Šviesioji Lietuva

Sveiki sulaukę pavasario! Dienos pradeda ilgėti, o mes pradedame ilgėtis saulės, šviesos, ilgų darbo dienų… Linkiu visoms savo viešnioms ir visiems svečiams gebėjimo džiaugtis ir džiuginti.

*

Pasidžiaugsiu ir pasigirsiu… Ką tik gavau premiją už švietimo raidos scenarijų „Šviesioji Lietuva“. Tiesa, ta premija mažiausia iš skirtųjų, bet aš juk mėgėjas, o konkurse dalyvavo ir profesionalai. Iš apdovanojimų ceremonijoje keturių geriausių pristatytų scenarijų du žymiai geresni už manąjį, bet du – kažin… Jūs turėsite galimybę patys viską įvertinti, kai scenarijai bus paskelbti www.smm.lt svetainėje. Pastebėkite, kad aš savo scenarijuje pabrėžiau: „Įverčiai labai priklauso nuo to, kas nurodyta vertintojams.“ Gal tai tinka ir šiam konkursui?…

*

Esu labai patenkintas konkursu, esu dėkingas organizatoriams ir būčiau labai patenkintas, jei bent šimtoji dalis to, ką siūliau, būtų realizuota. O ką siūliau? Štai scenarijaus akcentų sąvadas:

***

Politizuotas švietimas yra pasmerktas.

Užtenka revoliucijų ir permanentinių reformų! Mes renkamės sparčios evoliucijos kelią.

Pradinė mokykla – 1-4 mokyklos klasės

Progimnazija – 5-8 mokyklos klasės

Pagrindinė mokykla – pradinė mokykla ir progimnazija

Gimnazija – 9-12 mokyklos klasės

Vidurinė mokykla – progimnazija ir gimnazija

Neleisti viename pastate įkurdinti kelių tipų mokyklų yra absurdas!

Dauguma beveik visada neteisi!

Būtina išplėsti ir pakeisti NEC veiklą.

Labai dažnai kombinacines egzaminavimo procedūras verta keisti nuosekliosiomis.

Egzaminuotojai turi suteikti teisę pasirinkti.

Įverčiai labai priklauso nuo to, kas nurodyta vertintojams.

Dauguma moksleivių ir jų tėvų mažai domisi bendruoju išprusimu.

Tik patyręs pedagogas gali sudaryti bendrojo išprusimo arba IQ testą ir komentuoti jo rezultatus.

Norminis abitūros egzaminų rezultatų vertinimas buvo klaida!

Egzaminai turi būti parengti taip, kad tiktų ir įvertinimui, ir įsivertinimui.

Žiauru ir neteisinga vienodai mokyti nevienodus vaikus!

Žymiai geriau, kai žmonės pasirenka švietimo instituciją, o ne kai ji jiems parenkama.

Sudarykime mokytojams ir dėstytojams sąlygas patiems save įvertinti.

Edukologijos universitetą baigęs žmogus vidurinėje mokykloje gali dėstyti bet kurį dalyką.

Pedagoginis išsilavinimas neturi būti būtina sąlyga norintiems dirbti gimnazijose.

Kiek  mokslininkų dėsto su savo mokslu susijusius dalykus?

Geras mokslininkas nebūtinai yra geras dėstytojas! Dėstytojas nebūtinai turi būti mokslininkas.

Žinia apie suteiktą aukštesnę kategoriją, laipsnį ar vardą žmogų turi pasiekti kaip apdovanojimas.

Reikia visai kitokio švietimo institucijų išorinio vertinimo!

Švietimo įstaigas atestuoja rinka.

Mūsų nedomina, kaip įrengta restorano virtuvė, mus domina tai, ką mes valgome.

Dirbti reikia taip, lyg gyventum amžinai, o gyventi taip, lyg rytoj mirtum.

Geras vadovas daug lemia mokyklos sėkmę.

Reikia grąžinti į mokyklą įtaigiausius ir gražiausius matematinius įrodymus.

Nieko vertas mokslas, kuris nėra „sunkus“.

Negalima pritarti vartotojiškam požiūriui į mokslą.

Lietuvių literatūros kūrinius reikia nagrinėti kartu su kitais pasaulio literatūros kūriniais.

Lietuvos istorijos reikia mokyti kartu su viso pasaulio istorija.

Negalima istorijos mokymo ideologizuoti, politizuoti.

Asmenybių istoriją reikia keisti faktų ir įvykių istorija.

Istorija yra visas gyvenimas, o ne teminiai jo puslapiai.

Kada išmoksime suderinti sutvėrimo ir evoliucijos mistikas?

Geriau gamtos mokslai, nei jų dalys atskirai.

Nepiktnaudžiauti informacine įranga!

Visi turi kurti internetekas.

Skurdi mokykla – nuostolis valstybei.

Pinigų yra! Trūksta gerų švietimos sistemos organizatorių.

Mokymo priemonės, vadovėliai turi būti kuo skubiau perkeliami į elektroninė erdvę.

Mažoji mokyklos spaustuvė (MMS) yra tranzitinė stotelė.

Niekas niekada neišleis vadovėlio, kuris tiktų bet kuriai mokyklai.

Užtenka fizinio lavinimo pamokų, reikia kūno kultūros pamokų!

Atsakymai

Burgis, 2011-12-25 10:51:26

Įvertinkite… Ačiū.

juokinga, 2011-12-25 11:25:21

Genialu. Labai primena “Основные тезисы XXYZ съезда КПСС”.

sonata, 2011-12-25 12:04:00

Temos aptarimas vyksta kelyje “Kėdainiai – Šėduva”. Trys balsai – “už”! Komentaras (ne mano): trūksta žmonių, kurie žiūrėtų viešo intereso. Bet ir vienas daug gali. Tai va. Nuoširdūs sveikinimai!

Dominykas, 2011-12-25 12:21:59

“Užtenka fizinio lavinimo pamokų, reikia kūno kultūros pamokų!” – gal galima būtų plačiau apie šitą? Nelabai supratau, kas norėta pasakyti, bet skamba intriguojančiai:)

Burgis, 2011-12-25 12:53:13

„juokinga“: sveikinu, Jūs jau išmokote džiaugtis ir džiuginti!

Burgis, 2011-12-25 12:57:49

Dominykui: kalbu apie absurdišką „normų vykdymą“, apie sportą ne kūno džiaugsmui, o taškams, metrams, sekundėms… Kalbu apie skaudžius įžeidimus vaikams, turintiems, pavyzdžiui, iš prigimties arba dėl ligos didesnį svorį, mažesnį ūgį, silpnesnį regėjimą, silpnesnius raumenis, didesnį baimės jausmą, mažesnes koordinacijos galimybes… Kalbu apie kareiviškai vienodus reikalavimus nevienodiems fiziškai žmonėms.

juokinga, 2011-12-25 13:38:30

Aš tai siūlyčiau papildyt, kad užteks “proto lavinimo, reikia smegenų kultūros pamokų”. Kam kareiviškai vienodi, pavyzdžiui, matematikos reikalavimai. Gal kam nors mokykloj prieinama ir aukštoji matematika, bet kitam ir daugybos lentelė pats tas. Tai kam skaudint protiškai nevienodus žmones? Apsiribokim daugybos lentele.

Arba tegu patyrę pedagogai kasmet atlieka bendrojo išprusimo arba IQ testus ir išrūšiuoja mokinius pagal lygį. Nes žiauru ir neteisinga vienodai mokyti nevienodus vaikus! Bent jau tarybinėj mokykloj po 8 klasės profkių kontingentas buvo atskiriamas be ceremonijų.

Pranas Zagare, 2011-12-26 17:30:08

Žmogus turi tobulėti tiek fiziškai tiek dvasiškai. Tai kelias link tobulybės. Raumenų kalnas bet dvasios ubagas = bailys, apsisnargliavęs zubryla. Man jie vienodi, išlavinę tik vieną savo pusę. Kaip vienakojai…

Mykolas, 2011-12-27 09:09:02

Visiškai pritariu dėl fizinio lavinimo pamokų… Man tai buvo pati neįdomiausia ir beprasmė pamoka – sueidavom visi į salę kamuolį, į rankas ir žaiskit krepšinį… O tada tie atsiskaitymai, kuriems niekas neruošė…

Audrius, 2011-12-27 10:35:35

p.Bronislovai, nematau punktų apie meile ir pagarbą Gamtai ir kitam žmogui?

skaitovas, 2011-12-27 10:51:46

Absoliuti dauguma teiginių nekelia jokių abejonių ir tikrai reikėtų siekti jų įgyvendinimo. Ypač šie:

“Mokymo priemonės, vadovėliai turi būti kuo skubiau perkeliami į elektroninė erdvę”.

“Niekas niekada neišleis vadovėlio, kuris tiktų bet kuriai mokyklai”

“Egzaminuotojai turi suteikti teisę pasirinkti”:)

Yra keletas teiginių, kurie kelia tam tikras abejones ar bent reikalautų platesnio paaiškinimo:

“Tik patyręs pedagogas gali sudaryti bendrojo išprusimo arba IQ testą ir komentuoti jo rezultatus”. Ar apskritai pedagogai (išskyrus Burgį) savo ugdomojoje veikloje sudarinėja tokio pobūdžio testus?

“Edukologijos universitetą baigęs žmogus vidurinėje mokykloje gali dėstyti bet kurį dalyką”. Tačiau ar nereikėtų prieš tai pertvarkyti tų edukologijos universitetų, kad jie ruoštų edukologus (pedagogus), o ne siaurus atskirų sričių specialistus?

“Lietuvos istorijos reikia mokyti kartu su viso pasaulio istorija”. Bet kad taip ir yra. Girdžiu daug garbaus amžiaus įvairių Lietuvos patriotų, kurie keikia Lietuvos mokyklą už šio principo egzistavimą.

“Asmenybių istoriją reikia keisti faktų ir įvykių istorija”. Kiek girdėjau, tai yra naftalininis požiūris. Visai Lietuvai žinomi istorikai kalba, kad laikas atsisakyti (įvykių) faktų blusinėjimo ir domėtis procesų istorija.

Bus įdomu pasiskaityti ne tik čia pateiktus lozungus – suprantama, kad kitaip ir neverta pristatyti savo idėjų šioje svetainėje, – bet ir pilnesnius scenarijus. Gerai, kad jų yra!

Burgis, 2011-12-27 12:07:51

skaitovui: 100 balų! Pripažįstu, kad be scenarijaus konteksto Jūsų iškelti klausimai visiškai pagrįsti. Vakare turėsiu laiko – atsakysiu…

skaitovas, 2011-12-27 16:25:18

Burgiui> Perskaičiau Jūsų paskelbtą scenarijų. Beje, patį pirmą iš visų… Paaiškėjo kažkiek daugiau. Paaiškėjo ir tai, kad praktiškai nepasakėte nieko nauja tiems, kurie periodiškai/pastoviai lankosi Jūsų svetainėje 🙂

Tiems, kurie nežino apie čia pateikiamus etiudus įvairiomis temomis, gali būti neaišku, bus daug apie ką pagalvoti.

Jei ką, man atsakinėti nereikia – kaip ir aišku viskas. Nebent kitiems… 🙂

skaitovas, 2011-12-27 16:28:19

Tiesa, užmiršau, kad pačiu geriausiu santraukos teiginiu asmeniškai laikau šį:

“Geras mokslininkas nebūtinai yra geras dėstytojas! Dėstytojas nebūtinai turi būti mokslininkas”.

Tai absoliučiai sutampa su mano patirtimi!

Burgis, 2011-12-27 16:47:06

skaitovui: puiku, jau paskelbė. Taip, aš neišgalvojau nieko naujo – paskelbiau tai, kuo kasdien gyvenu…

Man smalsu, kaip Jūs (ir jūs…) įvertinsite kitus scenarijus.

skaitovas, 2011-12-28 08:59:12

Perskaičiau/peržvelgiau visus paskelbtus scenarijus. Daug įdomių dalykų, daug įvairiausių stilių. Daugiausiai prieštaringų minčių sukėlė LLRI kūrinys. Tarsi ir logiškos mintys, tačiau švietimą nuvertinti iki pačios paprasčiausios prekės ar paslaugos? Kažkas čia ne taip.

Mažiausiai minčių kelia LEU (ex VPU) mokslininkų darbas. Vargas Lietuvos švietimui, jeigu tai vertinama kaip dėmesio vertas scenarijus:) Primena pačias bjauriausias dabartinių edukologų disertacijų santraukas – žodžių daug, o minties nerasta.

laisvamanis, 2011-12-29 10:53:17

skaitovui – Jums tik pliusai, net aš kaprizingas ir bjaurus, neturiu kaip prisikabinti – tik pliusai, deja, negaliu vienu kartu pridėti bent 10

skaitovas, 2011-12-29 13:11:38

laisvamaniui> ačiū, tuoj ištirpsiu 🙂 Prie progos atsilyginsiu tuo pačiu 🙂

fregaria vesca, 2012-01-11 16:32:49

Norėčiau paklausti gerb. Burgio: tai kurie scenarijai anot jo verti ir kurie neverti dėmesio iš keturių? labai įdomu sužinoti nuomonę, nes tarp eilučių sunku įskaityti.

Burgis, 2012-01-11 20:29:12

fregaria: negaliu to daryti, etiketas neleidžia…

fregaria vesca, 2012-01-12 12:51:35

Savo nuomonę išsakyti turi teisę visi…tai ir klausiu Jūsų nuomonės 🙂