Rasa, 2016-06-19 08:33:22

Giedriui: Džidu Krišnamurtis pasakė: “Tiesos negalima nuleisti žemyn. Atvirkščiai, asmuo turi atlikti pastangas, kad užaugti iki jos. Jūs negalite nuleisti aukštikalnių viršūnę į slėnius. Kad įkoptumėt į viršūnę, jūs turite palikti slėnį, ropoti uolomis, nebojant pavojingų užtvarų.”

Jis taip pat sakė: „Bet kokios rūšies autoritetas, ypač mąstymo ir suvokimo srityje – savo esme yra ypatingai griaunantis, ydingas dalykas. Lyderiai naikina savo sekėjus, o sekėjai – lyderius. Jūs turite būti savo paties mokytojais ir savo paties mokiniais. Jūs turite abejoti viskuo, ką žmonės laiko vertingu ir būtinu. (…) Suvokę, jog negalime pasikliauti jokiu išoriniu autoritetu … tuomet atsiranda dar didesnis sunkumas – atsisakyti savo paties vidinio autoriteto, mūsų pačių specifinių patirčių ir sukauptų nuomonių, žinių, idėjų ir idealų autoriteto“.

Taigi va ir galvoju: visos religijos teisingos ir visos neteisios. Ir visi keliai geri, jei jais einama į tiesą 🙂 Bet kiekvienas turi rast savąjį, ar ne? Taigi jei juristo kelyje nėra tikėjimo, religijų ir kitų gyvenimų, gal būt jis tiesiog ten keliauja kitu keliu? 🙂 Ir jis tiesiog negali suprasti toki sąvokų kaip “šventas” ir pan., nes gal jis nieko tokiu nelaiko? 🙂

Neturiu laiko daugiau rašyt, geros dienos visiems

🙂 Išvažiuoju pramogaut, tram pam pam… 😀

Giedrius, 2016-06-19 08:52:29

Rasai:

Taigi, Kelias šis yra vidinis. Mūsų išorėje nėra nieko, ko mums reikėtų. Visas Dieviškas žinojimas ir tobulumas yra mūsų viduje. Ir reikia tik surasti įėjimą prie šių neįkainojamų lobių. Kristaus žodžiai: “Įeikite pro ankštus vartus, nes erdvūs vartai ir platus kelias į pražūtį, ir daug juo einančių. Kokie ankšti vartai ir koks siauras kelias į gyvenimą! Tik nedaugelis jį atranda”. Nes šiame Kelyje reikia atsisakyti ir paaukoti savo ego. Ir sunkiausiai pasiekiama pergalė, tai pergalė prieš save.

Atsiprašau. Turiu jau važiuoti į gamtą… dirbti 😀 Viso geriausio visiems.

Rasa, 2016-06-19 23:42:01

Na va, aš tai jau grįžau prisipramogavus iš Telšiū – Žemaitėjės suostėnės ☺Žinoma, daug ko nespėjau…

…Dar naspiejau pamatītė kalnūm,

naspiejau…

Naskobiejau

(vo rasiet par daug skobiejau, tik na tėn).

Anėms vės tėik –

lėps i anus stėprė ėr drōsė.

Anėi monės nalauk –

ėr vėršūnies aš nabėbūsio.

Dar naspiejau ežerūm ėšbraidītė,

naspiejau…

Nabmuokiejau

anūm gelmies ižvelgtė… (Džervienė Teklė)

O kažin ką Giedrius nudirbo toj gamtoj? Tikiuosi neiškirto pusės Lietuvos miškų? ☺

Giedrius, 2016-06-20 22:05:06

Rasai:

Veiziek kap gražiaa tei žemaitee rokounas 🙂

O gamtoj labai gera yra dirbti smegenimis 🙂 Tik gamtoje ir ramybėje aplanko pačios genialiausios idėjos bei mintys. Ir dar niekada nei viena verta dėmesio mintis neatsirado minioje šventinio šurmulio metu.

Kūrėme vienos organizacijos misiją, viziją ir veiklos planus.

O dėl miškų – priešingai. Būtų mano valia, palikčiau tik tiek dirbamos žemės Lietuvoje, kiek reikia lietuvaičiams prasimaitinti. Visame kitame plote miškai oštų, o gyvenvietės būtų harmoningai įsikomponavusios į gamtą ne kenkdamos jai, o sudarydamos vientisą harmoningą visumą. Miestus uždaryčiau, na nebent liktų aštrių pojūčių mėgėjai, pageidaujantys pagyventi betoninėse džiunglėse. Šiuolaikinius prekybos ir pramogų centrus iškelčiau į Kariotiškes, kur jiems ir vieta.

Tai tiek gerų naujienų šiam vakarui 🙂

Jūratė, 2016-06-21 05:16:21

Kas įvyksta tą akimirką, kuomet sustoja plakti Žmogaus širdis?

Burgis, 2016-06-21 05:53:36

Jūratei: kas per klausimas tokį ankstyvą rytą?! Kodėl? Gyvenkime!

ainana, 2016-06-21 11:08:46

Juratei:

tą akimirką sustoja kraujo tekėjimas arterijomis ir venomis

petras, 2016-06-21 12:13:56

Reiktų tada neblogai įsipjaut kur ir teoriškai kraujas turėtų tekėti (į vieną pusę, link ištekėjimo vietos) 🙂

Sokolovas, 2016-06-21 12:52:38

Jūratei:

Žmogaus biolaukas persikūnija į kitą kūną.

Ankstesnio gyvenimo žmogus neprisimena….

petras, 2016-06-21 13:13:28

Sokolovai, o tai kaip paaiškinsite faktą, kad žmonių vis daugėja žemėje. vieno mirusio biolaukas pasidalina keliems naujiems ?

Sokolovas, 2016-06-21 13:46:41

Petrui:

Dalis “gimsta pirmą kartą”.

Ingrida, 2016-06-21 14:42:03

O tų, kuriems nebereikia gimti, per maža dalis 😉

Sokolovas, 2016-06-21 15:09:41

Ingridai:

Niekas nežino, kiek “gyvenimų” gyvename, ir nuo ko tai priklauso.

Elena, 2016-06-21 20:31:21

Mano gerbiamam Sokolovui,

pritariu Jūsų minčiai “niekas nežino, kiek gyvenimų gyvename…”. O nuo ko tai priklauso?. nuo mūsų dorybių-nedorybių ir Auksciausiojo sprendimo…

Giedrius, 2016-06-21 23:08:44

Jūratei, Petrui ir kitiems:

Knygoje “Mahatmų laiškai” yra tokia ištrauka:

“14 a. gyvenęs didis išminčius-švietėjas, budizmo reformatorius Džė Conkapa priminė Tibeto ir Himalajų išminčiams labai seno įstatymo nuostatą. Šis įstatymas nustatė proporcingumo ir vienodai teisingų principų būtinybę: TIESA TURI BŪTI NUSLĖPTA, TIESA TURI BŪTI PASKELBTA. Nes neišmanėliui per ankstyvas žinojimas gali būti fatališkas, taip pat, kaip šviesa tam, kuris visą laiką buvo tamsoje. Taip pat jis priminė, jog kiekvieno šimtmečio pabaigoje turėtų būti pabandyta apšviesti Vakarų žmones, besirūpinančius tik valdžia ir materialine gerove.

Šis klausimas buvo sprendžiamas Galaring Šo budistų vienuolyne, esančiame prie Šigance, prie pat Kinijos ir Tibeto sienos. Kilo klausimas kas galėtų nunešti šią žinią nepatikliems ir išdidiems Vakarų žmonėms. Pradžioje buvo vienbalsiai to atsisakyta, motyvuojant tuo, jog Vakarai jau prarado gebėjimą priimti ir suprasti tikrąjį senąjį Mokymą.

Bet pasisiūlė dviese, Morija – Pedžabo valdovų palikuonis ir Kut-Humi iš Kašmyro. Jie prisiėmė atsakomybę parinkti tą, kuris nuneš Vakarų pasauliui žinią, paskleis Rytų filosofiją ir atskleis dalį paslapčių, susijusių su žmogaus kilme.

Buvo pasirinkta Jelena Petrovna Blavatskaja. Ji buvo pasirinkta, nes turėjo mediumo dovaną, dėka savo ekstrasensorinių gebėjimų, kuriuos ji demonstravo nuo vaikystės. Šis jos gebėjimas leido Mahatmoms Morijai ir Kut-Humi per atstumą susisiekti su ja mintimis. Taip pat ji buvo pasirinkta dėl savo nesavanaudiško tikėjimo, už beribę meilę žinioms, už tą užsidegimą, kuris skatina kai kurias būtybes vis aukščiau kelti gyvą jų proto žiburį, net ir rizikuojant žūti toje tamsoje, kurios mes visi apsupti”.

J.P. Blavatskaja pagrindiniai darbai yra “Atskleistoji Izidė” bei Slaptoji Doktrina”. Rašydama “Slaptąją Doktriną” ji tikėjosi, jog ji bus pilnai ar bent dalinai suprasta ir pripažinta tik 20 amžiuje. Pratarmėje ji rašo: “Šios darbo tikslas – įrodyti, jog Gamta nėra atsitiktinė atomų dėlionė” bei parodyti žmogui jo deramą vietą Visatos schemoje…”

Pats kūrinys skaitomas sunkiai, todėl pasinaudojau kito autoriaus – T.N. Mikušinos knyga “Gėris ir Blogis”, kurioje pateikta “Slaptosios Doktrinos” santrauka.

Taigi, kas gi joje rašoma apie žmogaus kilmę… tęsinys kitame komentare… jeigu bus toks pageidavimas.

Elena, 2016-06-21 23:44:24

Giedriui,-

laukiame idomaus tęsinio.

Giedrius, 2016-06-21 23:56:23

Atsiprašau už gan ilgoką įžangą, bet tai man pasirodė reikalinga vardan didesnio atvirumo ir aiškumo iš kur kyla šios žinios. Tiems, kas visa tai nekelia jokio susidomėjimo ar galbūt sukelia ir susierzinimą, gali šios dalies iš viso neskaityti. Naudojuosi savo teise pasisakyti taip pat kaip ir visi ir bet kuriuo momentu galiu daugiau to nedaryti, jeigu šio tinklapio autoriui ar didžiajai daugumai čia apsilankančių tai pasirodys reikalinga.

Taigi. Visų pirma, reikia pasakyti, jog aplamai visa evoliucija vyksta cikliškai. Žmonija turi pereiti 7 Rasių evoliuciją, kurios kiekvieną sudaro dar 7 subrasės. Po to seks kitas etapas Evoliucijos Kelyje. Mes – šiuolaikinė žmonija esame Penktosios rasės penktoji subrasė. Labai nesigilinant, pateiksiu tik pagrindinius bruožus.

Pirmoji Rasė – tai buvo gigantiškos 53 metrų ūgio belytės būtybės, neturėjusios fizinio kūno. Jos nepažinojo mirties ir gyveno nesąmoningą gyvenimą, panašų į sapną, milijonus metų. Palaipsniui ji perėjo į Antrąją Rasę.

Antroji Rasė – buvo tankesnio kūno sudėjimo, bet dar neturėjo fizinio kūno. Ūgis 37 metrai. Žemynas – Giperborėja, ten kur dabar Šiaurės ašigalis. Laikotarpis – maždaug prieš 55 mln metų. Tuo metu ten buvo viduržemio klimatas. Dauginosi pumpurų principu.

Trečioji Rasė – šios rasės vystymosi viduryje žmonės įgijo fizinį kūną (maždaug prieš 18 mln. metų), tapo dviejų lyčių bei įgijo sąmonę, pažino kas yra Gėris ir Blogis. Tai pažinę jie pradėjo kurti karmą, nes jau sąmoningai rinkosi tarp Gėrio ir Blogio. Alegoriškai apie rašo Biblija, pateikdama Adomo ir Ievos pavyzdį. Žemynas – Lemurija, pasagos formos.

Ketvirtoji Rasė – Atlantida. Atlantai buvo gerokai aukštesni už šiuolaikinius žmones. Iš čia legendose ir pasakose minimi milžinai. Šis žemynas atsidūrė po vandeniu maždaug prieš 850 ar 700 tūkst. metų. Teigiama, jog Biblijoje aprašytas Mozės vedamų žydų išėjimas iš Egipto iš tikro buvo dalies atlantų išėjimas į naują žemyną, prieš senajam nugrimztant po vandeniu.

Penktoji Rasė – tai mes su jumis 🙂

Taip pat teigiama, jog mes su jumis esame buvę įsikūnijime visų tų Rasių gyvavimo laikais ir perėjome tą evoliucijos dalį. Todėl kažin ar galima sakyti, jog šiuo metu dalis gimsta pirmą kartą. Veikiau, dabar tiesiog dalis gimsta tų, kurie sudarys Šeštosios Rasės branduolį. Vyksta Rasių pasikeitimo procesas ir naujajai Rasei Žemė sukurs naują žemyną, o senieji atsidurs po vandeniu.

Ir tik nuo mūsų visų priklauso kaip sklandžiai tai įvyks.

petras, 2016-06-22 08:21:14

Giedriau, o kaip informacija ateinančiom kartom buvo perduodama, nes be fizinio kūno tai nei kaip užrašyt, nei kaip papasakot ?

Ingrida, 2016-06-22 16:22:31

O ką mes turim daryt/ nedaryt vardan sklandaus proceso? Laikytis 10-ies Dievo įsakymų? Būti vegetarai- veganai? Būti nuolankūs? Beje, apie nuolankumą, Giedriau, pamiršot…

Giedrius, 2016-06-22 17:20:33

Ingridai:

Ot ir nepamiršau 🙂 Tiesiog klausimas turėjo pribręsti 🙂

Šiek tiek vėliau dar prisėsiu, šiek tiek parašysiu.

Burgis, 2016-06-22 19:46:55

Giedriui: kadaise šioje svetainėje lankėsi toks „Neprisistatantysis“. Kodėl man atrodo, kad jis ir Jūs – tas pats žmogus?

Rasa, 2016-06-22 20:30:14

Neprisius buvo kitoks 🙂

qwerty, 2016-06-22 21:53:43

Regina-Aefagija, negerai svetimu vardu naudotis. Jau sakiau.

Giedrius, 2016-06-22 22:10:31

Burgiui:

Jūsų tinklapyje pirmą kartą parašiau komentarą š.m. gegužės 1d. Iki tol gal porą kartų kelių metų eigoje buvau užėjęs tik šiaip pasmalsauti. Į komentatorių vardus net nežiūrėjau.

Tiesą sakant, praktiškai iš viso niekada neskaičiau, neskaitau, nedalyvavau ir nedalyvauju jokiuose komentavimuose, išskyrus šį tinklapį. Nežinau ar tai gerai, ar blogai. Tiesiog nemėgstu tuščio plepėjimo. Jūsų tinklapis – išimtis.

Ką gi, labai Jus gerbiu ir nenoriu sudaryti net užuominos galimiems įtarimams žaidžiant kažkokius neaiškius žaidimus, todėl kol kas patylėsiu ir nieko nekomentuosiu.

P.S. Pagyrimas Rasai už įžvalgumą. Štai ką reiškia moteriška intuicija 🙂

Sokolovas, 2016-06-22 22:59:27

Jei kas tikrai savinasi kitų “nikus”, tai težino, jog tokie žaidimai yra suvaikėjimo požymis.

Elena, 2016-06-23 13:12:34

Giedriui,-

gaila ir liūdnoka…., bet viliamės.