Svarbiausia politikos taisyklė

Jūs, vyresnieji, prisimenate iš mūsų istorijos vadovėlių „kruvinąjį sekmadienį“? Valstiečiai atėjo pas carą prašyti užtarimo, o juos sušaudė. O valstiečiai atėjo todėl, kad tikėjo, jog caras gali būti geras…

***

Dabar mane varo į neviltį tikintieji, kad galime išsirinkti gerą valdžią. Tik paklausykite:

– Valdžia tokia, nes jūs neatėjote balsuoti!

– Valdžia tokia, nes jūs balsavote už tuos, o reikėjo už tuos!

Ir t.t.

O tai visi susivieniję negalėjote neišrinkti Bernatonio, Kirkilo ir pan.?

Ne, negalėjote!

Jokia valdžia (įskaitant carą…) niekada neleis, kad sistema pasikeistų taip, jog piliečiai galėtų neišrinkti tų, kurie jau yra valdžioje. Dar ko! Juk jie tam ir atėjo į valdžią, kad pasirūpintų savo gerove!

Žinoma, keičiasi partijos, keičiasi arčiausiai lovio esantieji, bet tik jau ne taip, kad štai be jokios revoliucijos viskas pasikeistų taip, lyg po revoliucijos, pučo, perversmo…

***

Todėl ir vakarykštis cirkas, tragikomedija buvo užprogramuota… prieš 30 metų.

Atsakymai

LEVUTĖ, 2019-10-16 22:11:22

Klausimas, ar revoliucija yra išeitis?

Kokį brudą užnešė Lenino revoliucija? Ar 50 metu gyvenom gerai, o pasekmes ir dabar da jauciasi.

Rostanas, 2019-10-16 23:54:45

O kam ta valdžia? Žmonės, ar neturite savo smegenų, ar neturite savo reikalų? Iš kur tas noras būti pavaldiniu?

Prieš kalbant apie valdžią, reikėtų išsiaiškinti kas įkūrė LR. Juk “rinkėjai” neįkūrė LR. Jei ant biuletenio nėra rinkėjo vardo ir pavardės, tada tai nesiskaito rinkimai, o yra tiesiog anoniminė apklausa. Ar esate matę dokumentą(!) be vardo ir pavardės? Banditai bendrauja slapyvardžiais, todėl jei prie veikėjo vardo ir pavardės parašytas slapyvardis – tai banditas. Visada savi savus.

***

Levute,

Tol, kol tu nesupranti, su kuo turi reikalą, tol jokia revoliucija nepadės. Na, pavyzdžiui: kam žmogui reikalinga pilietybė, o piliečiui asmens kodas? Kas tu: žmogus, pilietė ar asmuo?

Qwerty, 2019-10-17 01:15:47

Rostanai, Jusu mintys idomios. Kaip galite atriboti zmogu nuo asmens?

Rostanas, 2019-10-17 02:05:34

http://www.vlkk.lt/terminu-bankas

skaitytojas, 2019-10-17 15:18:41

Pripratę mes prie “caro”…. Gal nuo tada,kai iš esmės žlugo Lietuvos Didžiojo Kunigaikštystė- nuo Liublino unijos pasirašymo. Lietuvos didikas Mikalojus Radvila Rudasis atsisakė pasirašyti Liublino uniją, joje matydamas ” laidotuves ir sunaikinimą laisvos ir savarankiškos valstybės, Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės”.Pasirašė kiti.

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/istorija/ldk-istorija-mikalojus-radvila-rudasis-kunigaikstis-nepasirases-liublino-unijos-582-399877

Qwerty, 2019-10-17 21:52:57

Kaip gera klausytis ramaus musu Raseles ciurlenimo. Tokio gilaus, gaivaus saltinelio. Kaip ir ttinklarastininko ramiu, nesvarbu, kad piktu pastabu. Giedriaus pamastymu, kurie remiasi, tikiu ir matau, didziu darbu su savimi. Sokolovas…skaitytojas…JuozasP….Mikliai….ir visi kiti. Jus man kaip savi zmones..

Juozas P., 2019-10-17 23:23:35

Valstybė turi būti valdoma. Net prievarta.

Nieks gi nenorėtų tikros anarchijos (primenu – gr. αναρχία ‘be valdžios’)

Laisvės neribotos aplamai nėra ir būt negali. Net Anglijos Karalienė nėra laisva.

Manau, nei vienas ČIA rašantis, kaip ir Gaspadorius BB neitų valdžion vien dėl lovio. Eitų dėl idėjos etc.

Bet visi, net BB a priori įsitikinę, kad visi mūsų politikai ten tik dėl lovio. 100 procentų.

Rostanas, 2019-10-21 13:18:56

Dar kartą perskaičiau Burgio straipsnį ir noriu pasakyti, kad Burgis labai taikliai parašė pirmoje pastraipoje. Kaip pirštu į aki! Subrendę žmonės nebegyvena iliuzijų pasaulyje, todėl gaila, kad vaikai nemokomi “daužyti kreivus veidrodžius”.

***

Per amžių amžius vyko nuolatinė kova tarp savų: kuris kurį užvaldys. Valdovams reikalingi paklusnūs ir prieraišūs pavaldiniai. Savi engia savus. Visa kontrolės ir valdymo sistema pastatyta ant kapitalizmo. Net komunistus valdė kapitalistai: kol darbininkai vargo, valdovai (komunistai = kapitalistai) gyveno prabangoje. Jei nebus pinigų – nebus ir komunistų…

Liūdna žiūrėti, kad nebėra laisvų, nepriklausomų žmonių. Vienus iššaudė Hitlerio pavaldiniai, kitus ištrėmė į Sibirą, trečius dar visaip išnaikino. Beliko tik parsidavėliai. Mano nuomone, Kristus tik simboliškai buvo Dievas, nes nebuvo nei parsidavęs, nei įsipareigojęs, nei susitepęs, nei papirktas, o praktiškai jis buvo paprastas mirtingasis, bet laisvas nuo sistemos ir pavaldumo. Mums tai dar vienas būdas garbinti žmogų, o ne Kūrėją.

Taip, kaip saviškiai tremdami į Sibirą sunaikino tam tikrą klasę žmonių, taip ir su Titaniku saviškiai išnaikino tam tikrą klasę žmonių. Sibiras ir Titanikas yra skirtingi metodai, bet rezultatai tokie pat.

Qwerty, 2019-10-22 01:47:17

Sedziu dabar ant suoliuko. Vienas. O pro saly gyvenimas eina. Vieni tokie. Rankomis susikibe. Girdziu: – Vyras- atrakinsiu. Moteris: rasi rakta, tikrai? Po to vel masiba suuze

Juozas P., 2019-10-22 11:25:42

Qwerty, Spalio 22 01:47 ???????? (val.?)

Rasa, 2019-10-22 16:28:47

Juozui P. 🙂 Čia laiką neteisingai rodo 🙂

Dalius, 2019-10-22 17:35:47

O gal Qwerty nesimiega:)

Giedrius, 2019-10-24 23:50:58

XX a. pradžios įvykiai Rusijoje – neišmokta istorijos pamoka. Tai iki pat šiol neišrištas Gordijaus mazgas.

Norėčiau padaryti tik vieną dalyką – apginti visiškai nepelnytai teršiamo caro, konkrečiai Nikolajaus II-ojo, gerą ir šviesų vardą. Nutylėdamas tai ką žinau, manau, pasielgčiau lygiai taip pat kaip tie, kurie net ir turėdami ką pasakyti, tylėjo kai buvo puolamas gerb. Burgis.

Todėl, šiek tiek istorijos kaip buvo iš tikrųjų tą sekmadienį, išsklaidant tarybiniuose istorijos vadovėliuose sukurtą mitą, siekiant kažkaip pateisinti savo žiaurumus.

***

Epitetas “kruvinasis” Nikolajui II-ajam buvo primestas dėl dviejų įvykių: Chodynkos tragedijos ir “kruvinojo sekmadienio”. Dabar apie pastarąjį įvykį.

Vienas pagrindinių ėjimo pas carą ir viso veiksmo iniciatorių buvo šventikas G. Gaponas. Labai talentingas oratorius. Šiais laikais, ko gero, būtų mažų mažiausiai Seimo pirmininku 🙂 Jis judino ir audrino darbininkų mases (apie 200 tūkst. jo judėjimo narių) savo kalbomis. Greta to bendradarbiavo su policija, imdamas pinigus už tai, kad lyg ir “nukanalizuoja” visą revoliucinį judėjimą ir revoliucinę energiją. Glaudžiai bendravo su eserais. Tai vienareikšmiškai, o ypatingai kairioji jų grupuotė, buvo teroristinė organizacija/partija, kuri laikotarpiu 1905-1907 nužudė 2 ministrus, 33 gubernatorius, 7 generolus. Viso per tą laikotarpį nužudyta iki 4500 įvarių valstybės tarnautojų. 1906 metų 03-04 mėn tie patys eserai G.Gaponą pasmaugė ir pakorė miestelyje Ozerki už išdavystę – bendradarbiavimą su policija.

Taigi, vyksta karas su Japonija, kuri naudoja ne tik karinę jėgą, bet ir revoliucinių jėgų Rusijoje finansavimą. Ypatingai svarbu Japonijai, kad Rusijoje sustotų karinių užsakymų vykdymas gamyklose. Tą kaip tik suorganizuoja G. Gaponas – gamyklos sustoja, nes streikuoja darbininkai. Japonų pulkininkas Motodziro Akasi organizuoja pinigų ir ginklų gabenimą įvarioms revoliucinėms grupuotėms Rusijoje, t.t. eserams ir Gapono žmonėms. Viso tik Japonijos vyriausybė vidinės revoliucijos Rusijoje kurstymui perdavė 35 mln. dolerių.

Taigi, šiame kontekste, G. Gaponas rengia “taikias” eitynes pas carą, agituodamas tokiais žodžiais: “Jeigu… nepraleis, tai prasiveršime jėga. Jeigu kariuomenė šaudys, mes atsakysime. Dalis kariuomenės pereis į mūsų pusę ir tuomet mes surengsime revoliuciją. Suręsime barikadas, apiplėšim ginklų parduotuves, sugriausim kalėjimą, užimsim telegrafą ir telefono stotį. Eserai žadėjo bombų… ir mūsų bus viršus” (“Iskra”, Nr.86,1905m.).

Ir patraukė “taiki” demonstracija su politiniais-ekonominiais reikalavimais į Žiemos rūmus, nors Gaponas iš anksto žinojo, kad Nikolajaus II-ojo nėra ne tik ten, bet ir mieste, ir niekas jų pasitikti neišeis. Pakeliui apiplėšė cerkvę, jėga paėmė iš ten ikonas ir nešė iškėlę. Greta plėvesavo raudonos revoliucinės vėliavos ir visokie kariniai šūkiai. Iš minios paskos ėjo ginkluoti revoliucionieriai. Jie pirmi ir pradėjo šaudyti, iš pasalų į policininkus. Policininkai buvo pirmosios “taikių” eitynių aukos. Na, tada atsakė 93-iojo Irkutsko pėstininkų pulko kuopa. Ir prasidėjo. Dar “taikūs” demonstrantai apiplėšė 5 privačias ir 2 valstybines alkoholio parduotuves, išplėšė Šaffo šaltųjų ginklų fabriką, statė barikadas, šaudė į kariuomenę bei kitais būdais reiškė savo politines pažiūras.

Iš demonstrantų sausio 9-ą diena žuvo 96 žmonės ir 333 buvo sužeisti. Dar 34 numirė iki sausio 27-ios. Viso žuvo 130 žmonių… Ir ką gi Caras Nikolajus II-asis? Jis žuvusiųjų ir sužeistųjų antivalstybinės demonstracijos dalyvių šeimoms įsakė išmokėti 50000 rublių… Tokių atvejų pasaulio istorija daugiau nežino.

Tiesa, revoliucinės nuotaikos dar tęsėsi iki 1907 metų ir teroro aukomis tapo 16634 žmonės. Bet 1908 metų pradžiai kruvinų nusikaltimų banga buvo sustabdyta ir gyvenimas grįžo į savo vėžes… kažkuriam laiko tarpsniui…

skaitytojas, 2019-10-25 12:02:37

Lietuvą okupavusios Rusijos caras buvo aukščiausias okupacinės valdžios pareigūnas. Paskutiniojo “gerojo Rusijos caro ” laikais dar 10 metų buvo draudžiama lietuviška spauda,lietuviškos mokyklos,buvo draudžiama kalbėti lietuviškai valstybinėse įstaigose.Į ištuštėjusias dėl trėmimų į Sibirą lietuviškas žemes ir toliau buvo atkeliami gyventojai iš rytinių Rusijos gubernijų. Neturėdami galimybės mokytis lietuviškai, lietuviai mokėsi rusiškose,lenkiškose mokyklose-taip sparčiai vyko lietuvių slavėjimas,ypač tuometinėje pietryčių Lietuvoje ( kuri apėmė ir dalį dabartinės Baltarusijos teritorijos) ,kur lietuvių kalbos draudimo režimas buvo ypač griežtas.

https://lt.wikipedia.org/wiki/Spaudos_draudimas#/media/Vaizdas:19th_C._sign_in_Lithuania.jpg

Giedrius, 2019-10-25 14:17:13

Skaitytojui:

Keista. Ne taip seniai, berods pereitais metais, Vilniaus miesto savivaldybės foje antrame aukšte buvo pirmųjų lietuviškų mokyklų nuotraukų paroda. Šalia nuotraukų buvo nurodyti jų įkūrimo metai: 1905, 1906, 1908 ir t.t. Ar čia toks keistas draudimas buvo? Jau lyg ir esu rašęs apie tai?

Be to, Jūsų pateiktoje nuorodoje lyg ir daugiau kalbama apie 19 a., o ne 20-ą?

Puikiai suprantu kokiame ideologiniame fone mes šiuo metu gyvename ir dėl to nesitikiu kažką kažkuo įtikinti. Tiesiog elgiausi pagal sąžinę. Negaliu tylėti kai matau šmeižikiškos informacijos sklaidą.

Ir nespalvinu visko Rytuose vien juoda spalva, o Vakaruose – vien balta. Pasaulyje yra dar ir daugiau spalvų.

Beje, klausimas, o Jūs turbūt viduje pateisinate visus revoliucionierių darytus nusikaltimus, žmogžudystes, pilietinį karą? Juk jie gana sėkmingai griovė Rusiją iš vidaus ir tai galų gale padėjo įgyti Laisvę.

Giedrius, 2019-10-25 14:19:10

Atsiprašau: …Laisvę Lietuvai.

Praleidau žodį 🙂

skaitytojas, 2019-10-25 14:35:44

Apie revoliucinierius rašote ir juos vertinate Jūs.

Lietuvių spaudos ir kalbos draudimo metai: 1864-1904.

https://lt.wikipedia.org/wiki/Spaudos_draudimas

Caro Nikolajaus II valdymo metai:1894-1917.

Lietuvių spaudos ir kalbos draudimas tęsėsi dar 10 metų,valdant gerajam Rusijos carui.

Dalius, 2019-10-25 17:33:49

Taip, Giedriau – spalvų iš ties yra visokių… O apie carą, tai velniai ten žino… Jūs perrašėte čia kažkokį istorinį šaltinį ir tiek.

Giedrius, 2019-10-25 17:44:10

Ar Jūs galvojate, kad čia buvo rašinėlis, kurį pats sufantazavau? Che, che… Įdomus ir saugus požiūris. Turiu savo patogią tiesą, o visi kiti tiesiog melagiai?

Beje, revoliucionierių nevertinau, jeigu pastebėjote. Rašiau tik sausus faktus… Na, gerai, gerai 🙂 kai kur į sausus faktus įdėjau šiek tiek prieskonių – literatūrinės išraiškos priemonių, pvz.: plėvesavo vėliavos. Priimu kritiką. Kaltas.

Visa informacija t.t. iš neseniai išslaptintų šaltinių: laikraščių iškarpų, policijos pareigūnų ataskaitų apie tos dienos įvykius, pačių revoliucionierių prisiminimų, jų autobiografijų, istorikų darbų ir pan. Revoliucionieriai patys apie tai kalbėjo ir rašė, daug rašė, tik šiek tiek vėliau, kai jau saugiai gyveno užsieniuose… kas gyveno žinoma.

Galų gale, net pats nepatikimiausias žinių šaltinis – Vikipedija 🙂 beveik viską tai žino. Tik su vertinimais šlubuoja :))

Jeigu galima, dar vienas klausimas. Tai, kad Nikolajus II-asis tik tapęs Imperatoriumi tą pačią dieną nepuolė naikinti lietuvių spaudos ir kalbos draudimo, ar nubraukia kilnumą jo iniciatyvos sukurti nemokamą švietimą ir gydymą (t.t. ir lietuviams), kurio idėją vėliau pasisavino sau tie patys revoliucionieriai?

Nors, galite ir neatsakyti. Panašu, kad… nubraukia…

Giedrius, 2019-10-25 18:35:17

Daliui: Lygiai tą patį galiu pasakyti apie bet kokį istorinį šaltinį. Na, tiesiog perrašė Skaitytojas kažkokį istorinį šaltinį dėl spaudos draudimų ir tiek.

Tokia logika atveda į aklavietę.