Tamsioji priėmimo pusė

kar_1

Vakar Palangoje stebėjausi matydamas didžiulę minią pasipuošusių žmonių, einančių į svarbiausią miesto koncertų salę. Jūra gėlių, pučiamųjų orkestras, šokėjos…

Ir visa tai – abiturientams. Toks nedidelis miestas, o tokios didelės iškilmės abiturientams…

***

Ir staiga mane skaudžiai nusmelkė mintis apie tai, kas toliau… Dauguma tų abiturientų studijuos. Kur studijuos? Kaip pateks į prestižines mokslo įstaigas? Kaip ten studijuos? Kokias (kieno) gins disertacijas?

*

Ne, šį kartą nerašysiu apie aukštąjį mokslą, apie pseudostudijas, pseudodisertacijas.

Atversiu jums vieną skaudulį, daugelį metų kankinusį mane Gimnazijoje. Kuo didesnis buvo Gimnazijos populiarumas, tuos sunkiau buvo ją apsaugoti nuo ateinančių pro „užpakalines duris“.

Iš pradžių mes šifruodavome stojamųjų testų darbus.

Iš pradžių mes „filtruodavome“ mandatinėse komisijose.

Nepasiteisino.

Nuo namų vagies spynos nėra.

Vienas po kito į Gimnaziją stojo mokytojų, darbuotojų vaikai. Negi uždrausi?

Prieš stojamuosius prašydavau mokytojų:

– Nesugriaukite savo vaikų gyvenimo! Jie amžinai nešios nuoskaudą, kad ne „savo kojomis“ pateko į Gimnaziją…

Ne visi mane išgirdo, ne visi…

„Jei ano mokytojo vaiką priėmė, tai kaip galiu savąjį palikti už durų? Juk aš čia dirbu, stengiuosi!“

Ir tie tėvai, kurie suprasdavo, kad jų vaikas pats neįstos, surasdavo tuos namų vagis, tą svarbiausiąjį namų vagį, kurie viską „sutvarkydavo“…

Nuo namų vagies spynos nėra.

Paskui tuos metus, kol atėjusysis pro „užpakalines duris“ mokydavosi, visi mokytojai, visi bendraklasiai suprasdavo, kaip jis atėjo. Bet tylėdavo… Juk kolegos vaikas, juk mūsų mokytojo(s) vaikas…

*

Labiausiai man būdavo gaila tų mokytojų, kurių vaikai teisingai, garbingai ateidavo pro paradines duris. Ne vienas iš tų vaikų buvo Gimnazijos pažiba. Bet šešėlis krisdavo net ant tokių… „Mokytojo(s) vaikas…“.

*

Dabar Gimnazijoje yra mažiausiai du tokie – atėjusieji pro „užpakalines duris“. Labai dažnai apie juos, apie jų tėvus galvoju…

Nenoriu būti blogas pranašas, bet gali būti, kad tokių daugės. Nes reikia didelės jėgos, ginantis nuo namų vagių, nuo „telefoninės teisės“, nuo „saviškių“ sandėrių.

Visuomenė pasikeitė. Principas „jei gali gauti nelegaliai – paimk“ populiarėja. Smerkiančių šį principą mažėja. Anų laikų pasiteisinimas „visi vagia“ populiarėja…

*****

Tie, iš šventės Palangoje, įvairiais keliais eis per gyvenimą. O, kaip norėjau užeiti į tą salę ir jiems palinkėti: „Visada patys gyvenkite savo gyvenimą! Niekada neleiskite, kad kiti jumis rūpintųsi, jums padėtų lyg neįgaliesiems. Jūs stiprūs, teisingi, protingi! Jūs įveiksite, išmoksite patys!“

Atsakymai

skaitytotjas, 2016-07-16 22:57:07

Pasikartosiu-ko gero, ir Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė sunyko iki dabartinio žemės lopinėlio dėl Jūsų minimos priežasties. Dažnai laimi ne geriausias, gabiausias, bet turintis ryšių su įtakingaisiais, giminaitis, partietis ir pan. Laimi postus,užsakymus,apdovanojimus,autorystę,vietą rinkiminiame sąraše ir t.t. Gal visose šalyse to pasitaiko, bet ,manau, ne tokiais mastais.

jurate, 2016-07-17 01:24:26

Žinote, skaitau ir negera darosi. Vadinasi naivūs buvome, kai sūnus stojo į jūsų gimnaziją. Tikėjome skaidrumu, MLT, o pasirodo net ir Jūsų gimnazijoje buvo užpakalinės durys saviems. Tai ko pykti ant Paulinos, jei ir tada buvo taikomi dvigubi standartai. Kad ne jūsų mokytojų dukra, ne sava? Man atrodo, kad anksčiau skaičiau apie panašų atvejį ir su jūsų mokytojo sūnumi. Bet jis juk baigė mokyklą ar ne? Ir dabar dar nesu tikra gerai padariusi, kad išleidau sūnų į KTUG. Daug nepamatuotų vilčių, tuščių iliuzijų. Rašote “visada patys gyvenkite savo gyvenimą”, bet daug savitos ideologijos ir jūs įkrovėte į bręstančias galvas. Iliuzijos sklaidosi, bet ar tai būtumėte parašęs, jei dar vadovautumėte gimnazijai?

Burgis, 2016-07-17 09:39:39

juratei: Naivūs buvote? Paklausti nemokėjote? Ar kada nors slėpiau tai, ką dabar parašiau? Visi mokytojai visada žinojo, ką galvoju apie kai kuriuos jų vaikus!

*

Kodėl Jūs taip niūriai? Kiek mokytojų vaikų buvo visame būryje gimnazistų? Nė vienas procentas nesusidarytų! O juk dauguma – pabrėžiu – dauguma! – tų vaikų buvo puikūs gimnazistai! Ir tai Jums gali patvirtinti patys gimnazistai.

*

Ir niekada neslėpiau, kad nesu visagalis… Juk rašau čia – pagauti namų vagies neįmanoma. Paulina – visai kitas atvejis, ji demaskuota. Ir aš džiaugiuosi, kad neišdaviau savo gimnazistų, neatsitraukiau prieš niekšybę!

*

Bet gal Jūs neskaitėte, negirdėjote, kad, man išėjus, kai kurie likusieji gimnazijoje atvirai pasakė – dabar laisviau tapo? Darykite išvadas, darykite!

Juozas P., 2016-07-17 12:13:34

“Dabar Gimnazijoje yra mažiausiai du tokie – ” – taigi, ne tiek daug, mažiau net už 1 procentą.

Vis šioks toks pozityvas. “Pozityvas”.

qwerty, 2016-07-17 18:36:06

Paulina gavo naują argumentą: gimnazijos dėstytojai bei darbuotojai savo vaikus į gimnaziją per blatą ir pažintis priiminėjo – kas suponuoja vienareikšmę prielaidą, jog darė tai klastodami priėmimo konkurso [MLT] rezultatus – o mane už vienkartinį užsirūkymą norėjo išmesti. Todėl ir priešinausi. Ne dėl savęs kovojau, o prieš. Prieš dvigubus standartus. Prieš veidmainystę. Prieš blogį.

Burgis, 2016-07-17 18:46:36

qwerty: ar Paulina kovojo prieš tuos, kurie taiko dvigubus standartus? Ne! Štai garsioji jos frazė: „Man čia patinka ir tėvai tam pritaria.“ Paklausykite įrašą!

Paulina ir jos tėvai kaip tik kovojo prieš tą, kuris iš visų jėgų priešinosi dvigubiems standartams, kuris tikėjosi, kad rektorius, patvirtinęs taisykles ir sutartis, vers laikytis taisyklių. Deja… Aš savo atostogų metu raginau Pauliną laikytis sutarties, nes pavaduotojas to nedarė ir negalėjo daryti – jo sūnus irgi buvo pagautas rūkant ir šlykščiai apgavo mane. (Apie tai būtinai parašysiu (ir dar apie daug ką…) kai baigsis teisminiai procesai) Visa gimnazija tai žinojo, bet tas pavaduotojas vis tiek melavo teisme…

qwerty, 2016-07-17 19:02:58

Tinklaraštininke, ar daug nuo rudens planuojate vesti seminarų, skaityti paskaitų? Pavyzdys Jums turėtų būti buvęs JAV Prezidentas Klintonas, kuriam jo vedami seminarai ir paskaitos išsprendė visas finansines problemas.

Burgis, 2016-07-17 19:07:30

qwerty: laimėjau vieną viešųjų pirkimų konkursą seminarams, bet tai dar nereiškia, kad bus užsakymų… Kartais pakviečia kiti organizatoriai. Niekada neatsisakau. Dabar turiu matematikos projektą, dirbu labai intensyviai.

*

Ne uždarbis svarbu! Aš jau užsidirbau visam likusiam gyvenimui… Man svarbu ką nors naudingo veikti.

qwerty, 2016-07-17 19:22:05

Ačiū už atsakymą. Įdomus dabar Jums laikotarpis. Vien jau miesto pakeitimas-žiauriai įdomu. Pavydžiu. Ar labai jaučiasi, kad Vilnius didesnis miestas už Kauną. Judėjimo, pažįstamų sutikimo gatvėse, darbų prasme?

Burgis, 2016-07-17 21:07:20

qwerty: taip, skirtumai esminiai… Džiaugiuosi, kad ir čia sutinku nemažai pažįstančių mane žmonių ir nemažai tų, kuriuos pats pažįstu…

skaitytotjas, 2016-07-18 10:40:09

Prasminga metafora- nuotraukoje galingas pušies kamienas,o ant žievės matyti augantys kempingrybiai- tai reiškia,kad medis nusilpęs,jo kamieno vidus pūva. Kas gali išgelbėti pušį- fungicidai čia vargu ar bepadės. Gal reikia nupjauti ligotą medį ir sodinti naują?

Burgis, 2016-07-18 11:14:36

skaitytojui: ne, ant kamieno yra tokie į boružėles panašūs vabaliukai, kuriuos anūkėliai vadina kareivukais…

*

Bet vis tiek Jūsų įžvalga labai prasminga!

skaitytotjas, 2016-07-18 11:19:42

Na,tai ne viskas prarasta,vilties dar yra.

ema, 2016-07-18 16:02:42

Pakeisti tai, tas pats kas sukurti amžinąjį variklį

skaitytotjas, 2016-07-18 16:27:32

emai: nereikia kurti amžinojo variklio-pavyzdžiui,Suomijoje yra kitaip.Kiti papročiai. Ir Suomijos korupcijos suvokimo indeksas (tarp ES šalių)-90,antra vieta (Danijos-91,pirma vieta, Švedijos-89,trečia vieta). Lietuvos KSI-61,15 vieta, Estijos KSI-70,11 vieta ,kaip,beje ir Prancūzijos.

http://www.transparency.lt/wp-content/uploads/2016/01/KSI_2015.pdf

Ir švietimo reikalai Suomijoje toli toli nuo Lietuvos realijų…

Didžiuotis savo prabanga Suomijoje laikoma blogu tonu.

Ir vėl pasikartosiu-kaip baigėsi 1939 metai Suomijai, ir kaip Lietuvai baigėsi 1940 metai?

Juozas P., 2016-07-18 20:41:56

Dėl suomių iki kurių mums iš tikro toli toli, labai labai:

Banalybė – po IIPK jie labai sėkmingai prekiavo su TSRS, jų Prezidentą Kekoneną Vakaruose net pravardžiavo kažkaip užgauliai.

Gal pletkas – pirmais pokario metais Suomijoje labai suklestėjo samogono darymas. Buvo priimtas nepaprastai griežtas įstatymas su pilnu viso turto konfiskavimu,

50 procentų valstybei, kiti 50 procentų (visiškai slaptai) piliečiui, nurodžiusiam degtindarį.

Per tris metus samogonščikai išnyko. Taip bent pasakojo estai.

Sokolovas, 2016-07-18 23:03:25

DAR PRIEŠ TRISDEŠIMT METŲ…

Tada dėsčiau KPI (dabartinis KTU). Vesdavau pratybas 1-2 kurso studentams, buvau grupės ir (vakarinio, lengvosios pramonės fakulteto) antro kurso kuratorius. Visada aiškinau studentams sąžiningumo bei elementaraus padorumo svarbą…Daugelis mano studentų laimėdavo prizines vietas KTU bei Respublikinėse olimpiadose, ir net patekdavo į tuomet vykusias Sąjungines olimpiadas.

Vedžiau tik pratybas (rengimas olimpiadoms-papildomas darbas). Bet be mano pažymio prie egzamino neprileisdavo. Ir…

Iš kur jie sužinodavo adresą? Telefono tada neturėjau… Bet…Šniūrais eidavo. Kas pinigų, kas konjako siūlydavo. Aišku, neimdavau. Ne tam juk norėjau būti dėstytojas….

Bet…Iš kur, iš kur, iš kur?

Dauguma docentų buvo sąžiningi žmonės, ir “nusipirkt” nepavykdavo. Tačiau tarp jų buvo ir “apeinančių” mane. Paimdavo tai, ką aš atmesdavau.

Įdomiausia buvo tada, kai sužinojau, jog viena studentė (KPI Mašinų gamybos dekano dukterėčia) per stojamąjį egzaminą paliko tuščią darbą, ir gavo 5 ( aukščiausią įvertinimą)..Antrame kurse ( KPI lengvosios pramonės fak.) aš tame (vakariniame) kurse dėsčiau tikimybių teorijos pratybas, ji, aišku, negalėjo nieko parašyt, ir…Ji buvo privesta prie komisijos. Komisijoje trys nariai- teorijos dėstytoja, įkyriai siūlydavusi savo uždavinius, docentė D.P., ir aš, parengęs savo uždavinius. Sąžiningos docentės D.P. dėka buvo pateikti mano uždaviniai, dekano dukterėčiai nežinomi. Ji neišlaikė.

Dekano dukterėčia turėjo iškrist. Pamenu, jog mane tada sveikino daugelis sąžiningų Bendrosios matematikos katedros kolegų. Bet…Katedros vedėjas, būsimas sąjūdininkas (tuomet) ir būsimas Kauno meras, paskyrė…antrą komisiją!

Neregėtas dalykas…

Po to prasidėjo manęs pjudymas. Kažkokios komisijos mano pratybų, kažkoks sliekų ieškojimas. Per vieną katedros posėdį buvo nusišnekėta net iki tiek , jog…”jis negalėjo ruošti olimpiadoms” ( “sodinukai išdygo savaime”).

Viskas. Kam aš atiduodavau širdį, buvo iš manęs atimta. Aš buvau “sumažintas etatas”. Liko keli nebaigti rašyt tuometiniai uždavinynai studentams, liko….Tiek to, nesimušiu į krutinę

Todėl dabar tikrai suprantu gerbiamą Burgį, kurio Gimnaziją baigė ir mano dukrelė Eglė Sokolovaitė, įstojusi į KTUG sąžiningai, ir baigusi ją dešimtukais.

Bet mano nuo manęs nepabėgo.

Individualiai dėstau abiturientams bei studentams, džiaugiuosi jų sėkme, pergyvenu dėl nepasisekimų. Per daugelį metų nesu išgirdęs nei vieno priekaišto, girdėdavau tik padėką, arba “nuoširdų prisipažinimą” dėl “žioplų klaidų”. Skaudu tik matyt, kaip dėsto matematiką nauji dėstytojai, bet tai- kita tema.

Mes po truputį išeiname.

Ir tiems, kas drįsta smerkti gerb. Burgį, esą jis, direktorius būdamas, “nesutvarkė priėmimo į Gimnaziją”, pasakysiu taip- Žiūrėkite savo sąžinės!

Gyvensite taip, kaip norėsite patys. Ar būsit pinigų vergai, ar sieksite idealų. O mes po truputį išeisime. Juolab, kad kratotės mūsų. Ir…smerkdami, savo nuodėmes dangstote.

Rūta, 2016-07-19 06:52:53

“Kas nemoka-susimoka” – taip vadinama buvo tais laikais tam tikra studijų forma, dabar turbūt panaši, tik kita kišenė/-ės “įmokoms”. Ir jeigu tokių “susimokančių” gimnazijoje tebuvo įsmukęs vienas – kitas – tai kaip tik buvo pasiekimas, o ne priežastis kažkuo abejoti ar smerkti. Nes ir tai jau buvo didelė išimtis iš “natūraliai” nuo senų laikų susiklosčiusios tvarkos.

O tai, kad sąžiningus ir principingus žmones mūsų visuomenė dažnai meta per bortą iš “savų” lizdo, kad netrukdytų, turbūt ir yra pati didžiausia mūsų yda, bėda ir progreso stabdis… Bet… Deja… Daug tokių istorijų, labai daug.

skaitytotjas, 2016-07-19 10:29:31

Sokolovui: gal netaip supratote, aš jokiu būdu nesmerkiu doc. Burgio (mokausi,kiek sugebu, iš jo šiame tinklalapyje), tiesiog manau,kad talentingi žmonės savo šaliai nuveiktų daug daugiau,jei čia būtų kitokie papročiai,artimesni,pavyzdžiui,Skandinavijos šalims ( gal ir ten visko pasitaiko,bet kitais mastais).

qwerty, 2016-07-19 18:59:23

skaitytojas:”…talentingi žmonės savo šaliai nuveiktų daug daugiau,jei čia būtų kitokie papročiai…”- epic.LOL. Sokolovai, ar verta viešai verkšlenti dėl to, kas buvo prieš trečdalį amžiaus? Ir kas Jums trukdė per šį laikotarpį sukurti savo mokyklą? Juo labiau jau tuomet žinojote ką ir kaip daryti. Štai toks turkų valstiečio vaikas Fethullah Gulen [tas pats, kurį šiomis dienomis Turkijos prezidentas Erdogan kaltina buvus pagrindiniu [per savo mokinius] karinio perversmo organizatoriumi ir prašo JAV išduoti] su savo mokiniais per tą patį laikotarpį per visą pasaulį (40 šalių] sukūrė daugiau nei 1000 mokyklų. Taip, būtent tūkstantį. Kiekvienais metais dešimtys tūkstančių jo mokyklų mokinių susirenka į olimpines mokslo varžybas Turkijoje. Sukurkite bent vieną savo mokyklą. Juk yra pavyzdžių net Lietuvoje.Ir nustatinėkite ten savo taisykles. O jei esate tik samdomas darbuotojas, tai ir mokėkite normaliai paklusti…Tikiu, kad pavyzdžiui, tinklaraštininkui artimiausi kokie dvidešimt metų bus patys darbingiausi ir kūrybingiausi ir jis su savo mokiniais sukurs jei ir ne 1000, tai vieną kitą savo mokyklą, gimnaziją, tai tikrai. Ir kartu su savo mokiniais padarys perversmą Lietuvoje…

skaitytojas, 2016-07-19 19:25:20

Manau,viena mokykla jau yra.Čia.

Ingrida, 2016-07-23 19:09:58

P. Sokolovui: liūdna Jūsų istorija, bet labai graži. Kaip ir p. Burgio. Iš esmės judviejų istorijos vienodos. Už teisingumą sumokėjot labai aukšta kaina. Sąmoningi visuomenės atstovai turėtų sakyti Jums ačiū, o ne šaipytis kaip komentatorius liepos 19 d.18:59. Atmintis, kaip sakė Just. Marcinkevičius, neturi senaties.

Sokolovas, 2016-07-23 23:34:53

Ingridai:

Dėkui. Tiesiog gyvenau ir gyvenu be veidmainiavimo bei pataikavimo. Į pagiežingą “kritiką” seniai nekreipiu dėmesio, išsiugdžiau imunitetą…:)

Kiek žinios bei jėgos leis, stengsiuosi padėt besimokantiems žmonėms, norintiems mokytis….

Juozas P., 2016-07-25 17:24:25

p.Sokolovui,

apie vakariniokų studentų Jūsų aprašytus darbelius perskaičiau su didžiausia nuostaba. Statybos fakultete tokių lyg nebuvo. Papirkinėjimo prasme.

Kontrolinius gerai parašyti sugebėjo toks Arūnas, bet sukčiavo jis kitaip. Sėsdavo visada prie lango, kol dėstytojas rinkdavo pratybų sąsiuvinius, Arūnui belikdavo nuo palangės paimti su išspręstais uždaviniais. Kai dėstytojas per kitas pratybas sakė – eisi, brolau, prie lentos paspręsti – Arūnas atėjo subintuota dešine ranka.

Kartą (atsitiktinai gal vis tik) pratybos buvo perkeltos į III aukštą. Arūnas priėjo prie lango – nieko baisaus – atsisėdo prie lango, kur priešgaisrinės kopėčios.

Liepto galą per egzaminą vis tiek priėjo, nepadėjo ir jo organizuotas “bilietų konvejeris” .