Tas prakeiktas nuolankumas

Mildutė piešia, kad kažkas turėtų atskristi iš dangaus… Jaučia, kad turi būti esminių pokyčių.

*

Tebus prakeiktas tas veidmainiškumas!

Tebus prakeiktas tas pakantumas!

*

Girtas Seimo narys darbo vietoje. Et, ką padarysi, kam nepasitaiko išgerti?

*

Partijos pirmininkas per dvi dienas (tris?) baigia Plechanovo akademiją ir… Lietuva jį pasiunčia į europarlamentą.

*

Kitas partijos pirmininkas gauna krūvą grynųjų ir visi dabar keletą metų lauks, kol… jis bus išteisintas.

*

Generalinės prokuratūros prokuroras sako, kad R. Vanagaitės atveju „nebuvo tiesioginės tyčios“. Tai kaip apylinkės prokuroras O.Stadalius gimnazijos direktoriaus atveju rado tiesioginę tyčią?

*

Švietimo ministerija globoja vagiančius iš švietimo. Pakeičiam ministrę į ministrę – ir vėl ramu.

*

Rektorius pavagia (sakau, kad būtų aiškiau; ir studentams sakydavau: nusirašinėji – vagi) disertaciją ir daug metų gauna habilituotus pinigus, bet… valstybė juos dovanos vagiui.

***

O gal vis tik ne? Gal jau laikas liautis pataikauti, veidmainiauti? Gal jau laikas vagis vadinti vagimis, girtuoklius – girtuokliais? Gal jau laikas nustoti žmones mulkinti, kad dabartinėmis sąlygomis galima ką nors išrinkti, perrinkti?

Kitaip visi būsime tokie, kaip tas, kurį štai taip pamačiau:

*

Valstybė ėjo

pro tave. Nepastebėjo.

– Tėvyne! – tu šaukei.

Ji negirdėjo…

O tėviškė sustojo.

Kalbino, raudojo…

Bet meilė kartais

neįveikia išdavystės.

Kai taip apkarsta,

nebijai suklysti…

*

Ir tu išvažiavai iš tos šalies…

Atsakymai

Sokolovas, 2017-11-19 08:41:57

Taip. Ką žmonės beišrinktų, ar “perrinktų”, – bus tęsiami “išrinktųjų” pirmtakų darbeliai.

Sokolovas, 2017-11-19 11:39:09

NAUJIESIEMS METAMS ARTĖJANT (5)

Trikampio ABC kraštinėse CA ir CB yra pažymėti taškai D ir E taip, kad kampas <CDE lygus kampui

<ABC.

Atkarpų AD, CE, CD ilgiai yra iš eilės einantys geometrinės progresijos nariai. Šios geometrinės progresijos vardiklis- garsioji Dieviškoji proporcija

Ф=(1+sqrt5)/2.

Keturkampio ADEB plotas 1614,4. Apskaičiuokite trikampio ABC plotą.

Dalius, 2017-11-19 16:18:21

Tai ką daryti, Bronislovas?

Burgis, 2017-11-19 17:47:20

Daliui: mokyti savo vaikus, mokyti vieni kitus suprasti, kas yra tikroji gyvenimo vertė! Pažadinti žmonės!

Rasa, 2017-11-19 18:17:17

Burgiui: bet jeigu tikroji gyvenimo vertė yra darbas ir meilė (pasak Jūsų kažkada pasakytą pasakymą) :), tai juk tikresni (geresni) žmonės tuo ir užsiima. O politika visada buvo nelabai švarus žaidimas. Todėl tie, kurie būtų verti būti “valdančiaisiais”, neina ten. Jie puikiai dirba savo darbus. Ir myli 😉 Ir bereikalingai eikvoti savo laiką, jėgas, nervus, sveikatą tam, kad nelabai ką ir pakeistum, mažai kas ir nori. Ne todėl, kad jie abejingi ar nuolankūs, ko gero daugiau todėl, kad daugiau save ir savo jėgas jie investuoja į ten, kur yra labiau naudingi. Ir kur realiau gali padaryti kažką gero.

Kita vertus, valdžia, kaip ir pinigai, kai kuriuos žmonės, kurie nepriaugę iki reikalingo suvokimo, padaro kiaulėmis (atsiprašau puikaus gyvulėlio 🙂 Labai akivaizdžiai tai galime pamatyti daugelis net savuose darbuose 🙂 Kartais atrodo, kad buvusį visai puikų žmogų kas išvertė į išvirkščią pusę…

Gal aš esu neteisi. Nežinau 🙂

qwerty, 2017-11-19 18:50:28

Pritariu Raselei visomis keturiomis letenomis. Pas mane jau neliko pykčio. Net blogiui. Empatiškas blogiui, skamba išdidžiai.

skautas, 2017-11-19 19:15:16

Gavau ką ir reikėjo įrodyti, nors ir iš trečio karto, smagu, ačiū

Giedrius, 2017-11-19 21:19:31

Yra laiko patikrintas būdas. Tai Indijos patirtis, iškovojant nepriklausomybę… su Meile. Meilė nėra pataikavimas ir susitaikymas su blogiu. Bet blogiu blogio taip pat neįveiksi. Yra Mahatma Ghandi pavyzdys, kuris bent jau man, yra vienas iš labai nedaugelių politikų pavyzdžių.

Štai kaip jie kovojo su neteisingumu:

https://www.youtube.com/watch?v=VoAIFDD0DKA

https://www.youtube.com/watch?v=yrHNig2aIjQ

Po to Indija tapo Nepriklausoma, nes nugalėjo jų Dvasia, o ne kietas kumštis…

Burgis, 2017-11-19 21:32:47

Rasai: taip, tai patogi pozicija: jie -sau, mes – sau. Bet kai nuo „jų“ žmonėms pasidaro taip blogai, kad bėga iš šalies, tų prisitaikiusiųjų prie „jų“ žmonės ima nekęsti…

qwerty, 2017-11-19 22:04:30

Kuo skiriasi tinklaraštininkas nuo Rasos? Galbūt tuo, kad pirmasis turi daugiau pykčio? Daugiau noro kaltinti, smerkti, teisti, nurodyti?

Burgis, 2017-11-19 22:23:40

qwerty: ir tuo esu patenkintas! Kitaip jausčiausi šlykščiai išdavęs tūkstančius žmonių. Negaliu mėgautis savo sutvarkytu gyvenimu, girti pagyrimo nevertus, ramiai eiti pro niekšybes… Negaliu.

Rasa, 2017-11-19 22:33:50

🙂 Ponas Burgi, kažkaip gyvenimo patirtis rodo, kad kur kas daugiau pas mus nekenčia tų, kurie kažką daro 😉 Ypač jei ką šiek tiek paklibint nori nusistovėjusioj tvarkoj.

Suprantu Jus, žinoma. Tik šypsausi.

Nes nenoriu kažko nekęsti. O tai lietuviams kur kas priimtinesnis požiūris į viską. Nekęsti. Jie pyksta dėl visko ant visko. Tai norma. O jei dar esi ir kažko laimingas, tada jau išties imi darytis ypatingai įtartinas 😉

Ties kuriuo kampu streikuot? Kiek gerklių turėt? Jei netvarka visose pusėse? Švietime, medicinoj, valdyme, mokesčiuose, sodroj, teismuose, net darbe.

Iki dabar juokiuosi sau, kai prisimenu, kai darbe šiek tiek paklibinau situaciją,norėdama pakeisti kai ką į geresnę pusę. Vau! Aš, žinoma, pasiekiau savo, bet ko tik aš neišgirdau! Direktorė: “suprantu, kad tu pasikarščiavai, gal tu ištrink tą raštą…” Aš: “Ne, žinote, aš rami. Ir aš esu tuo tikra.” Kolegė: “Tu nori užimt Direktorės vietą?” Kita: “Tu nori garbės?” Kita “Tu esi durna!” Kita: “Kam TAU to reikia?” Aš: “MAN nereikia, MUMS reikia. KOLEKTYVUI.” Kita: “O tu žinai ką ana sakė? Kad tu…” Aš:” Nesakyk man ką kita sakė, jei ji norės man ką nors pasakyti, ji pati pasakys 🙂 ” Kita: ” Aš nenoriu jokių permainų, nes nekenčiu kolektyvo ir jei aš numirsiu, nenoriu net kad gėlių jos man į laidotuves atneštų…” Praėjo keli metai, permainų pasiekiau, tik, žinoma, jau visi pamiršo dėl ko tai įvyko ir dabar visi priima tai kaip gerą normą 🙂

Giedrius, 2017-11-20 09:34:30

Deja, tai yra dėsninga. Tikrieji bandymai pakeisti situaciją į geresnę pusę visada susilaukia pasipriešinimo iš aplinkos, ir net pačios artimiausios aplinkos. Pradedant – niekas nepalaikys, nepaskatins, dar ir durnium(-e) išvadins. Pokyčiams į gera įvykus – neprisimins ir nepadėkos. Veikiau priešingai – apdergs ir labiausiai tie, kuriems tie pokyčiai daugiausiai naudos atnešė. Tokia jau ta žmogiškoji prigimtis.

Kita vertus, argi tai ne puikus būdas išsiaiškinti kas išties nori gero, o kas tik nori geru atrodyti. Joks savanaudis niekada tokio kelio nesirinks.

Sokolovas, 2017-11-20 09:51:33

Gerų pokyčių nebūna. Galimi tik du variantai- arba toliau bus blogai, arba dar blogiau. Ir kiekvieną kartą, kai “ateina nauji” , jų “reformų pliūpsnis” tik sumaišties įveda. Tai regim kas ketverius metus. Žmonės pavargo nuo nepaliaujamų eksperimentų su jais, žmonės jau jaučiasi bandomaisiais triušiais. Ir todėl žmonės nori “mažesnės blogybės”- pastovumo.

Sokolovas, 2017-11-20 13:12:51

NAUJIESIEMS METAMS ARTĖJANT (6)

Vietoj a įrašykite bet kokį nelygų nuliui skaičių, ir išspręskite uždavinį:

Funkcijos f(x)=(x^2)/a – 45x + a+13

grafiko liestinė, nubrėžta taške x=a, yra tiesė

y=kx+b.

Apskaičiuokite (k^2) + (b^2).

vilkas pilkas, 2017-11-20 15:33:49

…pratęsiant Gerb. Sokolovo mintį, nieko nuostabaus, kad vieno žinomiausių kinų prakeiksmų apytikslis vertimas yra „kad tu gyventum (įdomiu) permainų laikotarpiu”. Ironiška, bet (lyginant su kitais “pasaulio stebuklais”) didžioji Kinijos siena išsilaikė gana solidžiai.

Dalius, 2017-11-20 19:45:01

Giedriau, gal ir galima gerumu, bet tik jei turi laiko laukti metų metais, o jei nori greito rezultato turi griežtai veikti.

Giedrius, 2017-11-20 21:53:33

Daliui. Greitas rezultatas? Na, ir kaip tai atrodytų? Visus į kalėjimą, kurie ir taip perpildyti? O kas bus teisėjai? Minia? Geriau jau tada 10 kaltų paleisti, nei 1 nekaltą nubausti.

Aš pats mėgstu armijos tvarką ir discipliną. Nepakenčiu bardako. Bet lygiai taip pat suprantu, kad galima labai greitai lazdą perlenkti ir į kitą pusę.

Gerumas tai nėra bedantis vapaliojimas kokie visi gražūs ir geri. Tai reiškia – be pykčio, neapykantos ir noro keršyti, bet griežtai TEISINGAI, kaip širdis sako. Situacijos būna įvairios ir jų kiekvienos sprendimai turi būti skirtingi. Tas pats įstatymas vienu atveju gali būti gėris, o kitu – blogis. Žmogiškai reikia spręsti, o ne visus pagal vieną įstatymą kaip pagal Prokrusto lovą.

skaitytojas, 2017-11-21 12:30:48

Visko pasitaiko ir kitur.

https://pasaulis.lrytas.lt/rytai-vakarai/2017/11/19/news/londone-raizgosi-painus-maskvos-agentu-tinklas-isipainioje-net-lordu-rumu-nariai-3555063/

Sokolovas, 2017-11-21 17:59:04

NAUJIESIEMS METAMS ARTĖJANT (7)

Vietoj a įrašykite bet kokį skaičių, išspręskite lygčių sistemą

x – 2y = 20a – 18,

3x- 5y=55 +51a,

ir apskaičiuokite 9x + 2y.

Rasa, 2017-11-21 18:22:14

Sokolovui: na jau šitą net aš suskaičiavau 😛 Jau vadinasi per lengvas tada 🙂

Pakeleivis, 2017-11-21 18:23:06

Gerb. Sokolovai, tiesiog norėjau jūsų paklausti: Ar korektiška uždavinio NAUJIESIEMS METAMS ARTĖJANT (4) sąlyga? Mano galva, natūraliųjų skaičių aibėje pirmoji lygtis turi vienintelį sprendinį (4034, 4034); beje, realiųjų skaičių aibėje ta pati lygtis turi be galo daug sprendinių…

Sokolovas, 2017-11-21 20:24:34

Pakeleiviui:

(4034, 4034) yra pirmosios lygties sprendinys, tačiau natūraliųjų skaičių aibėje jis tikrai ne vienintelis. Yra dar du:

(2018, 2018*2017) ir (2018*2017, 2018).

Sokolovas, 2017-11-21 20:26:34

Rasai. Lengva. Bet įdomu, kodėl rezultatas nuo a nepriklauso?

Pakeleivis, 2017-11-21 20:27:10

Gerb. Sokolovui: Jūs teisus. Ačiū.

Sokolovas, 2017-11-21 20:33:36

Dar gerb.Pakeleiviui:

Lygtis (1/x) + (1/y) =1/a

natūraliųjų skaičių aibėje turi tiek sprendinių

(x,y), kiek skirtingų natūraliųjų daliklių turi skaičiaus a kvadratas.

Rasa, 2017-11-21 21:09:55

Sokolovui: Taip. Įdomu 🙂 Bet jau šito ne manęs reikia klaust, o visokių pakeleivių, vilkų ir kitų matematikų 🙂 Bet aš dar pagalvosiu apie tai irgi 🙂

Sokolovas, 2017-11-24 09:19:04

UŽDAVINIO (5) SPRENDIMAS

Trikampiai ABC ir EDC yra panašūs, t.y. kiekvienas trikampio ABC kampas trikampyje EDC “randa savo antrininką”.

Panašių trikampių plotų santykis lygus atitinkamų (t.y. prieš vienodo didumo kampus esančių) kraštinių santykio kvadratui, t.y.

S(ABC) / S(EDC) = (CA/CE)^2.

Trikampio ABC kraštinių atkarpos- iš eilės einantys geometrinės progresijos, kurios vardiklis Ф, nariai:

AD=a, CE=aФ. CD=aФ^2

Todėl CA/CE=(ф^2 + 1) / Ф= sqrt(5).

Taigi, S(ABC)/ S(EDC) = 5,

Pažymėsime ieškomą dydį S(ABC)=S.

Tada S/(S- 1614,4) =5

5S – 6072 = S.

S= 2018. Su artėjančiais !

vilkas pilkas, 2017-11-24 11:07:51

Gerb. Sokolovai,

leiskite pastebėti, kad Jūsų klausimas Rasai “kodėl rezultatas nuo a nepriklauso?” nėra džentelmeniškas.

Jei turite dieviškos drąsos (Dekarto) plokštumoje pažymėti “centrą”, tai konstantos “a”pagalba Jūsų uždavinio sprendinį (tiesę, einančią per pirmųjų tiesių susikirtimo tašką) galima “nukelti” tolyn link horizonto. O atstumas nuo “centro” tiesiogiai priklausys nuo to, kiek spėsit išvardinti konstantos skaitmenų per savo gyvenimą…

Indijos gyventojas ne taip senai išvardino septyniasdešimt tūkstančių pi skaičiaus skaitmenų (iš atminties) – būtų neblogas pagalbininkas 🙂

Rasa, 2017-11-24 17:54:16

Na va, po Pilkojo paaiškinimo man viskas tapo aišku kaip du kart du. Bent jau du dalykai. Pirmas- aš puikiai suprantu, kad nieko nesuprantu. Tai ko gero laikas ant matematikos dėt “+”, t.y. kryžių, jei jau tapau skleroznike ir pamiršau viską, ką seniau gerai mokėjau. 🙂 Ir antras irgi visai aiškus ir, žinoma, labiau įdomus nei pirmas – “Indijos gyventojas ne taip seniai išvardijo…” 🙂

Simonas M., 2017-11-26 17:45:52

Aš irgi tą penktą uždavinį išsprendžiau, ir ne vien penktą, tik mandagumas neleido teršti eterį diskusijomis ne į temą. Pažiūrėkim – vos ne kiekviena tema užsibaigia matematinių uždavinių sprendimu…

Nors vilko pilko ir Rasos atsakymai man patinka, nes jie demonstruoja kur kas daugiau, nei vien aklą žinių iš vienos srities pademonstravimą.

Šiais mėnesiais esu ypač susidomėjęs, kaip perduodamos matematikos žinios likusiame pasaulyje. Panašu, kad mes ignoruodami loginių ryšių svarbą matematikoje ir perduodami jaunajai kartai tik kaip atlikti matematikos procedūras ir toliau prisidėsime prie protinio nuosmukio. Toks požiūris į matematiką verčia moksleivius jaustis nesugebančiais pasiekti gerų rezultatų ir sukelia daugybę kitų psichologinių problemų: vidinės motyvacijos neturėjimą, prasmės nematymą, baimę, kūrybiškumo neturėjimą. Tad kažin, ar nebus padaroma daugiau žalos, nei naudos.

Mano dailės mokytoja sakytavo: ,,nemoku piešti – ne pasiteisinimas, mes visi susirenkame čia mokytis”. Su matematika panašiai: neįmanoma visiškai jos neišmanyti, įmanoma tik nesuprasti loginių ryšių, siejančių skirtingas taisykles. Naudojamos formulės, tokios kaip S(ABC) / S(EDC) = (CA/CE)² turi prasmę tik tada, kai žmonių abstraktus mąstymas jau pakankamai išugdytas. Kol jis nėra išugdytas, reikia pradėti nuo sampratos, kad ši ir kita formulė yra ne rasta kur nors vadovėlyje, o gauta efektyviai samprotaujant arba atsimenant, ką anksčiau pavyko išsamprotauti.

Pailiustruodamas savo mintis nesijaučiantiems matematikais siūlyčiau pradėti nuo paprastų klausimų:

  1. Pabandykime nusibraižyti kokį nors trikampį, jo kraštines padidinti po tą patį kartų skaičių ir pažiūrėti, kiek kartų padidės plotas. Ar galime pastebėti kokį nors ryšį iš vieno ar kelių pavyzdžių? Ar galime šį ryšį išreikšti matematiškai?

  2. Ar žinome, kas yra geometrinė progresija? Jei ne, galime šią sąvoką surasti vadovėlyje ar internete ir pabandyti įsivaizduoti bent kelis jos pavyzdžius.

  3. Ar žinome, kas ta dieviškoji proporcija, kuo jos atradimas galėjo būti prasmingas?

Manau šie nedideli pailiustruojantys matematinį samprotavimą žingsniai padėtų daug didesnei žmonių daliai išsklaidyti baimę, suteiktų pasitikėjimo, drąsos jiems mokantis ir paverstų mokymąsi prasmingesniu.

Sokolovas, 2017-11-26 19:30:45

Simonui M:

Taip. Esmė net ne baimėje…Tiesiog žmonės turi būti žingeidūs, turi domėtis, stebėtis, džiaugtis…

Juk abejingam būti taip nuobodu…

Beje, teiginio apie plotų santykio “dvasia” slypi jau pačioj ploto dimensijoj ! Kvadratiniai vienetai, pvz, kvadratiniai metrai…

Tiesiog reikia tiek nedaug- nebūt abejingam, būt žingeidžiam…Nūdien vis labiau to pasigendame.

Burgis, 2017-11-26 20:41:06

Simonui: aš prašau: ne tik čia, bet ir kitur – sutrumpink, pamažink… Kitaip tas keistumas nuo Gimnazijos laikų pradės kenkti…

Simonas M., 2017-11-26 21:11:23

Taip, pasigendame, tik kodėl? Kodėl dingo tas susidomėjimas? Sutikčiau, kad abejingam būti nuobodu, tad turėtų būt keista, kad tiek daug jaunimo kažkodėl tapo abejingais. Matematikos turinio pakeitimas yra tik pusė klausimo. Plotų santykio dvasios moksleiviai negali lengvai perprasti, nes šeštokai pagal savo programas dar negali pasakyti, ką reiškia skaičių pakelti kvadratu. Aš pats prisižiūrių įvairiausių cirkų, netgi tokių, kai einantys į šeštą klasę negali pasakyti triskart mažesnio skaičiaus už 6 arba miglotai supranta, kas yra atkarpos ilgis.

Kita pusė klausimo yra bandymai pasižiūrėti į šį moksleivių abejingumą iš psichologijos prizmės. Pirmoje klasėje dauguma mokinių turi susidomėjimą matematika, tuo tarpu susidomėjimo prarandimas pastebimas jau 6-7 klasėje. Labai panašu, kad šis abejingumas nekyla pats savaime iš prigimties. Jis gali būti paskatinamas įvairių faktorių.

Pirmas faktorius (vystymosi raida). VAIKYSTĖJE formuojasi teigiamas savęs supratimas, savivertė, identifikavimas, kurie dalykai sekasi geriau, kokie prasčiau. Nuo vaiku požiurio į save priklauso ir jų veiksmai. Tie, kurie susidaro teigiamą

savojo aš samprata, yra labiau pasitikintys, savarankiški, optimistiški, atkaklūs bei socialūs. Savojo aš formavimas labai susijęs su tinkamu auklėjimu. Su per griežtais tėvais auge vaikai pasižymi mažesniais socialiniais igūdžiais ir žemesne saviverte, o daug leidžiancių tevų vaikai paprastai yra agresyvesni ir nesubrende. PAAUGLYSTĖJE mokiniai ima pastebėti kai kuriu žmoniu mąstymo prieštaringumą, atpažista veidmainiavima. Vienas iš tokių pavyzdžių galėtų būti: tėvai demonstruoja, kad matematika jiems – tamsus miškas, bet pyksta ant vaiko už prastus pažymius.

Antras faktorius (išorinis atpildas). Pažymiai yra išorinis atpildas, kuris dažnai naudojamas neracionaliai. Nepasitikejimas savo jegomis, baimė ir kt. atsiranda, kai mokymosi turinys nenukreipia

į teisinga mokymosi kelia. Įsivaizduokime aštuntoką, kuris atsiskaitinėja iš lygčių, bet turi spragų iš trupmenų. Kad ir kaip gerai jis būtų mokęsis klasėje ir namuose, pažymys bus prastas ir parašytas ne už padarytą pažangą ir dar tokio gražumo, lyg tas moksleivis būtų tinginys.

Trečias faktorius (vidinis atpildas). Pažymiai dažnai neužtikrina, kad įdėjus pastangų rezultatas buvo pasiektas, todėl jie netampa vidiniu atpildu. Taigi ir motyvacija lieka tik išorinė. Aštuntokas, paklaustas, kokia jo motyvacija mokytis matematiką, man sako: aš mokausi ją tik dėl pažymių.

Ketvirtas faktorius (kūrybiškumas). Kūrybiškumas – tai gebėjimas kurti vertingas idėjas. Esant tik matematinių procedūrų mokymuisi reikia ypatingo kūrybingumo, kad būtų išvengta kalimo. Psichologai išskyrė 5 pagrindinius kūrybingumo dėmenis: nusimanymą, azartiškumą, vaizduotę, vidinę motyvaciją ir supančią aplinką.

Penktas faktorius (dėmesio koncentravimas). Apie šį dalyką daug nežinau. Galbūt prie jo prisideda neatsakingas kompiuterinių technologijų vartojimas arba per nuolaidus auklėjimas.

Susidaro įspūdis, kad kalbėdami apie žmonių žingeidumą (ar jo nebuvimą) mes dažnai nepakakamai įvertiname psichologijos vaidmens.

Simonas M., 2017-11-26 21:23:50

gerb. Burgiui.

Na taip, tai bus mano paskutinysis ilgas komentaras. Ilgai tyliu stebėdamas diskusijas, bet kai pratrūkstu, tai išpasakoju su kaupu.

Šiuo metu renku medžiagą apie mokymosi procesą ir šios žinutės yra tik nedidelės ištraukos iš to rinkinio. Tikiuosi, kad tai pasitarnaus kitur, ne vien tik mažo populiarumo komentaruose.

Dėkui už patarimą.

Sokolovas, 2017-11-26 22:07:49

DABAR GALIMA NESIMOKYTI

“Kiekviena virėja…”

Daugelis DABAR nesimoko dėl to, jog DABAR GALIMA NESIMOKYTI.

Dabar juk “išsilavinimas VISIEMS”.

Studijos VISIEMS. Tik man neaišku, ar gatvės bus švaresnės, kai (po 10-20 metų) šlavėjai turės aukštąjį išsilavinimą, bet …tiek to.

Dabar VISIEMS privalu rašyt teigiamą pažymį, dabar atvirai tyčiojamasi iš “moksliukų”- pareigingų ir žingeidžių mokinių.

DABAR aukštas pareigas švietime einanti “partinė moteriškaitė” ragina neduoti mokiniams namų darbų, nes jai mieliau, kai šie valkiojasi gatvėmis.

Supratimas atsilieka nuo vykdymo, ir ne aš tai sukūriau. Iš pradžių- akademinė drausmė, po to – susidomėjimas. Taip buvo man, taip buvo kitiems, be retų išimčių. To pasigendama dabar. Nes vietoj tos drausmės vaikai nuo mažens gauna žinią- dabar galima nesimokyti.

skaitytojas, 2017-12-05 10:36:19

Gali susidaryti įspūdis,kad kuriant IT sistemas už maždaug 40 milijonų eurų, kartais užtenka istoriko išsilavinimo .

https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/kuriant-esveikata-i-realius-poreikius-buvo-numota-ranka-ant-stalo-padetos-pelnymosi-schemos.d?id=76546133