Šviesos laivelis

*

Tik pažvelkite į ankstesnę temą! 42 pliusai, 30 komentarų. Ilgų komentarų.

Tai aš ir galvoju: čia dėl to, kad pilnatis, ar dėl to, kad moksleiviams atostogos? Tarsiu, kad dėl atostogų ir pratęsiu temą…

*

Mūsų mokinukėms atostogos, o mums, seneliams, – darbymetis! Ar apie tai jūs, švietimo vadai, pagalvojote? Kaip tas anūkėles atplėšti nuo televizoriaus ir nuo kompiuterio? Vakar Mildutei davėme priemonių piešti. Per valandą nupiešė štai tokį šedevrą! Man labiausiai patiko pavadinimas „Šviesos laivelis“ ir mintis: bangos didžiulės, dangus didelis ir tamsus, bet šviesos laivelis galingesnis. „Nepasiduok, seneli“, – pasakiau sau. Bus sunku, bet viską įveiksi…

*

Šiandien nusivežiau mergaites į kiną. Po to, žinoma, reikia ledų. Aiškinu, mokau, kaip valgyti, kad neapsitaškytų, kad neišsitepliotų. Išradingai aiškinu, įtaigiai! O kai Mildutė leidžia man pabaigti didelę ledų porciją, išteplioju viską, viską… Skalbimo – pusei dienos. Ir dabar toks mano nerimas, kad vis tik viską matanti akis yra, už kiekvieną nuodėmę gauni bausmę…

*

Pasidariau santūresnis, kaltes išpirksiu darbu… Gerai, kad yra šviesos laivelis, mano viltis!

Atsakymai

sonata, 2017-04-13 21:22:07

“Šviesos laivelio sonata. Finale”. Mildutė. Popierius, akvarelė. 2017.

Sokolovas, 2017-04-13 21:35:00

ĮDOMUS NETIESIOGINIS INTEGRALAS

Gal kas susidomės…

Tai būtų geriausia Šventinė

dovana jums.

APSKAIČIUOKITE:

Integralas nuo 0 iki (+begalybės)

Pointegralinė funkcija- trupmena:

Skaitiklyje lnx dx, vardiklyje (a^2 + x^2).

Čia a- teigiamas skaičius.

Integralo konvergavimą intervale nuo 1 iki plius begalybės laiduoja šiame intervale teisinga nelygybė

lnx < 2(sqrtx) – 2 (įrodykite), intervale (0; 1) konvergavimą galima pagrįsti, tam tikru būdu keičiant integravimo kintamąjį.

Beje, būtent tuo kintamojo keitimo būdu galima apskaičiuoti šio nuostabaus , konverguojančio, netiesioginio integralo reikšmę.

Apskaičiuokite !

Beje, kiekvienas dėstytojas, mėgstantis savo darbą, privalo parodyti šio integralo reikšmės apskaičiavimą PIRMAKURSIAMS. Ir būtent šį semestrą.

Kitas dalykas, kiek tų “mėgstančių” , “mylinčių” liko. Seni kadrai pasiųsti velniop. Priimama nemokančių, ir nenorinčių dėstyti “srautinių doktorantų” karta…

Esencija, 2017-04-13 21:47:00

Paveikslėlis gražus techniškai ir turintis gilią mintį.

Bet leiskit paspėlioti, Mildutė lanko tapybos kažkokį būrelį?,…Taip, kad neužtenka duoti tik “priemonių piešti”, -ar ne?

Trp kitko, mačiau piešiančius ir dramblį, ir kiaulę…O pinigai už paveikslus-ohohohoooo….

Simonas M., 2017-04-13 21:49:56

O kiek Mildutei metų jau?

Burgis, 2017-04-13 22:59:34

Mildutei devyneri. Mokykloje ji lanko keramikos būrelį. Ačiū, gerbėjai!

Juozas P., 2017-04-14 11:33:02

Šaunuolė Mildutė.

Žinome kitaip įvardytą laivą… kartais atrodo, kad taip reikia jau ir patį okeaną vadinti…

Bet ant bangų bekraščio okeano

Ne vien galingi supasi laivai.

Audrų nugairintas luotelis mano

Juk irgi nardo tarp vilnių laisvai.

Šekspyras, 80 sonetas.

Sokolovas, 2017-04-14 19:25:22

Ir niekas nesusidomėjo integralu…

Visa nelaimė tai, kad žmonės jau niekuo nesidomi. Ir besigaudantys matematikoje atstumia uždavinį, apie bumerango efektą nesusimąstydami…

Žmonės jau niekuo nesidomi (išskyrus medžiaginius dalykus ). Gal dėl to ir turime rudenišką “pavasarį”…

Simonas M., 2017-04-14 22:59:50

Sokolovui:

reikia atsižvelgti, kad šičia Mildutė yra daug svarbiau už tuos integralus.

Giedrius, 2017-04-14 23:38:44

Sokolovui: Matematika – neįtikėtinai įtraukiantis dalykas. Jai neįmanoma atsispirti… beveik 🙂 Jeigu net ateistiniais tarybiniais laikais pats velnias įsitraukė į Ferma teoremos įrodynėjimo procesą…

https://www.youtube.com/watch?v=MFU_kdNH60E

reiškia dar ne viskas prarasta.

Sokolovas, 2017-04-15 21:29:23

SUNKIAUSIA KALBĖT BŪNA BŪTENT TADA, KAI GĖDA TYLĖT

Su “prisikėlimo švente”,

ponai ir ponios…

Velykos- pagoniška šventė. Bet…Katalikų kunigai sako gražius pamokslus, šventina…barus ir restoranus. Ir bankus. Jie pirmieji pamiršta Kristaus žodžius, esą “mano Karalystė- ne šio pasaulio”.

Eis į bažnyčią daugelis. Nors..niekur nėra Šventrašty nurodymo tokio.Ir kunigui pasipasakos nuodėmes savo (nors, anot Šventraščio, Kristus išvarė fariziejus)…

Išvarė? Velykas švęs ir Adžagauskai, ir KTU ponas rektorius, ir…Tik aš nešvęsiu.

Nėra ką švęst. Nes…Kaip gėdingai mes visi tylėjome, kai prieš gerbiamą B. Burgį buvo surengta inkvizicija…

Ne visur sutinku su B. Burgiu, ir jis tai žino. Bet..

Tarp “naujos” valdžios atstovų yra ir anksčiau “gynusių” B. Burgį ( Veryga), tačiau…Jokių priemonių, kad būtų išaiškintos TIKROS puolimo priežastys ( o jų, beje, dar neįvardijo ir pats Burgis), nevykdoma .

“Raštininkai ir fariziejai”,- kaip skelbia Šventraštis,- ėjo į valdžią, vedami “kovos su alkoholizmu” šūkio. Jiems vadovaujant, nusikaltimų, daromų apsvaigusiems nuo alkoholio asmenims, padaugėjo.

Populistų švietimo ministrė, nelyginant į kelnes pridariusi, net nenorėjo priimt B. Burgio pokalbiu.

Taigi,-nėra “naujų valdžių”. Ir …neverta balsuoti rinkimuose.

Gerb. Burgi, aš …aš pats atsiprašau už tai, jog mes visi bijojom kalbėt, kai turėjo būt gėda tylėt.

Mums grįš bumerangu…

Burgis, 2017-04-15 21:32:31

Sokolovui: stipriai Jūs čia… Ačiū! Man belieka tik priminti, kad Judas, išdavęs Kristų, pasikorė… O A. Pitrėnienė jau neteko darbo. Grafas Montekristas suras ir kitus… 🙂

Sokolovas, 2017-04-15 21:50:00

Gerb. Burgiui:

IKI AUŠROS DAR TOLI

Judas- tai graži legenda. Pagal ją jam darė įtaką jo sutuoktinė Judif. Bet…tiek to.

Svarbiausia , kad mes visi (tarp jų ir aš)- kalti. Ir kas iš to, kad aš tom dienom skambinau į ŠMM komunikacijos tarnybą, ir “bariausi”..

Jie man aiškino, jog “privalėjo”…

Sokolovas, 2017-04-15 21:58:39

Kaip bebūtų, man nebuvo lengva “užčiuopt priežastis”, tiesiogiai nepažinojus KTUG kolektyvo. Ir tik iš Jūsų trumpų sakinių, taip pat ir iš KTU gimnazistės dukros prisiminimų, po kruopelytę surinkau tam tikrą dėlionę…

Jei Jūs norėsite,- Jūs ir parašysite…

RasaRasa, 2017-04-15 22:46:33

Grafo M darbas?

http://www.alytiskis.lt/naujienos/diena/pagalbos-prasymas-sedo-i-automobili-isvaziavo-ir-dingo-22352/

Burgis, 2017-04-15 23:22:09

Sokolovui: dar kartą ačiū! Koks gėris, kai sužinai, jog didingi Žmonės ką nors darė tuo metu, kad sustabdytų niekšybę.

Sokolovas, 2017-04-15 23:48:19

Gerb. Burgiui:

Kas iš to…

Ir žmonių “didingų” nėra. Tiesiog yra akimirkų, kuomet kiekvienas elgiasi pagal savo sąžinę.

Kažkodėl prisiminiau Žemaitijos “Ventukų” dainos žodžius:

‘Kryžkelėj sustojęs, jau nebežinosi,

ar ieškoti verta tarp žmonių Žmogaus..”