Tarpininkai

„…prancūzė tikina, kad tiesiog meldėsi už ta pačia Parkinsono liga sirgusį popiežių ir pasveiko.“ (lrytas.lt)

***

Aukščiausioji Visatos Esmė, kurią daugelis vadina Dievu, galėjo tai padaryti pati, bet pasirinko tarpininką – žmogų iš Lenkijos Karolį Vojtylą. Todėl dabar teigiama, kad stebuklą padarė ne Dievas, o K.Vojtyla, todėl būtent jis bus paskelbtas palaimintuoju, o vėliau, neabejokite, bus paskelbtas ir šventuoju. Nes prieš tai K. Vojtyla buvo paskelbtas „Dievo vietininku (suprask – tarpininku) Žemėje“. Žmonių paskelbtas, ne Dievo…

*

Tokia tradicija. Pavyzdžiui, Lietuva turi Konstituciją, Seimą, bet turi ir tarpininką – Konstitucinį teismą (KT), kuris Seimui aiškina Konstituciją. Būtų gerai, kad iš 141 Seimo nario, pavyzdžiui, 25 būtų tiek pat teisę išmanančių, kiek ir KT teisėjai. Be ne – reikia tarpininko! Keista ir malonu, kad neseniai per radiją pagaliau išgirdau garbių teisininkų (tikriausiai eretikų!) teiginį, kad net KT sprendimus, aiškinimus visuomenė gali kritikuoti! Erezija! Ankstesnis KT pirmininkas buvo kelis kartus sakęs (man, jums) – nedrįskite!

*

Negaliu patikėti! Partija nubaudė savo bičiulį (taip partijos nariai vadina vieni kitus! taip, taip!) Joną Jagminą! Patį J.Jagminą! Atrodo, bičiulio A.Syso iniciatyva. J.J. cituoja Konstituciją ir teigia, kad jis turi laisvą Seimo nario mandatą, o A.S. atkerta, kad partija yra tarpininkas tarp J.J. ir jo mandato. Tokia tradicija?

*

Nusileiskime žemiau. Švietimo ir mokslo ministerijoje nebedirba Arūnas Plikšnys. Man tuo sunku patikėti! Prisimenu gimnazijos Įstatų svarstymą ministerijoje, kitus pokalbius su A.P. ir negaliu suprasti, kaip tas, kuris daug metų jautėsi esąs tarpininkas tarp švietimo darbuotojų ir… (Aukščiausios Tiesos?), pasitraukė! Dabar galiu pasidžiaugti – geras jis žmogus, tas A.P., bet aš jam nė karto neleidau pasijausti aukščiau B.B. – ir tai teisinga.

*

Pagalvokite, kaip gera būtų gyventi VISAI be tarpininkų!

Atsakymai

apb, 2011-01-19 11:37:20

Na, šiuolaikiniame pasaulyje gyventi VISAI be tarpininkų būtų ne itin gerai. Aš manau, kad net neįmanoma. Pavyzdžiui, šiandien pietum norėsite kepsnio? Teks susirasti ir papjauti kokią kiaulaitę ir ją išdarinėti (nes nėra mėsos supirkėjų, gamintojų ir pardavėjų, kurie iš tiesų yra tarpininkai tarp kiaulaitės tvarte ir kiaulienos Jūsų šaldytuve), o tada gamintis pietus (nes nėra kavinių, barų ir restoranų, t. y. tarpininkų tarp kaiulienos Jūsų šaldytuve ir kepsnio ant Jūsų pietų stalo). Bijau, kad į pietų pertrauką niekaip “nesutilptumėme” 🙂

Gera būtų gyventi be NEREIKALINGŲ tarpininkų :))

Burgis, 2011-01-19 11:40:57

apb: sutinku!

Saulius, 2011-01-19 13:11:55

Truputį suvelsiu: tai ką apb įvardijo kaip tarpininkais nelaikau tarpininkais, nes kiekviename etape sukuriami nauji produktai arba suteikiant naujas savybes produktas yra pakeičiamas. Šiuo atveju netgi kurjerio, pristatančio prekę, kurios, tarkim dėl tam tikrų priežasčių pats atsiimti negaliu, nelaikau tarpininku, nes konkrečiu atveju daiktas įgyja savybę – „su pristatymu“ Tuo tarpu autorius, manau, apeliuoja į tuos tarpininkus, kurie pasitelkdami vizualines, lingvistines ir kitokias poveikio priemones glamūriškai manipuliuoja žmogaus sąmonės ir pasąmonės centrais, suteikdami produktui/paslaugai pseudosavybes. Tad …

mariux, 2011-01-19 13:53:03

Pagalvojau: būtų gera gyventi kam? Jums? Net nežinau- sveikinti ar užjausti…

Niekad nemanėte, kad Seimas- taip pat tarpininkas?

Teismas- tarpininkas. Partija- tarpininkas. Bet kuris valdininkas- taip pat tarpininkas.

Ir ką gi turėsite, tarpininkų atsisakęs- tiesioginę “liaudies” demokratiją? Tiesioginį betarpišką teismą? Kaži kur visa tai ką tik girdėjau- kažkur tarp Briuselio ir Garliavos.

O gal norėtumėt “tiesioginio mokslo”? Argi Jūs- ne tarpininkas?

Manau, kad tai ką surašėte- eilinis “burgizmas”: nesvarbu, kad nesąmonė, bet užtat kaip gražiai ir įtaigiai parašyta:)

Burgis, 2011-01-19 13:59:32

mariux: nors Jūs ir esate vyriausias žynys, bet pravardžiuotis neturėtumėte… Juk Jūs irgi taip reaguojate: nesvarbu, kad nieko nesupratote, nesvarbu, kad nieko neišmanote, bet kaip nepakomentuoti?!

Nepris, 2011-01-19 14:43:53

Kaip vadinama santvarka be tarpininkų? Vienovė.

Kaip vadinama galybė be hierarchijos? Chaosas.

Evaldas, 2011-01-19 17:00:16

“Lietuva turi Konstituciją, Seimą, bet turi ir tarpininką – Konstitucinį teismą (KT), kuris Seimui aiškina Konstituciją. Būtų gerai, kad iš 141 Seimo nario, pavyzdžiui, 25 būtų tiek pat teisę išmanančių, kiek ir KT teisėjai. Be ne – reikia tarpininko!”

Štai čia DALYKINĖ KLAIDA prisideda apie diskusijos apie tarpininkus neapibrėžtumo. Jau mokyklinis istorijos ir a la politologijos kursas teigia, kad KT paskirtis nėra tarnauti (aiškinti) Seimui. Tai yra visai kitos, TREČIOSIOS VALDŽIOS dalis…

Burgis, 2011-01-19 21:37:05

Evaldui: būsiu dėkingas, jei paaiškinsite, kodėl KT yra trečioji valdžia… Ir per radiją girdėjau, ir žinovai sako, kad KT NĖRA teismas trečiosios valdžios prasme! Jis NETEISIA! KT paskirtis – tik nustatyti įvairių DOKUMENTŲ (ne žmonių!) suderinamumą su Konstitucija. Tik tiek!

Evaldas, 2011-01-20 00:45:27

OK, bandom.

Vadovėlinis teiginys: Pirmoji valdžia (parlamentas) teisės normas kuria. Antroji valdžia (vyriausybė) teisės normas realizuoja, vykdo. Trečioji valdžia (teismas) sergsti galiojančias teisės normas. Todėl paprastai trečioji valdžia privalo būti apolitiška, laisva nuo politinės įtakos, nes jos paskirtis – prižiūrėti, kad kitos valdžios nepažeistų įstatymų. Tokia struktūra JAV yra Aukščiausiasis teismas, Prancūzijoje – Konstitucinė taryba, o Lietuvoje – Konstitucinis teismas.

Kad tai iš tikro nėra Seimui, Prezidentui, vyriausybei tarnaujanti įstaiga, nurodo ir LR Konstitucija:

104 straipsnis

Konstitucinio Teismo teisėjai, eidami savo pareigas, yra nepriklausomi nuo jokios valstybinės institucijos, asmens ar organizacijos ir vadovaujasi tik Lietuvos Respublikos Konstitucija.

105 straipsnis

Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai.

Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams:

  1. Respublikos Prezidento aktai;

  2. Respublikos Vyriausybės aktai.

Konstitucinis Teismas teikia išvadas:

  1. ar nebuvo pažeisti rinkimų įstatymai per Respublikos Prezidento ar Seimo narių rinkimus;

  2. ar Respublikos Prezidento sveikatos būklė leidžia jam ir toliau eiti pareigas;

  3. ar Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys neprieštarauja Konstitucijai;

  4. ar Seimo narių ir valstybės pareigūnų, kuriems pradėta apkaltos byla, konkretūs veiksmai prieštarauja Konstitucijai.

Be abejo, KT nėra teismas tiesiogine ta žodžio prasme. Bet trečioji valdžia taip pat nėra teismas siaurąja žodžio prasme. Juk kalba eina apie VALDŽIŲ pa(si)dalijimą.

Be to, pagal Jūsų temą tarpininkas suprantamas kaip aiškintojas. KT turi platesnę, nei paprastas aiškinimas, funkciją.

Evaldas, 2011-01-20 00:49:09

Na, ir kad būtų dar aiškiau, atsiverčiam patį LR KT įstatymą, kurio pirmame straipsnyje suformuluota be užuolankų:

” Konstitucinis Teismas yra savarankiškas ir nepriklausomas teismas, kuris teisminę valdžią įgyvendina Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir šio įstatymo nustatyta tvarka.”

Taigi, TEISMINĘ VALDŽIĄ… 🙂

mariux, 2011-01-20 10:14:02

“…Pareiškėjo daroma prielaida, kad Konstitucinis Teismas nėra teismas ir nevykdo valstybės valdžios, yra visiškai iracionali, ji ne tik nesiderina su valstybės valdžią įgyvendinančių institucijų konstitucine samprata – ji pakerta ir paties pareiškėjo prašymo šioje konstitucinės justicijos byloje raison d’être, nes jeigu, kaip teigia pareiškėjas, Konstitucinis Teismas nėra teismas ir nevykdo valstybės valdžios, nesuprantama, kodėl pareiškėjas kreipiasi būtent į šį teismą, prašydamas ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja vienos iš valstybės valdžią (šiuo atveju – įstatymų leidžiamąją valdžią) įgyvendinančių institucijų – Seimo išleistas teisės aktas…”

Burgis, 2011-01-20 11:04:57

Labai įdomu, Gerb. Evaldai! bet ar pastebite, kad pirmasis Jūsų komentaras prieštarauja antrajam? T.y., Konstitucija kitaip sako negu LR KT įstatymas? Bet ačiū – visiems bus aiškiau…

Evaldas, 2011-01-20 12:05:10

Burgiui: kur Jūs įžvelgiate prieštaravimą? Kad savarankiškas ir nepriklausomas? Kad įgyvendina teisminę valdžią? Kad vadovaujasi LR Konstitucija ir įstatymais? Ar čia euforija dėl Berankio pergalės, ar nervas dėl Lietuvos klubų vakarykščio pasirodymo, bet aš to prieštaravimo neįžvelgiu. 🙁

Vaidas, 2011-01-20 12:05:53

Gal galėtumėte paaiškinti, kodėl Konstitucija sako kitaip nei LR KT įstatymas?

Evaldas, 2011-01-20 12:16:29

Vaidui: ką KITAIP?

Burgis, 2011-01-20 12:28:07

Evaldui ir kt.: ar Konstitucijoje yra frazė „teisminę valdžią…“ Ne! Juk tai ir yra esminis skirtumas!

Žinoma, galite su manimi nesutikti, bet prieš porą dienų radijo laidoje šią mintį pabrėžė TRYS labai aukšto rango akademinių sluoksnių teisininkai. Su jais jums bus sunku nesutikti…

Evaldas, 2011-01-20 12:58:36

Nepykit, bet Jūsų argumentas yra juokingas. Konstitucijoje taip pat nėra parašyta frazių “įstatymų leidžiamoji valdžia”, “įstatymų vykdomoji valdžia”. Tai taip išeitų, kad Seimas nėra įstatymų leidžiamoji valdžia, nes taip Konstitucijoje neparašyta???

Nepris, 2011-01-20 18:13:19

Kam tas KT. Kur daugiau pliusų, to ir tiesa. 😀

petras, 2011-01-21 08:50:55

ne 😛 tiesa to, katras garsiausiai rėkia.