Tai bus kalėdos ar Kalėdos?

Vos tik jis pasakė „Jūs meluojate…“, aš bematant atsakiau: „Aš tau, parazite, policiją iškviesiu!“ Matote – esu netolerantiškas chamams. O jūs tikriausiai nešiojatės švarią nosinaitę, kad galėtumėte nusišluostyti, kai jums spjaus į veidą?

*

Galvoju apie Stokholmą. Apie mūsų miestą. Ar būtinai reikia piešti pranašą su šuns kūnu? Ar būtinai už tai reikia keršyti sprogimais?

*

Jei jau aš buityje nesu tolerantiškas, tai ar galėčiau būti tolerantiškas, jei kas įžeistų mano Dievą, o aš būčiau už Dievą visu kūnu ir siela? Kam Švedija tokia tolerantiška atvykstantiems, įsikuriantiems šioje šiaurės šalyje pietiečiams? Tam, kad išmokytų pakantumo kitaminčiams net religijos srityje? Bijau – nepavyks… Bijau – teroras kartosis…

*

Pagrindinėje Kauno bažnyčioje bobutė skaudžiai man įspyrė į koją, nes nesiklaupiau… Aš, mat, šiek tiek per anksti atėjau paklausyti koncerto, dar nebuvo pasibaigusios pamaldos, o aš atsisėdau… Seniai tai buvo, bet aš įsiminiau.

*

Dabar prasideda laikotarpis, kai net artimi žmonės nebežino – man, tau, jiems, jums bus kūčios, Kūčios, kalėdos, Kalėdos, šv. kalėdos, Šv. Kalėdos ar tiesiog šventės? Neramu, nesinori įžeisti, o religingi žmonės labai jautrūs, nepakantūs. Sprogimai Stokholme priminė…

Atsakymai

Klaustukas, 2010-12-13 21:10:11

O nereligingi žmonės pakantūs religingiems?

Sugalvok pasimelsti vakare – netikinčių būryje, išjuoks negyvai. Ir taip daugybėje situacijų.

Lina L., 2010-12-13 22:55:39

Mano nuoširdžiai religinga senelė visiems gyrė savo žentą – mano tėtę, visišką laisvamanį, kad vos paprašius, nuveždavo ją į bažnyčią su visa derama pagarba.

Tai man taip ir įprasta 🙂

Darth Vader, 2010-12-14 09:07:07

Įdomios mintys. Šiaip jau įžeidinėti pasaulinę religiją yra šlykštu ir pasibaisėtina. Nepatinka – nepritark. Neįtiko – kritikuok. Bet viskam yra ribos. Sprogdinimai ar niektauzos-teplioriaus eliminavimas yra radikalios priemonės, tačiau tik taip musulmonai gali gintis: juk bet kuris teismas net nesvarstys bylos prieš įžeidinėtojus. Teroras gali nebesikartoti: tereikia paprasto dalyko. Tereikia – nesityčioti iš kitokio. Nepatinka religija – na ir nafig, ignoruok. Tyčiotis iš kitokio – neleista niekam. Jei ten ir toliau tyčiosis iš musulmonų – atsakomosios akcijos kartosis kaip citata iš mūsų Konstitucijos (esą jei valdžia nedaro nieko ginti valstybei, teisė ir pareiga ginti Lietuvą pereina tautai). Taip, sprogdinimai – nežmoniška, žiauru ir barbariška, tačiau taip pat nežmoniškos yra patyčios. Patyčias mokykloje bandoma išguiti. Patyčias valstybiniu lygiu – skatina, Ne dviveidystė kartais?

Kūčios ir šventos Kalėdos bus tikinčiųjų mažumai. Tai religinės šventės, susijusios su Jėzumi Kristumi. Netikintiems gali būti žiemos šventės. Tik jau – ne “kalėdos” ar “kūčios”. Tai ne bendrinės sąvokos!

Ren, 2010-12-14 09:38:11

Vakar mano sūnus penktokas dalyvavo prieškalėdinėse mišiose, kurios visiems moksleiviams buvo privalomos (mokykla nekatalikiška). Mūsų šeima pakankamai laisvų pažiūrų, tačiau su pagarbiu požiūriu į religijas. Mišių metu, sūnui nesimeldžiant ir nesiklaupiant, šalia esanti mokytoja replikavo”Gal tu invalidas?” Ilgai vakare diskutavome apie tuščiadvasiškumą…

Burgis, 2010-12-14 09:42:01

Klaustukui: ir kaip Jūs elgiatės, kai iš Jūsų, besimeldžiančio, šaipomasi?

petras, 2010-12-14 10:08:10

Dartai veideri, aš esu netikintis, bet ateinančią žiemos šventę vistiek vadinu bendrine sąvoka, kūčios, nes tik per kūčias gaunu pavalgyt kūčiukų :P:P dėl to labai laukiu šitos dienos. na ir pasidžiaugiu pradėsenčiomis ilgėti dienomis. todėl nematau čia jokios sąsajos su jėzum kristum.

Klaustukas, 2010-12-14 10:35:47

Aš esu užsispyręs kaip ožys, nežinau, ar čia bėda ar ne, tačiau kas man atrodo teisinga, visada taip ir darau. Užtat šaipos nesišaipo, savo vistiek padarau. 🙂 Bet nemanau kad tai yra teisinga. Pavyzdžiui, aš nekenčiu gėjų, tačiau jeigu jie manęs nelenda, aš juos tiesiog ignoruoju. Manau ir ateistai galėtų taip daryti, gi jiems niekas nelepia klauptis ant kelių ir poteriaut.

Povilas, 2010-12-14 10:56:36

Laikausi nuomonės, kad šaipytis galima iš bet kokio literatūrinio herojaus. Net jei tas literatūrinis herojus yra kažkieno įsivaizduojamas draugas. Lygiai taip pat galima šaipytis ir iš manes, jei kažkas įžvelgia ką nors verto pašaipos. gali būti, kad net pasijuoksime kartu. bet kokia kitokia reakcija yra neadekvati.

Šiuo klausimu, esu kaip Klaustukas gėjų atžvilgiu: tikėk tu kuo tik nori, bet namie ir nesiafišuodamas. tavo įsivaizduojami draugai ir jų “taisyklės” tėra įdomūs tik tau.

Ūžesiai ausyse, 2010-12-14 11:07:07

Klaustukas,-“Pavyzdžiui, aš nekenčiu gėjų, tačiau jeigu jie manęs nelenda, aš juos tiesiog ignoruoju. Manau ir ateistai galėtų taip daryti, gi jiems niekas nelepia klauptis ant kelių ir poteriaut.”

Kaip daryti turėtų ateistai? Nekęsti tikinčiųjų, kai pastarieji užkalbina ateistą taip kaip tu nekenti gėjų? Ačiū, gal pasilaikyk savo neapykantas sau.

Klaustukas, 2010-12-14 11:09:39

Kaip matau, jums ganėtinai sunku su tekstu suvokimu, nors aš, ir klaidų anam komentare privėliau.

Aš norėjau pasakyt, kaip aš kad toleruoju gėjus, kol jie prie manęs nelenda, tai visokie ateistai, laisvamaniai ir t.t galėtų toleruoti mane, ar bet kokį asmenį kurie tiki Dievą.

Ūžesiai ausyse, 2010-12-14 11:52:38

O aš manau, Klaustuk, kad problema ne teksto suvokime (būtų gerai jei parodytum konkrečią vietą), o neapykantoj. Beje, kaip prie tavęs “lenda” tų tavo ignoruojamų grupių atstovai: klausia kiek valandų, pagiria šukuoseną, atsisėda šalia autobuse? Būtų gerai jei sugebėtum paklaust savęs kiek tavo neapykantos formavime dalyvauja tikro “lindimo” prie tavęs, o kiek – įsivaizduojamo. Tos tavo stigmatizuojamos grupės – laisvamaniai, ateistai, gėjai – nėra uždraustos įstatymų, todėl turi visišką konstitucinę teisę propaguot save, savo veiklą. O kaip tu įsivaizduoji reklamą be “lindimo”? 🙂 Man, būna, irgi jehovistai skambteli į duris su savo knygelėmis, bet dėl to aš nepradedu jų nekęst. Galbūt neapykanta tokiems būtų per didelė prabanga. 😀

Burgis, 2010-12-14 11:59:39

Ren: atsiprašau už tą mokytojūkštę…

Aš, 2010-12-14 12:06:30

Aš labai konkrečiais pavyzdžiais galiu iliustruot.

Jehovos liudytojai ir pas mane dažnai ateidavo, tačiau kandangi mane jie visiškai nedomina, tai aš taip ir pasakau jiems – dažniausiai atstoja. Tiesa pasitaiko kad bobutė dažniausiai su kokiu vaiku būna labai įkyri ir vistiek bruka tas knygutes. Tuo atveju aš pasakiau, kad esu musulmonas, ir jūsų Jėzus manęs visai nedomina. Negražiai pasakiau? Šventvagiškai? Galbūt. Tačiau negi visus tokius įkyrius biesus pradėsi šaudyti? Negražu. Be to mano pasakymas davė efektą – jau daugiau kaip metai neateina jokie Jehovininkai.

O kas liečia gėjus, mano nuomone, tai čia jau atskiras dalykas. Kodėl jie turi rengti paradus? Tai gal tegul ir lesbietės, fašistai, atsiprašau už žodį, ir pedikai žigsniuoja? Jeigu jau taip. Maždaug “žiūrėkit kokie mes faini”. Pvz, jeigu aš esu kitoks, tai kodėl aš turiu savo kitoniškumą brukti kitiems ir prievarta visiems rodyti, koks aš esu fainas, vien dėl to kad žydras? O dar kur jų noras “vaikų turėti” ir manymas kad neleidimas turėti vaikų, pažeidžia jų teises… Bet čia jau atskira tema. Ir taip daug jau prirašiau 🙂

Povilas, 2010-12-14 13:18:26

o kodėl, pavyzdžiui, turi teisę žygiuoti juodaskverniai su pliusais ir minia sekėjų is paskos? neretai važiuojamąja dalimi, taip trukdydami kitiems eismo dalyviams? tegul šliaužioja aplink savo kulto vietas ir nebruka savo kitoniškumo aplinkiniams.

Burgis, 2010-12-14 14:06:46

Va, matote, vėl nesutariame dėl tolerancijos ribų… Ir niekada nesutarsime – nuo faraonų laikų iki…

*

Tai ką daryti? Tai, ką jūs ir siūlote: jokie žmonės, jokios žmonių grupės (Pabrėžiu – jokios! Nei gėjai, nei katalikai, nei musulmonai, nei rabinai, nei Seimo nariai, nei prezidentai, nei Nobelio premijų laureatai, nei… Tiesiog – jokios!) neturi siekti išskirtinumo, pabrėžtino viešumo visuomenėje, pasaulyje… Ir kiti žmonės (rinkėjai, tikintieji, tėvai, mokytojai…) neturi skatinti to išskirtinumo, neturi nieko sudvasinti, sudievinti daugiau, nei pats skatinamasis to nori.

*

Ir labai tinka taisyklė: su uošve santykiai turi būti šalti, bet draugiški.

Povilas, 2010-12-14 14:51:43

Ne visiškai sutikčiau su p. Burgiu. Mano itin kuklia nuomone, visi turi teisę į viešumą. tiek minia katalikų, tiek minia gėjų. ir teises į eitynes jie turi lygiai tokias pačias. vien todėl, kad jie yra LR piliečiai.

kodėl visi mano, kad tolerancija – tai būtinai broliavimasis su kitaip manančiais/atrodančiais/besielgiančiais?

I may not agree with what you say, but I will defend to the death your right to say

bach, 2010-12-14 15:47:41

100 proc. pritariu Povilui, tolerancija demokratineje vaslybeje butent ir turi buti tai kad kiekvienas katalikas, gejus, musulmonas, juodaodis ir t.t. turi teise issakyti savo nuomone viesai ir jei nori eiti ir daryti parada, eitynes festivali ar dar ka nori, tol kol tai nepaziedzia kitu zmoniu teisiu… ir tik nereikai sakyti kad taip darydami pvz gejai pazeidzia jusu teises, nes nieko jie nepazeidzia, jei nepritariate tam jus turite teise nedalyvauti eitynese, neklausyti ar neskaityti ka jie kalba, o jei bijote kad nuo to jusu vaikai gejais pataps ta diena isveskite is miesto tai tikrai “neuzsikres” :). Lygiai tas pats Švedijoje buvo, niekas tų karikatūtų i plakatus negamino ir i Artimuosius rytus neveze, jei tai izeide koki musulmona jis gali daugiau gyvenime to laikrascio neprikti ir neskaityti tai jo TEISE.

Burgis, 2010-12-14 16:10:22

Povilui ir bach: bet pripažinkite, kad Jūsų taisyklės neveikia… Tai gal išbandykime manąsias?

bach, 2010-12-14 16:49:13

Ka reiskia neveikia? Jūs galvojate musulmonu ekstremistai neprisigalvotu n kitokiu priezasciu be tos nelemtos karikaturos… tokiu atveju reiktu uzsidaryti savo mazuose kambareliuose ir nekisti is ten galvos, nes bet koks veiksmas gali izeisti katalika, musulmona, ateista geju ar dar ka nors. O del tolerancijos gejams juodaodziams katalikams ateistams… tai kuo puikiausiai veikia vakaru europoje veiks kazkada ir cia. Ten net negali buti ir kalbos apie privalomas misias valstybinje mokykloje, taciau niekam neidomus ir geju paradai ar kataliku eitynes, jos vyksta n metu ir kas nori ateina pasiziureti kaip i spalvinga rengini kam nepatinka (o tokiu irgi yra) tiesiog neina… O del ribos kur yra “lasivas zodis” o kur jau izeidimas-nusikaltimas jau cia kita tema, bet nereiskia kad reikia atsisakyti reiksti savo nuomone ar tam tikras atvejais ir provokuoti tam tikras grupes.

Saulius, 2010-12-14 16:53:02

Teko pabendrauti su giliai tikinčiu musulmonu. Ir supratau, kad jie tikrai mąsto kitaip nei mes. Jiems yra savaime suprantama savo religiją ginti kardu, sprogdinimais ir pan. Ir jie net nevartoja tokio žodžio kaip teroristas. Jiems ‘teroristas’ – tai viso labo jų religiją ginantis partizanas. Ir tada pradedi suprasti, kad toks Vakarų karas su jais prie nieko gero neprives. O pavieniai išsišokimai (kaip kad karikatūros) tik dar labiau iššauks smurtą. Ir jokie aiškinimai musulmonams apie toleranciją nepadės.

Saulius, 2010-12-14 16:55:41

bach, ir manote, jog viskas, kas yra Vakarų Europoje, yra tobula ir siektina? Juolab kad visa tai ‘stumia’ grupės lobistų (dažniausiai dėl ekonominės naudos)?

bach, 2010-12-14 17:12:15

Sauliau, o jus manote kad musulmonai ekstremistai turetu mums diktuoti ka mes turime sakyti, rasyti ir kaip gyventi… viena diena negali karikaturos piesti kita diena jau ir apie savo isistikinimus negali rasyti nes tai gali kazka “izeisti”… mes i irana nevaziuojam ir turgaus aiksteje nerekiame kad islamas tai nesamone… o del to kas tobulo ir siektino yra vakaru europoje…. manau pamatines vertybes tokios kaip zodzio laisve ir saviraiskos laisve taip pat zmogaus teise pasirintki (placiaja prasme) kaip jam gyventi yra pamatines ir siektinos ir tikrai yra i ka lygiuotis toje srityje. kazkaip nesinori galvoti apie alternatyva kad kazkas uz mane gali geriau zinoti buti man kataliku ar protestantu ar musulmonu (ar netiketi jokiu dievu), myleti(s) vyra ar moteri ir t.t. O del taip vadinamo lobizmo ir naudos – viska musu gyvenime paremta tam tikra nauda (ekonomine, psichologine, socialine ar kt.)

Saulius, 2010-12-14 17:36:19

bach, argi aš sakiau, kad ekstremistai ir jų priemonės yra pateisinamos? Norėjau tik parodyti, kiek mes nedaug apie juos žinome ir kaip naiviai piktinamės jais. Juolab kad čia pamatinė islamiškos religijos problema ir terorizmas jau užprogramuotas juose. Kaip mes pateisiname savo partizaninį pasipriešinimą po II pasaulinio karo, taip musulmonai pateisina savo teroristinius išpuolius. Ir kol bus gyvas bent vienas musulmonas, tol terorizmas klestės.

bach, 2010-12-15 08:29:30

As nemanau kad mes apie juos daug ko nezinome ar naiviai piktinames… tiesiog kaip kad yra musulmonu ekstremistai yra ir kataliku ekstremistai radikalai ortodoksai ar ultradesnieji ir netgi yra labai radikaliai nusiteikusiu geju grupuociu ir t.t. ir t.t. Kad ir ka mes bedarytumem kazkokiai grupuote gali buti nepatenkinta, bet ar tai reiskia kad geriau nieko nedaryti ar nesakyti kad tik netycia “neizeistum” kazkokios grupes…

Mario, 2010-12-15 10:36:57

O aš pritariu p. Burgiui. Viena demonstracija iššaukia kitą – priešišką – demonstraciją ir t.t. Kita vertus nežinau kaip vertinti tarkim med. seselių ar policininkų demonstraciją dėl aukštesnių atlyginimų. Visai nenoriu graikiško varianto, bet lietuviškas pasyvumas irgi “užmuša”. Kitą vertus kai ta “paklodė” tokia maža, ar reikalingos jos tąsymas?

giedrius_m, 2010-12-15 11:00:48

Na kaip. Musulmonai keičiasi. Nevisur, negreitai, bet keičiasi. Savo laiku jie nebuvo taip linkę į terorizmą, o ir nemanau, kad visi jie tokie.

Lietuvoje irgi yra idomių katalikinio ekstremizmo pavyzdžių.

http://www.lrytas.lt/-12921549521289943745-ar-lankydamasi-pas-romos-popie%C5%BEi%C5%B3-prezident%C4%97-d-grybauskait%C4%97-tur%C4%97jo-prisidengti-galv%C4%85.htm

ir analizė: http://www.lrytas.lt/-12923303091290417927-kunigas-o-p-volskis-u%C5%BElipo-ant-to-paties-gr%C4%97blio.htm

Martynas, 2010-12-16 16:04:15

Diskutuojama apie žmogaus teises, nes vengiama diskusijos apie žmogaus prigimtį, o jos vengiant, prigimtis vis labiau suvokiama šitaip ( http://martynas.pilkis.lt/files/2010/05/gyv-700×926.jpg ); tokia gyvuliška, instinktams pavaldi žmogaus prigimtis nebėra tinkmas pamatas žmogaus teisėms, jų sąrašas pamažu tampa ne kuo kitu, o naująja, sekuliaria religija, kiekvieną dieną vis labiau įtvirtinančia savo dominavimą.