Tas vaikas, tas tavo vaikas…

Gerokai pavargau – pavadavau mokytoją, keturias pamokas iš eilės. Pakalbėjome apie daug ką. Pavargau, bet esu labai patenkintas! Kaip gražiai vienas antrokas įrodė, kad 1/2+1/4+1/8+…=1. Kaip gražiai! Žinoma, jis ne pats tai sugalvojo, bet jis kažkur pamatė ir įsiminė. Jie dar nesimokė nei progresijų, nei eilučių…

*

Apskritai, tie mūsų gimnazistai yra smalsūs. Viena mergaitė net paklausė: „Kodėl žmonės vis ką nors tyrinėja?“

Kaip jūs atsakytumėte?

*

Ir vis tik – labiausiai aš matau, kokie jie skirtingi, tie vaikai. Kokie skirtingi! Ir aš galvoju, ar tėvai tikrai mato, tikrai supranta, kuo jų vaikas skiriasi nuo kitų vaikų? Kaip jie aiškina tą skirtingumą? Nerimauja ar džiaugiasi? Stengiasi pakeisti ar nieko nenori keisti?

*

Mano patarimas savo anūkėlių vaikams, sau ir visiems tėvams: iki pat kraštinės ribos reikia džiaugtis vaiko išskirtinumu! Bet kokiu – visuomenėje vertinamu teigiamai ir visuomenėje vertinamu neigiamai. Pavyzdžiui, drovumas. Ima ir pasako – perdėtas drovumas. Kaip jūs įvertinate, kad jis perdėtas? Pavyzdžiui, uždarumas. Gėris tai ar nerimo šaltinis? Nei tas, nei tas! Tiesiog toks vaikas. Tavo vaikas. Geras vaikas!

*

O kur ta kraštinė riba? Mylintys tėvai, protingi tėvai, rūpestingi tėvai ją iškart pamatytų. Bet jiems nė nereikia. Jų vaikai ribos neperžengia.

Atsakymai

Burgis, 2014-10-14 11:47:59

Teisingai?…

petras, 2014-10-14 15:13:19

Man tai kažkaip nesitiki, kad vienetui lygi ta suma

chemikas Rimas, 2014-10-14 21:37:16

„Kodėl žmonės vis ką nors tyrinėja?“

todėl, kad jiems įdomu gyventi

Burgis, 2014-10-14 21:44:52

chemikui: ne, mano manymu, todėl, kad gamtos taip sutvarkyta: jei netyrinėtų, nerastų naujų išgyvenimo šaltinių, būdų, komforto… Žmonija žūtų.

KTU pirmakursis, 2014-10-14 23:09:38

Petras, pasinaudok nykstamosios geometrinės sumos formule ir pamatysi, kad lygu vienam 🙂 kurios pirmasis narys yra lygu pusei, o kiekvienas kitas du kartus mažesnis t.y 1/2.