Susiremontuokime savo gatves

Gatvės duobėtos, baisios… Tai, kad Kauno valdžia nebus pajėgi jų suremontuoti, aišku vos nutirpus sniegui. Žinoma, palopys už tą milijoną ar du milijonus litų, gal dar gaus pinigų iš dosnios ES, bet vis tiek gero asfalto nematysime.

*

Tai gal patys susiremontuokime? Ar tu, vairuotojau, duotum 20 litų būtent gatvėms paasfaltuoti? Duotum. Ir aš duočiau. Tai jei duotų 100 000 kauniečių, būtų du milijonai litų. Šis tas. O jeigu, pasvajokime, tu duotum, aš duočiau 200 litų, ir jei duotų 150 000 kauniečių, tai mes jau turėtume 30 milijonų litų. Gatvės gerokai pagražėtų!

*

Problema tokia: kas surinks pinigus, kas pasirūpins, kad pinigai būtų išleisti būtent gatvėms tvarkyti, ir kas parinks gatves, kurias pirmiausia reikia tvarkyti. Taigi problema ne pinigai, o bendruomenės, visuomenės požiūris į savo kiemą…

Atsakymai

Burgis, 2012-03-06 10:31:05

Kažin kiek pritars?…

Iš arčiau, 2012-03-06 10:55:48

Kas iš to, kad sutvarto, o po to vėl reikia tvarkyti, va pernai tvirtovės al. perdengė, kasdien pro ten į darbą važiuoju, galima sakyti, kad galės tuoj iš naujo dengt…

Arvydas, 2012-03-06 11:11:44

Man tai panašu į visos mūsų tautos bėdą – esame gudrūs bei visažiniai, sėdėdami ant pečiaus ir garsiai aimanuodami. Tačiau, kai reikalas pakrypsta į konkrečius veiksmus ar sprendimus, entuziazmas išgaruoja..

Gerb. Šeimininkas išryškino vieną didelę mūsų šalies bėdą – labai silpna bendruomenių veikla. Ir tai apima daugelį sričių – darželius, mokyklas, namų bendrijas, gyvenvietes ir pan. Nenurašau šio reiškinio mūsų nacionaliniam mentalitetui. Manau, kad tiesiog kol kas neturime bendruomenių veiklos tradicijų, savanoriško darbo patirties, ūkiško požiūrio į bendras erdves. Tačiau po truputį dirbant, rodant iniciatyvą bei išreiškiant savo paramą, bendruomenės bei jų veikla turėtų pajudėti į priekį. Svarbu neužsisklęsti savo kiaute ir iš anksto nepurkštauti, žiūrint į žmones, kurie bando žengti pirmuosius žingsnius šia linkme. Geriau ištiesti pagalbos ranką ir, jei nenorime prisidėti pinigais, galime padėti konkrečiais darbais bei organizacine parama.

Juk visko už mus valdžia nepadarys. Patys taip pat turime rodyti iniciatyvą bei pavyzdį. Juk po gulinčiu akmeniu ir vanduo neteka! :))

įdomu, 2012-03-06 14:24:49

O aš kaip tik vis neatsistebiu kokios tvarkingos mūsų gatvės. Pastoviai jas tvarko, lopo, kiša pinigus. Turime klimatą, labai netinkamą gatvėms, tačiau laikomės.

Aišku tuo metu, kai temperatūra pradeda svyruoti apie nulį, tenka pakentėti dėl didelių duobių, bet tai natūralu. Ir išleidžiama keliams ne po 200 litų.. 2012 metų biudžete keliams (įskaičiuojant plėtrą) numatyta 1153 mln. litų, taigi maždaug po 1100 litų nuo kiekvieno dirbančiojo (tiek ratuoto, tiek ir pėsčio).. Su papildomais 200 litų revoliucijos nepadarysi.

Suprantu kad tema ne tik apie kelius, sutinku kad galime daug ką nuveikti. Tačiau jeigu šnekėti apie kelius, tai jau ir taip į juos labai daug pinigų kišame, ir ta jų kokybė nėra tokia jau visiškai tragiška.

Šaligatvių ir dviračių takų kokybė blogesnė, jau geriau čia kištume papildomus 200 lt 🙂