Švietimui amen?

*

Tai jau patvirtino…

*

1) 2019 m. stojantieji į universitetus ar kolegijas turės būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos, matematikos brandos egzaminus taip, kad jų įvertinimų aritmetinis vidurkis būtų ne mažesnis negu 40.

*

2) Į universitetus galės būti priimami stojantieji, kurių penkių privalomų mokytis dalykų įvertinimų vidurkis bus ne mažesnis negu 7. Vidurkis bus skaičiuojamas pasirenkant penkis geriausius įvertinimus iš brandos atestato priede įrašytų aštuonių dalykų.

*

3) Pasak jos (ministrės – B.B.), greičiausiai stojančiojo portfolio ateityje bus sudarytas atsižvelgiant ir į brandos egzamino rezultatus, ir į metinius pažymius, ir į neformaliais kompetencijas. „Siūlome šiais metais pradėti nuo brandos darbo. Tai – pirmieji žingsniai link kaupiamojo balo ir realizuojant idėją, kuri buvo išsakyta, taip pat – ir peržiūrint brandos vertinimą, mažinant svorį vien egzaminų ir įvedant kaupiamąjį, kuris pasireikštų tiek vidurkiais tam tikrų dalykų, kurie kaupiami, tiek savarankiškų, neformalių veiklų kaupimu.

(www.delfi.lt)

*

Jei aš būčiau dailininkas, tai dabar nupieščiau tokį paveikslą, kaip Edvadro Munko „Šauksmas“. Bet nesu dailininkas…

Tai tik trumpai pakomentuosiu.

  1. O NEC liks tas pats, toks pat? Tai kokia čia jam problema padaryti taip, kad 40 vidurkis būtų pasiekiamas ir tam, kas dukart pro mokyklą praėjo?

*

  1. Trys variantai: a) mokytojai nustatys kainą, kurią tėvai turės sumokėti, kad tas vidurkis nebūtų mažesnis už 7; b) visi mokytojai, kurie rašys mažiau, bus apkaltinti patyčiomis iš jaunų žmonių, psichologiniu smurtu ir turės nueiti mano nueitą kelią; 3) mokytojai pasirinks principą: „reikia – bus“; nejaugi man labiau reikia to mokslo?

*

  1. Brandos darbus kurs labai brandžios firmelės, labai godūs žmogeliai… Neformaliąją veiklą savo vaikams kaups labai įtakingi tėveliai.

Amen.

Atsakymai

Darius, 2017-09-05 19:16:24

Dėl 2 punkto: įtakingi vaikų tėveliai (ypač mažesniuose miesteliuose) paskambins mokyklos direktoriui ir “paprašys” savo atžaloms vidurkio diesnio nei 7. Direktorius lieps mokytojams padaryti tą vidurkį (šiuo atveju mokytojai darys už ačiū).

Dėl 3 punkto: brandos darbus rašys patys tų darbų tikrintojai – mažiau vargo ir rezultatas garantuotas.

Nerijus, 2017-09-05 19:58:02

Jeigu nepasieki norimo rezultato, tai yra du būdai kaip jį galima pasiekti:

  1. Įdedi papildomų pastangų tam, kad pasiektum nustatytą rezultato kartelę.

  2. Pakeiti rezultato skaičiavimą, kuriuo nuleidi kartelę prie plintuso.

Kuris būdas pasirinktas?

Sokolovas, 2017-09-05 20:04:41

Vienintelė išeitis- stojamieji egzaminai į universitetus, kuriuos pastarieji rengtų “pagal savo pažangos ir gedimo laipsnį”. Mokykliniais pažymiais pasitikėti negalima.

Universitetai patys turi rodyt tokią iniciatyvą. Bet…Jų vadovams yra geriau taip, kaip yra dabar.

Juozas P., 2017-09-06 14:55:18

Ne visi gal žino, kad:

http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/mokykloje_truksta_tik_mokytojo/

Giedrius, 2017-09-07 14:59:51

Istorija jau seniai įrodė, kad versti ką nors kažką daryti – labai neracionalu. Labai brangiai kainuoja visokių prižiūrėtojų ir kontrolierių išlaikymas. Be to, ta nuolatinė demonstratyvi superkontrolė (t.t. su video įrašais) per egzaminus sukelia papildomą įtampą ir visus veikia slegiančiai. 2016 m. prieš abitūros egzaminus, kai vienos Vilniaus gimnazijos direktorė pradėjo pasakoti tėveliams kokia yra bendra tvarka ir kaip mokiniai palydimi egzamino metu į tualetą… paklausiau: “matant kontrolės mechanizmų vystymosi tendencijas, po kelerių metų, ko gero, mokinius konvojuosite su ginkluota sargyba?…” o visi sėdės suoluose nuogi, kad nebūtų iš kur išsitraukti ir kur susikišti :)… špargalkės (paskutinės klausimo dalies tuomet neuždaviau, bet būtinai pirmai progai pasitaikius užduosiu). Direktorės atsakymas tuomet neišsklaidė abejonių, kad taip ir bus.

Ar ne paprasčiau būtų mokymosi procesą organizuoti taip, kad mokiniams/studentams būtų įdomu mokytis? Juk tai natūraliai taip įdomu visiems sužinoti ką nors naujo, išmokti ką nors naujo. Tik be streso… Oi kas bus, jeigu neišlaikysi egzamino tokiu balu! Pasaulio pabaiga!

Pagrindinė taisyklė visur, t.t. ir kovos menuose – nesuk galvos dėl rezultato, mėgaukis procesu! Ir geras rezultatas bus savaime.

Kas nenori mokytis – nepriversi. Bet nemanau, kad tokių yra daug. Tiesiog dabartinė švietimo sistema atmuša bet kokį norą mokytis bei naikina iš prigimties vaikuose glūdintį optimizmą ir gyvenimo džiaugsmą. Ta prasme, Tarybinė švietimo sistema buvo gerokai pranašesnė… Ten bent jau sistema buvo.

Darius, 2017-09-07 17:57:22

Kaip matau, temoms apie švietimą irgi amen…

Burgis, 2017-09-07 18:09:39

Dariui: taip, keista ir liūdna… Pasitikrinau – vakar šią svetainę aplankė 500 žmonių. Ir… nieko!

*

Keičiu kursą. Gal laikinai, bet neberašysiu švietimo temomis. Eikite ir verkšlenkite po mokyklų langais, kad ir kiti vaikai netikę, ir jūsų vaikai netikę…

Sokolovas, 2017-09-07 20:12:21

NE KIEKVIENAS SKAUSME PRABILS

Tiesiog dauguma nesidomi švietimu…

Bet yra tokių, kuriems išties rūpi, kuriems skaudu…Kodėl jie tyli?

Gal todėl, kad aiškiai suvokia-niekas iš esmės nesikeis! Tie žmonės pritaria gerb.Burgio mintims. Tačiau…Jie žino- nieks nesikeis. Bent jau vidutinio amžiaus žmogaus gyvenimo trukmės diapazone- nieks negali iš esmės pasikeisti. JIE JAU ATSISTOJO ANT KOJŲ. Ir bus taip, kaip JIE geis. Nesvarbu, kokiame apvalkale, kokiu apdaru rinkėjai JUOS apvilks…

Yra suvokiančių, kas vyksta…Tačiau, suvokdami, jog susidurta su kur kas galingesne jėga, šie žmonės vengia druskos ant žaizdų. Nes…Vis dėlto,-tai ir jų žaizdos.

Ne visi kalba, skausmą jausdami…

Rasa, 2017-09-07 20:20:57

🙂 O ką sakyti komentatoriams? Argi išeitis kaskart paskaičius padejuoti?

Kas gali ką nors padaryti, tas daro, o kas nieko negali arba nedaro, kaip pav. aš, tai ir patyli 🙂

O kas bus toliau? Bus kaip ir būdavo visada. Nesvarbu kiek baigs universitetus, kiek kokių įstos. Kiek baigs vidurines. Visa tai tik popieriai.

Kas norės mokytis ir norės žinių, tas ras būdų kaip jas gauti. Kas norės popieriukų, gaus popieriukus. Ir galės išdidžiai sakyti, kad įgavo aukštąjį išsilavinimą. Juk kai kam tik to ir tereikia 🙂

Ir, kaip ir visais laikais, išties gabių, protingų, žingeidžių žmonių bus nedaug. Visada jų būdavo nedaug. Ir gaila, kad nemaža jų dalis apskritai meta mokslus, nes mūsiškių universitetų š… malimas nepateisina jų lūkesčių, jų poreikių. Jie tobulinasi kažkuriose srityse patys. Bet imant visuomenės požiūriu, jie tarsi ir prastesni už tuos “baigusius”:) Nors universitetai dabar ruošia padavėjus picerijoms, administratorius, pardavėjus ir pan. Paklauskit bet kurio jauno pardavėjo prekybos centruose- beveik visi bus baigę “aukštuosius mokslus”. Arba bebaigiantys. Na, kurie dirba studijuodami dar, čia kita kalba, čia visi darbai puiku. Bet kad daugelis jų ir lieka paskui tuose svajonių darbuose 🙂

Va tuo viskas ir pasakyta apie mūsų aukštuosius išsilavinimus.

Mes labai kultūringa ir labai išsilavinus tauta. Na gal tik aš šiek tiek mažiau nei kiti 🙂 O va protingų niekam ir nereikia. O kam jie? Bado savo teisybe paskui visiems akis 🙂

buves juristas, 2017-09-07 22:35:23

kai bijai pavadinti daiktus savo vardais, nesipiktink kad turi tokį švietimą. Ezopas buvo vergas…

Sokolovas, 2017-09-09 18:23:25

GRAŽUS UŽDAVINYS

Duota: x^2 + y^2 = 1.

Apskaičiuokite reiškinio

2xy + x^2 – y^2

didžiausiąją reikšmę.

Simonas M., 2017-09-09 20:13:28

Čia labai mano mėgiamos simetrinės algebros uždavinys. Aš tokios mėgdavau daryti taip: jei pasižymime x+y=2u ir xy=v², tai mes žinome, kad |u|≥|v| ir dažnai u ≥ v. Tai yra apribojimas reikšmei v ir galima parodyti, jog visada v įgys kraštutinę (mažiausią arba didžiausią įmanomą) reikšmę tada ir tik tada, kai x=y arba kažkuris iš jų yra nulinis. Šiame uždavinyje kaip tik abu reiškiniai yra simetriniai (jei antrajame y² pakeisime į 1-x²), vadinasi juos išeis išreikšti per u ir v ir išreiškus telieka išnagrinėti atvejį, kuomet v² yra didžiausias. Olimpiadininkai žino panašių triukų netgi su trejomis reikšmėmis. Aš mokėčiau šį uždavinį padaryti bent trimis būdais, bet kad jau išaugau iš tokių uždavinių. Tegu sprendžia naujai ateinantys, nespartinkim per jėgą proceso ir manau Rasa labai taikliai išsireiškė.

Sokolovas, 2017-09-09 21:24:18

Simonui M:

Šiaip tai čia trigonometrija elementarioji…:)

Aišku, galima ir algebriniais būdais spręsti…

Simonas M., 2017-09-09 21:34:25

Žinojau, bet ta trigonometrija su tokiais uždaviniais pasiteisina tik keliais laimingais atvejais iš daugybės. Minčių kyla visokių, pavyzdžiui išnagrinėti trigonometrines tapatybes, kurios gali būti performuluotos į algebrinius reiškinius ir nustatyti, kokie dažniausiai pasitaikantys algebriniai reiškiniai gali būti įvertinami jomis naudojantis. Bet tai ateities laisvalaikio užsiėmimas, kai nebus svarbesnių darbų.

Burgis, 2017-09-10 07:59:01

Giedriui: atsiprašau, kad tik dabar patvirtinau Jūsų komentarą. Jis puikus, tikslus! Ačiū!

Burgis, 2017-09-10 07:59:42

Sokolovui: tik nepamirškite čia paskelbti savo uždavinio sprendimo. Žmonės turi pasidžiaugti…

Sokolovas, 2017-09-10 08:45:18

Gerb. Burgiui:

Negaliu pateikt sprendimo, nes atsiranda užrašas, jog komentaras “blocked based”…

Burgis, 2017-09-10 09:25:32

Sokolovui: nesuprantu… Aš nieko nepakeičiau. Gal kaip nors supaprastintai, žodžiais parašykite?

Sokolovas, 2017-09-10 09:32:28

SPRENDIMAS

Vienetinis apskritimas- trigonometrijos pradininkas…Todėl šiuo atveju nuo algebros ir pereisime prie trigonometrijos:

x=cos t, y=sin t.

Gauname:

2xy + x^2- y^2=

=2cost sint + (cos t)^2 – (sin t)^2,

t.y. sin2t + cos2t.

Didžiausioji šio reiškinio reikšmė- kvadratinė šaknis iš 2.

Burgis, 2017-09-10 09:42:30

Sokolovui: Puikiai! Ačiū!

Giedrius, 2017-09-10 10:54:41

Burgiui: Dėkoju už gerą įvertinimą. Galvojau… gal “perspaudžiau” aprašydamas situacijos absurdiškumą. Bet, matyt, susimąstyti verčia tik situacija, privesta iki visiško absurdo. Ką gi, rodos, tokią jau turime… Laikas visiems pradėti… juoktis

:)) Tai galėtų būti gera pradžia į ką nors geresnio!

Prisimenant filmą “Tas pats Miunhauzenas”: “Aš supratau kur yra jūsų bėda. Jūs per daug rimti. Protinga veido išraiška nėra proto požymis. Visos kvailystės pasaulyje daromos būtent su šia veido išraiška… Šypsokitės, ponai, šypsokitės…”

https://www.youtube.com/watch?v=9fNzaClI0Ag