Tėvui pastatė paminklą, sūnui – gėdos stulpą

 

http://komentaras.lt/prof-a-avizienis-vgtu-privalo-p-barsausko-habilitacija-panaikinti-o-p-barsauskas-turi-pasitraukti-is-ktu-rektoriaus-pareigu/

 

Likimas dirba savo darbą… Aš juk įspėjau!

Atsakymai

Jamaica, 2017-09-14 14:10:54

Jau vien tai, kad mokslininkas sutinka “išleisti” knygą “leidykloje” Lambert Academic Publishing, labai daug pasako apie jo solidumą. Ta “leidykla” nė neslepia savo politikos. FAQ puslapyje rašoma: “Will my manuscript be edited by LAP? – Since the manuscripts we accept are already of a high standard, we tend not to edit works. Proofreading is not performed as it would not be financeable.” Jokio peer-review, jokio editing, jokio proofreading. Ką tik nori, tą ir “išleis”: kursinį, balaurinį, sapnų konspektus… Normaliai mąstant, publikacija tokioj “leidykloj” turėtų reikšt jeigu ne mokslinės karjeros pabaigą, tai bent jau dėmę ant munduro…

Baršauskas, P.; Šarapovas, T.; Cvilikas, A. (2010) E-Commerce Models to Increase Business Effectiveness. KG Saarbrucken: Lambert Academic Publishing AG&Co.

Bet kai kas įsivaizduoja, kad tokios “publikacijos” visai netrukdo daryti karjerą…

Prieš keletą metų Ainius Lašas atskleidė daug visokių machinacijų, susijusių su publikacijomis, citavimu ir panašiais dalykais.

https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/alasas-ministras-pervertino-lietuvos-destytojus-iii-ktu-akademines-machinacijos.d?id=48194781

Tada KTU rektorius deklaravo civilizuotą požiūrį į tokias machinacijas. Veidmainystė, ciniškumas, niekšiškumas?

petras, 2017-09-15 12:36:04

Nieko naujo rytų fronte 😀

Jamaica, 2017-09-15 21:11:46

O skaitėt KTU atstovų reakciją?

… ar sutapimas, kad šmeižto kampanija suintensyvėja prieš svarbius Universitetui ar aukštojo mokslo pertvarkos įvykius? Ar tai nėra siekis kelti sumaištį ir chaosą vienoje svarbiausių valstybės sričių – švietime? Galbūt tokius veiksmus inicijuoja mūsų nedraugiškas didysis kaimynas, kuris, kaip ir silpnieji universitetai, nesuinteresuotas kokybiška švietimo sistema Lietuvoje?

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/ornela-ramasauskaite-smeizto-kampanija-pries-ktu-planas-a-nepavyko-bandomas-planas-b-18-853564

Burgis, 2017-09-15 21:56:08

kurioje vietoje šmeižtas? Paneigė?!

Random, 2017-09-15 21:56:50

Jamaica, toks atsakymas čia būtų juokingas, jei nebūtų graudus.

Jamaica, 2017-09-16 13:30:08

O kam neigt, jeigu galima verst kaltę “mūsų nedraugiškam didžiajam kaimynui”?

Tiesa, to paties Ainiaus Lašo garbei turiu pasakyt, kad jis savo Facebook puslapyje parašė: “Negaliu priimti tokių paaiškinimų, nes tai yra ir mano organizacija, kurioje dirbu ir kurią reprezentuoju. Jei kažkas iškelia kaltinimus plagijavimu, tada kalbėkime apie plagijavimą, o ne apie Rusiją.”

Bet jeigu viskas ir baigsis tokiu garbingu pareiškimu feisbuke, be jokių tolesnių veiksmų ir pasekmių, tai tiek čia ir tos garbės…

tt, 2017-09-18 21:11:12

Laso tevas sedi KTU taryboje. As niekada nedirbau universitetuose, kuriuose dirba mano tevai, nes turiu daugybe kitu variantu. O sitam ponui lyg nebuvo aisku, pas ka dirba ir su kuo… Pavaidinti visi mokame.

Vytas, 2017-09-20 18:38:59

Ar gi ne Jūs pats šioje svetainėje prieš ketvertą metų taip džiaugėtės gavęs rektoriaus sveikinimą? Sakėte, kad šis rektorius moka pasveikinti…

Burgis, 2017-09-21 18:18:23

Vytui: taip, aš džiaugiausi! Ir aš rašiau, kad tą dieną, kai jį išrinko, aš sėdėjau salėje ir žinojau – jei perrinks ankstesnį, rytoj aš jau nebūsiu direktorius…

*

Tuo šlykštesnė dabar man to žmogaus išdavystė! Juk jis, niekšelis, išdavė tą, kuris juo pasitikėjo, kuris jį gyrė.

*

O mano visos bėdos gyvenime kaip tik dėl to, kad aš tikėjau žmonėmis…

Jamaica, 2017-09-25 18:06:44

Pagaliau, po tikrai ilgos pauzės, aiškiai pasisakė ir Ainius Lašas. Savo feisbuko paskyroje jis parašė štai ką:

Mes su KTU rektoriumi sutariame dėl daugelio klausimų, bet dėl plagiato vienareikšmiškai ne. Žvelgiant iš šiandieninės perspektyvos man nekyla nė mažiausios abejonės, kad tas habilitacinis darbas yra plagiatas, t.y. sąmoningas svetimų minčių pristatymas savosiomis. Kaip tai kažkam atrodė prieš 15-20 metų, nesiimu spręsti.
Argumentai apie tai, jog nurašytas šaltinis yra bibliografijoje ir todėl tai nėra plagiatas, kelia skeptišką šypseną. Žiūrint iš knygos skaitytojo perspektyvos, man tas šaltinio egzistavimas (kažkur knygos gale) nieko nereiškia, nes jis niekaip nesusietas su nurašytomis pastraipomis. Antra, argumentas apie tai, kad pastraipų pažodinį nurašinėjimą reiktų traktuoti kaip literatūros apžvalgą irgi pro jokius logiškumo vartus nepralenda. Literatūros apžvalga visada pristato esmines autorių idėjas, o ne kopijuoja tekstą paeiliui, įskaitant ir antraštes (kaip daroma šiame darbe). Pagaliau yra dar viena problema – niekaip su pastraipa nesusijusių nuorodų į šaltinius pridėliojimas, kuris bent jau man indikuoja, kad pradžioje buvo surašytas visas tekstas, o po to vienur kitur dėl bendro vaizdo ir solidumo buvo “primėtyta” tinkamų nuorodų. Taigi šiuo atveju esame skirtingose barikadų pusėse, bet ne todėl kad man imponuoja kritikai, o todėl, kad jie sako tiesą. Jei net ir “velnias” sako tiesą, nuo to ji netampa melu.

Rimantas, 2017-09-27 11:03:46

KTU rektorius sutinka dėl klaidų citavime, bet neigia plagijavimą.

Video įrašo https://www.delfi.lt/news/daily/education/ktu-rektorius-uzdirbu-maziau-nei-statybininkas.d?id=75858851 ketvirtą minutę etikos kolegijos pirmininkas Nerijus Čepulis tvirtina, kad atitikimas su vienu šaltiniu neviršija leistinų 3%, http://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/187706#wowzaplaystart=0&wowzaplayduration=1392000 dvidešimt trečią minutę prof. A. Avižienis sako, kad sutampa puslapis po puslapio su vadovėliu, kuris į literatūros sąrašą neįtrauktas („misprintas“, įtraukta tik kita tų pačių autorių knyga).

Kurio argumentai įtikinamesni?

Burgis, 2017-09-27 22:18:04

Rimantui: Baršaukas prieš prof. A. Avižienį yra kaip musė prieš dramblį…

Jamaica, 2017-09-27 22:46:14

Aušros Maldeikienės komentaras šia tema:

Koks reklamuojamos Lietuvos aukštojo mokslo reformos tikslas? Aiškinama, kad bandoma optimizuoti universitetų veiklą, sujungti aukštąsias mokyklas į dar didesnius junginius, taip taupant lėšas administravimui (tikrai?), skatinti mokslo ir verslo integraciją, ruošti darbo rinkai reikalingus darbuotojus. Dar, žinoma, pasiekti, kad atrodytumėme labai gražūs ir patektume į pasaulinius reitingus. Nes reitingai valdo, ar ne? Gal girdėjote ką nors kalbant apie mąstymą, kultūrą, suvokimą ir susivokimą? Apie prasmę ir turinį? Ne, kalbama tik apie formą, įvaizdį, geriausiu atveju tik apie priemones, tokias artimas vadinamojo vadybos „mokslo“ „habilituoto daktaro“ P. Baršausko galvai „technines detales“. Ir tai nėra atsitiktinis reiškinys. Tai sistema. Visa vadinamoji aukštojo mokslo reforma Lietuvoje daroma kibiomis ir nekilnojamąjį turtą, bet ne knygas, itin meiliai glaudžiančiomis rankutėmis, kurias valdo „techninės“, tačiau menkai mąstančios ir save suvokiančios galvos. Ką čia mąstysi ir apmąstysi, kai reikia imti reitingus, kaimynus ir visa kitą valdžią bei galias, ar ne?

(Paryškinta mano.)

https://www.delfi.lt/news/ringas/politics/a-maldeikiene-techniniai-asistentai-nuvalykit-makiaza-nuo-aukstojo-mokslo-reformos-veido.d?id=75886195

petras, 2017-09-28 08:08:55

Rimantai, pats patikrink ir nereiks pašaliniais remtis.

Aš tai žmgaus Donato ar koks ten jo vardas, matęs video youtube, tai jeigu jis ten tikrai pateikia Baršausko darbą koks jis ir yra iš tikrųjų, ir jei pateiktos knygos užsieniečių autorių irgi tikros, tai ten 100 proc. vagystė, nebent aklas žmogus žiūri.

Rimantas, 2017-09-28 08:36:37

Aš neabejoju, kad prof. A. Avižienio pasiekimai nepalyginimai didesni (kompiuteris „STAR“, „fault tolerance“ principas), bet man įdomu, ar formaliai KTU rektoriaus monografija yra plagiatas. Donato parodyti puslapiai tikriausiai neviršija 24% visos monografijos, o 3% vieno šaltinio sudarytų apie 7 puslapius – neaišku, ar prof. A. Avižienis daugiau rado.

Burgis, 2017-09-28 08:53:30

Rimantui: ar Jūs tikrai nesuprantate, kad nurašinėti nors ir vieną pastraipą iš vadovėlio (iš vadovėlio – į disertaciją!) yra gėda ir nusikaltimas?!

petras, 2017-09-28 13:07:12

Rimai, o tai aš teisingai supratau, universitetas leidžia habilitacijos darbe autoriui nukopijuoti svetimo darbo dalį ir pateikti kaip savo, jeigu ta dalis neviršija 3% viso darbo ?

Random, 2017-09-28 18:54:32

Rimantai, pagalvok. Užmuši žmogų bei jo namuose išdauži langą. Žmonėms klausiant apie lavoną atsakinėji apie tai, kad neįstatei lango, o tik kartonu užklivajai prieš išeinant, tai nereiktų teist ir čia tik formalumas.

Rimantas, 2017-09-29 07:53:26

https://www.delfi.lt/news/daily/education/ktu-rektorius-uzdirbu-maziau-nei-statybininkas.d?id=75858851 video įraše (tekste ne viskas tiksliai perteikta) įrodinėja, kad pakeitus kartoną į stiklą (ištaisius citavimo klaidas), pamatysime žmogų gyvą ir sveiką (citatų apimtis neviršija leistinos). Neneigiu, kad stiklas išmuštas tyčia, tik ar pakaks teisme tam įrodymų?

Procentai iš to paties įrašo. Tikėjausi, kad kas nors pakomentuos tuos procentus (yra nustatyti konkretūs ar pateikė pritemptus prie esamos situacijos), bet susidarė įspūdis, kad komentarai parašyti nemačius to įrašo.

petras, 2017-09-29 07:58:26

Ne tai jo, tai pagautas vagis pvz. visada gali sakyti, kad jis tik pasiskolino ir va tuoj grąžins pavogtą daiktą. tik kažkaip vagims tokie bajeriai neišdega teisme. bet kai rektorius ar koks kitas “ponas” “teisiamas”, tai būna visokių fokusų 🙂

Rimantas, 2017-09-30 08:01:27

Atrodo, kad prof. A. Avižienis pririnks pakankamai įrodymų: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/algirdas-avizienis-techniniai-darbuotojai-klaidos-ir-gudus-2002-ieji-18-860222 .

Nors reikalavimuose disertacijai nurodyti net šriftų dydžiai, bet apie reikalavimus citavimui beveik nieko nerandu. Įdomu, kad ginamų disertacijų literatūros sąrašų pavyzdžiuose (http://www.lei.lt/_img/_up/File/atvir/doktor/2015/PP_disertaciju_rengimo_reik_20150120.pdf ) nurodyti vadovėliai:

JUODIS, E. Vėdinimo aerodinamika: vadovėlis. Vilnius: Technika, 2014.

Kazokienė, L., & Stravinskienė, J. (2014). Ryšiai su visuomene: Vadovėlis. Kaunas: Technologija.

Meškinas, 2017-10-01 13:26:34

Rimantui: Keisti klausimai: kiek procentų kito darbo galima pasisavinti, kad tai nesiskaitytų vagystė… Kiek puslapių, iliustracijų, lentelių, pastraipų galima paimti… Tie mokslininkai, kurie savo darbus publikuoja padoresniuose užsienio žurnaluose gerai žino, kad net ir sakinį nurašyti yra didelė gėda. Nei jiems tą daryti reikia, nes jie patys laisvai gali apibendrinti literatūrą ir suformuluoti naujas tezes. Ką jau kalbėti apie iliustracijas, lenteles. Dėl vienos pasisavintos iliustracijos atspausdintas mokslinis straipsnis gali būti atšauktas, o autoriui uždrausta publikuoti darbus leidyklos žurnalų grupėje.

Panašu, kad P. Baršauskas ne tik neturi mokslinio darbo rašymo įgūdžių, bet ir jo supratimas apie šio darbo procesą yra, švelniai tariant, keistas. Kas per gynyba, kad klaidas padarė “techniniai darbuotojai”. Tuo tu juk tik patvirtini, kad darbą, kuriuo turėjai įrodyti savo mokslinę kompetenciją, rašei ne tu. Kas per nesąmonė, kad anksčiau taip daryti buvo galima?? Manau, kad daugelis tų, kurie gina rektorių, nes, atseit “citavimo kultūra pasikeitė”, daugelis tų veikėjų yra patys įmerkę uodegas į šį purvą ir panašiu būdu seniau apgynę disertacijas ar publikavę straipsnius, vadovėlius.

Neturėjau nieko prieš šitą rektorių, nesu šališkas ir dėl universitetų jungimo. Tačiau klausant jo nesąmoningų išvedžiojimų, darosi labai apmaudu ir liūdna dėl tų Lietuvos mokslininkų ir doktorantų, kurie sąžiningai rašo darbus, stengiasi atspausdinti juos kuo geresniuose žurnaluose ir savo pečiais atlaiko pagrįstą ar nepagrįstą užsienio recenzentų kritiką. Jeigu bus patvirtinta, kad šitaip galima rašyti mokslinius darbus ir įgyti mokslinius laipsnius kaip šis rektorius, tai bus smūgis ne tik KTU, bet ir visos Lietuvos mokslo prestižui. Kaip tada paaiškinti doktorantui ar studentui, kad tavo darbas privalo būti originalus, jeigu bus toks precedentas su KTU rektoriaus habilitacija?

Rimantas, 2017-10-02 07:47:57

Aš NE APIE PASISAVINTUS, NE APIE SVETIMUS PATEIKTUS KAIP SAVO procentus rašiau. Jūs supratote, kad KTU Akademinės etikos kolegijos pirmininkas Nerijus Čepulis (mano jau 2 kartus čia įdėta nuoroda) teigia, jog galima PASISAVINTI 20% ir daugiau? Aš supratau, kad CITUOJAMO TEKSTO APIMTIS IR TEISINGAI NURODANT Į AUTORIUS yra ribojama.

petras, 2017-10-02 08:23:43

Meškinai, tai, kad Lietuvos mokslas jokio prestižo net neturi :O na išskyrus gal kelias sritis. O tokių kaip Baršauskas pilna ir kituose univeruose ir daugelis žino ar bent nutuokia ir visiems tai daugiau mažiau priimtina. todėl praeis kažkiek mėnesių ir toliau visi gyvensim kaip gyvenę 🙂