Šventinis išbandymas

Kalėdų ir Velykų laikotarpiais aš vėl ir vėl galvoju: kaip jūs nebijote Visatos Valdovo? Kodėl negalite stabtelti ir pasakyti sau: negaliu išduoti Esminės Idėjos, nes tikrai ne bažnyčia (beje, kurios religijos bažnyčia?) kalba apie ją. Tuose šventiniuose šurmuliuose aš jau beveik nebesutinku žmonių, kurie susimąstytų: kaip tai? kodėl Kūrėjui reikėjo siųsti savo sūnų į Žemę, jei jis, Kūrėjas, viską sukūrė ir viską galėjo, gali vienu mirksniu pakeisti? kodėl tai niekingai kūrinijai leido nužudyti savo sūnų, lyg nuo to ta kūrinija būtų pagerėjusi (matote, kad pagerėjo?!). Ir t.t., ir pan. Jau ne kartą apie tai rašiau, nebekartosiu.

*

Man tik gera stebėti, kokią misiją Visatos Valdovas suteikė man. „Neišduok!“ – paskyrė misiją. Nepasiduok minios transui. Būk mano pusėje, nesupaprastink manęs, Esminės Idėjos. Aš negaliu tau atskleisti daugiau, bet juk supranti: jei leidžiu tau gyventi, jausti ir ištverti, tai tame ir yra Didžioji Prasmė.

*

Praeis gal šimtmečiai, žmonija pasikeis. Atsikratys stabų, ritualų, legendų, šamanizmo, atsikratys garbinimo, maldavimų, nusižeminimo… Visatos Valdovas, Esminė Idėja turėtų link to nuvesti kūriniją, nes jau nebereikia vergų…

*

Nesmerkiu religingų. Tik linkėčiau, kad jie pažvelgtų plačiau, susimąstytų… Nuo to ir jiems, ir mums visiems būtų geriau. O šventės – gerai! Man patinka, kad pavasaris grįžta! Džiūgauju!

Atsakymai

Giedrius, 2018-12-28 11:51:32

TARNAVIMAS ir PASIAUKOJIMAS

Tarpušventis tarp Kalėdų ir Naujųjų metų – pats geriausias laikotarpis pakalbėti apie tai kas amžina ir nemaru, pamėginti bent šiek tiek praskleisti paslapties skraistę ir nors akies krašteliu dirstelėti, kas gi ten, anapus…

Galima tai vadinti Kalėdine pasaka, Jūsų valia, o galima… klausytis kaip vaikystėje, kai paprašydavau senelio “papasakoti atsitikimą”. Niekada nežinojau ar tai buvo iš tikrųjų, bet buvo labai įdomu…

Būtų labai keista, jeigu Visatos Valdovas neduotų mums jokių užuominų ar bent jau dalinių atsakymų pagal mūsų supratimo lygį, kad po to, patekę pas jį, negalėtume pasiteisinti “Atleisk, Valdove, aš blogai elgiausi ir tuščiai leidau laiką, nes nieko nežinojau apie Tavo Įstatymus ir Esminę Idėją”. Juk tokiu atveju bausti už jų nesilaikymą būtų ne visai sąžininga, ar ne?

Todėl rašytiniai šaltiniai vis tik turėtų būti. Štai knygelėje “Senojo Mokymo Sūtros” rašoma apie sielos Evoliucijos Kelią… Rašoma apie Tarnavimą ir Pasiaukojimą, apie tai, kad kuo didesnių dvasinių pasiekimų turime, tuo paprasčiau mums yra pasiaukoti vardan Gyvybės Visatoje, paaukoti viską ką turime, paaukoti savo fizinį kūną, siekiant padėti tiems, kurie kankinasi ir nesupranta savo kančių priežasčių… Apie tai, kad tos gyvos būtybės, dėl kurių aukojomės, mums nedėkos, o sieks visaip pažeminti bei įskaudinti, persekios ir mėgins nubausti… nes jie nežino ką daro… o mes atleisime jiems, ir panorėsime prisiimti jų nuodėmes…

***

Taip, mokslininkai to dar nėra įrodę… lygiai taip pat kaip nėra įrodę, jog egoistinis interesas galų gale atves į kažką gero ir gražaus.

Tai jeigu jau tiksliai nieko nežinome ir reikia rinktis kuo tikėti: egoistine ir savanaudiška ar pasiaukojančia ir grįsta tarnavimu Meile, aš asmeniškai renkuosi pastarąją…

Galų gale, tai yra aukščiausia laisvės išraiška, laisva valia paaukoti tai kas materialu vardan aukštesnių idealų.

Elena, 2018-12-28 17:56:42

Giedriui,-

super straipsnis, verčia susimąstyti, veikia ir į emocijas, jausmus. Keliom minutėm tiesiog sukausto.

Ačiū Jums. Tegul taika, ramybe, tolerancijs ir gerumas lydi mus visus.

Sėkmės ir Palaimos 2019m.

Rostanas, 2018-12-28 22:51:10

Nesu nei patarėjas, nei ekspertas. Mano nuomone, Kalėdos originaliai buvo Kristaus gimimo šventė, bet atsirado Kalėdų vagis-priedanga senis Šaltis. Manu, kad taip kaip Helouvynas išstumia vėlynių rimtį ir visų mirusiųjų dieną paverčia džiaugsminga-žaisminga švente, taip ir senis Šaltis pradangins Kristaus gimimo šventę.

*

Kūrėjas suteikė žmonėms laisvę mąstyti, elgtis, keliauti ir taip toliau. Kūrėjas davė kiekvienam žmogui po galvą, bet daugybė žmonių labiau pasitiki visokių mokslininkų, politikų ir dar visokių parsidavėlių galvomis, nei savaja.

*

Kristus sakėsi esantis gyvenimas, kelias ir viltis. Mano nuomone, jis parodė pavyzdį kaip Kūrėjas nori, kad mes gyventume. Jis parodė pavyzdį, kokiu keliu reikia eiti. Kristus mokino: kas Ciesoriaus, tą atiduoti Ciesoriui – visi žmonės disponuoja privačių bankų turtu(bank-notais, monetomis) ir niekas nesiruošia to atsisakyti. Kūrėjo sūnus nemirė. Nei Kūrėjas, nei jo sūnus nesikiša į žmonių gyvenimus, bet įsikiš tik pasaulio pabaigoje, kai ateis teisti. Kristus neįsivergino savęs tapdamas kokiu nors piliečiu. Nežinau, bet gal jis savęs netapatino ir su žydais?

*

Kažin ar žmonija atsikratys stabų. Žmonija turėtų gerbti ir garbinti tik Kūrėją(pirmas Dievo įsakymas). Juk autoritetai yra tarsi stabai. Kažin ar žmonija atsisakys gerbti ir garbinti žmones. Juk tuo paremtos visos žmonių valdymo ir kontrolės sistemos.

Giedrius, 2018-12-29 00:52:40

Elenai: Dėkoju už Jūsų žodžius. Jūsų įvertinimas man labai svarbus. Ačiū!

Dalius, 2018-12-29 01:35:41

Rostanai, ar “Kristus” ne stabas?

Rostanas, 2018-12-30 00:43:52

Daliau,

Kristus nėra stabas. Vyksta amžina kova tarp tų, kurie žino, kad pasaulis buvo sukurtas, ir tų kurie per mokslą bando pasisavinti visą kūriniją. Aš suvokiu, kad pasaulis buvo sukurtas, todėl manau, kad Kūrėjo sūnus iš principo negali būti stabas.

Petras, 2018-12-31 01:37:35

Rostanai, o aš manyčiau, kad kalėdų laikotarpiu originaliai buvo tiesiog švenčiama saulėgrįžos diena. Beje, dėl vėlinių. Dar prieš krikščionybę buvo panašiu laiku švenčiamos derliaus nuėmimo šventės, aukojama mirusiems ir linksminamasi. To pačio helovyno ištakos senesnės už vėlines yra. Ir pabaigai, atvirkščiai, krikščionybė užkrovė savo religines šventes ir pradangino senas per daug metų susiformavusias šventes, kur žmonės atvirkščiai nei tau atrodo, nesimeldė stabams, o garbino gyvybę. Stabam tai meldžiasi žmonės pagal kitų nurodymus, atsiklaupę prieš paveiksliukus ar kryžiukus auksu tviskančiuose didinguose (labai brangiuose) pastatuose. Čia ir yra stabmeldystė, nes atvaizdas ar labai konkretus simbolis, nėra realus kūrėjas ar jo sūnus. Jau nekalbant apie jo „atstovą” žemėje – bažnyčią.

skaitytojas, 2018-12-31 14:10:36

Petrui: krikščionybė nėra vien katalikybė. Nerasi auksu tviskančių evangelikų reformatų bažnyčių, bet gali rasti auksu tviskančių pagonių šventyklų.

Rasa, 2018-12-31 19:41:13

Mieli jūs. Čia rašantys. Kartais išties gaila tik, kad pastaruoju metu greit dingsta senesnieji parašymai ir neišeina sugrįžt paskaitinėt. Per daugelį metų čia visokių gėrybių buvo prirašyta. ☺

Bet nieko tokio.

Ko gi jums visiems palinkėt? Ogi nieko nelinkėsiu ☺ Tik pasakysiu, kad… Viskas bus gerai. Ir tai yra gerai ☺O argi reikia žmogui daugiau? ☺

Mieli jūs. Ir tai yra gėris.

Juozas P., 2019-01-01 15:47:20

Linkiu, kad MMXIX mums būtų TIK TAIP:

https://medcitynews.com/wp-content/uploads/2018/11/GettyImages-1020041334.jpg

Всем врагам назло, kas reiškia- Mūsų draugų/nedraugų džiaugsmui…

Tik TAIP!!! 🙂

Petras, 2019-01-01 16:09:42

Skaitytojui, gal galit pasakyt pas kuriuos pagonis šventyklos auksu tviska ?

O šiaip tai keista, lyginti mažą dalį krikščionių su labai daug kitų tikėjimų atstovų, tarp kurių gali būti maža dalis tokių, kurie statė auksu tviskančias šventyklas kaip dauguma krikščionių, kad statė.

Be to, pats lygindamas pagonis su krikščionimis, verti galvot, kad jie yra panašūs, nes tipo: katalikai stato didžiules šventyklas su auksu, bet ir pagonys gi taip daro, ta prasme, jie niekuom nesiskiria šia prasme 🙂